Tag Archives: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ & ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

04_aksies

Τις δράσεις της εταιρείας στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) περιγράφει ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικός Χρυσός Μιχάλης Θεοδωρακόπουλος σε συνέντευξή του στα σημερινά ΝΕΑ, απαντώντας σε ερωτήσεις του δημοσιογράφου Γιώργου Φιντικάκη. Να σημειωθεί πως η εταιρεία στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, επενδύει 4,5 εκατ. ευρώ τον χρόνο σε έργα κοινής ωφέλειας, τα οποία υλοποιεί ως ανταποδοτικά οφέλη προς την τοπική κοινωνία του Δήμου Αριστοτέλη. Αθροιστικά την τελευταία δεκαετία έχει καταβάλει στον δήμο μέσα από παρόμοιες ενέργειες το ποσό των 20 εκατ. ευρώ.

Πώς αντιλαμβάνεται η Ελληνικός Χρυσός την εταιρική κοινωνική ευθύνη απέναντι στην τοπική κοινωνία της Χαλκιδικής;

Εδώ και καιρό έχουμε έρθει σε συνεννόηση με τον Δήμο Αριστοτέλη ότι ανάλογα με την περιοχή όπου επεκτείνουμε τις εργασίες μας καταβάλλουμε ετησίως και ένα μίνιμουμ ποσό 3 εκατ. ευρώ. Το 50% είναι σε μορφή ρευστού για τη χρηματοδότηση των αναγκών του δήμου και το υπόλοιπο 50% καταβάλλεται στα χωριά της περιοχής, μέσω της κατασκευής έργων κοινής ωφέλειας, όπως πλατείες, γεωτρήσεις ύδρευσης, αγωγοί απορροής ομβρίων υδάτων κ.λπ. Τα έργα αφορούν την πλειονότητα των χωριών του Δήμου Αριστοτέλη. Όταν μάλιστα ξεκινήσει η παραγωγή στα μεταλλεία της Ολυμπιάδας και των Σκουριών από το 2016, τότε το ποσό αυτό θα αυξηθεί και μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 8 εκατ. ευρώ ετησίως, συμπεριλαμβανομένων των μεταλλευτικών τελών (royalties).

Με ποιον άλλον τρόπο συμβάλλει η εταιρεία στη γενικότερη ανάπτυξη της περιοχής;

Ήδη, η εταιρεία δαπανά κάθε χρόνο για αγορά υπηρεσιών και υλικών από ντόπιους προμηθευτές, πρατηριούχους, επαγγελματίες σίτισης, εστίασης και ιδιοκτήτες ξενώνων, ποσό γύρω στα 20 εκατ. ευρώ. Η μηνιαία ρευστότητα από τους μισθούς των εργαζομένων με την οποία ενισχύονται οι τοπικές οικονομίες υπολογίζεται σε 3 εκατ. ευρώ ή 36 εκατ. ευρώ τον χρόνο. Αυτό γίνεται αντιληπτό εύκολα από την άνθηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην περιοχή τα τελευταία χρόνια. Ταυτόχρονα καλύπτουμε κάθε καλοκαίρι την απασχόληση για έναν μήνα, για όλους τους φοιτητές του Δήμου Αριστοτέλη, ενώ χορηγούμε υποτροφίες για κάθε νέο που θα εισαχθεί σε πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ. Επίσης, σε συνεργασία με μεγάλα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας καλύπτουμε την πρακτική άσκηση για φοιτητές συναφών ειδικοτήτων, όπως μεταλλειολόγοι, μηχανικοί ορυκτών πόρων κ.ά.

Πόσους εργαζομένους απασχολεί σήμερα η εταιρεία;

Ξεκινήσαμε με 40 άτομα το 2004, φτάσαμε τα 380 τον Δεκέμβριο του 2011, και σήμερα το προσωπικό ανέρχεται στα 1.900 άτομα. Το 90% προέρχεται από την τοπική κοινωνία. Σε πλήρη ανάπτυξη του επενδυτικού σχεδίου σας πόσα άτομα θα απασχολείτε Περίπου 5.000, εκ των οποίων 3.500 θα απασχολούνται περιφερειακά, δηλαδή σε μονάδες επισκευής οχημάτων, μηχανημάτων, στον τομέα της εστίασης, ως συντηρητές, ηλεκτρολόγοι κ.λπ. Με άλλα λόγια, τα 20 εκατ. ευρώ που διοχετεύονται ετησίως σήμερα στην τοπική κοινωνία για αγορά υπηρεσιών και υλικών, μελλοντικά θα πολλαπλασιασθούν.

Ποιο είναι το ετήσιο κόστος ανά εργαζόμενο;

Το ετήσιο κόστος για την εταιρεία ανέρχεται σε 35.000 ευρώ. Πέρυσι τέτοια εποχή υπογράψαμε με τα σωματεία μια ενδοεταιρική συμφωνία, που προέβλεπε αύξηση 11% στις αποδοχές του προσωπικού.

