Tag Archives: Τράπεζα Πειραιώς

ΜΕΛΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΜΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

MELI_SITHON_AGROTIKOS_MELISSOKOMIKOS_SYNETAIRISMOS_NIKITIS_ab8ed95b10cc4c6090540b71a1ed3ad2-777x437Συμφωνία της Τράπεζας Πειραιώς για Συμβολαιακή Τραπεζική με ξενοδοχειακές μονάδες

Η Τράπεζα Πειραιώς, με το διευρυμένο πρόγραμμα της Συμβολαιακής Τραπεζικής ενισχύει την παρέμβασή της στη στήριξη της αλυσίδας αξίας του ελληνικού αγροδιατροφικού τομέα μέσω του μοντέλου ολιστικής προσέγγισης που έχει αναπτύξει, με χρηματοδοτήσει που αφορούν πλέον και τη λιανική διάθεση καθώς και την προβολή πιστοποιημένων ποιοτικών προϊόντων ελλήνων παραγωγών.

Με την εφαρμογή του προγράμματος της Συμβολαιακής Τραπεζικής στον ξενοδοχειακό κλάδο, η Τράπεζα ενισχύει χρηματοδοτικά τη συμβολαιακή σύνδεση μεταξύ ξενοδοχειακών μονάδων και επιχειρήσεων/συνεταιρισμών που είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα «Συμβολαιακής Γεωργίας& Κτηνοτροφίας» και συμβάλλει στην τόνωση της αγοράς των εγχωρίως παραγόμενων πιστοποιημένων γεωργικών προϊόντων

Ειδικότερα, η Τράπεζα προχώρησε σε δύο νέες συμφωνίες Συμβολαιακής Τραπεζικής που αφορούν στη συνεργασία των ξενοδοχειακών μονάδων PORTES BEACH HOTEL και ANTHEMUS SEA BEACH HOTEL & SPA με τον Αγροτικό Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό Νικήτης Χαλκιδικής.

 

[ΠΗΓΗ: ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ, 18/7/2016]

 

ΤΙ ΒΛΕΠΕΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

720_108418_6b79a35aa4-a21516cd8497ee08«Παρά την αύξηση των επενδύσεων τα επόμενα 5 χρόνια, αναμένουμε η διαδικασία αποεπένδυσης να συνεχιστεί, καθώς οι αποσβέσεις θα εξακολουθούν να υπερτερούν των νέων επενδύσεων οδηγώντας την αξία του συσσωρευμένου αποθέματος κεφαλαίου στα €760 δισεκ. το 2020».

Μελέτη για τις ελληνικές επενδύσεις πραγματοποίησε η Τράπεζα Πειραιώς, (θα την βρείτε εδώ) η οποία αναφέρεται τόσο στους παράγοντες από τους οποίους επηρεάζονται όσο και στις προβλέψεις της για την πορεία τους στο μέλλον.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η Τράπεζα αναφορικά με τους 5 παράγοντες που επηρεάζουν τις επενδύσεις, σύμφωνα με το οικονομετρικό της μοντέλο η εξέλιξη των Μη-Οικιστικών Ιδιωτικών Επενδύσεων (GFCF_EXCLHGG) εξαρτάται από:

  1. Την καθαρή ροή τραπεζικής χρηματοδότησης, δηλαδή τη μεταβολή στα υπόλοιπα χρηματοδότησης στην οποία αποτυπώνεται η σχέση αποπληρωμών και νέας χρηματοδότησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (BL_FLOWS).
  2. Το επίπεδο υπερβάλλουσας ζήτησης, δηλαδή την απόκλιση της συνολικής ζήτησης για κατανάλωση (ιδιωτική & δημόσια) και εξαγωγές από τη μακροχρόνια τάση της (EXCESS_DEMND).

iii. Το κόστος δανεισμού, όπως αυτό ορίζεται από το πραγματικό επιτόκιο χρηματοδότησης μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών, δηλαδή από το ονομαστικό επιτόκιο μείον τον πληθωρισμό (IR_R_BUS).

  1. Τις δαπάνες του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, το οποίο φαίνεται ότι τροφοδοτεί τη δραστηριότητα του ιδιωτικού τομέα (PIP).
  2. Το επίπεδο επιχειρηματικής αβεβαιότητας όπως αυτό αντανακλάται στο δείκτη μεταβλητότητας του επιχειρηματικού κλίματος (BusinessClimateStabilityIndex), τον οποίο κατασκευάσαμε (BCSI).

Σύμφωνα με την Πειραιώς, οι Μη-Οικιστικές Ιδιωτικές Επενδύσεις παρουσιάζουν συνεχή αυξητική τάση τουλάχιστον από το 1995 έως και το 2003 ακολουθώντας τη γενικότερη αυξητική τάση του Ακαθάριστου Σχηματισμού Παγίου Κεφαλαίου στη χώρα μας, με αποτέλεσμα να αποτελούν κατά μέσο όρο το 42% των συνολικών επενδύσεων της Ελληνικής Οικονομίας.

Έως το 2020 και ακόμα πιο μακριά…

Η ανάλυση της Πειραιώς, όπως αναφέρει, μπορεί να βασίζεται σε ένα απλουστευτικό υπόδειγμα ωστόσο της επιτρέπει να εξάγει μια σειρά πολύ σημαντικών συμπερασμάτων:

– Η περίοδος 2009-2015 υπήρξε μια περίοδος καθαρής αποεπένδυσης, δηλαδή μείωσης του αποθέματος παραγωγικού κεφαλαίου στην ελληνική οικονομία καθώς πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις αξίας €209 δισεκ. αλλά και αποσβέσεις αξίας €252 δισεκ. Κατά συνέπεια το απόθεμα κεφαλαίων το 2015 περιορίστηκε σε €815 δισεκ. σε σχέση με το ιστορικά υψηλό των €871 δισεκ. το 2010.

– Το 2020 υπολογίζουμε ότι ο λόγος Ι/Υ θα ανέλθει σε 23,4% από 11,6% το 2015, αλλά χαμηλότερος του ιστορικά υψηλού ποσοστού του 24,6% το 2007.

– Την περίοδο 2016-2020 αναμένουμε επενδύσεις €201 δισεκ. ή €40 δισεκ. κατ’ έτος αυξημένες από €30 δισεκ. αντίστοιχα κατ’ έτος την περίοδο 2009-2015.

– Παρά την αύξηση των επενδύσεων τα επόμενα 5 χρόνια, αναμένουμε η διαδικασία αποεπένδυσης να συνεχιστεί, καθώς οι αποσβέσεις θα εξακολουθούν να υπερτερούν των νέων επενδύσεων οδηγώντας την αξία του συσσωρευμένου αποθέματος κεφαλαίου στα €760 δισεκ. το 2020.

– Κοιτώντας πιο μακριά τη δεκαετία 2021-2030, η καθαρή αύξηση κεφαλαίου κατά €185 δισεκ. θα είναι το αποτέλεσμα €528 δισεκ. (€53 δισεκ. κατ’ έτος) επενδύσεων, αλλά και €343 δισεκ. αποσβέσεων

 

[ΠΗΓΗ: http://www.capital.gr/, 7/7/2016]