Tag Archives: μεταλλευτική επιχείρηση

Η ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ 1ΟΥ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

ΕΡΓΟ9575667

Σε μια κατάμεστη αίθουσα  του Κέντρου Πολιτισμού στην Ιερισσό, η νέα δημοτική αρχή παρουσίασε την Κυριακή 11.01.15, τον απολογισμό του έργου για τους 4 πρώτους μήνες διοίκησης, μια απολύτως νέα πρωτοβουλία  για την περιοχή, καθώς για πρώτη φορά γίνεται απολογισμός Δημοτικής Αρχής και μάλιστα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα από την ανάληψη των καθηκόντων της.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με την ανάλυση του έργου της νέας δημοτικής αρχής από τον Δήμαρχο, κ. Ιωάννη Μίχο, που αρχικά αναφέρθηκε στην κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει ο Δήμος, ο οποίος, καθ’ όλη την προηγούμενη περίοδο δεν λειτούργησε ποτέ ως ενιαίος Καλλικρατικός Δήμος, η κάθε Δημοτική Ενότητα λειτουργούσε σχεδόν αυτόνομα, ενώ ο τομέας των εσόδων του Δήμου υπολειτουργούσε, έχοντας απόλυτη εξάρτηση, σε πολλαπλά επίπεδα, με την μεταλλευτική επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην περιοχή.

Στη συνέχεια, ο κ. Μίχος, αναφέρθηκε στις άμεσες ενέργειες της νέας Δημοτικής Αρχής, με προτεραιότητα να αναπτυχθεί εκ νέου η επικοινωνία με τους πολίτες, θέτοντας το Δήμο προσιτό, ένα Δήμο που «ακούει» και είναι κοντά στα προβλήματα των δημοτών.

Βασικός στόχος όπως τονίστηκε είναι να διαμορφωθεί σταδιακά ένα καινοτόμο μοντέλο διοίκησης που βασίζεται στην οργάνωση, την πληροφορική, τη διαφάνεια και την ισονομία αλλά και την ενιαία αντίληψη και λειτουργία. Ένα σύστημα διοίκησης που  θα αποσκοπεί  στη διαρκή βελτίωση της καθημερινή εξυπηρέτησης του πολίτη, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής σε κάθε χωριό αλλά και τη διαμόρφωση κατάλληλων συνθηκών για την ανάπτυξη επαγγελματικών δραστηριοτήτων με ταυτόχρονη καταπολέμηση της ανεργίας και της εργασιακής μονομέρειας έχοντας πάντα ως βασικό μέλημα την ενότητα των δημοτών.

Στη συνέχεια, ο Δήμαρχος ανέλυσε τις ενέργειες της Δημοτικής Αρχής σε διάφορους τομείς ξεκινώντας με τις δομές και τη λειτουργία του Δήμου.

Όσο αφορά τις κοινωνικές δράσεις, ο Δήμαρχος αναφέρθηκε σε μια σειρά δράσεων που έδειξαν μέσα σε ελάχιστο χρόνο, παρά τη δυσκολία της καθημερινότητας, το κοινωνικό πρόσωπο του Δήμου, ακόμα και σε τέτοια κρίσιμη περίοδο.

Ένα πολύ σπουδαίο και ελπιδοφόρο στοίχημα, στο οποίο έγινε ειδική μνεία, είναι η πρόταση που πρόκειται να υποβληθεί  από το Δήμο σε διάφορους φορείς και την UNESCO για την ανακήρυξη του 2016 ως Παγκόσμιο Επετειακό Έτος Αριστοτέλη με αφορμή τη συμπλήρωση 2400 χρόνων από τη γέννησή του.

