ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΧΡΥΣΟΥ

News-2

Σήμερα Τετάρτη 17 Απριλίου 2013 το Συμβούλιο Επικρατείας με την απόφαση υπ.αριθμόν 1492/2013 απέρριψε την προσφυγή υπ. αριθμόν 7947/2011α που είχαν καταθέσει 81 κάτοικοι της Βορειαονατολικής Χαλκιδικής εναντίον της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Έτσι η επένδυση της Ελληνικός Χρυσός ξεπέρασε και το τελευταίο εμπόδιο, αφού όπως η συντριπτική πλειοψηφία των επίσημων επιστημονικών φορέων υποστηρίζει, η Μ.Π.Ε. πληρούσε όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

Σημειώνεται ότι τον Μάρτιο το Δ’ Τμήμα του Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου απέρριψε μία ακόμη αίτηση ακύρωσης που είχαν καταθέσει οκτώ σύλλογοι της Χαλκιδικής για να ανασταλεί η από 26.7.2011 υπουργική απόφαση με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για τα έργα εγκατάστασης των μεταλλείων χρυσού στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.Μ.Β.Χ.» και τον καθορισμό του χώρου απόθεσης παλαιών τελμάτων.

Με τις δύο τελευταίες απορρίψεις των προσφυγών, το έργο κατεργασίας χρυσού στη Χαλκιδική είναι ελεύθερο νομικών εμποδίων. Να σημειωθεί ότι οι συγκεκριμένες αποφάσεις του ΣτΕ έχουν μεγάλη σημασία, δεδομένου ότι το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο εξαντλεί την αυστηρότητά του σε ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος.