Tag Archives: ΣτΕ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ImageHandlerΟριστικά άκυρη έκρινε το ΣτΕ την απόφαση της 19ης Αυγούστου του υπουργού Ενέργειας και Περιβάλλοντος Πάνου Σκουρλέτη να ανακαλέσει τις τεχνικές μελέτες που αφορούν τα έργα ανάπτυξης της Ελληνικός Χρυσός σε Σκουριές και Ολυμπιάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ΣτΕ εξέδωσε σήμερα απόφαση βάσει της οποίας απορρίπτει το σκεπτικό του υπουργού ΥΠΕΝ για την ανάκληση των τεχνικών μελετών στα δύο έργα.

Κατά της απόφασης Σκουρλέτη είχαν προσφύγει στο ΣτΕ τέσσερα σωματεία εργαζομένων της Ελληνικός Χρυσός, ζητώντας την έκδοση προσωρινής διαταγής για την αναστολή της υπουργικής απόφασης της 19ης Αυγούστου με την οποία διακόπηκαν αιφνίδια οι μεταλλευτικές δραστηριότητες της εταιρείας.

Με την ίδια απόφαση του ΣτΕ ακυρώνεται και το σχετικό έγγραφο της προϊσταμένης της Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων. Διαβάστε όλη την απόφαση του ΣτΕ:

«Υποθέσεις μεταλλείων Χαλκιδικής

Δημοσιεύθηκαν οι αποφάσεις 217/2016 και 218 /2016 της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας επί αιτήσεων ακυρώσεως της ανώνυμης εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.» και του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Χαλκιδικής (και λοιπών σωματείων εργαζομένων) κατά της αποφάσεως ΔΜΕΒΟ/Α/Φ.7.49.13/177642/1854/ 19.8.2015 του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

  1. Με την απόφαση 217 /2016 της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας έγινε δεκτή η αίτηση της ανώνυμης εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.» και ακυρώθηκε η απόφαση ΔΜΕΒΟ/Α/Φ.7.49.13/177642/1854/19.8.2015 του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ειδικότερα, με την απόφαση του Δικαστηρίου έγιναν δεκτά, μεταξύ άλλων, τα εξής:

