Tag Archives: Ορυκτές Πρώτες Ύλες

ΤΑ ΥΠΟΘΑΛΛΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

maps_6Είναι γνωστή η ψυχροπολεμική διαμάχη για την διεκδίκηση τεραστίων εκτάσεων στον Αρκτικό Κύκλο με στόχο τα αποθέματα πετρελαίου, φυσικού αερίου αλλά και ορυκτών πρώτων υλών, τα οποία εκτιμώνται στο 25% των παγκόσμιων μη εντοπισμένων αποθεμάτων.

Με τα αποθέματα των ευγενών μετάλλων να έχουν περιοριστεί σημαντικά, σύντομα η ανθρωπότητα θα στραφεί συστηματικά σε ένα νέο σύνορο: την απεραντοσύνη του υγρού στοιχείου.

Μάλιστα, τα αποτελέσματα της πρώτης έρευνας στο υπέδαφος του Ειρηνικού είναι κάτι παραπάνω από ενθαρρυντικά, αποδεικνύοντας ότι ο μεγαλύτερος ωκεανός του πλανήτη είναι πλούσιος σε χρυσό, άργυρο, χαλκό και ψευδάργυρο.

Αν και οι επιστήμονες γνώριζαν εδώ και δεκαετίες ότι οι ωκεανοί είναι πλούσιοι σε μεταλλεύματα και πολύτιμους λίθους, μέχρι σήμερα δεν είχαν προχωρήσει στην εμπορική εκμετάλλευσή τους, καθώς δεν υπήρχε η κατάλληλη τεχνολογική υποδομή.

Ήδη η Kαναδική ιδιωτική εταιρία Nautilus Minerals Inc. κατάφερε να να χαρτογραφήσει το υπέδαφος της θαλάσσιας περιοχής της Παπούα- Νέας Γουινέας. Τα αποτελέσματα είναι εξόχως ικανοποιητικά και σύντομα θα επιτρέψουν την έναρξη της συστηματική εξόρυξης με ρομποτικά οχήματα. τουλάχιστον για τον χαλκό και χρυσό.

Μάλιστα η εταιρεία αυτή που έχει εξασφαλίσει τα δικαιώματα ερευνών για εκτάσεις πάνω από 500 χιλιάδες τετρ.χλμ. σχεδιάζει να χαρτογραφήσει όλα τα αποθέματα των εν λόγω μετάλλων σε ένα μεγάλο μέρος της έκτασης αυτής που περιλαμβάνει τα νησιά Φίτζι, την Τόνγκα, τα νησιά του Σολομώντος και τη Νέα Ζηλανδία.

Φαίνεται λοιπόν ότι ο άνθρωπος με τη βοήθεια της προηγμένης σύγχρονης τεχνολογίας θα καταστεί εν καιρώ ικανός να γνωρίσει και να εκμεταλλευθεί τον υποθαλάσσιο χώρο του πλανήτη μας, ο οποίος είχε σημαντικά παραμεληθεί στο παρελθόν. Αρκεί κι εδώ να είναι εξαιρετικά προσεκτικός σε σχέση με τον σπάνιο θαλάσσιο οικολογικό πλούτο και την διασφάλισή του.

Ήδη οι διεξαχθείσες, έρευνες ανέδειξαν τα πολυσχιδή προβλήματα, τα οποία πρέπει να αντιμετωπισθούν προκειμένου το τεράστιο αυτό μεταλλευτικό δυναμικό, το οποίο η θάλασσα δημιούργησε και αποταμίευσε επί δισεκατομμύρια χρόνια, να χρησιμοποιηθεί από τον άνθρωπο χωρίς να διαταραχθεί δραστικά το ευαίσθητο θαλάσσιο περιβάλλον.

[ΠΗΓΗ: http://politesaristoteli.blogspot.gr/, του Πέτρου Τζεφέρη, 18/8/2016, αναδημοσίευση απόhttp://metallorihi-metalleia.blogspot.gr/]

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΡΥΚΤΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ

eumining.org_6Είναι αναγκαίο περισσότερο από ποτέ, η θέσπιση εθνικών πολιτικών αξιοποίησης των ορυκτών πρώτων υλών από τις χώρες που διαθέτουν ορυκτό πλούτο

Από το 2007 η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναγνωρίσει ότι η διαθεσιμότητα των ορυκτών υλών αποτελεί ένα πολύ σημαντικό παράγοντα ευημερίας και προόδου.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών των κατασκευών, των χημικών προϊόντων, της αυτοκινητοβιομηχανίας, της αεροναυπηγικής, των μηχανημάτων και των κατασκευών γενικού εξοπλισμού, ανέρχεται περίπου σε 1,3 τρις Ευρώ και παρέχει σταθερή απασχόληση σε 30 εκατομμύρια ανθρώπους.

Τα τελευταία χρόνια αναπτυσσόμενες χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία καταναλώνουν ραγδαία αυξανόμενες ποσότητες πρώτων υλών με αποτέλεσμα πλέον να έχουν προσδώσει στις μεταλλευτικές τους πολιτικές έναν έντονα στρατηγικό χαρακτήρα. Μεσοπρόθεσμα, το γεγονός αυτό αναμφισβήτητα θα επιφέρει ανταγωνιστικές δυσκολίες στην προμήθεια

των ευρωπαϊκών χωρών με πρώτες ύλες, καθώς η βιομηχανία τους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές αυτών των υλών.

Οι χώρες-μέλη της Ε.Ε. καταναλώνουν περί το 25-30% των μετάλλων που παράγονται σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ αντίθετα, η παραγωγή μετάλλων στο εσωτερικό της Ε.Ε. είναι μόνο το 3% της παγκόσμιας παραγωγής. Είναι επίσης γνωστό ότι πολλά σημαντικά μέταλλα δεν παράγονται καθόλου εντός Ε.Ε. Η συμμετοχή των μετάλλων και ορυκτών πρωτογενούς παραγωγής στη συνολική κατανάλωση της Ε.Ε. αρχίζει να περιορίζεται, έστω και με αργούς ρυθμούς, καθώς η ανακύκλωση γίνεται πιο αποδοτική και εφευρίσκονται νέα υποκατάστατα πολλών υλικών. Παρ’ όλα αυτά, αναμένεται ότι οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες θα παραμείνουν για πολύ καιρό ακόμα ευάλωτες στην αστάθεια της αγοράς, με ισχυρό ενδεχόμενο να δημιουργηθούν ανωμαλίες στη ροή του εφοδιασμού τους με αναγκαίες ορυκτές πρώτες ύλες.

Αντίστοιχα, ο βιώσιμος εφοδιασμός με αδρανή υλικά αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις στον ευρωπαϊκό χώρο καθώς υπάρχουν εκτεταμένες περιφερειακές διαφορές και ανισορροπίες στη διαθεσιμότητα των εκμεταλλεύσιμων κοιτασμάτων.

Για τη βελτίωση της μακροπρόθεσμης διαθεσιμότητας των πρώτων υλών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την Ανακοίνωσή της προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο Υπουργών με θέμα «Πρωτοβουλία για τις πρώτες ύλες – Κάλυψη των ουσιωδών αναγκών μας για ανάπτυξη και απασχόληση στην Ευρώπη» (Raw Materials Initiative) τονίζει ότι:

«Η διασφάλιση αξιόπιστης και χωρίς στρεβλώσεις πρόσβασης στις ορυκτές πρώτες ύλες καθίσταται με αυξανόμενο ρυθμό ένας σημαντικός παράγοντας για την ανταγωνιστικότητα της Ε.Ε. και ως εκ τούτου κρίσιμος παράγοντας για την επιτυχία των στόχων του Συμφώνου της Λισσαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση.»

Η πρωτοβουλία αυτή μέσω των κοινών αποφάσεων των ευρωπαϊκών οργάνων έχει πάρει πλέον διάσταση πολιτικής για τις πρώτες ύλες. Βασίζεται σε τρεις συγκεκριμένους πυλώνες:

 1. Διασφάλιση της πρόσβασης στις πρώτες ύλες των διεθνών αγορών, κάτω από τις ίδιες προϋποθέσεις και με καθεστώς διαφάνειας για όλους τους βιομηχανικούς ανταγωνιστές.
 2. Θέσπιση κατάλληλου κανονιστικού πλαισίου εντός της Ε.Ε. προκειμένου να προωθηθεί η βιώσιμη παροχή των πρώτων υλών από τα κοιτάσματα ορυκτών πρώτων υλών που ευρίσκονται στο έδαφος της Ε.Ε. καθώς και δημιουργία μιας ενιαίας βάσης γεωλογικών δεδομένων.
 3. Ενίσχυση της συνολικής αποδοτικότητας στη χρήση των ορυκτών πόρων και προώθηση της ανακύκλωσης για να μειωθεί η κατανάλωση πρωτογενών πρώτων υλών από την Ε.Ε. και να ελαττωθεί η αντίστοιχη εξάρτηση από εισαγωγές.

Επιπλέον, η Επιτροπή συστήνει ως ενέργειες προτεραιότητας τα εξής:

 • Λήψη ολοκληρωμένων μέτρων τόσο από την Ε.Ε. όσο και από τα κράτη- μέλη ώστε να προωθηθεί περαιτέρω η εκμετάλλευση των αξιόλογων Ευρωπαϊκών κοιτασμάτων ορυκτών πόρων.
 • Παράλληλη ενίσχυση της τεχνογνωσίας και της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών.
 • Ενθάρρυνση της διατήρησης της διαφάνειας στην παγκόσμια αγορά πρώτων υλών.
 • Μείωση των αποβλήτων.
 • Μέγιστη αξιοποίηση των παραγόμενων υλικών.
 • Μέγιστη αποδέσμευση της παραγωγής από την κατανάλωση φυσικών πόρων (decoupling).
 • Προώθηση της βιώσιμης αξιοποίησης των ορυκτών πόρων και της ανακύκλωσης.
 • Καθορισμό των πρώτων υλών με κρίσιμη (στρατηγική) σημασία για την ΕΕ.

Εξειδικεύοντας την πολιτική αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προέβη στις εξής ενέργειες:

–              Μετά από αντίστοιχη ανάλυση, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δεδομένα για τις χρήσεις των πρώτων υλών από την ευρωπαϊκή βιομηχανία, προχώρησε στον καθορισμό δεκατεσσάρων «Κρίσιμων Πρώτων Υλών» που η διαθεσιμότητά τους επηρεάζει ιδιαίτερα την ομαλή εξέλιξη της βιομηχανικής της παραγωγής (Repor t on critical raw materials). Για την αντιμετώπιση των κινδύνων που μπορούν να προκληθούν από τυχόν έλλειψη των υλικών αυτών η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ιδιαίτερες πολιτικές για την προμήθειά τους, αποτελεσματικότερη ανακύκλωση, αξιοποίηση αποβλήτων και απορριμμάτων και τέλος ερευνητικές προσπάθειες υποκατάστασης.

–              Για την εφαρμογή του δεύτερου πυλώνα της RMI και επειδή κατά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να εξασφαλισθεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον λειτουργίας της εξορυκτικής δραστηριότητας μέσω βελτιστοποίησης της σχετικής νομοθεσίας, των διαδικασιών αδειοδότησης και του χωροταξικού σχεδιασμού, συστήθηκε ομάδα εργασίας μέσω της οποίας καταγράφηκαν και συμφωνήθηκαν καλές πρακτικές μεταξύ κρατών μελών τις οποίες κατέγραψε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συγκεκριμένο κείμενο (Report “Improving Framework Conditions for Ex tracting Minerals for EU – Exchanging best Practice on Land Use Planning, Permitting and Geological Knowledge Sharing”) ώστε να αποτελέσουν κατευθύνσεις υλοποίησης της πολιτικής για βέλτιστη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών ορυκτών πόρων.

