Tag Archives: Μηλος

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ- Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΜΗΛΟΥ

Προκλήσεις και καλές πρακτικές: αποκατάσταση στα ορυχεία της «IMERYS Βιομηχανικά Ορυκτά Ελλάς s Α.Ε.»: Άρθρο του κ Γεώργιου Πεφάκη προϊστάμενου Αποκατάστασης Τοπίου οτην IMERYS Greece SΑ

Η Μήλος ένα νησί 151 τ. χιλιομέτρων βρίσκεται στο δυτικό μέρος των Κυκλάδων κι έχει πλούσια μεταλλευτική ιστορία που φτάνει στις αρχές της ανθρώπινης ιστορίας. Η εντατικοποίηση της εξόρυξης τις τελευταίες δεκαετίες δημιούργησε την ανάγκη επαναφοράς του φυσικού περιβάλλοντος στους χώρους των ορυχείων για να περιοριστεί η οπτική όχληση.

Η προσπάθεια αποκατάστασης των ορυχείων της IMERYS Βιομηχανικά Ορυκτά Ελλάς ΑΕ συνάντησε αρκετές δυσκολίες: τις ακραίες κλιματικές συνθήκες που επικρατούν στο νησί, την έλλειψη νερού, τη γειτνίαση με τη θάλασσα, την υπερβόσκηση και το φτωχό πολλές φορές σε συστατικά έδαφος Οι ακραίες κλιματικές συνθήκες είναι κυρίως οι μεγάλες περίοδοι έντονης ξηρασίας και το παρατεταμένο θέρος με απόλυτη έλλειψη βροχοπτώσεων που μερικές φορές φτάνει μέχρι και τους οκτώ μήνες.

Η γειτνίαση με τη θάλασσα καθιστά το έδαφος φτωχό σε συστατικά και υφάλμυρο Και σε συνδυασμό με το δυνατό αέρα οι φυτοκοινωνίες δυσκολεύονται να αναπτυχθούν και να εξελιχθούν Επίσης η υπερβόσκηση από τα ανεξέλεγκτα κοπάδια κατσικιών καταστρέφει τα αναπτυσσόμενα φυτά αφού δύσκολα περιορίζονται τα συγκεκριμένα ζώα.

Φυτώριο: Από νωρίς έγινε κατανοητό στην ομάδα του τμήματος αποκατάστασης ότι η μεγαλύτερη πρόκληση ήταν η μετατροπή των ανωτέρω μειονεκτημάτων σε ευκαιρίες για αποτελεσματικότερη αποκατάσταση.

Μελετήσαμε σχεδόν εξαρχής τις φυτοκοινωνίες της Μήλου και οδηγηθήκαμε σε νέους δρόμους γνώσεων καθώς και στο συμπέρασμα πως οι αποκαταστάσεις των ορυχείων θα έπρεπε να βασίζονται στη χρήση αποκλειστικά ντόπιων και ενδημικών φυτώνπου έχουν αναπτύξει διαδικασίες επιβίωσης και έχουν προσαρμοστεί στις συνθήκες του νησιού.

Για το λόγο αυτό αποφασίσαμε να δημιουργηθεί μέσα στην εταιρεία ένα φυτώριο όπου θα γινόταν συλλογή και αναπαραγωγή των παραπάνω φυτών!

Επικεντρωθήκαμε λοιπόν στη συλλογή φύτευση και ανάπτυξη των ντόπιων φυτών της Μήλου. Έπρεπε να αποκρυπτογραφηθούν οι τρόποι με τους οποίους φυτρώνουν οι σπόροι κάτι που απαίτησε χρόνο επιμονή και συνεργασία με εξειδικευμένα πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα.

Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι για να μπορέσουν τα ντόπια φυτά της Μήλου να επιβιώσουν στις συνθήκες παρατεταμένου θέρους έχουν αναπτύξει διάφορους βιολογικούς μηχανισμούς ο σπουδαιότερος απ’ τους οποίους είναι η θερινή νάρκη. Μετά την εαρινή ισημερία Μαρτίου τα φυτά της Μήλου αναγνωρίζουν ότι ακολουθεί περίοδος ξηρασίας και ξεκινούν μια σειρά από φυσικοχημικές διεργασίες για να μπουν σε κατάσταση λήθαργου και να μειώσουν τις ανάγκες τους σε νερό Με αυτό το μηχανισμό μηδενίζουν τις ανάγκες τους σε υγρασία τους καλοκαιρινούς μήνες και επιβιώνουν στο άνυδρο περιβάλλον της Μήλου ενώ αφυπνίζονται με τις πρώτες φθινοπωρινές βροχές Σήμερα λοιπόν είμαστε πλέον στην ευχάριστη θέση να μην ποτίζουμε ούτε να διαθέτουμε σύστημα ποτίσματος στις αποκαταστάσεις μας.

Για τις αποκαταστάσεις σε ορυχεία μας κοντά στη θάλασσα χρησιμοποιούμε είδη φυτών που αντέχουν στην αλμύρα και με αυτό τον τρόπο οι φυτοκοινωνίες στις αποκαταστάσεις αναπτύσσονται και εξελίσσονται χωρίς κανένα πρόβλημα.

Τεχνογνωσία: Ακόμη και το πρόβλημα της υπερβόσκησης στην αποκατάσταση των ορυχείων αντιμετωπίζεται με τη χρήση ντόπιων φυτών Πολλά ντόπια φυτά της Μήλου έχουν δικούς τους μηχανισμούς για να προστατεύονται από τη βόσκηση όπως αγκάθια τρίχες ή ουσίες που τα καθιστούν πικρά και δεν τρώγονται από τα κατσίκια Χρησιμοποιώντας αυτά τα είδη φυτών δημιουργούμε πλέον φυτοκοινωνίες που δεν χρειάζονται να τις περιφράσσουμε με τα ακαλαίσθητα πλέγματα που πολύ σύντομα σκουριάζουν καταστρέφονται και παύουν να επιτελούν τον αρχικό σκοπό τους.

Στο φυτώριο της εταιρείας στη Μήλο η έρευνα έχει επικεντρωθεί τα τελευταία χρόνια στην ανάπτυξη τεχνογνωσίας αναφορικά με την καλλιέργεια της μυκόρριζας στα υπό ανάπτυξη φυτά.

Στόχος είναι η εξασφάλιση όσο το δυνατόν μεγαλύτερων ποσοστών επιβίωσης των μεταφυτεμένων φυτών μας στις δύσκολες εδαφολογικές συνθήκες των ορυχείων μας Σε συνεργασία με ερευνητικά ιδρύματα τα συμπεράσματα της έρευνας θα μας οδηγήσουν στη δημιουργία επιτυχημένων φυτοκοινωνιών σε ορυχεία με δύσκολες εδαφολογικές συνθήκες χωρίς την προσθήκη γόνιμου εδάφους.

Όλα τα παραπάνω τα συζητήσαμε με στελέχη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου στην ημερίδα που διοργανώθηκε στη Μήλο στις 18 Σεπτεμβρίου 2018.

[ΠΗΓΗ: ECOTEC, 1/11/2018]

ΜΗΛΟΣ: ΌΤΑΝ ΕΞΟΡΥΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΥΠΑΡΧΟΥΝ

Τα εγκαταλελειμμένα θειωρυχεία, στα νοτιοανατολικά του νησιού, δεσπόζουν πάνω από μια όμορφη παραλία και ταξιδεύουν τον επισκέπτη πίσω στο χρόνο [Πηγή: http://www.oryktosploutos.net

Όμορφο κυκλαδονήσι, με μαγευτικές παραλίες, η Μήλος είναι ένας δημοφιλής τουριστικός προορισμός.

