ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ: ΤΑ ΣΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΛΗΝ ΤΟ 2015

austria--biomixania--metallourgia--xalubas

Παρόμοια αποτελέσματα με την προηγουμένη οικονομική χρήση προβλέπεται να φέρει το 2015 στο σύνολο του για τον κλάδο των πρώτων υλών και μετάλλων, τηρουμένων των αναλογών, σύμφωνα με τον απολογισμό του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων.

Η φετινή χρονιά εξελίσσεται με συγκρατημένη ζήτηση, περιορισμένη πτώση τιμών και έντονες διαφορές μεταξύ αγορών (Ε.Ε., ΗΠΑ, Ασία). Τα δεδομένα αυτά από μόνα τους δεν είναι καλά, αλλά η κατάσταση ισορροπεί σε συνδυασμό με τα πλεονεκτήματα, όπως πρέπει να θεωρούνται η πτώση της ισοτιμίας ευρώ –δολαρίου, η πτώση των τιμών του πετρελαίου και η σημαντική πτώση των θαλάσσιων ναύλων που επηρεάζουν θετικά το βεληνεκές των εξαγώγιμων προϊόντων. Ωστόσο, τα χαμηλά ναύλα δίνουν τη δυνατότητα αύξησης πωλήσεων και σε παραγωγούς χαμηλού κόστους, εντείνοντας τον ανταγωνισμό. Από την άλλη πλευρά, στο εσωτερικό της χώρας στις εκκρεμότητες παραμένουν η πλήρης εφαρμογή της εθνικής πολιτικής αξιοποίησης των ορυκτών πρώτων υλών, η ενσωμάτωση με οριζόντιο τρόπο των κατευθύνσεων της εθνικής πολιτικής για τον ορυκτό πλούτο σε όλες τις επιμέρους πολιτικές και σχεδιασμούς, η εκπόνηση ειδικού χωροταξικού σχεδίου για τον ορυκτό πλούτο. Επίσης, σε εκκρεμότητα παραμένουν η ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών για τη σημασία της εξορυκτικής βιομηχανίας στην περιφερειακή ανάπτυξη, η προώθηση νέων επενδύσεων μέσω των διαγωνισμών διάθεσης των ελεύθερων δημόσιων μεταλλευτικών παραχωρήσεων, η κωδικοποίηση νομοθεσίας που αφορά τις εξορυκτικές δραστηριότητες, καθώς και η λειτουργία του συσταθέντος forum για την εφαρμογή της εθνικής πολιτικής. Ακόμη, οι μεταλλευτικές επιχειρήσεις είναι σε αναμονή όσον αφορά την ψήφιση του νέου Λατομικού νομοσχεδίου, καθώς και τη στήριξη του κλάδου μέσω του αναπτυξιακού νόμου.

Παραγωγή, επενδύσεις και επιχειρηματική πρακτική: Η εξορυκτική βιομηχανία αθροιστικά τα έτη από 2009 έως 2014, μέσα στη δίνη της κρίσης, έχει ένα συνολικό κύκλο εργασιών για όλη την εξαετία, περί τα 15 δισ. ευρώ και εξαγωγές που υπερβαίνουν τα 10 δισ. ευρώ. Στο ίδιο διάστημα έχει πραγματοποιήσει επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων που υπερβαίνουν τα 100.000.000 ευρώ. Επίσης, στην επταετία 2009- 2014 έχει πραγματοποιήσει συνολικές επενδύσεις σε νέα έργα, νέο εξοπλισμό, εκσυγχρονισμό μεθόδων παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων ή αξιοποίησης παραπροϊόντων που υπερβαίνουν τα 2 δις. Στις βασικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων περιλαμβάνονται και οι αναπλάσεις και αποκαταστάσεις του περιβάλλοντος στον εξορυκτικό χώρο, όπου έχει τελειώσει η εξορυκτική δραστηριότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΜΕ, από το 2007 μέχρι το 2014 έχουν φυτευτεί 3 εκατ. δενδρύλλια και έχουν δαπανηθεί 79 εκατ. ευρώ για αποκαταστάσεις, συντήρηση και μέριμνα αποκατεστημένων χώρων. Αναλυτικά, με βάση τα στοιχεία των 25 εταιρειών μελών του ΣΜΕ η παραγωγή των μεταλλευμάτων, βιομηχανικών ορυκτών, προϊόν των μηχανικής κατεργασίας εμπλουτισμού, μεταλλουργικών προϊόντων και μαρμάρων ήταν στις περισσότερες των περιπτώσεων ανοδική. Παράλληλα όμως υπήρξαν και σημαντικές ανακατατάξεις σε σημαντικές κατηγορίες μετάλλων.

ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, 23/06/2015