Tag Archives: οικονομία

ΕΦΟΡΙΑ: ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ «ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ» ΓΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ

Σε διαφορετική περίπτωση θα κληθούν να πληρώσουν αυξημένους φόρους και πρόστιμα.

Προθεσμία 18 εργάσιμων ημερών έχουν οι φορολογούμενοι προκειμένου να τακτοποιήσουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις που λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου. Σε διαφορετική περίπτωση οι φορολογούμενοι θα κληθούν να πληρώσουν το επόμενο έτος αυξημένους φόρους, ακόμα και πρόστιμα, ενώ αρκετοί ενδεχομένως να πιαστούν στην «τσιμπίδα» των τεκμηρίων. Χιλιάδες φορολογούμενοι έχουν ήδη λάβει μήνυμα από την ΑΑΔΕ προκειμένου να δικαιολογήσουν αδήλωτα εισοδήματα, διαφορετικά μέχρι το τέλος του έτους θα φορολογηθούν για τα ποσά που εντόπισε η εφορία. Ειδικότερα, μέχρι το τέλος του έτους πρέπει να υποβληθούν οι εξής δηλώσεις:

1. Αδήλωτα εισοδήματα. Οσοι φορολογούμενοι εντοπίσθηκαν από διασταυρώσεις της ΑΑΔΕ να έχουν αποκρύψει εισοδήματα τα προηγούμενα έτη ή τους καταλογίσθηκε φόρος κατ’ εκτίμηση και έλαβαν το σχετικό «ραβασάκι» έχουν περιθώριο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021 να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Στην περίπτωση που με βάση τη δήλωση και τα δικαιολογητικά προκύψει μικρότερο ποσό οφειλής, το επιπλέον βεβαιωθέν ποσό διαγράφεται, το δε τυχόν επιπλέον καταβληθέν ποσό επιστρέφεται. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται χιλιάδες συνταξιούχοι που εντοπίσθηκαν έπειτα από ελέγχους της ΑΑΔΕ να μην έχουν δηλώσει ποσά που εισέπραξαν από το εξωτερικό.

Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής εκπρόθεσμης δήλωσης, αρχικής ή τροποποιητικής, και μετά την έκδοση και κοινοποίηση της εντολής ελέγχου ή της πρόσκλησης παροχής πληροφοριών (βιβλία και έγγραφα) και μέχρι την κοινοποίηση του προσωρινού προσδιορισμού του φόρου. Η εφορία μάλιστα θα κάνει δεκτές τις αιτήσεις υπαγωγής στην πάγια ρύθμιση του υπουργείου Οικονομικών παρά το γεγονός ότι ο φορολογούμενος γνωρίζει ότι ήδη ελέγχεται, εφόσον βέβαια υποβάλει τις δηλώσεις που διορθώνουν τα ποσά των οικονομικών του καταστάσεων με την ιδιότητα του ελεγχομένου.

2. Εισοδήματα παρελθόντων ετών. Μισθωτοί, συνταξιούχοι, γιατροί του ΕΣΥ και άλλες κατηγορίες φορολογουμένων οι οποίοι με βάση την ηλεκτρονική βεβαίωση αποδοχών της ΑΑΔΕ εισέπραξαν μέσα στο 2020 αναδρομικά, ανεξάρτητα από τον χρόνο που ανάγονται, θα πρέπει να υποβάλουν έως την 31η Δεκεμβρίου 2021 τροποποιητικές δηλώσεις. H τροποποιητική δήλωση υποβάλλεται για κάθε έτος που αφορούν τα αναδρομικά. Οι υπόχρεοι θα πρέπει με τους προσωπικούς τους κωδικούς να εισέλθουν στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ, να επιλέξουν τα έτη που αφορούν τα αναδρομικά και να υποβάλουν την τροποποιητική δήλωση. Τα ποσά έχουν ήδη προστεθεί, απλώς οι φορολογούμενοι θα πρέπει να προχωρήσουν στην υποβολή της δήλωσης. Υπενθυμίζεται ότι για τις τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται από μισθωτούς ή συνταξιούχους με αναδρομικά μισθών ή συντάξεων προηγούμενων ετών, αναδρομικά επιδομάτων ανεργίας και αμοιβών ιατρών του ΕΣΥ από απογευματινά ιατρεία νοσοκομείων του ΕΣΥ δεν επιβάλλονται πρόστιμα και τόκοι μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο εκδόθηκαν οι βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων. Οι δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από το φορολογικό έτος 2015 και εφεξής, ενώ για το φορολογικό έτος 2014 και προηγούμενα υποβάλλονται ή αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με συστημένη επιστολή ή με κούριερ στη ΔΟΥ.