Τι μέτρα έχει λάβει η εταιρεία στον τομέα της υγιεινής και της ασφά λειας

Διαθέτουμε ένα πλήρες οργανωμένο τμήμα υγιεινής και ασφάλειας ανά εργοτάξιο, με γιατρό και νοσοκομειακό προσωπικό ανά βάρδια κάθε ημέρα. Συνολικά υπάρχουν τέσσερις μονάδες σε Στρατώνι, Μαδέμ Λάκκο, Σκουριές και Ολυμπιάδα. Εκτός από τους μηχανικούς υγιεινής ασφάλειας ανά χώρο, δημιουργήσαμε εδώ και μια πενταετία μια καλά εκπαιδευμένη ομάδα διάσωσης, αποτελούμενη από 40 εθελοντές εργαζομένους της εταιρείας. Η ομάδα έχει πιστοποιηθεί με ISO ώστε να μπορεί να επεμβαίνει οπουδήποτε χρειαστεί ακόμη και εκτός χώρας σε περίπτωση σεισμού, φωτιάς, πλημμύρας. Πέραν των παραπάνω, κάθε χρόνο, όλοι οι εργαζόμενοι περνούν εντός των εγκαταστάσεών μας από προληπτικό ιατρικό έλεγχο, που αφορά καρδιογράφημα, τεστ κόπωσης, ακτινογραφίες, σπιρογράφημα, αιματολογικές εξετάσεις κ.λπ. Συνολικά στον τομέα της υγιεινής η εταιρεία έχει επενδύσει περί τα 5 εκατ. ευρώ.

Τι επενδύσεις έχετε κάνει ως προς την ασφάλεια στις στοές;

Κατ’ αρχάς οι διαστάσεις τους έχουν αυξηθεί. Σήμερα οι στοές έχουν διαστάσεις από 5x5 μ. η μικρότερη μέχρι 7x7 μ. η μεγαλύτερη. Τη δεκαετία του 1990, η μεγαλύτερη στοά είχε διαστάσεις 3,5x3,5 μέτρα. Έγιναν επενδύσεις σε μηχανήματα αυτοματοποιημένης υποστήριξης και διάτρησης, αγοράστηκαν μηχανήματα που λειτουργούν με τελευταίου τύπου μηχανές εσωτερικής καύσης (καταλύτες κ.λπ.), ενώ βελτιώθηκε κατά πολύ ο αερισμός με συστήματα τεχνητού αερισμού. Έγινε επίσης υποχρεωτική η χρήση μέσων ατομικής προστασίας για όλους τους εργαζομένους και σε όλες τις θέσεις, δηλαδή με κράνη, γυαλιά, άρβυλα ασφαλείας, ρουχισμό με ανακλαστήρες κ.λπ.

Συχνά η Ελληνικός Χρυσός έχει κατηγορηθεί για την προστασία του περιβάλλοντος. Τι πρόνοιες λαμβάνετε στον τομέα αυτόν;

Η κριτική είναι πάντα καλοπροαίρετη. Αλλά συνολικά μέχρι σήμερα έχουμε επενδύσει 50 εκατ. δολάρια για περιβαλλοντικά έργα και για δημιουργία σταθμών παρακολούθησης όλων των περιβαλλοντικών παραμέτρων, που αφορούν την ποιότητα νερού, αέρα, σκόνης και θορύβου. Τα συστήματα παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων καλύπτουν και τα τέσσερα εργοτάξια, ενώ σύντομα θα μπορεί οποιοσδήποτε να εισέρχεται στο Διαδίκτυο και να βλέπει online τα επίπεδα όλων των παραμέτρων, κάτι πρωτοποριακό για την Ελλάδα και ίσως και για την Ευρώπη. Κάθε χρόνο προβλέπεται να επενδύουμε 3 με 5 εκατ. ευρώ για περιβαλλοντικά έργα. Το σημαντικότερο όμως περιβαλλοντικό έργο που είναι σε πλήρη εξέλιξη είναι η αποκατάσταση της κοιλάδας της Ολυμπιάδας, η οποία θα ολοκληρωθεί εντός του 2015.

Σε τι συνίσταται η αρχή της λεγόμενης παράλληλης αποκατάστασης;

Το σκεπτικό είναι ότι όσο επεκτείνεται η μεταλλευτική δραστηριότητα, ταυτόχρονα αποκαθίσταται και η περιοχή από την οποία η εταιρεία αποχωρεί.

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ

ΒΡΑΒΕΙΟ-ΕΚΕ

Στο πλαίσιο των βραβείων «Ελληνική Αξία Βορείου Ελλάδος», έναν θεσμό που καθιέρωσε ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), η Ελληνικός Χρυσός τιμήθηκε με έπαινο στην κατηγορία «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη». Στην τεκμηρίωση που ακολουθεί τη βράβευση της Ελληνικός Χρυσός, επισημαίνεται ότι για την εταιρεία αδιαπραγμάτευτη αξία είναι η ασφαλής λειτουργία των έργων της σε σχέση με το περιβάλλον, τους εργαζομένους της και την τοπική κοινωνία στην οποία δραστηριοποιείται. Τηρούνται δε, ως βασικές αρχές της εταιρικής κοινωνικής της ευθύνης, η τήρηση των υψηλότερων προδιαγραφών, κανόνων και πρακτικών προστασίας του περιβάλλοντος αλλά και η εφαρμογή περιβαλλοντικά απόλυτα συμβατών μεθόδων εξόρυξης και κατεργασίας μεταλλευμάτων. Τον έπαινο έλαβε ο πρόεδρος του Δ.Σ. της Ελληνικός Χρυσός Εντουάρντο Μούρα. Στην ίδια κατηγορία, το πρώτο βραβείο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης έλαβε η εταιρεία ΤΙΤΑΝ, ενώ το βραβείο «Περιβάλλον» απονεμήθηκε στην Ελληνικοί Λευκόλιθοι και ο σχετικός έπαινος στη Συστήματα Sunlight.