Στο κείμενο αυτό τονίζεται η σπουδαιότητα δημιουργίας στοχευμένης και συγκεκριμένης πολιτικής αξιοποίησης των ορυκτών πόρων από τα κράτη μέλη όπως και της δημιουργίας μιας ενιαίας βάσης γεωλογικών και χωρικών δεδομένων με σκοπό την άντληση πληροφοριών σχετικά με τις ευρωπαϊκές πηγές πρώτων υλών και τις δυνατότητες αξιοποίησής τους.

Στα πλαίσια αυτά σήμερα ευρίσκεται σε εξέλιξη ο καθορισμός ευρωπαϊκών δεικτών μέσω των οποίων θα αποτυπώνεται η εφαρμογή των καλών πρακτικών.

Επίσης η ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα πρέπει να ασκείται η εξορυκτική δραστηριότητα εντός των περιοχών του δικτύου NATURA (Non energy mineral extraction and NATURA – Guidance document).

Επισημαίνουμε ότι οι ΟΠΥ αποτελούν βασικό αντικείμενο και κυρίαρχο αναπτυξιακό στόχο της νέας ευρωπαϊκής στρατηγικής για την καινοτομία με ορίζοντα το 2020 (Europe 2020- Flagship Initiative Innovation Union). Στην κατεύθυνση αυτή έρχεται να συμβάλλει η πρόσφατη Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις στις αγορές εμπορευμάτων και πρώτων υλών» (Tackling the challenges in commodity markets and on raw materials-COM 25/2011) καθώς και η σχεδιαζόμενη πρωτοβουλία της Σύμπραξης για την Καινοτομία «Μη ενεργειακές ορυκτές πρώτες ύλες για μια σύγχρονη κοινωνία» (European Innovation Partnership: Non Energy Raw Materials for a Modern Society). Στις βασικές επιδιώξεις περιλαμβάνονται η ανάπτυξη και εφαρμογή νέων φιλικών στο περιβάλλον τεχνολογιών κοιτασματολογικής έρευνας, εξόρυξης, εμπλουτισμού και διαχείρισης αποβλήτων έτσι ώστε η παραγωγική εκμετάλλευση και βιώσιμη χρήση των ΟΠΥ να ολοκληρώνει και να κλείνει με αποτελεσματικό τρόπο τον κύκλο ζωής τους καθώς και η εξεύρεση υποκατάστατων για τουλάχιστον τρείς κρίσιμες πρώτες ύλες.

Επιπρόσθετα για τη χάραξης ενιαίας στρατηγικής ανάπτυξης της Ε.Ε. για το εγγύς και το απώτερο μέλλον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισηγήθηκε στα άλλα ευρωπαϊκά όργανα μία διευρυμένη πολιτική για την αποδοτικότητα των πόρων, συμπεριλαμβανομένων και των ΟΠΥ, με την ονομασία «αποδοτικότητα πόρων» (Resource Efficiency) για την οποία έχει ξεκινήσει ευρύτατος διάλογος μεταξύ των Κρατών Μελών και των εμπλεκομένων φορέων.

Τέλος προέβη στην έκδοση επίσημης ανακοίνωσης (COM (2011) 5, 2/2/2011) προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αφορούν τις αγορές εμπορευμάτων και τις πρώτες ύλες, στην οποία τονίζεται η σημασία του βιώσιμου εφοδιασμού με πρώτες ύλες στο εσωτερικό της Ε.Ε. μέσα από την εκπόνηση σαφών εθνικών σχετικών πολιτικών, την εκπόνηση πολιτικής χωροταξικού σχεδιασμού που αναφέρεται στις ΟΠΥ και την θέσπιση μηχανισμών αδειοδότησης εξορυκτικών έργων που θα προσφέρουν σαφήνεια και απλοποίηση διοικητικών διαδικασιών όπως και επενδυτική ασφάλεια.

