ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

1

Εξασφαλίστηκε από τη Δημοτική Αρχή η χρηματοδότηση του Δήμου με το ποσό των 30.000€ για υλοποίηση προγραμμάτων αντιμετώπισης της φτώχειας. Το έκτακτο αυτό οικονομικό βοήθημα αφορά τους δημότες που αδυνατούν να καλύψουν τις βασικές βιοτικές τους ανάγκες και θα κυμαίνεται από 100 € έως 600 € ανά περίπτωση. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθυνθούν μέχρι τις 31.12.2014 στα ΚΕΠ του Δήμου Αριστοτέλη, στα οποία θα μπορούν να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση προκειμένου να αποδοθεί στους δικαιούχους το βοήθημα εντός του Ιανουαρίου 2015.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάθεσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών, αρμόδιοι κοινωνικοί λειτουργοί θα επεξεργαστούν τις σχετικές αιτήσεις με καθαρά κοινωνικοοικονομικά κριτήρια.