3. Γονικές παροχές. Οσοι επιθυμούν να καλύψουν τεκμήρια διαβίωσης ή απόκτησης περιουσιακών στοιχείων έχουν τη δυνατότητα να επικαλεστούν γονικές παροχές χρηματικών ποσών. Σε κάθε περίπτωση οι δηλώσεις θα πρέπει να υποβληθούν έως το τέλος του 2021.

4. Δηλώσεις. Οι κληρονόμοι υποχρεούνται να υποβάλουν χειρόγραφα στην εφορία τις φορολογικές δηλώσεις φορολογουμένων που απεβίωσαν το 2020. Επίσης, όσοι κληρονόμησαν ακίνητα ή άλλα περιουσιακά στοιχεία και έχουν παρέλθει 6 μήνες από τον θάνατο του κληρονομουμένου θα πρέπει να υποβάλουν τη σχετική δήλωση.

5. Κάτοικοι εξωτερικού. Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου έχουν περιθώριο όσοι κατά το προηγούμενο έτος μετέφεραν την κατοικία τους στο εξωτερικό.

 

ΠΗΓΗ  https://www.kathimerini.gr/ 9/12/2021

ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ: ΖΕΣΤΟ ΧΡΗΜΑ 2 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΠΕΦΤΕΙ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ

Άμεσες και έμμεσες ενισχύσεις συνολικού ύψους 1,95 δισ. ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις έρχονται από τις αρχές Ιουνίου και για το υπόλοιπο του χρόνου μέσα από τις ειδικές δράσεις που θα ενεργοποιούνται σταδιακά από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Οι ενισχύσεις αυτές θα τρέξουν παράλληλα με τα μέτρα μετάβασης που έχουν ήδη ανακοινωθεί και αναμένεται να μπουν σε εφαρμογή από τον επόμενο μήνα (πρόγραμμα καλυπτόμενων δαπανών, “Γέφυρα ΙΙ”), που θα έχουν υποστηρικτικό χαρακτήρα για τις επιχειρήσεις οι οποίες χτυπήθηκαν από την πανδημία.

Οι χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης θα είναι “ανοιχτές”, δηλαδή μετά την προκήρυξή τους θα υλοποιούνται με διαδοχικούς κύκλους μέχρι και την εξάντληση του προϋπολογισμού για κάθε πρόγραμμα, για λόγους ταχύτητας και μείωσης της γραφειοκρατίας. Οι επιχειρήσεις θα έχουν μοναδική υποχρέωση να παρουσιάζουν ένα επιχειρηματικό σχέδιο που θα μπορεί να αξιολογείται από κάποια τράπεζα ή κάποιον πιστοποιημένο ιδιώτη εκτιμητή. Το σημαντικότερο όλων είναι ότι οι επιδοτήσεις θα μπορούν να καλύπτουν το 100% του κόστους της επένδυσης.

Η παλέτα των νέων προγραμμάτων χρηματοδότησης θα ανοίξει από το καλοκαίρι, μετά την έγκριση του Ταμείου Ανάκαμψης. Με την έγκριση του πακέτου θα έχουμε και την εκκίνηση και μέτρων τα οποία θα αφορούν επιδοτήσεις για τον εκσυγχρονισμό, την ενεργειακή αναβάθμιση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ειδικότερα, τα 7 προγράμματα που θα αφορούν επιδοτήσεις για μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι:

 • “Εξοικονομώ επιχειρώντας”. Το πρώτο από τα προγράμματα θα είναι συμπληρωματικό του “Εξοικονομώ”, θα τιτλοφορείται “Εξοικονομώ επιχειρώντας” και θα έχει προϋπολογισμό 450 εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα θα ενισχύει τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας της λειτουργίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με στόχο εξοικονόμηση κατ’ ελάχιστον 30% του ενεργειακού κόστους. Περιλαμβάνονται ενεργειακές αναβαθμίσεις κτιρίων, ενεργειακή αναβάθμιση παραγωγικών διαδικασιών, συστήματα ανάκτησης θερμότητας στο πλαίσιο παραγωγικών διαδικασιών, εγκατάσταση “έξυπνων” ενεργειακών συστημάτων, ηλεκτρικά οχήματα διανομής κ.λπ. Το έργο θα βοηθήσει στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και θα δημιουργήσει τόνωση δραστηριότητας και θέσεων εργασίας για τους παρόχους των εργασιών και τις σχετικές βιομηχανίες.
 • Ψηφιακός μετασχηματισμός μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το δεύτερο πρόγραμμα, που αναμένεται να ξεκινήσει αργότερα μέσα στον χρόνο, αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα ενισχύει με επιδοτήσεις τον ψηφιακό μετασχηματισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ώστε να βελτιώσουν τη λειτουργία τους και την ανταγωνιστικότητά τους ενσωματώνοντας νέες τεχνολογίες ηλεκτρονικών πληρωμών, εργασίας από απόσταση, ψηφιακού γραφείου (διαχείριση εγγράφων, έργων κ.λπ.), digital marketplace, κυβερνοασφάλειας κ.λπ. με κριτήρια διασποράς της ενίσχυσης και έμφαση στην κάλυψη και των μικρότερων επιχειρήσεων. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 375 εκατ. ευρώ.
 • Διαφοροποίηση τουριστικού προϊόντος. Το πρόγραμμα ενισχύει την ανάπτυξη και τη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος, με παρεμβάσεις για τον Ορεινό Τουρισμό, τον Τουρισμό Υγείας και Ευεξίας (αξιοποίηση ιαματικών πηγών), τον Αγροτουρισμό και τη Γαστρονομία, την αναβάθμιση των τουριστικών λιμανιών, τον Καταδυτικό Τουρισμό, την προσβασιμότητα στις παραλίες. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 260 εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα αναμένεται να τρέξει από το φθινόπωρο, ώστε οι πρώτες επενδύσεις να έχουν ολοκληρωθεί για την τουριστική σεζόν του 2022.
 • Ενίσχυση αγροτοδιατροφικού τομέα. Το πρόγραμμα προωθεί προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης του αγροτοδιατροφικού τομέα για την πραγματοποίηση επενδύσεων με προσανατολισμό την πράσινη γεωργία και τη γεωργία ακριβείας, έμφαση στη συγχρηματοδότηση (μέσος όρος συγχρηματοδότησης 50%) και πρόταξη των συνεργασιών τόσο οριζόντιων (σε επίπεδο πρωτογενούς τομέα) όσο και κάθετων που αφορούν cluster που μπορούν να συνδυάζουν επιχειρήσεις και συνεργατικά σχήματα του πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα με στόχο την καινοτομία και την εξωστρέφεια. Περιλαμβάνεται εδώ και η συμβολαιακή γεωργία. Τα προγράμματα αφορούν, μεταξύ άλλων, την καινοτομία και την οικολογική επεξεργασία γεωργικών προϊόντων, τον εκσυγχρονισμό του πρωτογενούς τομέα, την αναδιάρθρωση καλλιεργειών και τη γενετική βελτίωση ζώων. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος φτάνει τα 520 εκατ. ευρώ.
 • Έξυπνη μεταποίηση. Το πρόγραμμα ενισχύει την επιτάχυνση της αναβάθμισης του παραγωγικού εξοπλισμού και των υποδομών των μεταποιητικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων με οικονομική ενίσχυση των σχετικών επενδύσεων σε συστήματα έξυπνης μεταποίησης και τεχνητής νοημοσύνης. Προβλέπεται συγχρηματοδότηση κάθε επενδυτικού σχεδίου σε ποσοστό μέχρι 50%. Ο προϋπολογισμός θα είναι 75 εκατ. ευρώ.
 • Παροχή πόσιμου νερού. Το πρόγραμμα θα επιδοτεί την κατασκευή και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών υδροδότησης και διαχείρισης πόσιμου νερού ώστε να βελτιωθεί η ποιότητά του και να γίνει η καλύτερη εξοικονόμηση των διαθέσιμων αποθεμάτων.
 • Επιδοτούνται, επίσης, εγκαταστάσεις αφαλάτωσης με συνεργασία δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ), εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων τηλεμετρίας-τηλεχειρισμού και τοποθέτηση έξυπνων υδρομέτρων με σκοπό την ορθολογική διαχείριση του πόσιμου ύδατος και την ανίχνευση των διαρροών, ώστε να αποφευχθεί η μη πληρωμή –ατιμολόγητο νερό− σε επίπεδο δικτύου και σε επίπεδο τελικού καταναλωτή. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος θα είναι 200 εκατ. ευρώ.
 • Εξηλεκτρισμός οχημάτων – φορτιστές. Επιχορηγήσεις 220 εκατ. ευρώ μπορούν να διεκδικήσουν μικρές και μεσαίες για τη δημιουργία σταθμών φόρτισης για ηλεκτροκίνητα οχήματα σε ολόκληρη την Ελλάδα (αεροδρόμια, εθνικές οδοί, σταθμοί εξυπηρέτησης οχημάτων, πρατήρια καυσίμων κ.λπ.), με βάση συγκεκριμένες προδιαγραφές οι οποίες θα οριστούν με νομοσχέδιο που θα έρθει το επόμενο διάστημα στη Βουλή. Επίσης, μέσα από το πρόγραμμα, θα επιδοτείται και η αντικατάσταση των παλαιών ρυπογόνων ταξί με ηλεκτρικά.

