ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

oikonomia-biomixania-arxeio

Ανοδικά κινήθηκε η βιομηχανική παραγωγή το Μάιο, έπειτα από ένα δίμηνο πτωτικής πορείας. Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, ο γενικός δείκτης βιομηχανικής παραγωγής του Μαΐου, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2013, παρουσίασε αύξηση κατά 1,8%, έναντι μείωσης 5,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2013 προς το 2012. Εξάλλου, ο μέσος δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου Μαΐου 2014, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου Μαΐου 2013, παρουσίασε αύξηση κατά 0,2%, έναντι μείωσης 3,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2013 προς το 2012.

Η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής κατά 1,8% το Μάιο, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2013, οφείλεται στις παρακάτω μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας και συγκεκριμένα: Στην αύξηση του δείκτη Παραγωγής Ορυχείων Λατομείων κατά 17,5%. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι αυξήσεις των δεικτών των κλάδων: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη και άλλων εξορυκτικών και λατομικών δραστηριοτήτων. Στην αύξηση του δείκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 1,2%. Στη μείωση του δείκτη Παραγωγής Ηλεκτρισμού κατά 0,1%. Στην αύξηση του δείκτη Παροχής Νερού κατά 0,1%. Επίσης η μέση αύξηση του Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 0,2% της περιόδου Ιανουαρίου Μαΐου 2014, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου Μαΐου 2013, οφείλεται στις παρακάτω μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας και συγκεκριμένα: Στην αύξηση του δείκτη Παραγωγής Ορυχείων Λατομείων κατά 4,9%. Στην αύξηση του δείκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 0,3%. Στη μείωση του δείκτη Παραγωγής Ηλεκτρισμού κατά 0,5%. Στη μείωση του δείκτη Παροχής Νερού κατά 2,5%.

[ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, 11/07/2014]