«2. Επειδή, με την αίτηση αυτή, η οποία εισήχθη προς συζήτηση ενώπιον της Ολομελείας με την από 1.9.2015 πράξη του Προεδρεύοντος Αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, λόγω σπουδαιότητος, ζητείται η ακύρωση (α) της απόφασης ΔΜΕΒΟ/Α/Φ.7.49.13/177642/ 1854/19.8.2015 του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία ανεκλήθησαν: (i) η απόφαση Δ8-Α/Φ.7.49.13/2809/349/10.2.2012, που υπογράφει, με εντολή Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών του Υπουργείου, περί της εγκρίσεως της τεχνικής μελέτης του υποέργου «Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Σκουριών» του έργου «Μεταλλευτικές – Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας» της αιτούσης, ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Ανώνυμη Εταιρεία Μεταλλείων και Βιομηχανίας Χρυσού» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.», στον Δήμο Αριστοτέλη, Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, (ii) η απόφαση Δ8-Α/Φ.7.49.13/30258ΠΕ/ 5159ΠΕ/10.2.2012 της ίδιας Αρχής, περί της εγκρίσεως της τεχνικής μελέτης εκμετάλλευσης του υποέργου «Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Ολυμπιάδος» του ανωτέρω έργου, εκτός από το τμήμα αυτής που αφορά τις εργασίες αποκατάστασης του χώρου απόθεσης των παλαιών τελμάτων, καθώς και στη λειτουργία των υφισταμένων εγκαταστάσεων εμπλουτισμού μικτών θειούχων – μεταλλευμάτων στην περιοχή Ολυμπιάδας του Δήμου Αριστοτέλη, και (iii) οι αποφάσεις της ιδίας Αρχής Δ8-Α/Φ.7.49.13/ 4005/665/12.4.2013 (“Έγκριση Προσαρτήματος 4: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΣΚΟΥΡΙΩΝ» της Τεχνικής Μελέτης του [ανωτέρω] υποέργου «Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Σκουριών»”), Δ8-Α/Φ.7.49.13/23577πε/ 4349πε/16.1.2014 (“Έγκριση Συμπληρωματικής Τεχνικής Μελέτης Βοηθητικών Εγκαταστάσεων και Υποδομών Εξυπηρέτησης των Εργασιών της Περιόδου Προπαρασκευής του [ως άνω] υποέργου «Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Σκουριών»”), Δ8-Α/Φ.7.49.13/13285/3315/ 17.9.2014 (“Έγκριση Προσαρτήματος 3: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΣΚΟΥΡΙΩΝ – ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΤΕΛΜΑΤΩΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΣΚΟΥΡΙΩΝ» της Τεχνικής Μελέτης του [ιδίου] υποέργου «Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Σκουριών»”) και Δ8-Α/Φ.7.49.13/22849/4170/20.12.2013 (“Έγκριση Προσαρτήματος 4: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΛΑΚΚΑ» του [προμνησθέντος] υποέργου «Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας»”), «καθώς», κατά τα επί λέξει αναφερόμενα στην ανωτέρω πρώτη προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση, «και κάθε άλλη έγκριση ή άδεια, η οποία ερείδεται επί των ανακαλούμενων αποφάσεων». Ζητείται, επίσης, η ακύρωση (β) του εγγράφου 12237/20.8.2015 της Προϊσταμένης της Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων προς την αιτούσα εταιρεία, με το οποίο διατάσσεται η άμεση διακοπή όλων των εργασιών που αναφέρονται και προβλέπονται στις μελέτες, οι εγκριτικές αποφάσεις των οποίων ανακαλούνται, κατά τα προεκτεθέντα, εν όλω ή εν μέρει με την πρώτη προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση, καθώς και κάθε άλλη εργασία αναφερομένη ή προβλεπομένη σε εγκριτική πράξη ή άδεια ερειδομένη επί των ανακαλουμένων με την πρώτη προσβαλλομένη απόφαση πράξεων, (γ) της πράξης ΔΜΕΒΟ/Α/Φ.5.1.6/ 180129/2486/24.8.2015 του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας προς το Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος, με την οποία, και προκειμένου να προβεί η εν λόγω Υπηρεσία στις απαραίτητες ενέργειες της αρμοδιότητός της για τον καθορισμό των μέτρων που πρέπει να ληφθούν από την αιτούσα για την εφαρμογή της πρώτης προσβαλλομένης, «διευκρινίζεται» το περιεχόμενο της ένδικης ανακλητικής υπουργικής αποφάσεως και ορίζεται ειδικότερα ότι «από τον συνδυασμό των παραγράφων 2 και 3 του αποφασιστικού της εν λόγω απόφασης, προκύπτει σαφώς ότι οι εργασίες απόθεσης των τελικών αποβλήτων εμπλουτισμού του τέλματος Ολυμπιάδας – οι οποίες εξαιρούνται της ανάκλησης – είναι επιτρεπτό να συνεχίζονται στο τμήμα της Εγκατάστασης Απόθεσης Αποβλήτων Κοκκινόλακκα, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και λοιπών εγκρίσεων», καλείται δε περαιτέρω η Υπηρεσία «για τις ενέργειές [της] προς έλεγχο της εφαρμογής της [πρώτης προσβαλλομένης ανακλητικής υπουργικής αποφάσεως], με επί τόπου μετάβαση στελεχών της», (δ) του εγγράφου ΔΜΕΒΟ/Α/Φ.5.1.6/180203/2491/25.8.2015 του ιδίου Υπουργού με το οποίο αφ’ ενός καλείται η αιτούσα εταιρεία να εφαρμόσει τα οριζόμενα στην πρώτη προσβαλλομένη ανακλητική απόφαση καθώς και τα εκδοθέντα σε εφαρμογή αυτής έγγραφα του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων και επισημαίνεται ότι «οι απορρέουσες από τον Μεταλλευτικό Κώδικα και την [κυρωθείσα με το άρθρο 52 του ν. 3220/2004] σύμβαση, υποχρεώσεις [της αιτούσης], ως προς τα υπόλοιπα έργα και κάθε εργασία που δεν επηρεάζεται από την [ένδικη ανακλητική] απόφαση του Υπουργού, εξακολουθούν να υφίστανται στο ακέραιο». Με το ως άνω προσβαλλόμενο από 25.8.2015 έγγραφο του Υπουργού δηλώνεται αφ’ ετέρου ότι το Ελληνικό Δημόσιο «εμμένει ιδίως στις εκ της [ως άνω] Συμβάσεως και του Μεταλλευτικού Κώδικα αξιώσεις του για την εκμετάλλευση και κάθετη αξιοποίηση των μεταλλείων, με την πιστή εφαρμογή κάθε τεθέντος προς διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος όρου των σχετικών εγκριτικών αποφάσεων καθώς και στην απαίτηση της Πολιτείας για τη συμμόρφωση και τήρηση από την [αιτούσα εταιρεία] των υποχρεώσεών της για την προστασία, συντήρηση και αποκατάσταση του περιβάλλοντος, των μεταλλείων και των εν γένει μεταλλευτικών και άλλων εγκαταστάσεων, σύμφωνα με την μεταλλευτική νομοθεσία και την αντίστοιχη ΚΥΑ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, τις εγκρίσεις τεχνικών μελετών και λοιπές εν γένει διοικητικές πράξεις ή άδειες».

 