Τα μέτρα μετάβασης

Παράλληλα με τα νέα προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα έχουν να ωφεληθούν και από τα μέτρα μετάβασης, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 1 δισ. ευρώ, που θα μπουν σε εφαρμογή μέχρι και τις αρχές Ιουνίου. Τα μέτρα αφορούν:

 • Την κάλυψη των παγίων δαπανών 30.000 έως 50.000 επιχειρήσεων για το 2020. Το πρόγραμμα θα τρέξει από το τέλος Μαΐου μέχρι και το τέλος του χρόνου και θα διαθέσει 500 εκατ. ευρώ σε χρεωστικά με τα οποία οι δικαιούχοι θα καλύπτουν ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις.
 • Το πρόγραμμα “Γέφυρα ΙΙ”, για επιδότηση τοκοχρεολυτικών δόσεων επιχειρηματικών δανείων, με προϋπολογισμό 300 εκατ. ευρώ, από το οποίο αναμένεται να ωφεληθούν περίπου 100.000 επιχειρήσεις.
 • Τη δυνατότητα κάποιες επιχειρήσεις που ωφελήθηκαν από τους τρεις πρώτους κύκλους της επιστρεπτέας προκαταβολής, για τους οποίους πλέον το 30% έως και 50% της συνολικής ενίσχυσης έγινε μη επιστρεπτέο, να κάνουν μια ανταλλαγή. Να αποποιηθούν του μη επιστρεπτέου τμήματος της ενίσχυσης, με αντάλλαγμα να πάρουν άμεσα ένα πιστωτικό ίσο με το 35% της ενίσχυσης, με το οποίο θα καλύψουν ασφαλιστικές και φορολογικές τους υποχρεώσεις. Το πρόγραμμα αυτό αναμένεται να διαθέσει περίπου 200 εκατ. ευρώ.

 

[ΠΗΓΗ: https://www.capital.gr/, του Τάσου Δασόπουλου, 18/4/2021]

«ΈΚΡΗΞΗ» ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΜΟΣ;

Μετά από σχεδόν δέκα χρόνια ύφεσης, τρία μνημόνια και δραματική μείωση των εισοδημάτων, η ελληνική οικονομία βρίσκεται σήμερα σε ένα σταυροδρόμι. Από τη μία είναι ο δρόμος της προόδου και της εξόδου από την κρίση από την άλλη η επιστροφή στα παλιά. Ή θα εφαρμοστούν πολιτικές που θα φέρουν επενδυτική και αναπτυξιακή έκρηξη ή η χώρα μας θα ακολουθήσει το παράδειγμα της Ιταλίας και θα μείνει στάσιμη για πολλά χρόνια με ανάπτυξη 1%, χωρίς ωστόσο να διαθέτει τις αντοχές της 7ης μεγαλύτερης οικονομίας στον κόσμο. Στη δεύτερη περίπτωση, μάλιστα, η Ελλάδα θα είναι εξαιρετικά ευάλωτη σε μία νέα διεθνή κρίση.