[ΠΗΓΗ: «Ελληνική Εξορυκτική Βιομηχανία, Διεθνές Περιβάλλον – Φυσιογνωμία – Προοπτικές», Έκδοση ΥΠΕΚΑ]

ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

metalloruxoi-poreia-skouries

Του Αθανάσιου Κεφάλα, προέδρου του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων.
Σήμερα που όλοι μιλούν για επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας και ανεύρεση ενός νέου παραγωγικού μοντέλου η αξιοποίηση των ορυκτών πρώτων υλών του τόπου πρέπει να είναι σε πρώτη προτεραιότητα.
Η ελληνική κοινωνία δικαιούται να είναι σωστά ενημερωμένη. Αντικειμενικά οι δραστηριότητες αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου της χώρας αναπτύσσονται εκεί όπου η φύση έδωσε τα αποθέματα των ορυκτών πόρων. Η τοποθέτηση πολλαπλών εμποδίων οδηγεί σε απαξίωση της ευκαιρίας δημιουργίας πλούτου από τις ορυκτές ύλες.
Η μεταλλευτική βιομηχανία της χώρας είναι από τους ελάχιστους, αν όχι ο μοναδικός κλάδος της οικονομίας που εν μέσω κρίσης διατήρησε την απασχόληση και συνέχισε τις επενδύσεις στηρίζοντας την περιφερειακή ανάπτυξη. Την πενταετία της κρίσης (2009-2014) ο κύκλος εργασιών των μεταλλευτικών επιχειρήσεων ξεπέρασε τα 15 δια ευρώ και οι εξαγωγές τα 10 δισ. ευρώ. Τα ελληνικά εξορυκτικά προϊόντα κατευθύνονται σε ποσοστό πάνω από 65% προς τις αγορές του εξωτερικού.
Για τη διατήρηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους οι ελληνικές εξορυκτικές βιομηχανίες προχώρησαν σε αλλαγές στο επιχειρησιακό τους μοντέλο και σε επενδύσεις με στόχο την αύξηση της ευελιξίας στην οργάνωση της δουλειάς, τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων, την εκπαίδευση του προσωπικού και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας.
Επανειλημμένως έχουμε αναφέρει ότι για την ανάπτυξη του τόπου απαιτείται δημιουργία κλίματος ασφάλειας δικαίου, όπου ο κάθε επενδυτής θα γνωρίζει τις υποχρεώσεις αλλά και τα δικαιώματα του και ότι η Πολιτεία θα έχει συνέχεια και συνέπεια στις αποφάσεις της. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ανασφάλειας δικαίου αποτελεί η περίπτωση των Μεταλλείων Κασσάνδρας της Ελληνικός Χρυσός. Ο Σύνδεσμος μας από την πρώτη ημέρα που η προηγούμενη πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΠΕΝ ανακάλεσε τις τεχνικές άδειες βασικών τμημάτων του έργου πρότεινε τη σύγκληση τριμερούς συνάντησης ώστε να βρεθεί η βέλτιστη λύση στο πρόβλημα που οδήγησε μια μεγάλη ξένη επένδυση σε αδιέξοδο και περίπου 2.000 εργαζομένους σε διαθεσιμότητα, αλλά χωρίς αποτέλεσμα.
Στις άμεσες προτεραιότητες του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων που εκπροσωπεί τις ελληνικές εξορυκτικές επιχειρήσεις είναι:
• Η πλήρης εφαρμογή της εξαγγελμένης από το 2012 Εθνικής Πολιτικής Αξιοποίησης των Ορυκτών Πρώτων Υλών, με έκδοση των απαραίτητων νομοθετημάτων.
• Η ασφάλεια δικαίου που πρέπει να διέπει τις αποφάσεις της Πολιτείας, οι απαραίτητες χωροταξικές ρυθμίσεις για την αξιοποίηση των ορυκτών πόρων και η εκπόνηση Ειδικού Χωροταξικού για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες.
• Η δημιουργία Παρατηρητηρίου για την εφαρμογή του χωροταξικού σχεδιασμού της χώρας.
• Η σε βάθος ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών από την Πολιτεία σχετικά με τη σημασία της αξιοποίησης των ορυκτών πόρων.
• Η αποτελεσματική αδειοδότηση νέων έργων ή επεκτάσεων υπαρχόντων.
Η ελληνική εξορυκτική βιομηχανία έχει δυνατότητα να δώσει άμεσες αναπτυξιακές λύσεις που έχει ανάγκη περισσότερο από ποτέ ο τόπος, με σεβασμό στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και το αξιοβίωτο των τοπικών κοινωνιών.

