ΚΑΤΑΙΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ!

ÁÈÇÍÁ-ÓÕÌÂÏÕËÉÏ ÅÐÉÊÑÁÔÅÉÁÓ-ÓÔÅ.(EUROKINISSI-ÊÙÓÔÁÓ ÊÁÔÙÌÅÑÇÓ)

Ας ανακεφαλαιώσουμε τι έγινε με τις αποφάσεις του ΣτΕ στις 18 και 19 Φεβρουαρίου, γιατί κάποιοι ίσως μπερδεύτηκαν με την χρονική εγγύτητα των αποφάσεων.

Ουσιαστικά, το ΣτΕ επικυρώνει για άλλη μια φορά τους περιβαλλοντικούς όρους των έργων της Ελληνικός Χρυσός στην Χαλκιδική και κλείνει οριστικά τον φάκελο της νομιμότητας. Οι δύο νέες αποφάσεις του ΣτΕ επικυρώνουν την Κ.Υ.Α Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων των έργων και ακυρώνουν και τις τρεις προσφυγές που κατατέθηκαν το 2011 κατά της Κ.Υ.Α.

Οι δυο αυτές αποφάσεις τελούν σε πλήρη συνέπεια με τις αποφάσεις 1170 και 1492 του 2013 του ΣτΕ για την Π.Π.Ε και την Μ.Π.Ε. αντίστοιχα.

Αναλυτικά, με την απόφαση (549/15) της 18ης Φεβρουαρίου 2015, το ΣτΕ κρίνει νόμιμη και ορθά αιτιολογημένη την Κοινή Υπουργική απόφαση με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι των έργων στα μεταλλεία αποκρούοντας αιτιάσεις για παραβίαση του Συντάγματος, της δασικής νομοθεσίας κ.λπ. Το Ε’ τμήμα ΣτΕ απέρριψε τις αιτήσεις ακύρωσης που είχαν υποβάλει 264 κάτοικοι των περιοχών Αρναίας και Σταγείρων-Ακάνθου του Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής, επικυρώνοντας τους περιβαλλοντικούς όρους για τις μεταλλευτικές-μεταλλουργικές εγκαταστάσεις των Μεταλλείων Κασσάνδρας, αλλά και για την απομάκρυνση, καθαρισμό και αποκατάσταση του χώρου απόθεσης παλαιών τελμάτων της Ολυμπιάδας.

Στην πολυσέλιδη δικαστική απόφαση (549/15) αποκρούονται με αναλυτικό σκεπτικό:

•             Οι αιτιάσεις για έλλειψη επιστημονικής εγκυρότητας της ΜΠΕ (Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων).

•             Οι ισχυρισμοί για ανεπαρκή τεκμηρίωση της εκτίμησης της ΜΠΕ ότι η χρήση του υπάρχοντος λιμένος και η κατασκευή νέου στον όρμο Στρατωνίου δεν θα έχει σημαντική επίπτωση στο σύστημα των παράκτιων υδάτων της περιοχής.

•             Οι ισχυρισμοί για πλημμελείς αιτιολογίες όσον αφορά στην επιλογή της μεθόδου εξόρυξης με χρήση εκρηκτικών στα όρια του οικισμού Στρατονίκης, αντί της μεθόδου μηχανικής εξόρυξης.

Τέλος το ΣτΕ, απορρίπτοντας ισχυρισμούς για παραβίαση του άρθρου 24 του Συντάγματος (για το περιβάλλον) και της δασικής νομοθεσίας, δεν δέχθηκε τις αιτιάσεις ότι η απορροή από το μεταλλείο της Ολυμπιάδας και τη σήραγγα Ολυμπιάδας – Μάντεμ Λάκκου θα δημιουργήσει προβλήματα στους υδατικούς πόρους της περιοχής.

H απόφαση (551/15) της 19ης Φεβρουαρίου 2015 του ΣτΕ, απορρίπτει την τρίτη προσφυγή του 2011 κατά της Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της Ελληνικός Χρυσός. Η απόφαση αποδίδεται στο ίδιο σκεπτικό με την 549/2015 αλλά και την προγενέστερη απορριπτική απόφαση του ΣτΕ κατά της πρώτης προσφυγής που είχε εκδοθεί τον Απρίλιο του 2013.