Tag Archives: επιχειρήσεις

ΣΕΒ: ΑΝΑΓΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

sev1-thumb-large-thumb-largeΤην προετοιμασία άμεσα 5 10 μεγάλων επενδυτικών έργων, που να έχουν τη δυνατότητα μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας, πρότεινε ο πρόεδρος του ΣΕΒ κ. Θεόδωρος Φέσσας κατά τη διάρκεια τα παρέμβασής του στο 2ο Delphi Economic Forum. «Κανένας δεν έχει προσδοκίες σε αυτή τη χώρα ότι η δημόσια διοίκηση και το πολιτικό σύστημα θα φτιάξουν πρώτα το επιχειρηματικό και θεσμικό περιβάλλον και μετά θα ανακοινώσουν στους διεθνείς επενδυτές ότι η Ελλάδα είναι business ready, ελάτε να επενδύσετε!», τόνισε ο κ. Φέσσας και πρότεινε έναν αντίστροφο δρόμο. «Ούτως εχόντων των πραγμάτων –είπε–, μία πιο επιτυχημένη στρατηγική θα ήταν να ξεκινήσουμε την προετοιμασία 5 10 μεγάλων επενδυτικών έργων που να έχουν τη δυνατότητα μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας. Κυβέρνηση, επιχειρηματική κοινότητα και επενδυτικές τράπεζες ας προκρίνουν έργα με εμπορική αξία (να υπάρχει δηλαδή προσδοκώμενη κερδοφορία) και ας αναζητήσουμε χρηματοδότηση και επενδυτές στην παγκόσμια αγορά».

Οι λεπτομέρειες χρηματοδότησα δεν έχουν και τόση μεγάλη σημασία, τόνισε ο κ. Φέσσας και συμπλήρωσε: «Μεγαλύτερη σημασία έχει η προετοιμασία ενός καταλόγου έργων ώστε να είναι ελκυστικά στους επενδυτές. Βεβαίως , κάτι τέτοιο δεν είναι εύκολη υπόθεση. Πολλές ομάδες της ελληνικής κοινωνίας αντιδρούν όταν απειλούνται τα προνόμια που απολαμβάνουν, ή αλλιώς ειπωμένο, ο τρόπος ζωής τους, αδιαφορώντας για όλους και για όλα. Μία κυβέρνηση που θα θέλει να βγάλει τη χώρα από την κρίση και να δώσει πραγματικές δουλειές στους ανέργους και ελπίδα στους νέους ανθρώπους, πέραν από την εφαρμογή της σωστής οικονομικής πολιτικής, πρέπει να επενδύσει στο έργο του μετασχηματισμού της οικονομίας» .

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του ΣΕΒ στάθηκε στη συμβολή του ιδιωτικού τομέα και τόνισε ότι αυτή είναι καθοριστική και στο επίπεδο χρηματοδότησης και στο επίπεδο εκμετάλλευσης του έργου. Παράλληλα, σκιαγράφησε τις απεριόριστες δυνατότητες της χώρας για ανάπτυξη σε τομείς όπως τα λιμάνια και τα αεροδρόμια, τα δίκτυα ηλεκτρισμού και οπτικών ινών, ύδρευσης και αποχέτευσης, διαχείρισης αποβλήτων, ορυκτού πλούτου και ανάπλασης αστικών οικιστικών και εμπορικών περιοχών σε παρακμή με τη χορήγηση φορολογικών κινήτρων, οι ψηφιακές υπηρεσίες, κ.ά.

[ΠΗΓΗ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, 04/03/2017]

ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Sustainable-Development-3Η δραστηριότητα της εξορυκτικής βιομηχανίας είναι από τη φύση της άρρηκτα συνδεδεμένη με την έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης καθώς αφ΄ ενός εκμεταλλεύεται μη ανανεώσιμους φυσικούς πόρους και αφ΄ ετέρου πρέπει να εξασφαλίσει την προμήθεια αναγκαίων προς την κοινωνία υλικών και σε βάθος χρόνου, με κατάλληλη διασφάλιση αποθεμάτων για την κάλυψη των σημερινών αλλά και των μελλοντικών αναγκών της.

Αυτό απαιτεί ορθολογική διαχείριση των υπαρχόντων αποθεμάτων αλλά και έρευνα και ανάπτυξη της τεχνολογίας με στόχο αποδοτικότερους τρόπους εξόρυξης και επεξεργασίας, ανακάλυψη νέων κοιτασμάτων αλλά και νέων ορυκτών προϊόντων που σταδιακά αντικαθιστούν παλαιότερα ή νέων χρήσεων στα ήδη γνωστά προϊόντα. Εκτός αυτού για να είναι οι επιχειρήσεις του κλάδου οικονομικά βιώσιμες σε βάθος χρόνου, πρέπει να αγωνίζονται και για να εξασφαλίζουν την «κοινωνική άδεια» που θα τους επιτρέπει να λειτουργούν. Αυτό σημαίνει ότι και το περιβάλλον πρέπει να περιφρουρούν, ελαχιστοποιώντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των δραστηριοτήτων τους και με τις τοπικές κοινωνίες να αναπτύσσουν σχέσεις βασισμένες στο αμοιβαίο και συλλογικό συμφέρον.

Με αυτά τα δεδομένα οι επιχειρήσεις του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων έχουν υιοθετήσει και δεσμευτεί σε Κώδικα 10 Αρχών Βιώσιμης Ανάπτυξης που προβλέπει τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεών τους στον οικονομικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό τομέα, απεικονίζοντας την εφαρμογή τους με αντίστοιχους μετρήσιμους δείκτες που δημοσιοποιούνται σε κάθε ετήσιο απολογισμό του Συνδέσμου.