[ΠΗΓΗ: ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, 19/09/2015]

ΟΡΥΚΤΟΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

img2_0

Η τρέχουσα οικονομική, τεχνολογική και κοινωνική ανάπτυξη, έχει σαν αποτέλεσμα την αυξανόμενη ζήτηση, χρήση και εκμετάλλευση των ορυκτών. Η οικοδομική και η κατασκευαστική δραστηριότητα, η βιομηχανία, η αεροναυπηγική, η αυτοκινητοβιομηχανία, η ναυπηγική, η επίλυση πολλών περιβαλλοντικών ζητημάτων, οι τηλεπικοινωνίες, οι τεχνολογίες των ΑΠΕ στηρίζονται κύρια στις ορυκτές πρώτες ύλες, στη μεταποίησή τους και στην εκμετάλλευση των εξειδικευμένων φυσικοχημικών ιδιοτήτων ορισμένων ορυκτών. Είναι φανερό ότι οι ορυκτοί φυσικοί πόροι είναι απαραίτητη συνιστώσα για την βιωσιμότητα της οικονομικής ανάπτυξης και την ποιότητα ζωής, αλλά και ότι η διαθεσιμότητα τους είναι πολύτιμο αγαθό και ανεκτίμητη πλουτοπαραγωγική πηγή.

Η Ελλάδα είναι μία από τις  χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που διαθέτει σημαντικότατο ορυκτό πλούτο. Η μεγάλη ποικιλία των ορυκτών και μεταλλευμάτων που απαντώνται στην ελληνική επικράτεια, η ποιότητα αλλά και η ποσότητα τους καθιστά την εκμετάλλευση τους μια εξαιρετικά βιώσιμη και προσοδοφόρα δραστηριότητα. Ο εξορυκτικός κλάδος, αποτελεί ένα σηµαντικό τοµέα της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας µας,  ο οποίος τροφοδοτεί µε την βασική υποδομή σε πρώτες ύλες µια σειρά άλλων επίσης σηµαντικών κλάδων όπως η παραγωγή ενέργειας, η τσιµεντοβιοµηχανία, η οκοδομική/κατασκευαστική βιομηχανία, η βιομηχανία μη σιδηρούχων μετάλλων (αλουµινίου, νικελίου, κλπ), η βιομηχανία ανοξείδωτου χάλυβα κ.ά. Aν συμπεριληφθούν οι κλάδοι τσιμεντοβιομηχανίας και σκυροδέματος, ο κύκλος πωλήσεων των προϊόντων της εξορυκτικής βιομηχανίας και των βασικών μεταλλουργιών της, ανέρχεται ετησίως σε περισσότερα των 5 δισ. Ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 2-3% του ΑΕΠ.

