Tag Archives: περιβαλλοντική διαχείριση

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ-ΠΩΣ ΑΥΞΗΣΕ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

SKOURIES-20150525-001Τα μεταλλεία Κασσάνδρας ενίσχυσαν την απασχόληση στη Βόρεια Ελλάδα. Χρονολογούνται από τον 4ο αιώνα π.Χ. Με τον πλούτο τους χρηματοδότησαν το βασίλειο του Φιλίππου του Μακεδόνα και αργότερα την υπερδύναμη του Μ. Αλεξάνδρου. Ο λόγος για τα μεταλλεία Κασσάνδρας στο Στρατονικό Όρος, τα οποία λειτουργούν εδώ και αιώνες, έχοντας καταστεί αναπόσπαστο τμήμα της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας.

Τα τελευταία χρόνια η Ελληνικός Χρυσός, θυγατρική του καναδικού ομίλου Eldorado Gold, επιδιώκει να καταστήσει την Ελλάδα τη μεγαλύτερη παραγωγό χρυσού χώρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υλοποιώντας ένα επενδυτικό πρόγραμμα μαμούθ, ύψους 1,6 δισ. δολάρια. Ωστόσο, εκτός από την επιχειρηματική και οικονομική διάσταση της δραστηριότητας εξόρυξης και κατεργασίας, το αποτύπωμα στην κοινωνία και την απασχόληση είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Στο πλαίσιο, δηλαδή, της ρεαλιστικής εφαρμογής των δεσμεύσεων της Ελληνικός Χρυσός προς όλους τους κοινωνικούς της εταίρους με απόλυτη συνέπεια, το επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών στις οποίες δραστηριοποιείται. Έτσι, η ανάπτυξη των έργων στη Β.Α. Χαλκιδική έχει δώσει στην περιοχή νέα πνοή ζωής. Η εικόνα της περιοχής, όπου η εταιρεία δραστηριοποιείται, βελτιώνεται μέρα με τη μέρα με έργα υποδομής σε όλα τα τοπικά διαμερίσματα του δήμου. Καινούργιοι δρόμοι, δίκτυα ύδρευσης, γεωτρήσεις, ανακαινισμένα κτίρια και άλλα κατασκευαστικά έργα υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια προκειμένου να κάνουν τον τόπο καλύτερο. Τα χρηματικά ποσά που διατέθηκαν γι αυτόν τον σκοπό τα τελευταία τέσσερα χρόνια φτάνουν τα 3 εκατ. ευρώ ετησίως, ποσό που, μαζί με τα μεταλλευτικά δικαιώματα που καταβάλλει η εταιρεία στο ελληνικό κράτος, εκτιμάται ότι, στην πλήρη ανάπτυξη των έργων, θα φτάσει τα 8 εκατ. ευρώ ετησίως.

Η απασχόληση: Αλληλένδετο με τη δραστηριότητα της Ελληνικός Χρυσός είναι το γεγονός ότι ο νόμος Χαλκιδικής παρουσιάζει το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας στη Βόρεια Ελλάδα, που εμφανίζει τα υψηλότερα ποσοστά μη απασχόλησης. Στη σύγχρονη θεώρηση της ανάπτυξης, η μεταλλευτική επιχείρηση αποτελεί μοχλό δημιουργίας και ανάπτυξης μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στις τοπικές κοινωνίες. Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται και η Ελληνικός Χρυσός από την έναρξη των λειτουργιών της στην περιοχή της Βορειοανατολικής Χαλκιδικής.