Και ταυτόχρονα, ένα ξεχωριστό παράδειγμα αρμονικής συνύπαρξης της έντονης εξορυκτικής δραστηριότητας με τον τουρισμό.

Άλλωστε, τα μοναδικά τοπία της Μήλου οφείλονται κυρίως στο γεγονός ότι είναι ένα νησί ηφαιστειογενές, με μεγάλο μεταλλευτικό πλούτο.

«Η μοντέρνα εξορυκτική βιομηχανία μπορεί να συνυπάρξει αρμονικά με τη φυσική ομορφιά ενός τόπου. Ειδικότερα στη Μήλο, βοηθά τόσο στην τουριστική ανάπτυξη όσο και στη δημιουργία νέων χρήσεων γης μετά το τέλος της εξόρυξης», μεταδίδει ο απεσταλμένος του euronews στη Μήλο, Γιάννης Καράγιωργας.

Τα βιομηχανικά ορυκτά της Μήλου εξάγονται σε όλο τον κόσμο.

«Η εξόρυξη επιφέρει προσωρινές, κατά κύριο λόγο οπτικές, μεταβολές στο τοπίο, αλλά έχει πλέον και την ικανότητα και τη βούληση στη συνέχεια να επαναποδώσει αυτές τις περιοχές, σε χρήσεις (που θα έλεγα μ’ ένα νεολογισμό) μετα-μεταλλευτικές, όπως η επαναδημιουργία αμπελώνων και χρήσιμης γεωργικής γης, αλλά και η δημιουργία νέων υποδομών», εξηγεί στο euronews ο Αθανάσιος Κεφάλας, πρόεδρος του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων.

Τα εγκαταλελειμμένα θειωρυχεία, στα νοτιοανατολικά του νησιού, δεσπόζουν πάνω από μια όμορφη παραλία και ταξιδεύουν τον επισκέπτη πίσω στο χρόνο.

Μοναδικό στο είδος του, το λατομείο της Αγκεριάς θυμίζει ουράνιο τόξο.

«Το ορυχείο της Αγκεριάς είναι ίσως το μεγαλύτερο ορυχείο μπεντονίτη στον κόσμο. Από εδώ η εταιρεία παράγει περίπου ένα εκατομμύριο τόνους μπεντονίτη το χρόνο. Είναι ένας πόλος τουριστικής έλξης και το ορυχείο μας. Η εξορυκτική βιομηχανία και ο τουρισμός είναι δυο λωρίδες του ίδιου δρόμου που κατευθύνονται στην οικονομική ανάπτυξη του νησιού», τονίζει ο Ιωάννης Σανούδος, Δ/ντης Λειτουργιών Μήλου της εταιρείας IMERYS.

Η εξορυκτική δραστηριότητα δεν ήταν πάντα φιλική προς το περιβάλλον και τους κατοίκους της Μήλου.

«Η εξόρυξη αναπτύχθηκε πολύ πριν από τον τουρισμό. Η νομοθεσία που υπήρχε τότε δεν έβαζε τα πράγματα στη σωστή βάση. Γενικά, η εξόρυξη τραυμάτισε πάρα πολύ το νησί περιβαλλοντικά. Δεν του έδωσε αυτά που θα μπορούσε ή θα έπρεπε. Τα τελευταία χρόνια θεωρώ ότι υπήρξε μια ισορροπία γιατί αναπτύχθηκε τελικά ο τουρισμός. Η Μήλος έχει δύο πόδια για να σταθεί, την εξόρυξη και τον τουρισμό, που όποτε χρειαστεί μπορεί να πατήσει ή στο ένα ή στο άλλο», λέει στο euronews ο πρώην αντιδήμαρχος Μήλος Αβέρκιος Γαϊτανής.

Κάποτε, εξορυκτική βιομηχανία και τουριστική ανάπτυξη ήταν ανταγωνιστές. Με το πέρασμα του χρόνου, και πολλή καλή θέληση, η Μήλος αποδεικνύει ότι μπορούν να συνυπάρξουν.

