ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΟΛΑΦΟΣ: ΤΟ ΣτΕ ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΑΠΟΦΑΝΘΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ

DCIM100MEDIA

Θα θυμάστε την απόφαση 3116/2015 του ΣτΕ, η οποία εκδόθηκε στις 3 Ιουνίου 2015 και αφορούσε τις προσφυγές του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Χαλκιδικής, των συλλόγων εργαζομένων στην Ελληνικός Χρυσός και του σωματείου δασεργατών Β. Χαλκιδικής κατά των αποφάσεων διακοπής των εργασιών υλοτόμησης στις Σκουριές. Θα θυμάστε επίσης πως η απόφαση ήταν φυσικά θετική για την επένδυση και οι υλοτομίες συνεχίστηκαν κανονικά.

Αυτό όμως που πολλοί δεν πρόσεξαν ήταν οι αναφορές μέσα στην απόφαση για τα περίφημα πορίσματα των επιθεωρητών περιβάλλοντος της 16/1/2015, τα οποία όπως όλοι γνωρίζουν πλέον, αφορούσαν τα υποέργα της Ολυμπιάδας και του Μαντέμ Λάκκου- Μαύρων Πετρών, αλλά οι αφελείς “antigold” προσπάθησαν να τα παρουσιάσουν στο ΣτΕ ως υποστηρικτικά για την διακοπή υλοτομιών στις Σκουριές!!!

Βέβαια, είναι γνωστό πως το ΣτΕ δεν παρασύρεται με τέτοιες παρελκυστικές τακτικές και αμέσως κατάλαβε το επιχειρούμενο κόλπο, απαντώντας κατάλληλα μέσα στην απόφαση. Παρατίθενται τα επίμαχα σημεία:

«Προβάλλεται, περαιτέρω, ότι οι προσβαλλόμενες πράξεις περί διακοπής των υλοτομικών εργασιών είναι νομίμως αιτιολογημένες και στηρίζονται αφ’ ενός στην εκκρεμοδικία που υφίσταται λόγω της προσβολής της απόφασης περί εγκρίσεως του Προσαρτήματος 3 της τεχνικής μελέτης του υποέργου Σκουριών που αφορά στις εγκαταστάσεις διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων για τη διαμόρφωση του χώρου όπου διενεργούνταν οι διακοπείσες υλοτομικές εργασίες και αφ’ ετέρου στον έλεγχο που η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος διενεργεί στο επίμαχο έργο, δυνάμει του οποίου έχουν εκδοθεί οι με αρ. πρωτ. 485 και 486/16.1.2015 εκθέσεις ελέγχου, όπου διαπιστώνεται σωρεία παραβιάσεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των περιβαλλοντικών όρων. Ωστόσο, οι λόγοι αυτοί είναι απορριπτέοι ως απαράδεκτοι, καθ’ όσον οι αιτιολογίες αυτές δεν περιέχονται στο σώμα των προσβαλλόμενων πράξεων ούτε προκύπτουν από τα στοιχεία του φακέλου, δεν είναι δε επιτρεπτή η υποκατάσταση ανύπαρκτης ή μη νόμιμης αιτιολογίας με άλλη αιτιολογία, την οποία δεν επικαλέσθηκε η αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη ανάκληση, αλλά διατυπώνουν οι παρεμβαίνοντες με τα δικόγραφά τους το πρώτον ενώπιον του Δικαστηρίου (πρβλ. ΣτΕ 6428/1995, 719/2015)».

Και ακολουθεί η αιτιολόγηση του ΣτΕ για ποιους λόγους που επικαλούνται οι υποστηρικτές της παύσης των υλοτομιών. Γίνεται μια αναφορά για τις αποφάσεις που έχουν εγκρίνει το έργο των Σκουριών και την έγκριση της τελικής τεχνικής μελέτης που είναι σε ισχύ, και ακολουθεί ο πραγματικός… κόλαφος σχετικά με τα πορίσματα των επιθεωρητών περιβάλλοντος:

«[…] Κατά δεύτερον {σ.σ. είναι απορριπτέοι και ως αβάσιμοι οι λόγοι}, διότι, ανεξαρτήτως του ότι οι εκθέσεις ελέγχου της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος που μνημονεύουν οι παρεμβαίνοντες δεν αναφέρονται στο υποέργο Σκουριών, αλλά στα υποέργα της Ολυμπιάδας και του Μαντέμ Λάκκου- Μαύρων Πετρών, πάντως η διαπίστωση, κατά την υλοποίηση του έργου, υπερβάσεων και παραβιάσεων των αδειών και εγκρίσεων που έχουν χορηγηθεί για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, μπορεί μεν να επιφέρουν τις προβλεπόμενες κατά νόμο κυρώσεις (πρόστιμα, κατεδαφίσεις κ.λπ.), δεν δύναται, ωστόσο, να αποτελέσουν λόγους ανακλήσεως των διοικητικών αυτών πράξεων (βλ. ΣτΕ 259/1977).»

Για όποιον δεν κατάλαβε, να το πούμε φωναχτά.

ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΚΑΠΟΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ (ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ, ΚΑΙ ΑΡΚΕΙ ΜΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΤΕ), ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΛΟΓΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΚΑΜΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ Ή ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ. ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΣΚΟΥΡΙΕΣ. ΕΠΙΣΥΡΟΥΝ ΤΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

Για να δούμε τώρα… Οι διάφοροι αυτόκλητοι υπερασπιστές της νομιμότητας θα συνεχίσουν να αλυχτούν για το κλείσιμο της επένδυσης;