Στο πλαίσιο αυτό, η ανάπτυξη της τοπικής αγοράς μέσω της ενίσχυσης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων αποτελεί μια ιδιαίτερη επιστημονική προσέγγιση, που περιλαμβάνει την ανάλυση της τοπικής οικονομίας και την ανάπτυξη στρατηγικών, πολιτικών, προγραμμάτων και έργων. Στα εργοτάξια τις Ελληνικός Χρυσός εργάζονται σήμερα περίπου 2.000 εργαζόμενοι, εκ των οποίων το 90% κατάγεται από τον Δήμο Αριστοτέλη. Ντόπιοι προμηθευτές, πρατηριούχοι, επαγγελματίες σίτισης και εστίασης αποτελούν τους κλάδους που έχουν γνωρίσει σημαντική ανάπτυξη λόγω της μεταλλευτικής δραστηριότητας. Την ίδια στιγμή, νέα επαγγέλματα δημιουργούνται μέσα από τη στήριξη κλάδων που σχετίζονται με τη μεταλλευτική δραστηριότητα και ωφελούνται από την τόνωση της ρευστότητας στην τοπική οικονομία, την αγορά και το εμπόριο. Ο μελλοντικός σχεδιασμός της εταιρείας πρόβλεπα τη δημιουργία 5.000 θέσεων απασχόλησης άμεσα και έμμεσα στην πλήρη ανάπτυξη του έργου, ενώ το Δημόσιο εισέπραξε το 2014 περισσότερα από 45 εκατ. ευρώ σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές. Εν γένει, οι παραδοσιακές δραστηριότητες ανάπτυξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων καλλιεργούνται όχι μόνον μέσω της χρηματοοικονομικής συναλλαγής, αλλά και της δικτύωσης. Η έννοια της δικτύωσης αφορά ομάδες επιχειρήσεων συσχετιζόμενων μεταξύ τους. Η μία από τις επιχειρήσεις δραστηριοποιείται τοπικά και η άλλη (ή οι άλλες) που συμμετέχει στη δικτύωση δραστηριοποιείται σε ευρύτερα γεωγραφικά πλαίσια. Το δίκτυο που δημιουργείται με αυτόν τον τρόπο έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη των τοπικών επιχειρήσεων και τη δράση τους όχι μόνο για συναλλαγές με την εταιρεία, αλλά και με άλλες επιχειρήσεις σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, τη δημιουργία υγιούς ανταγωνιστικού περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ροής των πληροφοριών, καθώς και την ενδυνάμωση κοινωνικών και άλλων δεσμών, και, τέλος, τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και υποδομών.

Έως και 17% αυξήθηκε ο πληθυσμός των Μαντεμοχωρίων μέσα στην τελευταία δεκαετία, όταν σε τουριστικές περιοχές στον νομό Χαλκιδικής ο πληθυσμός την ίδια περίοδο μειώθηκε.

Σε αριθμούς:

4.452.300 ευρω αυξήθηκε το ποσό αγορών από την τοπική αγορά το 2014.

3.426.888 ευρώ κατευθύνθηκαν σε δράσεις χορηγίες στην τοπική κοινωνία.

45 εκατ. ευρώ καταβλήθηκαν το 2014 στο Δημόσιο σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές.

90% των προμηθευτών είναι ελληνικές επιχειρήσεις, ενώ 22% εξ αυτών έχουν έδρα στον Δήμο Αριστοτέλη.

140 φοιτητές από τον Δήμο Αριστοτέλη απασχολήθηκαν για έναν μήνα, ενώ ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις χιλιάδες μαθητές, φοιτητές και κάτοικοι της περιοχής.

195.255.194 ευρώ είναι η συνεισφορά της δραστηριότητας της εταιρείας στην ελληνική οικονομία.

*Για το 2014

Όλα στο Internet: Με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας, μέσω του Προγράμματος Ανοιχτών θυρών, η εταιρεία έδωσε τη δυνατότητα σε όλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες της Β.Α. Χαλκιδικής, αλλά και από ολόκληρη την Ελλάδα, να δουν από κοντά τα έργα και την εξέλιξή τους, να ενημερωθούν για τον σχεδιασμό και την πραγματική παρέμβαση στο περιβάλλον, να γνωρίσουν τους εργαζομένους και να μυηθούν στη σύγχρονη μεταλλευτική. Ενδεικτικά, 4.000 άτομα επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις της εταιρείας το 2014.