Οι πολιτικές που πρέπει να εφαρμοστούν για να μην επαληθευτεί το δυσμενές σενάριο δεν έχουν χρώμα. Δεν είναι ούτε μπλε, ούτε πράσινες, ούτε κόκκινες, αλλά πολιτικές που θα δώσουν το έναυσμα για αύξηση των εγχώριων επενδύσεων και προσέλκυση ξένων κεφαλαίων. Πολιτικές που θα ξεμπλοκάρουν μεγάλες επενδύσεις και θα μετριάσουν το φορολογικό βάρος για τους πολίτες, οδηγώντας παράλληλα σε σοβαρή αύξηση των νέων θέσεων εργασίας.

Την ίδια ώρα, ο κίνδυνος να επιστρέψουμε στα παλιά είναι ορατός. Διότι αν δεν επιτευχθεί ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα στο 3,5% του ΑΕΠ το 2019, όπως προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, τότε η χώρα θα εισέλθει στον γνωστό φαύλο κύκλο. Οι δανειστές θα ζητούν νέα μέτρα για να κλείσει το δημοσιονομικό κενό, η κοινωνία θα αντιδρά και η οικονομία θα χάσει το εκρηκτικό momentum που αρχίζει να διαμορφώνεται σήμερα ενόψει της πολιτικής αλλαγής.

Αυτό είναι το μεγάλο κακό που έκανε στην οικονομία η έντονη παροχολογία, δημιουργώντας «τρύπα» που σήμερα υπολογίζεται ότι ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ. Γίνεται επίσης αντιληπτό ότι αν η εκλογική περίοδος κρατούσε έως τον Οκτώβριο, το κενό κινδύνευε να αυξηθεί τόσο που η κατάσταση θα μπορούσε να καταστεί μη αναστρέψιμη.

Ίσως γι’ αυτό ο Αλέξης Τσίπρας επικαλέστηκε το καλό της οικονομίας όταν ζήτησε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τη διάλυση της Βουλής και την προσφυγή σε πρόωρες εκλογές.

Στο μεταξύ, η ανάγκη για ξένες επενδύσεις, μείωση της ανεργίας και αύξηση των εισοδημάτων είναι τεράστια. Σχεδόν κανείς στην Ελλάδα δεν δηλώνει στις σχετικές έρευνες ότι αποταμιεύει πολύ, μία τάση που κρατάει από το 2012, περίπου 1 στους 7 δηλώνει ότι αποταμιεύει λίγο, ενώ 6 στους 10 λένε ότι μόλις τα βγάζουν πέρα. Υπενθυμίζεται ότι οι επενδύσεις στην Ελλάδα έχουν περιοριστεί μέσα στην κρίση στο επίπεδο που βρίσκονταν πριν από 22 ολόκληρα χρόνια. Ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου που είναι ο δείκτης που αποτυπώνει τη συνολική πορεία των επενδύσεων, υποχώρησε το 2018 στο… μακρινό 1996.

Όλα αυτά πρέπει να αλλάξουν και θα αλλάξουν μόνο αν συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις και παράλληλα η χώρα αποδείξει ότι αξίζει τη μείωση των αυστηρών δημοσιονομικών στόχων για να επιτύχει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τον Γιάννη Στουρνάρα, η χώρα πρέπει να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις, να επιταχυνθούν οι ιδιωτικοποιήσεις, να αξιοποιηθεί η ακίνητη περιουσία του δημοσίου και βέβαια να μειωθούν οι φόροι. Η οικονομική πολιτική την επόμενη περίοδο θα πρέπει να επικεντρωθεί σε πολιτικές που αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις και έχουν ως στόχο τη μετάβαση της οικονομίας σε ένα βιώσιμο, εξωστρεφές αναπτυξιακό πρότυπο, με κύριο μέσο τις επενδύσεις, τόνισε ο διοικητής της ΤτΕ, τοποθετώντας μάλιστα το επενδυτικό κενό ελαφρώς χαμηλότερα από τα 100 δισ. ευρώ.

Η Ελλάδα παρά τις αδυναμίες της και τα προβλήματα που πρέπει να επιλύσει, αποτελεί ελκυστικό επενδυτικό προορισμό καθώς έχει εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και ανταγωνιστικότητα κόστους και, κατά δεύτερο λόγο, καθώς έχει αξιόπιστες υποδομές και χαρακτηρίζεται συνολικά ως μια οικονομία με ανοικτή και θετική στάση. Επίσης, όπως είπε ο ίδιος, λόγω της γεωγραφικής της θέσης η χώρα παρέχει σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες στον τουρισμό, στην ενέργεια, στην εφοδιαστική αλυσίδα, στα δίκτυα, στη ναυτιλία, στο εμπόριο, στη φαρμακευτική βιομηχανία, στη μεταποίηση, στον κλάδο των ορυχείων και των λατομείων.