  1. Επειδή, μετά ταύτα εκδόθηκαν οι αναφερόμενες στην δεύτερη σκέψη τέσσερις προσβαλλόμενες πράξεις, από τις οποίες έχει εκτελεστό χαρακτήρα η πρώτη, ΔΜΕΒΟ/Α/Φ.7.49.13/ 177642/1854/19.8.2015 απόφαση του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως τροποποιήθηκε με την τρίτη προσβαλλόμενη απόφαση ΔΜΕΒΟ/Α/Φ.5.1.6/180129/2486/24.8.2015 της ιδίας Αρχής. Η πράξη αυτή, με την οποία, κατ’ επίκληση των άρθρων 4 και 101 του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών, ανακαλούνται οι προμνησθείσες Δ8-Α/Φ.7.49.13/ 2809/349/10.2.2012 και Δ8-Α/Φ.7.49.13/ 30258ΠΕ/ 5159ΠΕ/10.2.2012 αποφάσεις περί εγκρίσεως των τεχνικών μελετών των υποέργων Σκουριών και Ολυμπιάδας αντιστοίχως (καθώς και οι λοιπές αναφερόμενες στην εν λόγω ανακλητική απόφαση εγκριτικές πράξεις και άδειες, ανωτέρω σκέψη 2), παραδεκτώς από απόψεως δικαιοδοσίας και αρμοδιότητος, κατά τα εκτιθέμενα στην σκέψη 4, αλλά και με έννομο συμφέρον και παραδεκτώς κατά τα λοιπά προσβάλλεται με την κρινόμενη αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αντιθέτως, απαραδέκτως στρέφεται η αιτούσα εταιρεία με την κρινόμενη αίτηση κατά του υπ’ αριθμ. 12237/20.8.2015 δεύτερου προσβαλλόμενου εγγράφου της Προϊσταμένης της Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων προς την αιτούσα εταιρεία, το οποίο, ως πράξη εκτελέσεως της πρώτης προσβαλλομένης ανακλητικής υπουργικής απόφασης, στερείται εκτελεστού χαρακτήρος. Απαραδέκτως πλήττεται εξ άλλου και το επίσης στερούμενο εκτελεστού χαρακτήρος τέταρτο προσβαλλόμενο ΔΜΕΒΟ/Α/Φ.5.1.6/ 180203/2491/25.8.2015 έγγραφο του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με το οποίο εκφράζονται οι απόψεις της Διοίκησης εν σχέσει με τις υποχρεώσεις της αιτούσης και τις αξιώσεις του Δημοσίου στη συνέχεια της επίδικης ανάκλησης.
  2. Επειδή, με έννομο συμφέρον παρεμβαίνουν υπέρ του κύρους της παραδεκτώς προσβαλλομένης υπουργικής αποφάσεως, με αυτοτελή δικόγραφα, ο Δήμος Αριστοτέλη στα διοικητικά όρια του οποίου εμπίπτει η επίμαχη μεταλλευτική δραστηριότητα, και ο όμορος αυτού Δήμος Βόλβης, οι οποίοι επικαλούνται τον κίνδυνο υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής (βλ. ΣτΕ 3191/2015 7μ.). Παρεμβαίνουν επίσης με το από 9.9.2015 κοινό δικόγραφο ο Αγροτικός Δασικός Συνεταιρισμός Μ. Π… και άλλοι οκτώ σύλλογοι και σωματεία. Από τους εν λόγω παρεμβαίνοντες, οι Αγροτικός Δασικός Συνεταιρισμός Μ. Π…, Πολιτιστικός Σύλλογος Μ. Π…, Σύλλογος Γυναικών Μ. Π… και Σύλλογος Επαγγελματιών … δεν νομιμοποίησαν τον δικηγόρο που υπογράφει το δικόγραφο της παρεμβάσεως με έναν από τους προβλεπομένους στο νόμο (άρθρο 27 κωδ. π.δ/τος 18/1989, Α΄ 8) τρόπους. Συνεπώς, η παρέμβαση είναι απορριπτέα ως προς αυτούς. Είναι δε η ασκηθείσα παρέμβαση απορριπτέα ως απαράδεκτη και κατά το μέρος που ασκείται από τους Αλιευτικό Σύλλογο Δ. Α… Πολιτιστικό Σύλλογο Ι…, Πολιτιστικό Σύλλογο Ν. …, οι οποίοι δεν προσκόμισαν στο Δικαστήριο αντίγραφα των καταστατικών τους προκειμένου να αποδειχθούν οι ισχυρισμοί τους ότι το έννομο συμφέρον τους για την άσκηση της παρεμβάσεως θεμελιώνεται στους καταστατικούς σκοπούς τους (πρβλ. ΣτΕ 3568/2015). Αντιθέτως, με έννομο συμφέρον παρεμβαίνουν ο Σύλλογος Φ. Π…, ο οποίος έχει ως καταστατικό σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και ο Σύλλογος Γυναικών Ι… που επιδιώκει κατά το καταστατικό του τη βελτίωση των συνθηκών ζωής όλων των πολιτών, παραδεκτώς δε ομοδικούν οι εν λόγω παρεμβαίνοντες, ισχυριζόμενοι ότι η επίμαχη επένδυση θα επιφέρει σημαντικές και μη αναστρέψιμες βλάβες στο φυσικό περιβάλλον και θα πλήξει την οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική ανάπτυξη της περιοχής (βλ. ΣτΕ 3116/2015 7μ.).
  3. Επειδή, κατά τα αναλυτικώς εκτιθέμενα στην σκέψη 10, με την μόνη παραδεκτώς προσβαλλόμενη ΔΜΕΒΟ/Α/Φ.7.49.13/177642/ 1854/19.8.2015 υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την τρίτη προσβαλλομένη, ανεκλήθησαν οι προμνησθείσες Δ8-Α/Φ.7.49.13/2809/349/ 10.2.2012 και Δ8-Α/Φ.7.49.13/30258ΠΕ/ 5159ΠΕ/10.2.2012 αποφάσεις περί εγκρίσεως των τεχνικών μελετών των υποέργων Σκουριών και Ολυμπιάδας αντιστοίχως (καθώς και οι λοιπές αναφερόμενες στην εν λόγω ανακλητική απόφαση εγκριτικές πράξεις και άδειες) αφ’ ενός διότι η αιτούσα εταιρεία δεν υπέβαλε στην αρμόδια Υπηρεσία προς έγκριση, εντός της ταχθείσης προθεσμίας των τριών ετών, την τεχνική μελέτη της μεταλλουργικής μονάδας χαλκού, χρυσού και θειικού οξέος Μαντέμ Λάκκου, κατά τα προβλεπόμενα στους όρους Β.6.2 και Γ.3 της ανωτέρω Δ8-Α/Φ.7.49.13/2809/349/10.2.2012 αποφάσεως (έγκριση της τεχνικής μελέτης του υποέργου Σκουριών) και Β.9.2 και Γ.3 της ως άνω Δ8-Α/Φ.7.49.13/ 30258ΠΕ/5159ΠΕ/10.2.2012 αποφάσεως (έγκριση της τεχνικής μελέτης του υποέργου Ολυμπιάδας), εφ’ όσον η υποβληθείσα με την με αρ. πρωτ. 23506/22.12.2014 αίτηση, μελέτη (Προσάρτημα με αριθμούς 5 και 6, αντιστοίχως) επεστράφη στην αιτούσα με την πράξη ΔΜΕΒΟ/Α/Φ.5.1.6/οικ. 175135/1047/ 28.4.2015 του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εχώρησε η επίδικη ανάκληση αφ’ ετέρου για τον λόγο ότι η αιτούσα, κατά παράβαση των όρων Β.6.α και Β.9.α, αντιστοίχως, των ανωτέρω δύο εγκριτικών αποφάσεων, δεν διενήργησε δοκιμές σε ημιβιομηχανική μονάδα επί τόπου του έργου, προκειμένου να διαπιστωθεί η εφαρμοσιμότητα, η προσφορότητα και τα αποτελέσματα της επιλεγείσης με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (βλ. σκέψη 5) πυρομεταλλουργικής μεθόδου ακαριαίας τήξης.
  4. Επειδή, το πρώτο σκέλος της αιτιολογίας της προσβαλλομένης πράξεως (περί της μη υποβολής, εκ μέρους της αιτούσης, της τεχνικής μελέτης της μεταλλουργικής μονάδας, ως προσαρτήματος των προμνησθεισών εγκριτικών αποφάσεων των μελετών των υποέργων Σκουριών και Ολυμπιάδας) δεν είναι νόμιμο, όπως βασίμως προβάλλεται με την κρινόμενη αίτηση, εφ’ όσον με την απόφαση 3191/2015 του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας ακυρώθηκε, εν συνεχεία, ως αορίστως και πλημμελώς αιτιολογημένη, κατά τα προαναφερθέντα (σκέψη 11), η υπουργική απόφαση ΔΜΕΒΟ/Α/Φ.5.1.6/οικ. 175135/1047/28.4.2015, με την οποία είχε επιστραφεί στην αιτούσα η υποβληθείσα στις 22.12.2014 μελέτη προσαρτήματος, η δε ακύρωση ανατρέχει στον χρόνο εκδόσεως της εν λόγω υπουργικής αποφάσεως (πρβλ. ΣτΕ 5452/2012). Ούτε ευρίσκει, εξ άλλου, η προσβαλλόμενη πράξη νόμιμο έρεισμα στο έτερο αιτιολογικό σκέλος της, περί της μη διενεργείας δοκιμών «επί τόπου του έργου» για να διαπιστωθεί η εφαρμοσιμότητα της επιλεγείσης μεθόδου μεταλλουργίας. Και τούτο διότι, κατά τα ήδη εκτεθέντα, με την ως άνω 3191/2015 ακυρωτική απόφαση έγιναν, εν σχέσει με τις επίμαχες δοκιμές, δεκτά και τα εξής: «μόνο το γεγονός ότι οι δοκιμές δεν διενεργήθηκαν επιτόπου, ανεξαρτήτως του εάν αυτό ήταν εφικτό, δεν αρκεί για να στηρίξει την απόρριψη των διενεργηθεισών σε εξειδικευμένο εργαστήριο δοκιμών σε ημιβιομηχανική μονάδα με μεταλλεύματα που είτε έχουν παραχθεί επιτόπου … είτε έχουν αποδεδειγμένως παρόμοια ορυκτολογική και χημική σύσταση με τα τοπικά …». Η κρίση αυτή του Δικαστηρίου, η οποία περιέχεται στην προαναφερομένη 3191/2015 απόφασή του, εκδοθείσα επί αιτήσεως ακυρώσεως της ήδη αιτούσης εταιρείας κατά πράξεως του αυτού Υπουργού (πρβλ. ΣτΕ 2189/1982, 2568/1981), παράγει δεδικασμένο, που δεσμεύει το Δικαστήριο και κατά την εκδίκαση της παρούσης αιτήσεως, στην οποία επίσης τίθενται τα κριθέντα με την 3191/2015 ακυρωτική απόφαση διοικητικής φύσεως ζητήματα (πρβλ. ΣτΕ 2167/2008, 300/2002, Ολομ. 2939/2000), α) της εννοίας του κρίσιμου όρου της εγκρίσεως των τεχνικών μελετών των υποέργων του έργου «Μεταλλευτικές – Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας», με τον οποίο [όρο] προβλέπεται «να εκτελεσθεί πρόγραμμα δοκιμών σε κατάλληλη ημιβιομηχανική μονάδα, επί τόπου του έργου», και των συναφών υποχρεώσεων της αιτούσης, ως φορέως εκμετάλλευσης του ανωτέρω έργου, ειδικώς ως προς την εκτέλεση των προβλεπομένων δοκιμών «επί τόπου του έργου», και β) του ανεπιτρέπτου της απορρίψεως δοκιμών για μόνο το λόγο ότι δεν διενεργήθηκαν «επί τόπου» του έργου. Δεν μπορεί εξ άλλου να θεωρηθεί η κρίση αυτή του Δικαστηρίου ως πλεοναστική – και, ως εκ τούτου, μη δεσμευτική, κατά την έννοια του άρθρου 50 παρ. 5 του π.