 

[ΠΗΓΗ: http://gr.euronews.com, του Γιάννη Καράγιωργα, 10/7/2017]

Η ΜΗΛΟΣ ΤΩΝ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΟΡΥΞΕΩΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ 6 ΠΙΟ ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΟΥΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ FORBES

Για πολλούς ανθρώπους, ταξίδι δεν σημαίνει απλά να επισκέπτεσαι νέα μέρη αλλά να βιώνεις και μια νέα εμπειρία. Παρολ’ αυτά, οι περισσότεροι ταξιδιώτες επιστρέφουν με τα ίδια σουβενίρ και τις ίδιες φωτογραφίες. Πώς μπορείς να εντοπίσεις κάτι πραγματικά συναρπαστικό;

Αναγνωρίζοντας αυτή την πρόκληση, η Nancy Novogrod και ο Joan Roca -εξπέρ σε θέματα ταξιδιών, ψηφιακής τεχνολογίας και πολυτελούς lifestyle- ξεκίνησαν το “Essentialist”, μια συνδρομητική ταξιδιωτική υπηρεσία που προσφέρει εξατομικευμένες διαδρομές και μοναδικές εμπειρίες αντί ετήσιου κόστους 1400 δολαρίων.

Με τη βοήθεια ενός παγκόσμιου δικτύου ειδικών και λαμβάνοντας υπόψιν τις τελευταίες εξελίξεις στη βιομηχανία πολυτελούς τουρισμού, προτείνουν τους εξής προορισμούς για φέτος το καλοκαίρι:

  1. Μπαλί, Ινδονησία

Με μοντέρνες καφετέριες, καταστήματα και ξενοδοχεία, οπουδήποτε κι αν κοιτάξεις, το πολυαγαπημένο νησί της Ινδονησίας επανεφευρίσκει τον εαυτό του για να υποδεχτεί μια νέα γενιά ταξιδιωτών.

Γιατί τώρα; Πείτε το Μπαλί 2.0 -Το Μπαλί είναι το νέο Μπαλί.

  1. Ντέβον, Αγγλία

Ένας αριθμός νέων, μικρών ξενοδοχείων μεταμορφώνει το χαριτωμένο Ντέβον σε ελκυστικό προορισμό απόδρασης.

Γιατί τώρα; Η βρετανική επαρχία δεν ήταν ποτέ πριν τόσο συναρπαστική ή “γευστική”. Και έχει και μπόνους: τα ξενοδοχεία αυτά συμφέρουν.

  1. Μήλος, Ελλάδα

Ένα λιγότερο γνωστό κυκλαδίτικο νησί, που προσφέρει όμως την πολυτέλεια της απομόνωσης καθώς και μία αυθεντικά τοπική απόδραση.

Γιατί τώρα; Το αεροδρόμιο έχει επεκταθεί και το νησί αναφέρεται ολοένα περισσότερο από ανθρώπους που ξέρουν.

  1. Νήσος Σαν Χουάν, ΗΠΑ

Ένα γιοτ, ένα φέρι μποτ ή ένα υδροπλάνο από το Σιάτλ σας οδηγεί σε αυτό το αρχιπέλαγος που ίσως είναι το καλύτερα φυλαγμένο μυστικό της βορειοδυτικής ακτής της Αμερικής.

Γιατί τώρα; Έχοντας εικόνες από τα χιονισμένα Ολύμπια Όρη και -αν είστε τυχεροί- τις υπό εξαφάνιση φάλαινες, θα αισθανθείτε ότι βρίσκεστε στην άκρη του κόσμου.

