ΑΥΞΗΜΕΝΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΝ ΜΑΙΟ, ΑΛΛΑ…

apokrΟ γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία σημείωσε τον Μάιο 2013 στο σύνολο της εγχώριας και εξωτερικής αγοράς αύξηση κατά 2,0% σε σύγκριση με τον Μάιο 2012, έναντι μείωσης 3,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2012 προς το 2011. Ο μέσος γενικός δείκτης του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2012 Μαΐου 2013 παρουσίασε μείωση κατά 1,3%, σε σύγκριση με το δωδεκάμηνο Ιουνίου 2011 Μαΐου 2012, έναντι αύξησης 4,6% που σημειώθηκε από τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Στην αύξηση του γενικού δείκτη κύκλου εργασιών στη βιομηχανία κατά 2,0% τον μήνα Μάιο 2013, σε σύγκριση με τον Μάιο 2012, συνέβαλλε και η αύξηση του δείκτη κύκλου εργασιών ορυχείων λατομείων κατά 0,1%. Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλε κυρίως, η αύξηση του κλάδου: «Άλλων εξορυκτικών και λατομικών δραστηριοτήτων». Να σημειωθεί ότι η αύξηση του δείκτη κύκλου εργασιών μεταποιητικών βιομηχανιών ήταν 2,1%. Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι αυξήσεις των κλάδων: «Παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα» και «μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων, ημιρυμουλκούμενων». Παράλληλα, η αύξηση του γενικού δείκτη κύκλου εργασιών στη βιομηχανία κατά 2,0% τον μήνα Μάιο 2013 επιμερίζεται, σε ό,τι αφορά τις μεταβολές των επιμέρους αγορών, ως εξής: Στη μείωση του δείκτη κύκλου εργασιών εγχώριας αγοράς κατά 11,9%. Στην αύξηση του δείκτη κύκλου εργασιών εξωτερικής αγοράς κατά 21,7%.

Και ναι μεν ο βιομηχανικός τζίρος αυξάνεται σε ετήσια βάση κατά 2%, οι βιομηχανικές παραγγελίες ωστόσο παρουσιάζουν πραγματική βουτιά κατά 13,4%. Στον βαθμό, δε, που επηρεάζουν τη βιομηχανική παραγωγή με μία μικρή χρονική καθυστέρηση, προδικάζουν νέα συρρίκνωση του τζίρου και αναβολή μίας ουσιαστικής ανάκαμψης για αργότερα.