ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 14001 ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ

pistop

Το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης της Ελληνικός Χρυσός στο σύνολο των δραστηριοτήτων από την έρευνα μέχρι την αποκατάσταση, πέραν  όλων των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων που έλαβε και της επικύρωσης του από το ΣτΕ τον Απρίλιο του 2013, πιστοποιείται –από την έγκυρη Lioyd’s–, και βάσει του Συστήματος  Περιβαλλοντικής Διαχείρισης  ISO 14001.

Τι σημαίνει η πιστοποίηση στην πράξη:  Ότι το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης της Ελληνικός Χρυσός, πληροί  όλες τις προδιαγραφές και είναι σε πλήρη  συμφωνία με το πρότυπο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης  ISO 14001.

Η πιστοποίηση αφορά σε όλες τις δραστηριότητες του Συστήματος  Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της Ελληνικός Χρυσός, δηλαδή τις εξής:

Γεωλογική έρευνα, Προπαρασκευαστικές εργασίες, Εκμετάλλευση, Εμπλουτισμός, Διακίνηση μεταλλευμάτων και προϊόντων, Έργα Αποκατάστασης.

Αυτά σε απάντηση κάποιων που τα μόνα τους επιχειρήματα είναι πηχυαίοι τίτλοι καταστροφής για περιστατικά που δεν έχουν καμία σχέση με τη Χαλκιδική και συμβαίνουν –κυριολεκτικά– στην άλλη άκρη του κόσμου…

[ΠΗΓΗ: www.hellas-gold.com ]