δ/τος 18/1989 – διότι δεν εκφέρεται ως εκ περισσού (πρβλ. ΣτΕ 880/1995, 2649/1976), αλλά προσδιορίζει το περιεχόμενο των μετά την ακύρωση και σε συμμόρφωση προς την 3191/2015 ακυρωτική απόφαση ενεργειών της Αρχής, η οποία, επιλαμβανομένη της υποθέσεως προς νέα νόμιμη κρίση, δεν δύναται, εν όψει των γενομένων δεκτών από το Δικαστήριο, να απορρίψει την υποβληθείσα από την αιτούσα κοινή μελέτη προσαρτήματος («Τεχνική Μελέτη Μεταλλουργικής Μονάδας Χαλκού, Χρυσού και Θειικού Οξέος Μαντέμ Λάκκου», ως προσάρτημα 5 και 6 των αποφάσεων περί εγκρίσεως των τεχνικών μελετών των υποέργων Σκουριών και Ολυμπιάδας, αντιστοίχως) για μόνο το λόγο ότι στηρίζεται σε πορίσματα δοκιμών, οι οποίες δεν διενεργήθηκαν «επί τόπου» του έργου. Εν προκειμένω, όμως, η Διοίκηση, υπολαμβάνουσα ότι, κατά την έννοια των κρίσιμων όρων των εγκριτικών πράξεων των τεχνικών μελετών των υποέργων Σκουριών και Ολυμπιάδας, επιβάλλεται η απόρριψη των δοκιμών που πραγματοποίησε ο φορέας εκμετάλλευσης, για μόνο το λόγο ότι δεν διενεργήθηκαν «επί τόπου» του έργου, προέβη, με το επίμαχο δεύτερο αιτιολογικό σκέλος της προσβαλλόμενης υπουργικής απόφασης, στην ανάκληση των ως άνω εγκριτικών πράξεων Δ8-Α/Φ.7.49.13/2809/ 349/ 10.2.2012 και Δ8-Α/Φ.7.49.13/30258ΠΕ/ 5159ΠΕ/10.2.2012 (καθώς και των λοιπών αναφερομένων στην προσβαλλόμενη πράξη, εγκριτικών πράξεων και αδειών), για μόνο το λόγο ότι η αιτούσα, θεωρώντας ότι υπείχε την υποχρέωση να πραγματοποιήσει ημιβιομηχανικές δοκιμές σε επιτόπια μεταλλεύματα (και όχι σε κατάλληλη ημιβιομηχανική μονάδα επί τόπου του έργου), δεν διενήργησε εντός των προβλεπομένων προθεσμιών επιτόπιες ημιβιομηχανικές δοκιμές. Είναι, συνεπώς, βάσιμος και ο προβαλλόμενος λόγος ακυρώσεως περί παραβιάσεως του δεδικασμένου που απορρέει από την απόφαση 3191/2015 του Συμβουλίου της Επικρατείας. Μειοψήφησαν οι Σύμβουλοι της Επικρατείας Γ. Τσιμέκας και Κων. Κουσούλης, οι οποίοι υποστήριξαν ότι η επίμαχη κρίση που περιέχεται στην ανωτέρω 3191/2015 ακυρωτική απόφαση, σύμφωνα με την οποία «μόνο το γεγονός ότι οι δοκιμές δεν διενεργήθηκαν επιτόπου, ανεξαρτήτως του εάν αυτό ήταν εφικτό, δεν αρκεί για να στηρίξει την απόρριψη των διενεργηθεισών σε εξειδικευμένο εργαστήριο δοκιμών σε ημιβιομηχανική μονάδα με μεταλλεύματα που είτε έχουν παραχθεί επιτόπου … είτε έχουν αποδεδειγμένως παρόμοια ορυκτολογική και χημική σύσταση με τα τοπικά …», δεν παράγει δεδικασμένο που δεσμεύει το Δικαστήριο κατά την εκδίκαση της παρούσης αιτήσεως. Τούτο δε, διότι, η κρίση αυτή δεν συνιστά κριθέν διοικητικής φύσεως ζήτημα, το οποίο αποτελεί αναγκαίο έρεισμα του διατακτικού της ανωτέρω ακυρωτικής δικαστικής αποφάσεως, καθόσον, όπως προκύπτει από την εν λόγω απόφαση (σκ. 16), με την κρίση αυτή απορρίφθηκαν πλεοναστικώς, ως αβάσιμοι, ισχυρισμοί του Δημοσίου – ότι ούτε επί τόπου δοκιμές έγιναν ούτε επί τόπου δείγματα παρήχθησαν – οι οποίοι είχαν προηγουμένως απορριφθεί ως απαράδεκτοι λόγω προβολής τους με το μετά τη συζήτηση κατατεθέν υπόμνημα. Επομένως, κατά τη γνώμη αυτή, δεν συντρέχει δεδικασμένο ως προς την ανωτέρω κρίση και είναι απορριπτέος ο περί του αντιθέτου προβαλλόμενος λόγος ακυρώσεως.
  5. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση και να ακυρωθεί η απόφαση ΔΜΕΒΟ/Α/Φ.7.49.13/177642/ 1854/ 19.8.2015 του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση ΔΜΕΒΟ/Α/Φ.5.1.6/ 180129/2486/24.8.2015 της ιδίας Αρχής. Πρέπει δε αντιστοίχως να απορριφθούν και οι ασκηθείσες παραδεκτώς παρεμβάσεις (βλ. σκέψη 9)».