  1. Σεν Μπαρτς

Γιατί τώρα; Πολύς κόσμος δεν θεωρεί το Σεν Μπαρτς θερινό προορισμό, ωστόσο αυτός είναι ένας καλός τρόπος να βιώσει κανείς το νησόι ως ένα αυθεντικό μέρος, χωρίς πολύ κόσμο και με χαμηλότερες τιμές ξενοδοχείων.

  1. Βενετία, Ιταλία

Γιατί τώρα; Ο κόσμος της τέχνης συρρέει εδώ για την 57η Μπιενάλε Τέχνη της Βενετίας και το ντεμπούτο του πολυαναμενόμενου “Treasures from the Wreck of the Unexpected” του Damien Hirst.

*ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ politesaristoteli.blogspot: Είναι δυνατόν να είναι τόσο άσχετοι στο Forbes; Δεν ενημερώνονται καθόλου; Δεν διαβάζουν το site της ΜΚΟ “παρατηρητήριο μεταλλευτικών δραστηριοτήτων”; Δεν τους έχει ευαισθητοποιήσει καθόλου η αντιμεταλλευτική και αντιεξορυκτική ρητορική του; Εντύπωση μας κάνει…

 

[ΠΗΓΗ: http://politesaristoteli.blogspot.gr/, από capital.gr, 9/7/2017]

ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΣΤΗ ΜΗΛΟ, ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΜΕΤΑ-ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 

Στη Μήλο, η IMERYS δρώντας ως υπεύθυνος εταιρικός κοινωνικός εταίρος, συμβάλλει στην ισόρροπη ανάπτυξη του νησιού, εφαρμόζοντας καλές πρακτικές και ενισχύοντας την αρμονική συνύπαρξη της εξόρυξης και του τουρισμού.

Η IMERYS Βιομηχανικά Ορυκτά Ελλάς Ανώνυμη Εταιρία εξορύσσει και επεξεργάζεται μπεντονίτη, περλίτη και ζεόλιθο, παράγοντας εξειδικευμένα προϊόντα για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών και αγορών. Η Ελλάδα είναι πρώτη, σε παγκόσμια κλίμακα, στην παραγωγή διαβαθμισμένου περλίτη και πρώτη στην Ευρώπη στην παραγωγή μπεντονίτη.

Μία από τις πρωτοβουλίες που στηρίζουν τη συνύπαρξη και των δύο αυτών οικονομικών πυλώνων είναι ο πρότυπος βιολογικός αμπελώνας στον Τράχηλα της Μήλου, που από το 2014 βρίσκεται στη θέση ενός σταδιακά αποκαθιστάμενου ενεργού ορυχείου περλίτη, σε άλλα σημεία του οποίου συνεχίζεται η εξόρυξη μέχρι και σήμερα. Η IMERYS επέλεξε να αναβιώσει την αμπελοκαλλιέργεια, που κατά το παρελθόν αποτέλεσε μία από τις παραδοσιακές οικονομικές δραστηριότητες της Μήλου, καθώς και την οινοπαραγωγή.

Από το Φεβρουάριο του 2014 έχουν φυτευτεί 63 στρέμματα με περίπου 22.300 αμπέλια στο εξοφλημένο τμήμα του ορυχείου στον Τράχηλα. Τον Αύγουστο του 2016, έγινε ο πρώτος τρύγος με οινοποίηση 300 κιλών σταφυλιών και εμφιάλωση, το Δεκέμβριο του 2016, 110 φιαλών κρασιού.

Μέσω της βιολογικής – οργανικής μεθόδου αμπελοκαλλιέργειας, η IMERYS ενισχύει τη βιοποικιλότητα της Μήλου και προστατεύει το περιβάλλον. Ταυτόχρονα ενισχύει την τοπική κοινωνία, με τη δημιουργία δύο νέων θέσεων εργασίας στον αμπελώνα που καλύφθηκαν από εντόπιους και με τη διοργάνωση ανοιχτών σεμιναρίων, σε 300 συμμετέχοντες μέχρι και σήμερα, που στόχο έχουν την προτροπή για χρήση βιολογικών μεθόδων στην παραγωγή κρασιού.