Αυτά στη θεωρία γιατί στην πράξη οι εισροές άμεσων ξένων επενδύσεων έφτασαν το 2018 τα 3,6 δισ. ευρώ, όταν το κενό αγγίζει τα 100 δισ. ευρώ. Όσο το κράτος θα παρεμβαίνει στη δημόσια διοίκηση και στη Δικαιοσύνη, όσο οι ανεξάρτητοι θεσμοί θα είναι ανεξάρτητοι μόνο στα χαρτιά και όσο δεν αντιμετωπίζεται η γραφειοκρατία, θα χρειαζόμαστε τουλάχιστον άλλα 30 χρόνια για να κλείσουμε το επενδυτικό κενό…

 

[ΠΗΓΗ: https://www.liberal.gr, του Κωνσταντίνου Μαριόλη, 12/6/2019]

CITI: ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΚΡΙΒΗ Η ΕΞΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ

Ο κυβερνητικός συνασπισμός σπάει λόγω του ονοματολογικού, σημειώνει η Citigroup σε σημερινό της note, σχολιάζοντας τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα, ενώ αναφερόμενη στις δηλώσεις Τσακαλώτου, επισημαίνει πως το κόστος δανεισμού της χώρας παραμένει πολύ υψηλό.

Όπως σημειώνει, ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε την Τετάρτη ότι θα επιδιώξει ψήφο εμπιστοσύνης εάν οι Ανεξάρτητοι Έλληνες αποσυρθούν από την κυβέρνηση.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, προσθέτει η Citi, οι ΑΝΕΛ αναμένεται να αποχωρήσουν από την κυβέρνηση και να ψηφίσουν εναντίον της επίμαχης συμφωνίας των Πρεσπών, ενώ μια συνάντηση μεταξύ του Τσίπρα και του Πάνου Καμμένου έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή, για να επισημοποιήσει το “διαζύγιο”.

Η αμερικάνικη τράπεζα αναφέρει πως ο Έλληνας πρωθυπουργός Α. Τσίπρας μπορεί πιθανώς να υπολογίζει σε αρκετές ψήφους στο κοινοβούλιο για να περάσει τη συμφωνία των Πρεσπών ακόμη και χωρίς την υποστήριξη των ΑΝΕΛ.

Όπως σχολιάζει η Citi, ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ΑΝΕΛ επέζησαν πολύ περισσότερο από ό,τι είχαν αρχικά προβλέψει οι περισσότεροι και έτσι δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η κρίση, μόλις λίγους μήνες πριν από τις επερχόμενες εκλογές.

Ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί ακόμα να αποφασίσει να παραμείνει στην εξουσία, επικεφαλής μιας κυβέρνησης μειοψηφίας, παρά να επιδιώξει πρόωρες εκλογές. Οι δημοσκοπήσεις εξακολουθούν να δείχνουν ότι το κόμμα του κ. Τσίπρα βρίσκεται πίσω από τη Νέα Δημοκρατία, κατά 10-12 μονάδες, με την τελευταία να εμφανίζεται πιθανότατα ως επικεφαλής της νέας κυβέρνησης.

Παράλληλα η Citi σχολιάζει τις δηλώσεις του Ευκλείδη Τσακαλώτου, ο οποίος ανέφερε ότι η Ελλάδα σχεδιάζει να βγει στις αγορές για να αντλήσει 7 δισ. ευρώ το 2019 και η κυβέρνηση σχεδιάζει επίσης να επαναγοράσει μέρος των δανείων του ΔΝΤ ή και της ΕΚΤ, χρησιμοποιώντας το μαξιλάρι ρευστότητας.

Όπως τονίζει η Citi με την οικονομία να βελτιώνεται σιγά σιγά, τα δημόσια οικονομικά να συνεχίζουν επίσης να βελτιώνονται και με την ύπαρξη του γενναίου cash buffer, θα είχε πιθανώς νόημα η Ελλάδα να εξοφλήσει μερικά από τα πιο ακριβά δάνεια.

Ωστόσο, το κόστος της χρηματοδότησης από τις αγορές παραμένει υψηλό, με τις αποδόσεις των 10ετών ομολόγων να κυμαίνονται στο 4,3%-4,4%, και έτσι είναι δύσκολο η Ελλάδα να επιστρέψει πλήρως στη χρηματοδότηση της αγοράς.

