Tag Archives: Τζάκρη

ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΡΓΟΥΝ ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ Η Θ. ΤΖΑΚΡΗ (ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ Ο ΣΥΡΙΖΑ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ ΥΓΕΙΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΠΩΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ;;)

6C40E9D9741C906371E363D0DD8ACDB2

Τη συμβολή της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης για την αναβίωση επιχειρηματικών μονάδων που εμφανίζουν ευνοϊκές προοπτικές ζήτησε η Υφυπουργός Βιομηχανίας Θεοδώρα Τζάκρη σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε για το θέμα.

Η κ. Τζάκρη ζήτησε συγκεκριμένα από τους Περιφερειάρχες να εντοπίσουν τουλάχιστον δέκα επιχειρήσεις που βρίσκονται στην περιοχή τους, εντάσσονται στους κλάδους που εμφανίζουν προοπτικές ή/και έχουν ιδιαίτερη σημασία για την τοπική οικονομία και δεν λειτουργούν αλλά έχουν αξιοποιήσιμες κτιριακές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις.

Στόχος είναι να διερευνηθούν οι δυνατότητες παρεμβάσεων προς την κατεύθυνση της γρήγορης επανεκκίνησης των δραστηριοτήτων των μεταποιητικών αυτών επιχειρήσεων με τη στήριξη της πολιτείας.

Το βασικό σχέδιο του Υπουργείου είναι σε τέτοιες αργούσες (πτωχευμένες ή μη) επιχειρήσεις να εξεταστεί πρώτα η δυνατότητα γρήγορης εκ νέου αδειοδότησης και με διαδικασίες fast-track, σε συνεργασία με το Enterprise Greece, να ετοιμαστούν επενδυτικές προτάσεις προς Έλληνες και ξένους επενδυτές για όσες από αυτές μπορούν να αποτελέσουν βιώσιμες επιχειρηματικές μονάδες.

Στην τοποθέτησή της η κ. Τζάκρη σημείωσε ότι παρά τις ιδιαίτερα αρνητικές τάσεις της περιόδου 2008-2014, κάποιοι κλάδοι παρουσίασαν μεγαλύτερες αντοχές σε σχέση με άλλους, γεγονός που παραπέμπει στην πιθανότητα θετικών προοπτικών στο μέλλον.

Συγκεκριμένα, αύξηση ή διατήρηση των μεριδίων τους στην περίοδο της κρίσης κατάφεραν οι τομείς: διύλιση πετρελαίου, Φαρμακευτικά προϊόντα και παρασκευάσματα, Βασικά μέταλλα, Μηχανήματα και είδη εξοπλισμού, Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού, Τρόφιμα, ποτά και καπνός, Χαρτοποιία και χάρτινα προϊόντα, Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων, Χημικές ουσίες και προϊόντα, Μεταλλικά προϊόντα, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού, Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ηλεκτρονικά και οπτικά προϊόντα, Λοιπός εξοπλισμός μεταφορών.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θόδωρος Γαλιατσάτος, η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Χριστιάνα Καλογήρου, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Ελλάδας Κώστας Μπακογιάννης, θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες και εκπρόσωποι από τις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

www.liberal.gr, 23/11/20-15

ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ΤΟ 2018 ΤΑΧΥΤΕΡΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

tzakri18112013_0_0Έως τα μέσα του 2018 εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί και θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή το συνολικό πλαίσιο για την απλοποίηση των διαδικασιών ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Σ’ αυτό το συμπέρασμα κατέληξε κατά την πρόσφατη δεύτερη συνεδρίασή της η Ομάδα Διαχείρισης Έργου (ΟΔΕ), υπό την παρουσία της υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης αρμόδιας για θέματα βιομηχανίας, Θεοδώρας Τζάκρη.

