ΣΤΟ ΣΤΕ ΠΡΟΣΕΦΥΓΕ Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ

ergo-skouriwn-2014-1024x682

Αίτηση κατά του υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, της Γενικής Διεύθυνσης Ορυκτών Πρώτων Υλών και της Διεύθυνσης Μεταλλευτικών, Ενεργειακών και Βιομηχανικών Ορυκτών κατέθεσε στο Συμβούλιο της Επικρατείας η Ελληνικός Χρυσός για παράλειψη οφειλόμενων νόμιμων ενεργειών.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία που αποτελεί θυγατρική του καναδικού ομίλου Eldorado Gold και υλοποιεί το έργο εξόρυξης χρυσού στη Βορειοανατολική Χαλκιδική προσέφυγε στο ΣτΕ επειδή η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος δεν προέβη έγκαιρα στην έγκριση της τεχνική μελέτης νέας μονάδας εμπλουτισμού Μαντέμ Λάκκου και της Τεχνικής Μελέτης υποέργων των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων της στην Ολυμπιάδα και την Κασσάνδρα. Η προθεσμία 60 ημερών, δηλαδή, έληξε στις 20 Φεβρουαρίου, καθώς η Ελληνικός Χρυσός κατέθεσε στις 22 Δεκεμβρίου προς έγκριση στο αρμόδιο υπουργείο την τεχνική μελέτη.

Η εταιρεία επικαλείται το άρθρο 45 του π.δ. 18/1989 και το άρθρο 102 παρ.1 εδ.β΄δ ΚΜΛΕ.,ΥΑ, σύμφωνα με τα οποία υπάρχει παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας η οποία είναι προσβλητή με αίτηση ακυρώσεως-αυτήν που κατέθεσε η εταιρεία στο ΣτΕ. Όπως επισημαίνεται στο κείμενο της αίτησης ακυρώσεως, το Δημόσιο είναι υποχρεωμένο εντός 60 ημερών από την υποβολή πλήρους φακέλου να εγκρίνει την μελέτη, ενώ το αρμόδιο υπουργείο δεν έχει αμφισβητήσει την πληρότητα του φακέλου.

Αντίστοιχη προσφυγή κατέθεσε και για την κωλυσιεργία που έχει επιδείξει το ΥΠΑΠΕΝ σχετικά με την έγκριση  τεχνικών μελετών της μονάδας Χαλκού, Χρυσού και Θειικού Οξέως Μαντέμ Λάκου και των υποέργων σε Ολυμπιάδα και Κασσάνδρα.

Όπως επισημαίνεται στο κείμενο της αίτησης ακυρώσεως, σύμφωνα με το νόμο, «η στάση του αρμόδιου υπουργείου συνιστά παράβαση της αρχής της ασφάλειας δικαίου και της συνέχισης του κράτους, με δεδομένο ότι το αρμόδιο υπουργείο δεν κατέθεσε αίτημα για διευκρινίσεις ή οποιαδήποτε προσθήκη».

«Τονίζουμε ότι τόσο το πρώτο εξηκονθήμερο που προβλέπει ο νόμος όσο και μέχρι σήμερα δεν υπήρξε καμία αίτηση υποβολής συμπληρώσεων διευκρινίσεων κλπ από τη διοίκηση ούτε επεστράφη ο φάκελος στην εταιρεία μας ή παρασχέθηκαν οδηγίες προς τούτο. Τούτο καθιστά πρόδηλη την πληρότητα του φακέλου και εντελώς αναιτιολόγητη την παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας» σημειώνεται στο κείμενο.

«Αν ήθελε θεωρηθεί ότι η συγκεκριμένη παράλειψη αποτελεί επιλογή του Δημοσίου στο πλαίσιο της προθεσμίας “διάσκεψης” που έθεσε στον εαυτό του μετά το σχηματισμό νέας κυβέρνησης σημειώνεται ότι με κανένα τρόπο αυτή η “προθεσμία” δεν είναι δυνατό να υπερβεί το χρόνο που τάσσει η νομοθεσία για την έκδοση αδειών. Δεδομένου μάλιστα ότι οι άδειες αυτές συνιστούν τις τελευταίες άδειες που όφειλε να εκδώσει το Δημόσιο μετά την εκπλήρωση της ταχθείσας υποχρέωσης από τη διοίκηση στις 22/12/2014 και την υποβολή πλήρους φακέλου από την αιτούσα, είναι αντιληπτό ότι καταστρατηγείται κάθε έννοια ασφάλειας δικαίου και συνέχεια του κράτους κατά κατάχρηση εξουσίας.

 […] Η συμπεριφορά αυτή της διοίκησης και η όλη αμφιθυμία του Δημοσίου δεν δικαιολογείται με κανένα τρόπο σύμφωνα με την αρχή της χρηστής διοίκησης και της εμπιστοσύνης με πρόκληση βλάβης προς το διοικούμενο» επισημαίνεται.

ΠΗΓΗ: capital.gr, 20/04/2015, του Δημήτρη Δελεβέγκου