 

  1. Με την απόφαση 218/2016 της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας καταργήθηκε η δίκη επί της αιτήσεως ακυρώσεως του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Χαλκιδικής και λοιπών κατά της αποφάσεως ΔΜΕΒΟ/Α/Φ.7.49.13/177642/1854/ 19.8.2015 του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά την ακύρωση της πράξεως αυτής με την απόφαση 217/2016 της Ολομελείας του Δικαστηρίου επί αιτήσεως ακυρώσεως της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.»

Στοιχεία σχετικά με την πορεία των υποθέσεων ενώπιον της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας:

α. της Εταιρείας Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. και

β. του εργατοϋπαλληλικού κέντρου Χαλκιδικής κ.λπ.

ΚΑΤΑ του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας

1) Προσδιορισμός: 1/9/215 – Προεδρεύων: Νικόλαος Σακελλαρίου

Εισηγητής: ο Σύμβουλος της Επικρατείας

κ. Ηλίας Μάζος

Βοηθ. Εισηγ.: οι κ.κ. Β. Γκέρτσος, Δ. Πυργάκης,

Χ. Νέγρης και Ν. Νικολάκης

Δικάσιμος: 2/10/2015

2) Συζήτησις ενώπιον της Επιτροπής Αναστολών της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας με μείζονα σύνθεση: δύο (2) αιτήσεις αναστολής: 15/9/2015

Διάσκεψις: 28/9/2015

3) Συζήτησις αιτήσεων ακυρώσεως ενώπιον της Ολομελείας του Δικαστηρίου: 2/10/2015

και Δημοσίευσις: (2/10/2015) των αποφάσεων της Επιτροπής Αναστολών της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας με μείζονα σύνθεση: 299 και 300/2015 επί των αιτήσεων αναστολής

4) Διασκέψεις Ολομελείας επί των ως άνω αιτήσεων ακυρώσεως: 16/10/2015, 21/10/2015 και 20/1/2016

5) Δημοσίευσις των αποφάσεων της Ολομελείας 217/2016 και 218/2016. επί των ως άνω αιτήσεων ακυρώσεως: 20/1/2016

 

[ΠΗΓΗ: http://www.protothema.gr/, 20/01/2016]

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΖΗΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ

ellinikos-chrisosΌπως επισημαίνουν κύκλοι της Ελληνικός Χρυσός, η εταιρεία δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει την επένδυση της στην Ελλάδα και την περιοχή της Χαλκιδικής.

Τα όρια των αντοχών τους δοκιμάζουν η ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και η Ελληνικός Χρυσός, θυγατρική της Eldorado Gold, με τις μεταξύ τους σχέσεις να βρίσκονται σε τεντωμένο σχοινί λόγω της αβεβαιότητας που έχει προκύψει για την πορεία της επένδυσης της καναδικής εταιρείας στην Ελλάδα εν αναμονή της τελεσίδικης απόφασης του ΣτΕ σχετικά με την ανάκληση των τεχνικών μελετών του έργου στις Σκουριές.

Η απόφαση του ΣτΕ: Να σημειωθεί πως η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία στις 2 Νοεμβρίου 2015 έγινε δεκτή η προσφυγή της Ελληνικός Χρυσός αλλά και του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Χαλκιδικής και άλλων σωματείων κατά της απόφασης του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Πάνου Σκουρλέτη για ανάκληση των τεχνικών μελετών του έργου στις Σκουριές και τμήματος της Ολυμπιάδας, δεν έχει ακόμη καθαρογραφεί και επιδοθεί στις ενδιαφερόμενες πλευρές, με τον χρόνο να κυλά εις βάρος της αναπτυξιακής προοπτικής του επενδυτικού έργου της Ελληνικός Χρυσός.

Καθοριστικής σημασίας για την έκβαση της υπόθεσης αναμένεται να είναι η επόμενη εβδομάδα, οπότε θα βρεθεί στην Αθήνα σε τακτική επίσκεψή του ο CEO της Eldorado Gold, Πολ Ράιτ, ο οποίος –συμφωνά με πληροφορίες– θα επιδιώξει να πάρει ξεκάθαρες απαντήσεις για την πρόθεση της κυβέρνησης απέναντι στην επένδυση ύψους 1,5 δισ. ευρώ της Eldorado Gold στην Ελλάδα, διευκρινίζοντας για μία ακόμη φορά προς την ελληνική πλευρά με το γνώριμο ύφος των επενδυτών πως οι οικονομικές συμφωνίες και οι επενδύσεις ακολουθούν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και προϋποθέσεις κόστους, ώστε να καθίστανται βιώσιμες και αποδοτικές.