[ΠΗΓΗ: http://www.capital.gr, της Ελευθερίας Κούρταλη, 10/1/2019]

ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΡΙΣΗ

Ο πρώην επικεφαλής οικονομολόγος της Goldman Sachs και διάσημος για την επινόηση του όρου BRICs, λόρδος του Γκάτλεϊ, Τζιμ Ο’ Νιλ*, μιλάει στο liberal.gr και στον Κωνσταντίνο Μαριόλη για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας και τις χώρες που θα κυριαρχήσουν την επόμενη δεκαετία στον πλανήτη. Παράλληλα, δίνει την εκτίμησή του για την επόμενη παγκόσμια κρίση, την Ιταλία, το Brexit και την αδυναμία της Ελλάδας να αλλάξει προς το καλύτερο.

Ο Βρετανός οικονομολόγος πιστεύει ότι η Ινδία είναι η πιο «καυτή» οικονομία των επόμενων ετών και τονίζει ότι ο σημαντικότερος παράγοντας που απασχολεί σήμερα την παγκόσμια οικονομία είναι η αύξηση των Κινέζων καταναλωτών. Σύμφωνα με τον κ. Ο’ Νιλ, η Ευρώπη δεν μπορεί να αντέξει σε καμία περίπτωση μία νέα κρίση σαν την ελληνική, πόσο μάλλον αν αυτή προέλθει από την Ιταλία.

– Είστε παγκοσμίως γνωστός για την επινόηση του όρου BRICs. Η αλλαγή στην παγκόσμια οικονομική ισχύ από τις ανεπτυγμένες οικονομίες G7 που προβλέψατε πριν από 17 χρόνια βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Την ίδια ώρα, ο προστατευτισμός ενισχύεται και οι λαϊκιστές κερδίζουν έδαφος. Τι πρέπει να περιμένουνε για τα επόμενα χρόνια;

Μέσα στη δεκαετία που διανύουμε, το παγκόσμιο ΑΕΠ έχει μεγεθυνθεί περίπου κατά 3,5%, λιγότερο από το 3,7% της προηγούμενης δεκαετίας αλλά περισσότερο από το 3,3% που αναπτύχθηκε τις δεκαετίες του ’80 και του ’90. Σχεδόν όλη η επιτάχυνση οφείλεται στην Κίνα και λιγότερο βαθμό στην Ινδία. Η αθροιστική ανάπτυξη των BRICs μέσα στη δεκαετία είναι απογοητευτική κυρίως λόγω της Βραζιλίας και της Ρωσίας. Όμως, όλες οι οικονομίες των BRIC είναι στις 12 μεγαλύτερες του κόσμου. Για παράδειγμα, η Βραζιλία είναι το ίδιο μεγάλη με την Ιταλία παρά την κακή δεκαετία. Στην επόμενη δεκαετία, η Κίνα θα αναπτυχθεί με ρυθμό της τάξης του 5% και η Ινδία ακόμη περισσότερο γύρω στο 6%, ενώ η παγκόσμια οικονομία γύρω στο 3,5%.

– Συμφωνείτε με όσους προβλέπουν ότι η επόμενη παγκόσμια κρίση θα προέλθει από την απότομη προσγείωση της Κίνας;

Εξ ορισμού, η επόμενη κρίση μπορεί να προέλθει από πολλές χώρες. Θα μπορούσε να προέλθει φυσικά και από την Κίνα αλλά τις ίδιες πιθανότητες έχει να προέλθει για μία ακόμη φορά από τις Ηνωμένες Πολιτείες και δυστυχώς είναι ακόμη πιθανότερο να προέλθει από την Ιταλία, αν η Ρώμη, οι Βρυξέλλες και το Βερολίνο χειριστούν το ιταλικό ζήτημα με λάθος τρόπο.