Η πρότυπη βιολογική καλλιέργεια αμπελιών μπορεί επιπλέον να προσελκύσει επισκέπτες στο νησί μιας και η παραγωγή κρασιού είναι συνυφασμένη με τον πολιτισμό, τη φιλοξενία, την ποιότητα και την παράδοση.

[ΠΗΓΗ: http://elladitsamas.blogspot.gr/, 4/5/2017]

ΥΜΝΟΙ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΥΚΤΟ ΠΛΟΥΤΟ ΠΟΥ ΕΞΑΓΕΙ Η ΜΗΛΟΣ

590_5955949a16efc2ecda7d2375b1fdf632

Ο θαμμένος θησαυρός της Μήλου: περλίτης, η πολύτιμη όψη του κάλπικου ελληνικού νομίσματος, που βρίσκεται στην κορυφή των γερμανικών εισαγωγών. Η Ελλάδα είχε ανέκαθεν την τάση να εξάγει μύθους και οι ξένοι την τάση να τους καταναλώνουν . Μήλος: Ένα αιγαιοπελαγίτικο νησί με πολύχρωμα σμιλεμένα βράχια, παγκοσμίως γνωστό χάρη στο άγαλμα της Αφροδίτης ένα από τα αρτιότερα δείγματα ελληνικής τέχνης. Ένα ηφαιστειογενές νησί, γνωστό από τα προϊστορικά χρόνια λόγω του οψιδιανού, του πολυτίμου ορυκτού της Εποχής του Λίθου και του Χαλκού. Ένας ελληνικός τόπος με εντυπωσιακή μορφολογία, όπου η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι πλούσια , όπως υποστήριξε η γερμανική εφημερίδα Die Welt. Με άλλα λόγια: Το άγνωστο πρόσωπο ρ των ελληνικών εξαγωγών με πρωταγωνίστρια την ελληνική πέτρα.

Στο κυκλαδίτικο νησί με τα δαντελωτά ακρογιάλια βρίσκεται ένας θησαυρός ο οποίος μπορεί να μη φτάσει ολοταχώς και ακουσίως στο Μουσείο του Λούβρου, αλλά χρόνο με τον χρόνο σκαρφαλώνει στην κορυφή των γερμανικών εισαγωγών , όπως υπογραμμίζει η γερμανική εφημερίδα, η οποία χαρακτηρίζει τη Μήλο «όμορφη και τόπλες, ύψους 2,02 μ.»! Η Ελλάδα είναι στον… πάτο, ωστόσο σε ένα νησί η οικονομία «τρέχει». Στη Μήλο υπάρχουν ειδικά πετρώματα, τα οποία, εκτός των άλλων, είναι σημαντικά και για τη Γερμανία. Στο έδαφος του νησιού «κοιμάται» ένας θησαυρός σχολιάζει το σχετικό άρθρο. Πρόκειται για τον περλίτη, το ηφαιστειακό πέτρωμα με τη μορφή κόκκων, που χρησιμεύει κυρίως σε κατασκευές κατοικιών για την εσωτερική μόνωση των σπιτιών και βρίσκεται στην κορυφή των γερμανικών εισαγωγών. Σύμφωνα με το γερμανικό δημοσίευμα, η Γερμανία εισάγει περισσότερους από 100.000 τόνους κάθε χρόνο, που προέρχονται κυρίως από την Ελλάδα, δηλαδή από τη Μήλο. Στο ίδιο άρθρο αναφέρονται και οι περιοχές όπου βρίσκονται άλλα πολύτιμα πετρώματα, μέταλλα και χημικά στοιχεία από τον μπεντονίτη μέχρι το πυρίτιο και τον τραχίτη , δηλαδή τα στοιχεία που κάνουν την ελληνική οικονομία να τρέχει.

ΠΗΓΗ: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 20/04/2015