ΝΕΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ban-cyanide-karmenu-vella

Ο νέος Επίτροπος Περιβάλλοντος της Ε.Ε. είναι ο κ. Καρμένου Βέλλα, από τη Μάλτα. Σε ερώτηση Ούγγρου Ευρωβουλευτή σχετικά με την απαγόρευση του κυανίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, φάνηκε πως ο κος Βέλλα είναι ορθολογιστής και σκεπτόμενος:

«Υπάρχει μια οδηγία για τα εξορυκτικά απόβλητα  από το 2008. Με αυτήν, κυάνιο επετράπη στην εξόρυξη χρυσού με την προϋπόθεση ότι θα χρησιμοποιείται υπό πολύ αυστηρές προϋποθέσεις. Ένα ψήφισμα του 2010 συνέστησε την απαγόρευσή του. Δεν υπάρχει καμία άλλη ουσία για να το αντικαταστήσει στην εκχύλιση του χρυσού. Από οικονομική άποψη, η απαγόρευση του κυανίου σημαίνει απαγόρευση της εξόρυξης χρυσού στην Ε.Ε. Δύο προβλήματα εμφανίζονται: περιβαλλοντικά και οικονομικά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβλέπει και περιμένει για τεχνικές μελέτες (…). Περιμένουμε να δούμε θετικές τεχνολογίες για να αντικαταστήσουν το κυάνιο και μέχρι τότε είμαστε σε εγρήγορση και παρακολουθούμε τις όποιες αρνητικές πτυχές.»

Όντως, για την εκχύλιση χρυσού δύσκολα θα βρεθεί άλλη, αποτελεσματική ουσία για την υδρομεταλλουργία. Η μέθοδος flash smelting όμως (ακαριαία τήξη) είναι πυρομεταλλουργική και δεν εμπλέκει κυανιούχα στην διαδικασία απόληψης. Δυστυχώς αυτό είναι πολύ δύσκολο να το χωνέψει το antigold «κίνημα» της ΒΑ Χαλκιδικής…