ΝΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΕ: ΝΟΜΙΜΗ Η ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.»

690_a0ecaa563e8f261a63aabc3eadf12463

Η παραχώρηση (κατά χρήση και κυριότητα)  στην εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός ΑΕ» τμημάτων δημοσίου δάσους, συνολικού εμβαδού 3.273 στρεμμάτων το 2012 στις θέσεις Σκουριές και Μαντέμ Λάκκος του Δήμου Αριστοτέλη, κρίθηκε από το Ε’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας Συνταγματική χάριν δημοσίου συμφέροντος

Χθες, το ΣτΕ αποφάσισε για τις προσφυγές που εκκρεμούσαν σχετικά τα θέματα υλοτόμησης στο εργοτάξιο των Σκουριών. Στο Στε είχαν προσφύγει κάτοικοι της Χαλκιδικής που ζητούσαν να ακυρωθεί η απόφαση του Γ. Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης με την οποία παραχωρήθηκαν στην εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός ΑΕ» τα επίμαχα τμήματα δημοσίου δάσους. Οι προσφεύγοντες υποστήριζαν ότι με την παραχώρηση παραβιάζεται σειρά συνταγματικών διατάξεων και κοινοτικών οδηγιών για τη βιώσιμη ανάπτυξη την προστασία των δασών και του πολιτιστικού περιβάλλοντος.

Το ΣτΕ έκρινε ότι η υπουργική απόφαση έλαβε υπόψη της τη σπανιότητα και ποιότητα του μεταλλεύματος την εξόρυξη του χάριν του δημοσίου συμφέροντος και της οικονομίας και τις επιπτώσεις από την επέμβαση στο δασικό οικοσύστημα της περιοχής που αντιστοιχεί στο 0,44% της ευρύτερης περιοχής μελέτης. Ειδικότερα, δέχθηκε ότι είναι συνταγματικά ανεκτή η μεταβολή μορφής έκτασης με δασική βλάστηση για την άσκηση μεταλλευτικών δραστηριοτήτων εφόσον έχουν εξεταστεί εναλλακτικές λύσεις, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση και πως οι συγκεκριμένες ανάγκες δεν θα μπορούσαν να ικανοποιηθούν χωρίς θυσία ενός τμήματος δάσους.

Υπήρξε και άλλη μια απόφαση, σχετικά με τις αιτήσεις ακύρωσης των σημάτων του δασάρχη Αρναίας που εκδόθηκαν το Μάρτιο για διακοπή των εργασιών υλοτόμησης στις Σκουριές. Τις αιτήσεις είχαν καταθέσει το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Χαλκιδικής και άλλα επαγγελματικά σωματεία μεταλλωρύχων, της εταιρείας, κ.λπ. Η διακοπή των εργασιών είχε ζητηθεί από το υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και ενέργειας, και συγκεκριμένα από τον υφυπουργό Γιάννη Τσιρώνη, για να ελεγχθεί η νομιμότητα και να διενεργηθεί επανέλεγχος.

Το ΣτΕ έκρινε ότι στο σχετικό έγγραφο του αναπληρωτή υπουργού «δεν αποδίδεται καμία πλημμέλεια στις υλοτομικές εργασίες ούτε στο έγγραφο του δασαρχείου και συνεπώς η επ’ αόριστον διακοπή είναι αναιτιολόγητη και η προσβαλλόμενη πράξη πρέπει να ακυρωθεί, αφού και στην ιστοσελίδα του υπουργείου είχε σημειωθεί ότι από τον έλεγχο που ολοκληρώθηκε προέκυψε η νομιμότητα των εκδοθέντων πρωτοκόλλων».

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, 13/08/2015