ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ: ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

99B27A8E3E89F5079B103B24EE85228B

Τη σημασία της εξορυκτικής βιομηχανίας για την ανάπτυξη και την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας επεσήμανε ο νέος πρόεδρος του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων Αθανάσιος Κεφάλας, στο πλαίσιο της εκλογής του στο Σύνδεσμο. Σύμφωνα με τον κ. Κεφάλα, η εξορυκτική βιομηχανία αθροιστικά τα έτη από 2009 έως 2014, μέσα στη δίνη της κρίσης, έχει έναν συνολικό κύκλο εργασιών νια όλη την εξαετία, περί τα 15 δισ. ευ ρώ και εξαγωγές που υπερβαίνουν τα 10 δισ. ευρώ

Στο ίδιο διάστημα έχει πραγματοποιήσει επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων που υπερβαίνουν τα 100.000.000 ευρώ. Επίσης, στην επταετία 20092014, έχει πραγματοποιήσει συνολικές επενδύσεις σε νέα έργα, νέο εξοπλισμό, εκσυγχρονισμό μεθόδων παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων ή αξιοποίησης παραπροϊόντων που υπερβαίνουν τα 2 δισ., ενώ νια προστασία περιβάλλοντος και αποκαταστάσεις περιβάλλοντος-τοπίου τα 100.000.000 ευρώ

Στις προτεραιότητες του νέου προέδρου είναι μεταξύ άλλων η πλήρης εφαρμογή της Εθνικής Πολιτικής Αξιοποίησης των Ορυκτών Πρώτων Υλών (ΟΠΥ), με έκδοση των απαραίτητων νομοθετημάτων που θα περιλαμβάνουν και χρονοδιαγράμματα εφαρμογής και η ενσωμάτωση με οριζόντιο τρόπο, των κατευθύνσεων της Εθνικής Πολιτικής νια τις ΟΠΥ σε όλες πς επιμέρους πολιτικές και σχεδιασμούς, ώστε να εξασφαλίζονται η βέλτιστη αξιοποίηση των κοιτασμάτων και το δημόσιο όφελος

Να σημειωθεί πως οι εταιρείες μέλη του Συνδέσμου αντιπροσωπεύουν το 80% της παραγωγικής εξορυκτικής δραστηριότητας της χώρας και το 100% της μέταλλου ργικής αξιοποίησης σημαντικών μεταλλευμάτων. Το νέο Δ.Σ., εκτός από τον κ. Κεφάλα, απαρτίζουν οι Ασημακόπουλος Κ., Αποστολόπουλος Γ., Αποστολόπουλος Θ., Βετούλας Π., Κατσιφός Α., Κωσταντινίδης Μ., Λάμπος Β., Μαρκόπουλος Γ., Νικολακάκος Π., ΠολυχρονόπουλοςΛ., Σάλτας Κ. και Φαίδρος Ε.

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, 04/06/2015