ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

HellasGold

Η “Ελληνικός Χρυσός”,  σε επιστολή προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αριστοτέλη, κ. Ζουμπά, δηλώνει τα εξής, σε σχέση με το σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο:

  1. Τιμούμε το Δημοτικό Συμβούλιο και τις Δημοτικές Αρχές και σεβόμαστε απόλυτα τον θεσμικό τους ρόλο και τις αποφάσεις των.
  2. Επαναλαμβάνουμε την διάθεσή μας για συμβολή σε κάθε αθροιστική κοινωνική λογική και με συμμετοχή στο δημοκρατικό διάλογο αλλά και με συγκεκριμένες πρακτικές.
  3. Είμαστε αντίθετοι σε κάθε λογική που δυναμιτίζει την προσπάθεια κοινωνικής συνοχής από οπουδήποτε και αν προέρχεται, κυρίως δε όταν πηγάζει από εξωθεσμικές πρακτικές.
  4. Η ήδη διαμορφωμένη ατμόσφαιρα και η κατατεθειμένη στόχευση των γνωστών πια κύκλων, όχι μόνο απέχει του δημοκρατικού διαλόγου αλλά προσεγγίζει την στείρα δυναμική αντιπαράθεση.

Και η επιστολή κλείνει τονίζοντας:

“Κύριε πρόεδρε, θεωρούμε δεδομένο ότι τόσο η προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής και των θεσμικών οργάνων του Δήμου, όσο και η δική μας προσήλωση στην αθροιστική κοινωνική λογική, θα διαμορφώσουν πολύ σύντομα τις συνθήκες  εποικοδομητικής συνεργασίας. Εκεί θα είμαστε δυναμικά παρόντες.”