Ο ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΖΗΜΙΩΝ

2

Μια νέα διαδικασία δήλωσης ζημιών στα Τοπικά & Δημοτικά Καταστήματα του Δήμου Αριστοτέλη έχει ξεκινήσει η Δημοτική αρχή. Βγήκε και σχετική ανακοίνωση στο site του Δήμου:

«Ενημερώνουμε του δημότες Αριστοτέλη οι οποίοι επλήγησαν από το  νέο ξέσπασμα των ακραίων καιρικών φαινομένων των τελευταίων ημερών, ότι πρέπει να υποβάλουν μέχρι τη Δευτέρα 15.12.2014 τις δηλώσεις ζημιών  των περιουσιών τους στους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων στα Τοπικά & Δημοτικά Καταστήματα.

Πιο συγκεκριμένα οι δημότες θα πρέπει να προσκομίσουν:

• Υπεύθυνη Δήλωση με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας με την περιγραφή των ζημιών σε κατοικίες, επιχειρήσεις και οικοσυσκευές.

• Υπεύθυνη Δήλωση με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας με την περιγραφή των καταστροφών για αγροτικές εκτάσεις και ζώα.

Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Δήμο, τα  Δημοτικά και Τοπικά καταστήματα, καθώς και την Τεχνική Υπηρεσία Δήμου».