Tag Archives: μεταλλείο Ολυμπιάδας

ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΦΑΣΗ 2”

olympias phase 2 2Στο μεταλλείο της Ολυμπιάδας επικρατεί στην κυριολεξία οργασμός εργασίας για να τεθεί ο εξοπλισμός των εγκαταστάσεων και των στοών του μεταλλείου επιχειρησιακά στην “φάση 2”, που επί της ουσίας σηματοδοτεί την επαναλειτουργία του μετά από 24 χρόνια.

Όσοι εργάζονται σ’ αυτήν την προσπάθεια χαίρονται, ελπίζουν και αισιοδοξούν. Το δείχνουν καθημερινά και μέσα από τις αναρτήσεις που κάνουν στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης όπου αναφέρονται στις τρέχουσες εξελίξεις αυτού του τεράστιου έργου που έχει συντελεστεί και στην Ολυμπιάδα από το 2012 που ανέλαβε η Καναδική εταιρεία την χρηματοδότηση των φάσεων της επένδυσης μέχρι και σήμερα.

Ο εργατικός κόσμος της ΒΑ Χαλκιδικής περιμένει εναγωνίως να αρθούν και τα τελευταία διαδικαστικά ζητήματα, έτσι ώστε το μεταλλείο να προχωρήσει σε ρυθμούς αμιγώς παραγωγικούς πλέον και σε βάθος χρόνου. Άλλωστε το κοιτασματολογικό πεδίο της περιοχής επιτρέπει την αισιοδοξία για μια τέτοια προοπτική.

Όπως πυκνά συχνά υποστηρίζει και ο Δρ. Γεωλογίας Νικόλαος Αρβανιτίδης “η πολυμεταλλικότητα της περιοχής είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της και η βάση για μεταλλευτική βιωσιμότητα, που σημαίνει υγιή οικονομία και σταθερή απασχόληση. Απλά και αληθινά πράγματα”.

Δείτε εδώ το βίντεο που ετοίμασε η Eldorado Gold και στο οποίο παρουσιάζονται μερικά μόνο από τα έργα που έγιναν μέσα στην τελευταία 5ετία για να φτάσει το μεταλλείο της Ολυμπιάδας να είναι έτοιμο να επαναλειτουργήσει με τις υψηλότερες προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας.

[ΠΗΓΗ: http://politesaristoteli.blogspot.gr, 29/3/2017]

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ

European Goldfields, Greece John Sturrock 07973 254 298 www.johnsturrock.com

European Goldfields, Greece
John Sturrock 07973 254 298
www.johnsturrock.com

Αλήθεια, έχει αναρωτηθεί κανείς πόσο σύνθετη είναι η διαδικασία μέτρησης των παραμέτρων ενός φυσικού μέσου, του νερού π.χ.; Ας πάρουμε ένα αληθινό παράδειγμα, την παρακολούθηση των νερών του μεταλλείου Ολυμπιάδας.

Να θυμηθούμε πως σύμφωνα με τους όρους δ4.13i και δ4.13ii της εγκεκριμένης ΚΥΑ ΕΠΟ, παρακολουθούνται συνεχώς η παροχή, καθώς και το pH και η αγωγιμότητα των νερών του μεταλλείου Ολυμπιάδας στην είσοδο και την έξοδο των λιμνών διαύγασης.

Τα υπόγεια νερά του μεταλλείου της Ολυμπιάδας, μετά την άντλησή τους στην επιφάνεια, οδηγούνται στις υφιστάμενες επιφανειακές εγκαταστάσεις κατεργασίας στην περιοχή του εργοστασίου εμπλουτισμού που περιλαμβάνουν:

Την εκσυγχρονισμένη μονάδα χημικής κατεργασίας για την αύξηση της αλκαλικότητας και καταβύθιση των διαλυμένων μετάλλων με προσθήκη πολφού ασβέστη και τους πυκνωτές και λίμνες διαύγασης 2,3,και 4, για την απομάκρυνση των αιωρούμενων στερεών.

Η υπερχείλιση της 4ης λίμνης διαύγασης, μετά από έλεγχο της ποιότητάς της προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι πληροί τα όρια της Νομαρχιακής Απόφασης Χαλκιδικής 96400/1985 (Φ.Ε.Κ. 573/Β/24.9.1985), οδηγείται στο παρακείμενο ρέμα του Μαυρόλακκα.

Η συνεχής παρακολούθηση των χαρακτηριστικών των νερών του μεταλλείου Ολυμπιάδας γίνεται στις ακόλουθες δύο θέσεις:

 • στην είσοδο της εκσυγχρονισμένης μονάδας κατεργασίας, για τον συνεχή έλεγχο της ποιότητας πριν από οποιαδήποτε κατεργασία
 • στην έξοδο της 4ης λίμνης διαύγασης, για τον συνεχή έλεγχο της ποιότητας των νερών που διατίθενται στο ρέμα του Μαυρόλακκα.

