ΧΡΥΣΟΣ

 • ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΧΡΥΣΟΧΟΙΑ

  Πολύτιμες πηγές για την χρυσοχοΐα της εποχής της Βυζαντινής αυτοκρατορίας μας παρέχουν οι διάφορες τοιχογραφίες αλλά και τα περίφημα ψηφιδωτά.

  Περισσότερα...
 • ΤΑ ΧΡΥΣΟΡΥΧΕΙΑ (“Χρυσεια”) ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Αναμφίβολα λοιπόν στην εξελικτική πορεία του αρχαίου Ελληνισμού έπαιξαν τα «χρυσεία» της Μακεδονίας

  Περισσότερα...
 • ΠΑΓΓΑΙΟ

  Κατά τον Ηρόδοτο, οι Θάσιοι, που ως το 463 π.Χ. είχαν στα χέρια τους το εμπόριο του χρυσού και του αργύρου του Παγγαίου.

  Περισσότερα...

Ο χρυσός στην ιστορία της ανθρωπότητας είναι το σύμβολο της αφθαρσίας και της αιωνιότητας. Ο χρυσός συνδέεται πάντα με τους θεούς, παραπέμποντας στην αιώνια νεότητα και την αθανασία.

Ο χρυσός πάντοτε συνδεόταν με την ακόρεστη επιθυμία για την απόκτησή του από τους κάθε λογής ισχυρούς του αρχαίου κόσμου. Ακόμα και στην Αργοναυτική εκστρατεία, ο χρυσός ήταν το μέγιστο θέμα, οι σταθμοί της Αργούς είχαν κάνουν με τον χρυσό και τόπους εξόρυξής του και χρυσό τέλος ήταν και το τρόπαιο... το χρυσόμαλλο δέρας! Χρυσός ο βασιλιάς Μίδας, χρυσό κατέβαζε και ο Πακτωλός ποταμός, χρυσό επιθυμούσε και ο Κροίσος.