Επίσης, υλοποιεί πρωτοποριακό σύστημα περιβαλλοντικής παρακολούθησης, μέσω του οποίου παρέχονται τα ακριβή στοιχεία για όλες τις περιβαλλοντικές παραμέτρους, εντός και εκτός των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων. Το κόστος του εξοπλισμού της εν λόγω πλατφόρμας, που αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία μέχρι το καλοκαίρι του 2016, υπολογίζεται να ξεπεράσει τα 3 εκατ. ευρώ, ενώ το ετήσιο κόστος λειτουργίας του υπολογίζεται σε 1,5 εκατ. ευρώ.

Πώς θα λειτουργεί: Η ασφάλεια των σπιτιών παρακολουθείται με αυτόματο γεωδαιτικό σταθμό. Σε επόμενη φάση, και όταν κατασκευαστούν τα φράγματα, θα παρακολουθούνται με:

 • 2 νέους μόνιμους γεωδαιτικούς σταθμούς
 • 2 φορητούς γεωδαιτικούς σταθμούς
 • 60 μόνιμα ηλεκτρικά πιεζόμετρα δονούμενης χορδής
 • 14 συνδυασμένα κλισιόμετρα/ καθιζήμετρα
 • Εγκατάσταση 96 οπτικών στόχων τοπογραφικών μαρτύρων
 • 8 μόνιμους επιταχυνσιογράφους στις στέψεις των φραγμάτων

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΝ ΕΔΑΦΩΝ: Στην ευρύτερη περιοχή των μεταλλείων, παρακολουθείται σε συνεχή βάση και με λήψη 23 δειγμάτων χρόνο για ανάλυση 33 στοιχείων σε κάθε δείγμα.

ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΗΣ ΕΚΠΕΜΠΟΜΕΝΗΣ ΣΚΟΝΗΣ: πραγματοποιείται σε συνεχή βάση όσον αφορά την ποσότητα της σκόνης και με λήψη 112 δειγμάτων μήνα για ποιοτική ανάλυση 8 στοιχείων σε κάθε δείγμα.

Η ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ της ποσότητας και της ποιότητας των επιφανειακών και υπόγειων νερών πραγματοποιείται από 149 σταθμούς δειγματοληψίας, με λήψη 730 δειγμάτων/ μήνα για ανάλυση έως 25 στοιχείων σε κάθε δείγμα.

Ο ΘΟΡΥΒΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ των μεταλλείων Κασσάνδρας παρακολουθείται με φορητό ηχόμετρο, ενώ θα προστεθούν: 6 μόνιμα ηχόμετρα 2 νέα φορητά ηχόμετρα

Η βιοποικιλότητα διασφαλίζεται με την εκπόνηση μιας οικολογικής μελέτης, κάθε τρία χρόνια, ενώ εφαρμόζεται σχέδιο διαχείρισης βιοποικιλότητας.

