Tag Archives: παγκόσμιες αγορές

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ

mineral-exploration

Διαβάζουμε στο http://nblo.gs/Xzp7T πως στις 19 Ιουνίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, πραγματοποιείται Πανεπιστημιακή Ημερίδα για τις ορυκτές πρώτες ύλες υπό την αιγίδα του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου.

Οι βασικοί οικονομικοί τομείς στην Ευρώπη – όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, η αεροδιαστημική και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας – εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις πρώτες ύλες. Οι εν λόγω πρώτες ύλες αποτελούν το ζωτικό στοιχείο του σημερινού βιομηχανικού κλάδου και έχουν θεμελιώδη σημασία για την ανάπτυξη των «πράσινων τεχνολογιών» και του ψηφιακού θεματολογίου. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν την ασφαλή και σταθερή προμήθεια των πρώτων υλών. Καθώς η Ευρώπη είναι σχετικά φτωχή σε πολλούς σημαντικούς φυσικούς πόρους, η εν λόγω προμήθεια είναι απολύτως ζωτικής σημασίας. Ωστόσο, αυτό θέτει επίσης και αυξανόμενες προκλήσεις για την Ευρώπη, όπως η πολιτική αναταραχή και η αστάθεια των τιμών στις παγκόσμιες αγορές. Επιπλέον, λόγω των μαζικών τάσεων, όπως η αστυφιλία και η παγκοσμιοποίηση, είναι ολοένα και πιο σημαντική η εύρεση ενός τρόπου μείωσης της συνολικής κατανάλωσης των φυσικών πόρων.

Για την αντιμετώπιση των καίριων αυτών προκλήσεων και για την εξασφάλιση της προμήθειας φυσικών πόρων για την ευρωπαϊκή βιομηχανία, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη έχουν ήδη καταβάλει σημαντικές προσπάθειες και έχουν προτείνει πολυάριθμες πρωτοβουλίες.

Η Ημέρα Ενημέρωσης για τις Πρώτες Ύλες, που θα λάβει χώρα σε διάφορα πανεπιστήμια, έχει σκοπό να πληροφορήσει κάθε ενδιαφερόμενο σχετικά με τα οφέλη της επιλογής των πρώτων υλών ως τομέα σπουδών. Οι πρώτες ύλες πρόκειται να διαδραματίσουν έναν τεράστιο ρόλο στην ευρωπαϊκή οικονομία και στην κοινωνία του μέλλοντος. Πολλά ευρωπαϊκά πανεπιστήμια προσφέρουν κύκλους σπουδών στη μελέτη των πρώτων υλών. Αυτά θα σας βοηθήσουν να επιλέξετε τον τομέα της αλυσίδας αξίας των φυσικών πόρων που σας ταιριάζει:

Αναζήτηση Ανακάλυψη νέων κοιτασμάτων σε απομακρυσμένες περιοχές, υπό ακραίες συνθήκες ή σε θαλάσσια περιβάλλοντα και συλλογή δεδομένων που θα συμβάλλουν στη δημιουργία μιας ισχυρότερης επιστημονικής βάσης για τις ευρωπαϊκές γεωλογικές έρευνες. Πιθανές δυνατότητες απασχόλησης στον τομέα της υπεράκτιας γεωφυσικής, της γεωλογικής έρευνας, των τρισδιάστατων γεωλογικών μοντέλων•

Εξόρυξη (μεταλλευμάτων) Εξόρυξη πρώτων υλών που βρίσκονται σε μεγαλύτερο βάθος και με μικρότερο περιβαλλοντικό «αποτύπωμα». Χρησιμοποίηση εξαιρετικά εξελιγμένων μεθόδων και μηχανημάτων και διασφάλιση ότι η Ευρώπη διατηρεί τις απαιτούμενες δεξιότητες για να πρέττει τούτο. Πιθανές δυνατότητες απασχόλησης στον τομέα του προγραμματισμού ρομποτικών συστημάτων υπόγειας εξόρυξης μεγάλου βάθους•

Επεξεργασία Ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για την αποτελεσματικότερη εξόρυξη των πολύτιμων μετάλλων και τη βελτίωση της διαχείρισης του νερού και της κατανάλωσης ενέργειας. Πιθανές δυνατότητες απασχόλησης στον τομέα της ανάλυσης με μικροανιχνευτή•

Ανακύκλωση Θέσπιση οικονομικά αποδοτικών και φιλικών προς το περιβάλλον τεχνικών ανακύκλωσης, καθώς και βέλτιστων πρακτικών για την επεξεργασία των αποβλήτων. Πιθανές δυνατότητες απασχόλησης στον τομέα της υδρομεταλλουργίας•

Υποκατάσταση Εξεύρεση εναλλακτικών υλικών για ορισμένες εφαρμογές ή αντικατάσταση των εν λόγω εφαρμογών με μια εναλλακτική τεχνολογία που δεν εξαρτάται από βασικές πρώτες ύλες. Πιθανές δυνατότητες απασχόλησης στον τομέα της επιστήμης των υλικών•

Αποκατάσταση Μετατροπή ενός λατομείου ή ενός ορυχείου σε χώρο αναψυχής και εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των εξορυκτικών έργων. Πιθανές δυνατότητες απασχόλησης στον τομέα της αρχιτεκτονικής περιβάλλοντος και τοπίου και στην παροχή συμβουλών σε θέματα ασφάλειας, περιβάλλοντος και διαχείρισης κινδύνου.

Για όποιον ενδιαφέρεται να δηλώσει συμμετοχή: http://univday.labmet.ntua.gr