ΤΟ ΣτΕ ΑΠΟΦΑΝΘΗΚΕ

 

News-2

Δικαιώθηκε η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τα μεταλλεία Χαλκιδικής, αφού το Ε’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την υπ’ αριθμόν 110 2013 απόφασή του, απέρριψε την αίτηση οκτώ περιβαλλοντικών, πολιτιστικών, αγροτικών, αλιευτικών κ.ά. συλλόγων, οι οποίοι είχαν προσφύγει κατά της εγκυρότητας της μελέτης – η οποία σημειωτέον είχε εγκριθεί από το ΥΠΕΚΑ. Στα κυριότερα σημεία της η απόφαση του ΣτΕ αναφέρει ότι δεν υπάρχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη συνέχιση της λειτουργίας των μεταλλείων, καθώς επισημαίνεται ότι οι εν λόγω δραστηριότητες βρίσκονται ουσιαστικά εκτός προστατευμένων ζωνών. Η Επιτροπή Αναστολών ΣτΕ έκρινε ότι δεν είναι βάσιμοι σι λόγοι που προβάλλουν σι αιτούντες για πάγωμα των περιβαλλοντικών όρων, ανάβοντας ουσιαστικά πράσινο φως για τη συνέχιση των έργων. Επίσης στο αιτιολογικό της απόφασης αναφέρεται ότι όπως προκύπτει από τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έχει γίνει ορθή εκτίμηση των επιπτώσεων του έργου, τόσο στους προστατευόμενους τόπους του δικτύου Natura όσο και στους οικότοπους και στους προστατευόμενους τόπους από την ευρωπαϊκή οδηγία 92/43 ΕΟΚ. Ακόμα προβλέπεται και η αποκατάσταση μιας έκτασης περίπου 2,4 στρεμμάτων στην περιοχή της Ολυμπιάδας που θα χρησιμοποιηθεί για την προσωρινή απόθεση τελμάτων. Αυτή είναι η μοναδική που ανήκει οριακά σε προστατευόμενη περιοχή, συγκεκριμένα στην Ειδική Ζώνη Διατήρησης «Ορος Στρατωνικό Κορυφή Σκαμνί», αλλά στην Περιβαλλοντική ΜΕλέτη χαρακτηρίζεται ως άγονη και προβλέπεται να αποκατασταθεί στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του έργου.

Υπομνήματα κατά της προσφυγής των οργανώσεων κατάθεσε εκτός από την δικαιούχο εταιρεία των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Ελληνικός Χρυσός Α.Ε και ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, και το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Χαλκιδικής. Η νομιμότητα της αξιολόγησης θα κριθεί με την αναμενόμενη δικαστική απόφαση. Τέλος, η Επιτροπή Αναστολών ΣτΕ δέχθηκε ότι δεν υπάρχει λόγος να παραπεμφθεί η αίτηση αναστολής σε μείζονα σύνθεση, αφού δεν υπάρχει και αντίθετη νομολογία.

Να σημειωθεί ότι για την ίδια υπόθεση έχει υποβληθεί και άλλη αίτηση ακύρωσης που συζητήθηκε τον περασμένο Ιούνιο και αναμένεται η έκδοση της απόφασης, ενώ πριν από μήνες το ΣτΕ είχε απορρίψει κι άλλη αίτηση αναστολής των κατοίκων, αφού προηγουμένως συνεκτίμησε τη βλάβη που υποστήριζαν ότι θα υποστεί το δασικό οικοσύστημα, σε συνδυασμό με το δημόσιο συμφέρον που εξυπηρετείται με την συγκεκριμένη επένδυση.

Leave a Reply