Οι μεταβλητές που παρακολουθούνται σε συνεχή βάση αφορούν τις παρακάτω φυσικοχημικές παραμέτρους:, που ακολουθούνται από τις μονάδες μέτρησης:

1 pH Κλίμακα από 0 έως 14

2 Αγωγιμότητα μS/cm

3 Παροχή m3/h

4 Ολικά αιωρούμενα στερεά (TSS) mg/l

Όσον αφορά στην παρακολούθηση των χρησιμοποιούνται όργανα αυτόματης και συνεχούς (on-line) μέτρησης και καταγραφής της παροχής (Q), του pH, της αγωγιμότητας (Conductivity) και των αιωρούμενων σωματιδίων (Suspended Solids) στην τροφοδοσία της μονάδας κατεργασίας νερών μεταλλείου, στην έξοδο αυτής, καθώς και στην τελική απορροή των λιμνών διαύγασης. Και τα τρία σημεία είναι πλήρως εξοπλισμένα για την συνεχή παρακολούθηση και καταγραφή της ποιότητας των προς διάθεση νερών μεταλλείου, τον έλεγχο της απόδοσης του συστήματος κατεργασίας και την άμεση απόκριση σε περιπτώσεις αλλαγής των ποιοτικών χαρακτηριστικών τους, μέσω υπολογιστών που βρίσκονται στην αίθουσα ελέγχου της λειτουργίας του εργοστασίου εμπλουτισμού Ολυμπιάδας καθώς και επιμέρους σταθμών ελέγχου στο Μεταλλείο και στη Μονάδα Επεξεργασίας Νερών.

Ο εξοπλισμός παρακολούθησης των νερών μεταλλείου Ολυμπιάδας αποτελείται από:

Ο εξοπλισμός παρακολούθησης των νερών μεταλλείου Ολυμπιάδας αποτελείται από:

 1. Ηλεκτρομαγνητικό παροχόμετρο μέτρησης παροχής νερού στην έξοδο του μεταλλείου και στην έξοδο της μονάδας επεξεργασίας νερών μεταλλείου (ΚROHNE)
 2. Αισθητήρες μέτρησης pH (pHD sc HACH LANGE) στην είσοδο της μονάδας νερού, την έξοδο αυτής και την τελική απορροή των λιμνών διαύγασης
 3. Αισθητήρες μέτρησης αγωγιμότητας (3700 HACH LANGE) στην είσοδο της μονάδας νερού, την έξοδο αυτής και την τελική απορροή των λιμνών διαύγασης
 4. Αισθητήρες μέτρησης αιωρούμενων σωματιδίων (Solitax sc HACH LANGE) στην είσοδο της μονάδας νερού, την έξοδο αυτής και την τελική απορροή των λιμνών διαύγασης
 5. Αισθητήρα υπερήχων μέτρησης της παροχής για ανοιχτό κανάλι (μέθοδος venturi) στην τελική απορροή των λιμνών διαύγασης (PROBE LR SIEMENS)
 6. Ελεγκτές (PLC) της εταιρείας SIEMENS (S7-300)
 7. Κεντρικό σύστημα ελέγχου και καταγραφών της εταιρείας SIEMENS (WINCC)
  Επιπροσθέτως, σε δεκαπενθήμερη βάση μετρούνται οι παράμετροι της παροχής στην τελική απορροή των λιμνών διαύγασης αλλά και του pH και της αγωγιμότητας με φορητά όργανα πεδίου στην τροφοδοσία της μονάδας κατεργασίας και στην τελική απορροή των λιμνών διαύγασης, βάσει διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων μεθόδων.

Η μέτρηση της παροχής γίνεται με ροόμετρα ΟΤΤ, τύπου μυλίσκου καθώς και ηλεκτρομαγνητικά ροόμετρα άμεσου υπολογισμού της παροχής και οι επιτόπου μετρήσεις των φυσικοχημικών παραμέτρων του νερού γίνονται με φορητούς μετρητές ΟΑΚΤΟΝ για τις παραμέτρους pH, αγωγιμότητα, δυναμικό οξειδοαναγωγής (ORP) και COLE & PARMER για τη θερμοκρασία. Όλα τα όργανα βαθμονομούνται με πρότυπα διαλύματα και διαδικασίες πριν από κάθε μέτρηση.

Να τονιστεί πως η συχνότητα λήψης των μετρήσεων ορίζεται μέσω του ειδικού λογισμικού λειτουργίας και στην παρούσα φάση έχει ρυθμιστεί να είναι μία μέτρηση ανά δύο δευτερόλεπτα.

Πως σας φαίνεται; Τελικά δεν είναι και τόσο απλό το «να μετράμε τα νερά…»…