Σε λίγες ημέρες αναμένεται να υπογραφεί και σύμβαση συνεργασίας με την Παγκόσμια Τράπεζα, η οποία καλείται να παράσχει την τεχνογνωσία της επί των διαδικασιών απλοποίησης. Συμφωνά με τον προγραμματισμό της ΟΔΕ, η κωδικοποίηση της νομοθεσίας και η απλούστευση των διαδικασιών θα γίνεται τμηματικά, καθώς οι επιχειρηματικές δραστηριότητες θα κατατάσσονται σε ομάδες. Έτσι, βάση του προγραμματισμού, αυτή τη στιγμή γίνεται η επεξεργασία για την απλοποίηση των διαδικασιών της πρώτης ομάδας δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει τέσσερις τομείς: συγκεκριμένα περιλαμβάνει τη μεταποίηση τροφίμων, τον τουρισμό, τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και τις εξορυκτικές δραστηριότητες. Για τις τρεις πρώτες δραστηριότητες, n ολοκλήρωση των διαδικασιών θα πρέπει να έχει επέλθει έως τον Ιούνιο του 2016, ενώ για τις εξορυκτικές δραστηριότητες το πλαίσιο αναμένεται να προσδιοριστεί έναν χρόνο αργότερα, λόγω της πολυπλοκότητας που παρουσιάζουν αυτές (οι δραστηριότητες) καθώς σχετίζονται άμεσα με το περιβάλλον.

Για κάθε ομάδα δραστηριοτήτων έχει συσταθεί και υποομάδα στελεχών των συναρμοδίων υπουργείων, η οποία έχει αναλάβει την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης με καταγραφή των αδειών δραστηριοτήτων και του θεσμικού πλαισίου, την αποτύπωση της διαδικασίας σε διάγραμμα ροής, την καταγραφή των αδειοδοτουσών αρχών, την εκτίμηση του κόστους άδειας, την εκτίμηση του πλήθους αδειών ανά έτος και τον προσδιορισμό θεμάτων προς απλοποίηση. Παράλληλα με την επεξεργασία της πρώτης ομάδας δραστηριοτήτων, θα ξεκινήσει σταδιακά και η κατάταξη των άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων σε ομάδες, προκειμένου να μην υπάρχει απώλεια χρόνου. Μάλιστα, όπως αναφέρουν στελέχη του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, η έναρξη της συνεργασίας με την Παγκόσμια Τράπεζα θα επιταχύνει τους χρόνους επεξεργασίας και υιοθέτησης των νέων ρυθμίσεων. Τα ίδια στελέχη επισημαίνουν ότι με την πάροδο του χρόνου το έργο της Ομάδας θα γίνεται ευκολότερο, αφού μια σειρά ρυθμιστικών εμποδίων θα εντοπιστούν και θα απαλειφθούν κατά το πρώτο στάδιο.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, η κα Τζάκρη ανέλυσε τα στάδια εργασίας των υποομάδων, τη συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα και την ευκαιρία να υπάρξει ουσιαστική μεταρρύθμιση με απλοποίηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου στο πνεύμα και τις κατευθύνσεις του Ν.4262 2014, αλλά και των καλών πρακτικών κυρίως των προηγμένων ευρωπαϊκών οικονομιών. Όπως τόνισε n υφυπουργός, το όλο πλαίσιο της απλοποίησης θα υλοποιηθεί ουσιαστικά στην τελική του φάση μέσα από το νέο πληροφοριακό σύστημα αδειοδότησης, ανοιχτό και προσβάσιμο σε όλους, που θα προάγει την ταχύτητα και τη διαφάνεια στην εξυπηρέτηση του πολίτη, των επιχειρήσεων, αλλά και των ελεγκτικών και επιτελικών δομών του κράτους. Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας Βιομηχανίας Ευστράτιος Ζαφείρης ενημέρωσε για την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης του Χάρτη Πορείας υλοποίησης του έργου σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Ν.4336 2015. Όπως ανέφερε, ως πρώτο στάδιο του Χάρτη προχώρησε η σύσταση των τεσσάρων υποομάδων εργασίας στους παραπάνω τομείς προτεραιότητας, ενώ ανακοίνωσε ότι ολοκληρώνεται n διαβούλευση επί του σχεδίου της σύμβασης με την Παγκόσμια Τράπεζα, στελέχη της οποίας θα ξεκινήσουν άμεσα εντός του τρέχοντος μηνός τη συνδρομή του έργου της διοίκησης.

[ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, 11/11/2015]