Ωστόσο, όπως επισημαίνουν κύκλοι της Ελληνικός Χρυσός, η εταιρεία δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει την επένδυσή της στην Ελλάδα και την περιοχή της Χαλκιδικής. Όπως τονίζουν, μάλιστα, «ματώσαμε το 2015, αλλά στόχος μας είναι η επιτυχία, μιας και ήδη έχουμε επενδύσει στη χώρα 650 εκατ. ευρώ».

Κινητοποιήσεις: Στο μεταξύ, σε κινητοποιήσεις προέβησαν χθες οι εργαζόμενοι της Ελληνικός Χρυσός στη Χαλκιδική, μιας και η εταιρεία Άκτωρ απέλυσε 28 εργαζόμενους που απασχολούνταν στη Στοά στις Σκουριές, λόγω έλλειψης αντικειμένου εργασίας. Οι εργαζόμενοι, όπως τονίζουν, αγωνιούν για το μέλλον τους και προβληματίζονται από την κωλυσιεργία της κυβέρνησης όσον αφορά την επένδυση για τον χρυσό στη Χαλκιδική.

[ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, 9/01/2016, της Λέττας Καλαμαρά]

ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ…

STOES-OLYMP-20150525-122Βουίζουν τα blog και τα site κοινωνικής δικτύωσης για τις απολύσεις που ξεκινούν στην Άκτωρ, μια από τις εταιρείες-εργολάβους στο έργο των Σκουριών.

Όσοι βιαστούν να βγάλουν συμπεράσματα, να έχουν στο μυαλό τους τα εξής: Θέλω να χτίσω ένα σπίτι, και ώσπου να βγάλω τις τελικές άδειες, προσλαμβάνω συνεργεία να στρώσουν το έδαφος, να ξεριζώσουν τα χορτάρια, να φτιάξουν το δρόμο πρόσβασης… Και ο καιρός περνάει… Και όχι μόνο δεν μου δίνουν την άδεια, αλλά θέλουν να μου απαλλοτριώσουν και το οικόπεδο!!! Τι θα κάνω; Θα συνεχίσω να πληρώνω το συνεργείο; Ασφαλώς και όχι…

Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα, και πριν αποφασίσουμε εναντίον ποιών θα διαμαρτυρηθούμε, ας θυμηθούμε από πότε περιμένουμε αυτή την άδεια δόμησης… Και εκείνη την απόφαση του ΣτΕ που από τον Οκτώβρη θα έβγαινε «εντός του μηνός»…. και μετά «εντός του χρόνου»…..

Ο χρόνος περνάει, και δεν μετράνε όλοι το χρόνο με ώρα ΣΥΡΙΖΑ… Που χρειάζεται 14 μήνες να τελεσφορήσει μια εγκεκριμένη και αποφασισμένη ιδιωτικοποίηση!!! Ο κόσμος γυρίζει, επιχειρήσεις, επενδύσεις, έργα,… γίνονται παντού… Εδώ ζούμε στον δικό μας κόσμο, του Τόλη, του Ομότιμου και της Ιγγλέζη…

Ποιος φταίει που δεν προχωράει το έργο; Η Άκτωρ; Η Ελληνικός Χρυσός; Η μήπως η Eldorado Gold; Ας σκεφτούμε λίγο πριν δείξουμε τον φταίχτη με το δάκτυλο… Και οι ευθύνες να αποδοθούν εκεί που πρέπει… Και όταν έρθει η ώρα για το ταμείο, παρακαλώ μη συνωστίζεστε… ο κάθε κατεργάρης στον μπάγκο του…

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ: ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΟΤΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΕ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΘΕΤΙΚΗ

ellinikos-chrisos«Αν μας δημιουργήσει πρόβλημα η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, θα σταματήσουμε, αλλά γενικά υπάρχει μια διάχυτη αισιοδοξία ότι η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας θα είναι θετική», είπε στο “ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ 104,9FM” ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας “Ελληνικός Χρυσός”, Μιχάλης Θεοδωρακόπουλος, αναφορικά με την αναμενόμενη απόφαση της ολομέλειας του ΣτΕ για την επένδυση στην εξόρυξη χρυσού στην Χαλκιδική.

“Υπάρχει κόστος, αλλά δεν πάει στράφι, είναι για ένα έργο, που κάποια στιγμή θα δικαιωθεί” είπε ο κ.Θεοδωρακόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή “καθημερινά”, που παρουσιάζει ο Χρήστος Μάτης. Εξέφρασε δε την άποψη ότι «θα ήταν αυτοκαταστροφικό να πούμε σε έναν κόσμο που τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο έδωσε τον αγώνα και πέτυχε να ανοίξει η μονάδα ότι δεν το ανοίγουμε μέχρι να αποφασίσει η ολομέλεια του ΣτΕ».

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας έκανε γνωστό ότι η μητρική εταιρεία στον Καναδά έχει ζητήσει συνάντηση με τον πρωθυπουργό και η τοπική εταιρεία με τον αρμόδιο υπουργό, Π.Σκουρλέτη, αλλά η απάντηση ήταν ότι δεν μπορεί να οριστεί συνάντηση, πριν εκδοθεί η απόφαση του ΣτΕ.