Οι εξειδικευμένες χρήσεις των ορυκτών που διαθέτει η Ελλάδα, σε σχέση με άλλες χώρες, ελκύουν το ενδιαφέρον της διεθνούς αγοράς γενικά και ειδικά της αγοράς των Χωρών της ΕΕ. Η ιδιαιτερότητα αυτή της Ελλάδας, προσφέρει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα στην οικονομία της χώρας. Μπορεί στη χώρα μας  να μην παράγονται, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, μέταλλα υψηλής τεχνολογίας όπως το τιτάνιο, ο λευκόχρυσος, το λίθιο, το ρήνιο, το ταντάλιο και  οι σπάνιες γαίες (νεοδύμιο, δυσπρόσιο κλπ), εντούτοις έχει επάρκεια σε αδρανή δομικά υλικά και παράλληλα είναι σημαντική παραγωγός βασικών μετάλλων αλλά και βιομηχανικών ορυκτών, ορισμένων με περγαμηνές σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο εξορυκτικός κλάδος,  είναι ισχυρά εξωστρεφής, αφού οι εξαγωγές πρωτογενών και επεξεργασμένων υλικών αντιπροσωπεύουν πάνω από το 65% των πωλήσεών του, ενώ παράλληλα εταιρείες του κλάδου κατέχουν ηγετικές θέσεις στην Ευρωπαϊκή αλλά και στην  διεθνή αγορά σε προϊόντα όπως βωξίτης, αλουμίνα, αλουμίνιο, νικέλιο, λευκόλιθος, καυστική μαγνησία, μπεντονίτης, περλίτης, ελαφρόπετρα, αταπουλγίτης, χουντίτης  και μάρμαρα. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η Ελλάδα, σε παγκόσμια κλίμακα,  είναι η μοναδική χώρα παραγωγής χουντίτη, πρώτη χώρα παραγωγής περλίτη, δεύτερη χώρα παραγωγής κίσσηρης (ελαφρόπετρας)  και  μπεντονίτη καθώς και πρώτη στην εξαγωγή προϊόντων λευκόλιθου/μαγνησίτη στην ΕΕ.

Το εμπλεκόμενο ανθρώπινο δυναμικό και η περιφερειακή ανάπτυξη είναι μια άλλη διάσταση που αξίζει να ληφθεί υπόψη. Στον τομέα των μεταλλείων, λατομείων και βασικών μεταλλουργιών της Χώρας υπολογίζεται ότι απασχολούνται άμεσα, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας 20,000-23,300 εργαζόμενοι, ενώ έμμεσα από την εξορυκτική/μεταλλουργική δραστηριότητα, εξαρτάται η απασχόληση περίπου άλλων 90,000-100,000 ατόμων. Τέλος, είναι φανερό ότι η σχετικά μεγάλη διασπορά των εξορυκτικών κέντρων και των λοιπών συναφών δραστηριοτήτων στην ελληνική επικράτεια, δημιουργεί σημαντικούς μικρούς και μεγάλους περιφερειακούς κοινωνικούς ιστούς και οικονομικούς πόλους έλξης και ανάπτυξης, με ευεργετικά αποτελέσματα για την ελληνική επαρχία.

Και τώρα ή έκπληξη: Από πού πήραμε αυτό το κείμενο; ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ !!! Αν δεν πιστεύετε, δείτε εδώ. Αυτοί οι τύποι μας κάνουν πλάκα, έτσι δεν είναι; Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση…