Περιβάλλον και Εργασιακή ασφάλεια

Με στόχο την τήρηση υψηλών προδιαγραφών περιβαλλοντικών πρακτικών, η εταιρεία εφαρμόζει πρωτοποριακές τεχνολογίες και χρησιμοποιεί περιβαλλοντικά απόλυτα συμβατές μεθόδους εξόρυξης και κατεργασίας μεταλλευμάτων. Οι παράλληλες επενδύσεις στο περιβάλλον αφορούν νέες τεχνολογίες, τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων των μεταλλείων, την υλοποίηση προγράμματος αναδάσωσης και αποκατάστασης τοπίου, ενώ το μεγαλύτερο στοίχημα που κερδίζει η εταιρεία είναι η εφαρμογή της παράλληλης αποκατάστασης . Πρόκειται για τη βασική αρχή στον σχεδιασμό όλων των έργων: μόλις ολοκληρώνεται ένα κομμάτι έργου, αποκαθίσταται ο χώρος άμεσα και παράλληλα με την εξέλιξη των υπόλοιπων έργων. Στο πλαίσιο αυτό. προχωρά στην υλοποίηση περιβαλλοντικών βελτιώσεων στις περιοχές δράσης της επιχείρησης και τις μελλοντικές χρήσεις γης. Στρατηγικές αναγέννησης και σχέδια δράσης δίνουν στους τομείς αυτούς νέα δυναμική, με σημαντικά οφέλη στην τοπική οικονομία, το δομημένο περιβάλλον και το ίδιο το ανθρώπινο δυναμικό. Οι παραπάνω δύο πυλώνες, σε συνδυασμό με τη διασφάλιση της εργασιακής ασφάλειας, έχουν αποσπάσει σημαντικές διακρίσεις από διεθνείς φορείς πιστοποίησης και ανεξάρτητους θεσμούς. Ως εκ τούτου, επιλογές της εταιρείας που καθορίζουν τις συνθήκες εργασίας στα μεταλλεία Κασσάνδρας, καθώς και την περιβαλλοντική διαχείριση και την κοινωνική πολιτική, επιβραβεύθηκαν κατά καιρούς μέσω διεθνών φορέων πιστοποίησης και ανεξάρτητων θεσμών. Συγκεκριμένα:

 • Από τον Ιανουάριο του 2011 η εταιρεία είχε πάρει και το πιστοποιητικό για το σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία, OHSAS 18001.2007.
 • Η περιβαλλοντική πολιτική επισφραγίστηκε πέρυσι με την ανώτερη πιστοποίηση ISO 14001.
 • Ελληνικός Χρυσός έπαινο για τις επιδόσεις της στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, στο πλαίσιο των βραβείων Ελληνική Αξία
 • Τον Μάρτιο του 201 5. η Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας της Ελληνικός Χρυσός διακρίθηκε από την Global Reporting Initiative, τον σημαντικότερο οργανισμό για παροχή διεθνών κανόνων εκθέσεων εταιρικής υπευθυνότητας, με το Materiality Disclosure
 • Έλαβε, ακόμα, τη διάκριση Bronze Award του Ινστιτούτου Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας για τις δράσεις ΕΚΕ που έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα.

Αυξήθηκε η εισοδηματική δύναμη

Διόλου αμελητέα είναι η συμβολή της Ελληνικός Χρυσός στην καταπολέμηση της φτώχειας. Η ενίσχυση της εισοδηματικής δύναμης μέσω της αύξησης της απασχόλησης, της επίλυσης των περιβαλλοντικών προβλημάτων, της βελτίωσης των υποδομών και των συνθηκών διαβίωσης συνιστούν τον θεμέλιο λίθο των πρακτικών που υιοθετεί στην περιοχή η εταιρεία. Υπάρχουν, όμως. συγκεκριμένα αποτελέσματα από τις δράσεις της θυγατρικής της Ελληνικός Χρυσός; Η απάντηση είναι καταφατική, εάν ληφθεί υπόψη ότι:

 • Ο τζίρος των τοπικών προμηθευτών και υπεργολάβων στον Δήμο Αριστοτέλη αντιστοιχεί στο 20% περίπου του συνολικού τζίρου όλων των συνεργαζόμενων με την Ελληνικός Χρυσός προμηθευτών και υπεργολάβων. Αυτό σε έναν δήμο με περίπου 20.000 κατοίκους και όταν το ποσοστό αυτό για αντίστοιχες επιχειρήσεις του κλάδου σε συγκρίσιμες γεωγραφικές περιοχές είναι μονοψήφιο.
 • Η αύξηση του πληθυσμού των Μαντεμοχω ρίων την τελευταία 10ετία είναι δεδομένη (έως και 17% στην Ολυμπιάδα), όταν περιοχές με τουριστικό κυρίως προϊόν στον νομό παρουσίασαν την ίδια περίοδο μείωση στον πληθυσμό τους.
 • Ο Νομός Χαλκιδικής παρουσιάζει το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας στη Βόρεια Ελλάδα. Οι παράγοντες που συμβάλλουν σε αυτό σχετίζονται με τη μεγάλη συμμετοχή του τουριστικού προϊόντος, τη δραστηριοποίηση της Ελληνικός Χρυσός στο βορειοανατολικό τμήμα του νομού και την ανάπτυξη της τοπικής αγοράς.
 • Το κατά κεφαλήν εισόδημα στην περιοχή της βορειανατολικής Χαλκιδικής υπήρξε το 2011 από τα υψηλότερα στον νομό. Κατά μέσο όρο. το μέσο εισόδημα στην περιοχή των Μαντεμοχωρίων τη συγκεκριμένη χρονιά ανερχόταν σε 16.783 ευρώ ανά φορολογούμενο κάτοικο, όταν το μέσο εισόδημα ανά φορολογούμενο κάτοικο στον νομό ήταν περίπου 15.500 ευρώ και το μέσο εθνικό, αντίστοιχα, στα 12.650 ευρώ.

[ΠΗΓΗ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ, 14/11/2015]

TO ISO 14001 KAI Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

267b1948fa84309bc99f9c0289cabe44_XL

Πολύ συζήτηση γίνεται και πολλές αναρτήσεις έχουν δει το φως της μπλογκόσφαιρας σχετικά με την ανώτατη πιστοποίηση για την εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης για όλες τις δραστηριότητες σε όλες τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις της που απέσπασε η εταιρεία Ελληνικός Χρυσός ΑΕ. Πολλοί όμως δεν γνωρίζουν τι ακριβώς είναι το ISO 14001: 2004, με αποτέλεσμα η παραπληροφόρηση να παίρνει και να δίνει… Όταν μια εταιρεία ελέγχεται για να της απονεμηθεί το συγκεκριμένο ISO, περνά από έλεγχο τεκμηρίωσης εφαρμογής του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης που εφαρμόζει από εγκεκριμένους επιθεωρητές διεθνών διαπιστευμένων φορέων πιστοποίησης. Οι «εξετάσεις» δεν είναι απλές. Οι επιθεωρητές, διενεργώντας τον έλεγχο τεκμηρίωσης του συστήματος σε τρία χρονικά διαφορετικά πολυήμερα στάδια ελέγχου, πέρασαν από κόσκινο τη συμμόρφωση ως προς τις νομοθετικές και άλλες κανονιστικές απαιτήσεις και την εφαρμογή των απαιτήσεων του σχετικού προτύπου, εκτελώντας αυτοψίες σε όλο το πεδίο των δραστηριοτήτων και σε όλες τις εγκαταστάσεις της εταιρείας.

Προκειμένου να γίνει αυτό, μελετήθηκε το σύνολο της δραστηριότητας της εταιρείας στα Μεταλλεία Κασσάνδρας στη ΒΑ Χαλκιδική: από τη γεωλογική έρευνα για τον εντοπισμό νέων κοιτασμάτων και τις προπαρασκευαστικές εργασίες για την κατασκευή των νέων μεταλλευτικών εγκαταστάσεων και την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων, μέχρι τον εμπλουτισμό των μεταλλευμάτων, τη διακίνηση των υλικών (μετάλλευμα, προϊόντα, στερεά κατάλοιπα) αλλά φυσικά και τα έργα αποκατάστασης.

Μετά από τη θετική αξιολόγηση και ανάλυση όλων των στοιχείων και δεδομένων, οι επιθεωρητές προχώρησαν στην κατάθεση πρότασης προς πιστοποίηση της Ελληνικός Χρυσός. Η πρόταση έγινε αποδεκτή από τον διεθνή φορέα, ο οποίος και προέβη στην πιστοποίηση της: η Ελληνικός Χρυσός πληροί τις υψηλές προδιαγραφές που θέτει το πρότυπο ISO 14001:2004 για την Περιβαλλοντική Διαχείριση.