Σε ό,τι αφορά το ποσό των 15.340.000 ευρώ, που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όρισε ότι η εταιρεία πρέπει να πληρώσει για την αγορά των μεταλλείων το 2003, ο κ.Θεοδωρακόπουλος είπε ότι το πόσο, το οποίο μαζί με τους τόκους έφτασε το 2013 τα 22,2 εκ. ευρώ, έχει ήδη καταβληθεί, αλλά θα υποβληθεί έφεση, για να ακυρωθεί ο καταλογισμός και να επιστραφεί το πόσο.

«Είναι έως τυπικά αδύνατο να ελπίζουμε σε επιστροφή, αφού σήμερα το κράτος μας χρωστά από επιστροφή ΦΠΑ 57 εκ. ευρώ», είπε, ενώ διευκρίνισε ότι όταν πληρώθηκε το ποσό, δεν έγινε συμψηφισμός γιατί το 2013, δεν υπήρχαν οφειλές του κράτους στην εταιρεία.

Σύμφωνα με τον κ.Θεοδωρακόπουλο, όταν το 2003 έγινε η αγοραπωλησία των μεταλλείων από την ΤVXS, δόθηκαν 22 εκ. για τις αποζημιώσεις, που οφείλονταν, αλλά στη συνέχεια έγινε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια ανώνυμη καταγγελία ότι η αξία των μεταλλείων ήταν 500 εκ., άρα το ποσό που δόθηκε για την πώληση μέσω του ελληνικού δημοσίου ήταν πολύ χαμηλό. Η ΕΕ έκανε δεκτή εν μέρει την προσφυγή και επιδικάστηκε ένα ποσό 15.340.000 επιπλέον το οποίο μαζί με τους τόκους το 2013, είχε φτάσει τα 22,2 εκ. ευρώ.

«Θεωρήθηκε μια εν δυνάμει κρατική ενίσχυση στον αγοραστή, δεν υπάρχουν άλλες συνέπειες, το θέμα έχει κλείσει, αλλά πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι οι αιτούντες μιλούσαν για 500 εκ.», είπε. – Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

[ΠΗΓΗ: http://www.capital.gr/, 16/12/2015]

ΕΙΚΟΣΙΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΑΝΗΣΥΧΟΥΝΤΕΣ ΣΥΡΙΖΑΙΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΣΚΟΥΡΙΕΣΕνεφανίσθη κοπάδι ανησυχούντων Συριζαίων βουλευτών, οι οποίοι  με επερώτησή τους στη βουλή περιμένουν απάντηση από τον Υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος σχετικά με «τεχνικές ελλείψεις και παραβίαση νομοθεσίας σε εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες στις Σκουριές»… Του κοπαδιού ηγείται πρωθυπογράφουσα η κυρία Ιγγλέζη, και ακολουθούν άλλοι 29 (όπως οι κατασκευαστές πλυντηρίων) με αλφαβητική σειρά όμως αυτοί…… (Δεν είμαστε όλοι ίσιοι, έτσι;) Ρωτούν, λοιπόν, στο τέλος με αγωνία οι εθνοπατέρες:

«Πώς αξιολογούν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου σας τα ανωτέρω στοιχεία και τα διαλαμβανόμενα στις συνυποβαλλόμενες επιστημονικές μελέτες έγκριτων επιστημόνων νέα πραγματικά, τεχνικά και επιστημονικά δεδομένα»;

«Τι μέτρα προτίθεται να λάβει το Υπουργείο σας, για την αποτροπή των προπεριγραφέντων κινδύνων για τη ζωή, την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων και των κατοίκων των τοπικών κοινωνιών, αλλά και για το φυσικό περιβάλλον»;

Να σημειώσω πως στους «έγκριτους επιστήμονες» περιλαμβάνονται στρατευμένοι antigold, όπως ο ομότιμος Σαράντης, ο υφηγητής Αρίκας από το Αμβούργο, ο τρομολάγνος Μπένος (ναι αυτός που έχει δηλώσει «θα γεμίσουμε φέρετρα στη Χαλκιδική»), και άλλοι…

Η επερώτηση εκτείνεται σε πάνω από 3.500 λέξεις και περιλαμβάνει για ακόμα μια φορά όλη εκείνη την μπουρδολογική antigold επιχειρηματολογία: Από τρεμολίτη και σκόνη μέχρι αποδάσωση και λειψυδρία… Έμφαση δίνεται στον κίνδυνο να καταρρεύσουν τα φράγματα (ναι, αυτά που δεν έχουν ακόμα κατασκευαστεί), διότι όλες οι εγκεκριμένες μελέτες είναι φυσικά λάθος(!) κατά το antigold τροπάριο…

Αν με ρωτήσετε γιατί η επερώτηση κατατέθηκε τώρα, εν μέσω κυβερνητικών κλυδωνισμών, ασφαλιστικού, ψηφοφοριών στη βουλή, και προσφυγικού, θα σας έλεγα πως «στην αναμπουμπούλα ο λύκος χαίρεται»… και θα λοξοκοίταζα και προς ΣτΕ μεριά…