– Ποιες χώρες αξίζει να παρακολουθεί κανείς για τις μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης που εμφανίζουν;

Η οικονομική ανάπτυξη ωθείται από δύο βασικές δυνάμεις, το μέγεθος του εργατικού δυναμικού μιας χώρας και την παραγωγικότητά της. Αυτό σημαίνει ότι οι χώρες με μικρό σε μέγεθος εργατικό δυναμικό δεν μπορούν να μεγαλώσουν – αν και μπορούν να γίνουν πλούσιες. Οι χώρες στις οποίες αυξάνεται ραγδαία το εργατικό δυναμικό και θα μπορούσαν να γίνουν μεγάλες είναι η Ινδία, η Ινδονησία, το Βιετνάμ και η Νιγηρία. Από αυτές θα έλεγα ότι η περίπτωση της Ινδίας είναι η πιο ενδιαφέρουσα, ενώ στην απίθανη περίπτωση που καταφέρουν να ενισχύσουν σημαντικά την παραγωγικότητά τους, οι Ινδοί θα μπορούσαν να αναπτύσσονται με 10% για πολλά χρόνια. Εντούτοις, συνολικά για τον πλανήτη, η συνεχιζόμενη αύξηση των Κινέζων καταναλωτών είναι πιο σημαντικό πράγμα.

– Ποια είναι η γνώμη σας για τις μέχρι σήμερα διαπραγματεύσεις για το Brexit; Θα προτιμούσατε να διεξαχθεί ένα δεύτερο δημοψήφισμα για να αποφευχθεί το σκληρό Brexit;

Η Μ. Βρετανία θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει με διαφορετικό τρόπο τις διαπραγματεύσεις αλλά αυτό έγινε και δεν αλλάζει. Εκτιμώ ότι υπάρχει καλή πιθανότητα να έχουμε συμφωνία μέχρι τα Χριστούγεννα. Όσο για το δημοψήφισμα, πιστεύω ότι για να δικαιολογηθεί μία δεύτερη προσφυγή στις κάλπες χρειάζεται είτε μία μεγαλύτερη δημοσκόπηση ή/και να αποδυναμωθεί πολύ περισσότερο η βρετανική οικονομία.

– Η Ιταλία δεν είναι Ελλάδα και οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι το γνωρίζουν καλά, με αποτέλεσμα να προσπαθούν να αποφύγουν το ξέσπασμα της κρίσης. Πως βλέπετε να εξελίσσεται η κατάσταση;

Η Ιταλία σίγουρα δεν είναι Ελλάδα και σε καμία περίπτωση ούτε η Ρώμη ούτε οι Βρυξέλλες μπορούν να αντέξουν οτιδήποτε πλησιάζει στην ελληνική κρίση.

– Μετά από τρία μνημόνια η Ελλάδα έχει επιστρέψει σε ανάπτυξη αλλά αναιμική και οι επενδυτές δεν αγγίζουν ελληνικά assets. Πιστεύετε ότι η Ελλάδα έχει ξεφύγει από τον κίνδυνο της καταστροφής;

Για να είμαι ειλικρινής δεν το γνωρίζω, όμως υποπτεύομαι ότι δυστυχώς η Ελλάδα στην πραγματικότητα δεν έχει αλλάξει- δεν έχει μεταρρυθμιστεί αρκετά, σε αντίθεση με άλλες χώρες που τα έχουν καταφέρει, όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Ιρλανδία.

* Ο 61χρονος Τζιμ Ο’ Νιλ εργάστηκε στην Goldman Sachs την περίοδο 1995-2013 και τα περισσότερα χρόνια ήταν ο επικεφαλής οικονομικής ανάλυσης του παγκόσμιου επενδυτικού κολοσσού. Το 2010 έγινε πρόεδρος της Goldman Sachs Asset Management, όπου διαχειριζόταν κεφάλαια ύψους 800 δισ. δολαρίων. Ο Βρετανός οικονομολόγος θεωρείται «γκουρού» της αγοράς συναλλάγματος και μία από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες στον τομέα των Οικονομικών για τη δεκαετία του 2000. Το 2001 επινόησε τον όρο BRICs, το αρκτικόλεξο που αναφέρεται στις χώρες Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία και Κίνα ως τις οικονομικές δυνάμεις που θα μπορούσαν να αλλάξουν τις παγκόσμιες ισορροπίες. Από τον Μάιο του 2015 έως τον Σεπτέμβριο του 2016 διετέλεσε υφυπουργός Οικονομικών της Μ. Βρετανίας, με βασική αποστολή την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης στο βόρειο τμήμα της Μ. Βρετανίας  στο project «Northern Powerhouse» και την ενδυνάμωση των εμπορικών δεσμών με την Κίνα.

[ΠΗΓΗ: https://www.liberal.gr/, του Κωνσταντίνου Μαριόλη, 8/11/2018]