ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΥΣΟΣ - ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Η Χαλκιδική χαρακτηρίζεται από το σημαντικό ιστορικό και πολιτιστικό πλούτο της, που συνδέεται άρρηκτα με τη μεταλλευτική δραστηριότητα στην περιοχή και συγκεκριμένα στο βορειοανατολικό τμήμα της, το οποίο είναι πλούσιο σε μεικτά θειούχα μεταλλεύματα. Επίσης, είναι η περιοχή στην οποία οι μεταλλευτικές δραστηριότητες ξεκίνησαν πιο νωρίς από ό,τι σε άλλες ρωμαϊκές κτήσεις, κατά τη Ρωμαιοκρατία.

Τα μεταλλεία της Κασσάνδρας εκτείνονται σε μία ευρύτερη περιοχή συνολικής έκτασης 200 τετραγωνικών χιλιομέτρων μεταξύ των χωριών Ολυμπιάδας, Στανού, Μεγάλης Παναγίας και Ιερισσού. Περιλαμβάνουν τα κοιτάσματα θειούχων βασικών και πολύτιμων μετάλλων Ολυμπιάδας, Μαντέμ Λάκκος, Μαύρες Πέτρες, τα κοιτάσματα μαγγανίου-χρυσού της Πιάβιτσας και Βαρβάρας και το κοίτασμα χαλκού-χρυσού των Σκουριών, Μεγάλης Παναγίας.

Τα μεταλλεία χρυσού, αργύρου, μολύβδου, ψευδαργύρου, χαλκού και μαγγανίου της βόρειας Χαλκιδικής (Στρατώνι και Ολυμπιάδα) αποτέλεσαν τον κυρίαρχο χρηματοδότη του μακεδονικού βασιλείου και των εκστρατειών του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Ο Κορνήλιος Λ. Σαγκουί στο άρθρο του «The ancient Mining Works of Cassandra», που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Economic Geology, ισχυρίζεται ότι βρήκε εδώ, στις στοές των μεταλλείων της Lipzada (Ολυμπιάδα), νομίσματα του Φιλίππου και του Αλεξάνδρου.

Στην περιοχή σώζονται περισσότερα από 300 πηγάδια και περίπου 200.000 κυβικά μέτρα αρχαίων μεταλλουργικών απορριμμάτων, των κοινών «σκουριών» από την εκκαμίνευση των μεταλλευμάτων. Με βάση ιστορικές πηγές και τα αποτελέσματα άμεσων και έμμεσων αναλύσεων και προσδιορισμών που έχουν γίνει στις παραπάνω σκουριές, η έναρξη της δραστηριότητας εντοπίζεται στις αρχές της κλασικής αρχαιότητας.

Απόσπασμα κειμένου από τον ιστότοπο του Δήμου Αριστοτέλη (www.dimosaristoteli.gr)