Έπειτα, παρουσιάστηκαν οι ενέργειες στις οποίες προέβη η Δημοτική Αρχή σχετικά με τη μεταλλευτική δραστηριότητα, ένα θέμα που απασχολεί όλους τους δημότες της περιοχής, θέτοντας σαφείς τις προθέσεις του Δήμου για ουσιαστικό έλεγχο και παρακολούθηση της δραστηριότητας αυτής, με βασικό άξονα τη λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 20.11.2014 για τα μεταλλεία, στην οποία περιλαμβανόταν και η διακοπή των αδιαφανών τριμερών συμβάσεων με την μεταλλευτική εταιρία στον τομέα των καυσίμων, ανταλλακτικών, συντήρησης οχημάτων και προσωπικού. Επιπλέον, επεσήμανε και την πραγματοποίηση διπλών μετρήσεων για τον έλεγχο της ποιότητας του πόσιμου νερού σε όλα τα χωριά του Δήμου, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και σε μια σειρά άλλων δράσεων, όπως η θεσμοθέτηση Επιτροπής Ελέγχου και Παρακολούθησης της μεταλλευτικής δραστηριότητας, η έγγραφη εντολή προς την Πολεοδομία για έλεγχο αδειών δόμησης στις εγκαταστάσεις της εταιρίας στις Σκουριές, καθώς και η αυτοψία και ο έλεγχος των ρηγματώσεων που καταγράφονται σε σπίτια κοινόχρηστους χώρους και κατασκευές στον οικισμό της Στρατονίκης.

Κατόπιν, παρουσιάστηκαν οι ενέργειες στις οποίες προχώρησε Δήμος για την επανεκκίνηση έργων που ήταν σε στασιμότητα, όπως το έργο του Βιολογικού Μ. Παναγίας, το έργο ΧΥΤΑ 4ης ΔΕ Χαλκιδικής στην Αρναία, το λιμάνι της Ουρανούπολης, καθώς και την επανεκκίνηση μελέτης πολεοδόμησης επέκτασης  Αμμουλιανής.

Τέλος, ο Δήμαρχος έκανε λόγο για τον προγραμματισμό νέων έργων και μελετών προς ωρίμανση με σκοπό την ένταξη τους σε χρηματοδοτικά προγράμματα αλλά και τις προτάσεις χρηματοδότησης για νέα έργα που υποβλήθηκαν το πρώτο τετράμηνο της νέας Δημοτικής Αρχής.

[Διαβάστε όλη την ανακοίνωση εδώ]

[ΠΗΓΗ: dimosaristoteli.gr, 13/01/2014]

 

ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ: ΈΝΑΣ ΙΣΧΥΡΟΣ ΜΟΧΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

IpEd7R3zSCQ

Τα μεταλλεία είναι συνήθως η κύρια οικονομική κινητήρια δύναμη των περιοχών στις οποίες αυτά δραστηριοποιούνται, με εμφανή τον άμεσο και θετικό αντίκτυπο προς την οικονομική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Η δράση της μεταλλευτικής αποτελεί μια δυναμική διαδικασία για την επίτευξη βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, διαδικασία που εξασφαλίζει την αύξηση της απασχόλησης, της ευημερίας και της ποιότητας της ζωής των κατοίκων. Συνήθως, η ύπαρξη μιας μεταλλευτικής επιχείρησης σε μια περιοχή αποτελεί «κυρίαρχη» πηγή απασχόλησης και εσόδων.

Υψηλότερο εισόδημα και καταπολέμηση της ανεργίας Στη σύγχρονη θεώρηση της ανάπτυξης, η μεταλλευτική επιχείρηση αποτελεί μοχλό δημιουργίας και ανάπτυξης μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στις τοπικές κοινωνίες. Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται και η Ελληνικός Χρυσός από την έναρξη των λειτουργιών της στην περιοχή της ΒΑ Χαλκιδικής μέχρι και σήμερα. Η ανάπτυξη της τοπικής αγοράς μέσω της ανάπτυξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων αποτελεί μια ιδιαίτερη επιστημονική προσέγγιση που περιλαμβάνει την ανάλυση της τοπικής οικονομίας και την ανάπτυξη στρατηγικών, πολιτικών, προγραμμάτων και έργων. Οι παραπάνω ενέργειες συνεργούν με τα ακόλουθα:

  1. Τις «παραδοσιακές» δραστηριότητες ανάπτυξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων όχι μόνο μέσω της χρηματοοικονομικής συναλλαγής αλλά και μέσω της δικτύωσης. Η έννοια της δικτύωσης αφορά ομάδες επιχειρήσεων συσχετιζόμενων μεταξύ τους. Η μία από τις επιχειρήσεις δραστηριοποιείται τοπικά και η άλλη (ή οι άλλες) που συμμετέχει στη δικτύωση δραστηριοποιείται σε ευρύτερα γεωγραφικά πλαίσια. Το δίκτυο που δημιουργείται με αυτόν τον τρόπο έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη των τοπικών επιχειρήσεων και τη δράση τους όχι μόνο για συναλλαγές με την εταιρεία αλλά και με άλλες επιχειρήσεις σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, στη δημιουργία υγιούς ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, στη βελτίωση της ροής των πληροφοριών, στην ενδυνάμωση κοινωνικών και άλλων δεσμών, καθώς και στη δημιουργία νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και υποδομών.
  2. Τις περιβαλλοντικές βελτιώσεις στις περιοχές δράσης της επιχείρησης και τις μελλοντικές χρήσεις γης. Στρατηγικές «αναγέννησης» και σχέδια δράσης δίνουν στους τομείς αυτούς νέα δυναμική με σημαντικά οφέλη στην τοπική οικονομία, το δομημένο περιβάλλον και το ίδιο το ανθρώπινο δυναμικό.
  3. Τη βελτίωση των υποδομών των τοπικών κοινωνιών, που αποτελεί υποχρέωση της εταιρείας με τη μορφή αντισταθμιστικών οφελών.

Για όλα τα παραπάνω απαιτείται επίσης μια πολύπλευρη συνεργασία της επιχείρησης με τον δημόσιο τομέα και την τοπική αυτοδιοίκηση. Οι τοπικές κοινωνίες άλλωστε προϋποθέτουν και ως ένα βαθμό απαιτούν τέτοιου τύπου συνεργασίες.

Ένας άλλος παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι και η δράση της εταιρείας προς την κατεύθυνση της «καταπολέμησης της φτώχειας», όρος που σήμερα απασχολεί ιδιαίτερα την ελληνική πολιτική και οικονομία. Η καταπολέμηση της φτώχειας μέσω της αύξησης της απασχόλησης και της μείωσης της ανεργίας, της επίλυσης των περιβαλλοντικών προβλημάτων και της βελτίωσης των υποδομών και των συνθηκών διαβίωσης, αποτελεί μια βασική αντίληψη της εταιρείας για την περιοχή μας. Αξίζει να αναφερθούν τα παρακάτω στοιχεία:

  • Ο τζίρος των τοπικών προμηθευτών και υπεργολάβων (Δήμος Αριστοτέλη) αντιστοιχεί στο 20% περίπου του συνολικού τζίρου όλων των συνεργαζόμενων με την Ελληνικός Χρυσός προμηθευτών και υπεργολάβων. Αυτό σε ένα Δήμο με πληθυσμό περίπου 20.000 κατοίκους και όταν τα ποσοστό αυτό για αντίστοιχες επιχειρήσεις του κλάδου σε αντίστοιχες γεωγραφικές περιοχές είναι μονοψήφιο.
  • Η αύξηση του πληθυσμού των Μαδεμοχωρίων μέσα στην τελευταία δεκαετία είναι δεδομένη (έως και 17% στην περίπτωση Ολυμπιάδας), όταν περιοχές με τουριστικό κυρίως προϊόν στο νομό παρουσίασαν την ίδια περίοδο μείωση στον πληθυσμό τους.
  • Ο νομός Χαλκιδικής παρουσιάζει το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας στη Βόρεια Ελλάδα. Οι παράγοντες που συμβάλλουν σ’ αυτό είναι τόσο η μεγάλη συμμετοχή του τουριστικού προϊόντος όσο και η δραστηριοποίηση της Ελληνικός Χρυσός στο ΒΑ τμήμα του νομού και η ανάπτυξη της Τοπικής Αγοράς στην περιοχή.
  • Η ΒΑ Χαλκιδική εμφανίζει το 2011 τα υψηλότερα εισοδήματα στο νομό. Κατά μέσο όρο, το εισόδημα στην περιοχή των Μαδεμοχωρίων το έτος αυτό ανερχόταν σε 16.780 € ανά φορολογούμενο κάτοικο, όταν το μέσο εισόδημα ανά φορολογούμενο κάτοικο στο νομό ήταν περίπου 15.500 € και το μέσο εθνικό αντίστοιχα μόλις 12.650 €.

Όλα τα παραπάνω συνηγορούν στον βιώσιμο χαρακτήρα της ανάπτυξης στην περιοχή μας. Δημιουργούν όλες τις απαραίτητες συνθήκες ώστε η παρούσα γενιά να συμπεριλαμβάνει τις ανάγκες των μελλοντικών γενεών στη λήψη των αποφάσεών της, και μάλιστα με υπευθυνότητα.

[ΠΗΓΗ: ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ, Τεύχος 13]