30 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΕΔΑΦΟΣ ΣΕ ΟΡΥΚΤΑ

b

Στα 30 δια ευρώ ανέρχεται η αξία του ορυκτού φυσικού πλούτου στο υπέδαφος της χώρας και μάλιστα με συντηρητικούς υπολογισμούς, σύμφωνα με τον υπουργό Περιβάλλοντος Γιάννη Μανιάτη, οποίος προανήγγειλε την εκπόνηση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες. Ο υπουργός στον χαιρετισμό που απηύθυνε προς το τέταρτο Διεθνές Συνέδριο για τους Φυσικούς Πόρους της Ελλάδας, που πραγματοποιήθηκε χθες στην Αθήνα, ανέφερε ότι έχουν καταγραφεί και αξιολογηθεί πάνω από 120 δημόσιοι μεταλλευτικοί χώροι, για τους οποίους θα ξεκινήσουν διαδικασίες εκμίσθωσης με διεθνείς διαγωνισμούς. Εντός του 2014 δε, προγραμματίζεται να τεθεί σε λειτουργία το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο, μέσω του οποίου θα ολοκληρώνεται on line η διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των Μελετών Περιβάλλοντος για την έκδοση των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή την έκδοση των αποφάσεων ανανέωσης, της τυποποίησής τους, κ.λπ. Τον χαιρετισμό του υπουργού μετέφερε η διευθύντρια του γραφείου του κ. Α. Σδούκου, καθώς ο κ. Μανιάτης βρισκόταν χθες στις Βρυξέλλες, όπου πραγματοποιήθηκε η Σύνοδος Κορυφής με κύρια θέματα στην ατζέντα την Ενέργεια και το Κλίμα, καθώς και το ενεργειακό κόστος σε σχέση με την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας. Η αξία των υπεδαφικών κοιτασμάτων της χώρας που μπορούν να εκμεταλλευθούν με πολύ συντηρητικούς υπολογισμούς από τα πλήρως ερευνηθέντα κοιτάσματα ανέρχεται σε περίπου 30 δισ. ευρώ , ανέφερε ο υπουργός στην ομιλία. Στα κοιτάσματα αυτά δεν περιλαμβάνονται τα ενδεχόμενα αποθέματα υδρογονανθράκων. Περισσότερο από το 65% των πωλήσεων της ελληνικής εξορυκτικής βιομηχανίας προορίζεται για εξαγωγές, ενώ οι άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας φθάνουν στους 100.000 εργαζομένους. Με τη θεσμοθέτηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ορυκτές πρώτες ύλες το υπουργείο στοχεύει στην επιτάχυνση των διαδικασιών, που παρά τα μέτρα που έχουν ληφθεί παραμένουν χρονοβόρες για τους επενδυτές. Οι άξονες στους οποίους βασίζεται η πολιτική του υπουργείου είναι τρεις: Α) Η καταγραφή, η αποκάλυψη και η ανάδειξη των ορυκτών πρώτων υλών και η ανάθεση της αξιοποίησής τους με διεθνείς διαγωνιστικές διαδικασίες. Β) Η βιώσιμη αξιοποίηση των ορυκτών πρώτων υλών. Γ) Η ύπαρξη σοβαρών αντισταθμιστικών ωφελημάτων για τις τοπικές κοινωνίες. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ) Ελευθέριος Φαιδρός, δήλωσε πάντως ότι το κλίμα στη χώρα δεν είναι θετικό για επενδύσεις και μίλησε για καθυστερήσεις στην έγκριση των επενδύσεων, καθώς το κράτος μισθώνει δημόσια μεταλλεία, αλλά καθυστερεί επί χρόνια να εκδώσει τις απαραίτητες άδειες για την εκμετάλλευσή τους. Εκπροσωπώντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο κ. Mattia Pellegrini, επικεφαλής του τομέα πρώτων υλών της Γενικής Διεύθυνσης Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας, αναφέρθηκε στην ευρωπαϊκή πολιτική για τις Πρώτες Ύλες. Στόχος, όπως είπε, είναι η αξιοποίηση των ορυκτών να συμβάλει στον ευρύτερο στόχο για αύξηση του μεριδίου της βιομηχανίας στο 20% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ το 2020. Ακόμα, επιδιώκεται η μείωση της εξάρτησης της Ε.Ε. από τις εισαγωγές, η μείωση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες, οι εναλλακτικές πηγές προμήθειας, η βελτίωση των συνθηκών προσφοράς από τις ευρωπαϊκές και τρίτες πηγές και η προώθηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας του κλάδου. Προς τον σκοπό αυτό, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνολογία και την καινοτομία, στη βελτίωση του ευρωπαϊκού ρυθμιστικού πλαισίου για τις πρώτες ύλες και την εκμετάλλευσή τους και στις διεθνείς συνεργασίες όσον αφορά στην τεχνολογία, τη παγκόσμια διακυβέρνηση των πρώτων υλών, στην Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον, στην Εκπαίδευση και την Τεχνογνωσία, καθώς και στις επενδυτικές δραστηριότητες.

[ΠΗΓΗ: ΗΜΕΡΗΣΙΑ, 21/03/2014]