Τι είναι το ISO και πώς λειτουργεί;

Το πιο διαδεδομένο και παγκοσμίως αναγνωρισμένο πρότυπο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που καθορίζει τις προδιαγραφές για την ανάπτυξη και εφαρμογή Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Ελέγχου είναι το πρότυπο ISO 14001:2004 που αναπτύχθηκε από τον οργανισμό ISO (International Organisation for Standardisation).

Τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης βάσει του ISO 14001 : 2004 παρέχουν τη δυνατότητα εντοπισμού, αξιολόγησης και διαχείρισης των περιβαλλοντικών θεμάτων ενός οργανισμού με σκοπό:

 • την προστασία του περιβάλλοντος
 • τη συνεχή βελτίωση
 • τη συμμόρφωση με τις νομοθετικές και άλλες κανονιστικές απαιτήσεις
 • την εξοικονόμηση φυσικών πόρων
 • τη βελτίωση της εικόνας και της επικοινωνίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Η Ελληνικός Χρυσός επέλεξε να γίνει ο έλεγχος για την πιστοποίηση του προγράμματος της από την αυστηρότερη εταιρεία πιστοποίησης ISO, τη Lloyds Register Quality Assurance Limited (LRQA), διαπιστευμένη από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης του Ηνωμένου Βασιλείου (UKAS) και αναγνωρισμένη σε όλη την Ευρώπη. Προκειμένου να γίνει η πιστοποίηση, την περιοχή επισκέφτηκε πολυμελές κλιμάκιο εγκεκριμένων επιθεωρητών που μελέτησαν εξονυχιστικά τη συμμόρφωση ως προς τις απαιτήσεις του προτύπου, διενεργώντας τρία πολυήμερα στάδια ελέγχου τεκμηρίωσης του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, με έλεγχο των δεδομένων και των στοιχείων, αλλά και με τη διενέργεια αυτοψιών και συνεντεύξεων από τυχαία επιλεγμένους εργαζομένους.

Ο έλεγχος τεκμηρίωσης από τον φορέα πιστοποίησης έγινε σε δύο επίπεδα: στο διαχειριστικό και στο λειτουργικό.

Για τον έλεγχο τεκμηρίωσης του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε διαχειριστικό επίπεδο, οι επιθεωρητές μελέτησαν τα σχετικά έγγραφα, ήλεγξαν την Περιβαλλοντική Πολιτική της Ανώτατης Διοίκησης της εταιρείας, την οργάνωση και δομή του συστήματος, καθώς και τη συμμόρφωση και εφαρμογή των νομοθετικών και άλλων κανονιστικών απαιτήσεων, και διαπίστωσαν ότι υπάρχει εκπαίδευση και ενημέρωση των εργαζομένων, ενώ και η επικοινωνία γίνεται σωστά σε όλα τα επίπεδα, από τον Γενικό Διευθυντή μέχρι και τον τελευταίο φύλακα. Στο λειτουργικό επίπεδο, οι επιθεωρητές διενήργησαν τον έλεγχο εφαρμογής του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με επιτόπια αυτοψία σε όλους τους τομείς και σε όλες τις διεργασίες των εγκαταστάσεων της Ελληνικός Χρυσός. Ένα ενδεικτικό παράδειγμα είναι το πρόγραμμα παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων: αφού έκαναν αυτοψίες στο πεδίο, διαπίστωσαν ότι το πρόγραμμα εφαρμόζεται σύμφωνα με το σχεδιασμό και περιλαμβάνει την παρακολούθηση όλων των περιβαλλοντικών παραμέτρων (ποιότητα νερού, εδάφους και αέρα, εδαφικές δονήσεις, όχληση από το θόρυβο κ.ά.).

[ΠΗΓΗ: ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ, ΤΕΥΧΟΣ 13]