ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. – ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

poioi-imaste

Η επένδυση της Ελληνικός Χρυσός στην Χαλκιδική αισίως έκλεισε 10 και πλέον χρόνια ζωής και συνεχίζει ατενίζοντας με ελπίδα στο μέλλον. Ας θυμηθούμε τα σημαντικότερα ορόσημα αυτής της υπερ-δεκάχρονης διαδρομής.

Ιανουάριος 2004: Τα μεταλλευτικά δικαιώματα, καθώς και το σύνολο των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων των Μεταλλείων Κασσάνδρας περιέρχονται στην ιδιοκτησία της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. με ειδικό νόμο που επικυρώνεται από τη Βουλή.

Οκτώβριος 2005: Τον Οκτώβριο του 2005 ξεκινά η λειτουργία του μεταλλείου των Μαύρων Πετρών.

Ιανουάριος 2006: Υποβάλλεται ενιαίο επιχειρηματικό σχέδιο για την παράλληλη ανάπτυξη και εκμετάλλευση των κοιτασμάτων της Ολυμπιάδας και των Σκουριών, το οποίο προβλέπει και τη δημιουργία μεταλλουργίας χαλκού και χρυσού στην περιοχή του Μαντέμ Λάκκου.

Ιούλιος 2011: Υποβάλλεται υπογράφεται με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) η Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων.

Φεβρουάριος 2012: Τον Φεβρουάριο  και πάλι με Κοινή Υπουργική Απόφαση, εγκρίνονται οι τεχνικές μελέτες των υποέργων «Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Σκουριών» και «Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας» από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Μάρτιος 2012: Τον Μάρτιο του 2012 ξεκινά η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ. Η εταιρεία πιστή στις υποσχέσεις της, προσλαμβάνει μέσα σε έναν χρόνο 800 εργαζομένους, ανεβάζοντας το σύνολο του εργατικού της δυναμικού από 400 σε 1200.

Απρίλιος 2013: Ορόσημο στην ιστορία των Μεταλλείων Κασσάνδρας, αποτελεί η 17η Απριλίου 2013 όπου το Συμβούλιο της Επικράτειας σε μια ιστορική απόφαση, επισφραγίζει τη νομιμότητα των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων της επένδυσης.

Όσον αφορά τους σκοπούς και τους στόχους της μεταλλευτικής εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. αυτοί είναι:

  • Η λειτουργία και εκμετάλλευση μεταλλείων κάθε είδους
  • Η επεξεργασία και εμπορία μεταλλευμάτων
  • Η ίδρυση και λειτουργία μεταλλουργίας χαλκού και χρυσού στη Χαλκιδική

Από τον Φεβρουάριο του 2012 η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. λειτουργεί ως θυγατρική της καναδικής Eldorado Gold, μία εταιρεία παραγωγός χρυσού χαμηλού κόστους, με πάνω από 20 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή και λειτουργία μεταλλείων. Η Eldorado έχει επτά μεταλλεία σε λειτουργία και μια σειρά έργων σε διάφορα στάδια κατασκευής, ανάπτυξης και γεωλογικής έρευνας, σε Τουρκία, Κίνα, Ελλάδα, Βραζιλία και Ρουμανία.

Η Eldorado Gold εργάζεται με αφοσίωση και υπευθυνότητα, σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας, τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς όρους και πάντα σε συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη για την ενίσχυση των κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιείται.

Στην Ελλάδα κατέχει το 95% της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. (το υπόλοιπο 5% παραμένει στην κατοχή του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ), το 100% της ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ και το 100% της ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ. Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ έχει έδρα στην Αθήνα και διατηρεί υποκατάστημα στο νομό Χαλκιδικής. Το 2013 απασχόλησε 929 εργαζόμενους άμεσα και 739 έμμεσα σε υπεργολάβους, σύνολο 1.668 εργαζόμενους σε όλες τις περιοχές που δραστηριοποιείται.