  1. Ενσωματώνοντας αρχές βιώσιμης ανάπτυξης στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων των εταιριών-μελών μας.
  2. Εφαρμόζοντας αρχές και πρακτικές επιχειρηματικής ηθικής και σύγχρονα συστήματα εταιρικής διακυβέρνησης.
  3. Εκπληρώνοντας με συνέπεια τις θεσμοθετημένες υποχρεώσεις μας και παρέχοντας ορθή και συστηματική ενημέρωση και πληροφόρηση σε όσους επηρεάζονται ή επηρεάζουν τις δραστηριότητες των επιχειρήσεών μας.
  4. Επιδιώκοντας τον ειλικρινή διάλογο με όσους επηρεάζονται ή επηρεάζουν τις δραστηριότητες των επιχειρήσεών μας, με πνεύμα αμοιβαίας κατανόησης των απόψεων των διαφόρων μερών.
  5. Υιοθετώντας την ανάπτυξη και εφαρμογή ορθών και επιστημονικά θεμελιωμένων μεθόδων σχεδιασμού των εξορυκτικών δραστηριοτήτων για την αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος, και για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.
  6. Διευκολύνοντας και ενθαρρύνοντας τη σχεδίαση προϊόντων και διαδικασιών παραγωγής, τη χρήση και ανακύκλωση των προϊόντων μας και τη διάθεση των αποβλήτων, με υπεύθυνο τρόπο.
  7. Επενδύοντας σε φυσικούς, τεχνολογικούς, οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους με σκοπό την ανάπτυξη και συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας σε βάθος χρόνου.
  8. Επιδιώκοντας τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεών μας στον τομέα της υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.
  9. Δημοσιοποιώντας στοιχεία για την παρακολούθηση της προόδου που αφορά στις οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιδόσεις του κλάδου, με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.
  10. Συμβάλλοντας οι επιχειρήσεις, ως «ενεργοί πολίτες», στην κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική και θεσμική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιούμαστε.

[ΠΗΓΗ: http://www.sme.gr]

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕ ΣΕ ΕΞΩΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥΣ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΕΣ

epixeiriseiw-thumb-largeΣτα πέρατα του κόσμου έχουν εξαπλωθεί οι επιχειρήσεις για να προστατευθούν από την πολύχρονη ύφεση που έχει σαρώσει την οικονομία. Εξωτικές περιοχές του πλανήτη, που για τους περισσότερους πολίτες είναι ταξίδια ζωής, οι εγχώριες επιχειρήσεις τις έχουν καταστήσει κομμάτι της διεθνούς παρουσίας τους, αντλώντας οικονομικά οφέλη λόγω των εξαγωγών. Ηδη οι περισσότερες εισηγμένες έχουν αυξήσει σημαντικά τον δείκτη εξωστρέφειάς τους ως κυρίαρχο όπλο απέναντι στην καθίζηση της καταναλωτικής δαπάνης στην Ελλάδα.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της FolliFollieGroup, η οποία στη φετινή εξαμηνιαία έκθεσή της εμφανίζει παρουσία στο ηφαιστειογενές νησί Γκουάμ του Ειρηνικού Ωκεανού μέχρι τη Χαβάη, το Μακάο και τη Σιγκαπούρη. Η Μέτκα, θυγατρική του ομίλου Μυτιληναίου, ανέλαβε έργο στην Γκάνα, ενώ έμφαση δίνει και στο Ιράν. Ταυτόχρονα στον χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας η Μέτκα δημιούργησε το μεικτό σχήμα Mέτκα-EGN, που δραστηριοποιείται στα φωτοβολταϊκά και μέσω του οποίου η εταιρεία έχει αναλάβει την κατασκευή μεγάλου φωτοβολταϊκού πάρκου με μονάδα αποθήκευσης ενέργειας (μπαταρίες) στο Πουέρτο Ρίκο. Επίσης, η εταιρεία έχει παρουσία και στη Χιλή.

Η τσιμεντοβιομηχανία Τιτάν για πρώτη φορά στην ιστορία της εισήλθε στην αγορά της Βραζιλίας αποκτώντας τοπική τσιμεντοβιομηχανία. Ταυτόχρονα έχει πολυετή παρουσία στην Αίγυπτο. Η εταιρεία Σωληνουργεία Κορίνθου, που ανήκει στον όμιλο Viohalco, διεκδικεί φέτος συμβόλαια για έργα στις ΗΠΑ και στη Βόρεια Αφρική.

Η μαρμαροβιομηχανία Ικτίνος, λόγω της κρίσης στην εγχώρια οικονομία, εξάγει σε Κίνα, σε χώρες της Μέσης Ανατολής και ξεκίνησε εξαγωγές και σε χώρες της Λατινικής Αμερικής. Η εταιρεία ανελκυστήρων Kleemann Ελλάς, με παγκόσμιο μερίδιο αγοράς 3%, το 2015, προχώρησε στην εξαγορά εμπορικής εταιρείας στην Αυστραλία. Μέσα στο 2016 ο ελληνικός όμιλος, με έδρα το Κιλκίς, προχώρησε στην ίδρυση νέας θυγατρικής εταιρείας στην Κίνα και στο Ντουμπάι.

Η εταιρεία καλλυντικών Κορρές ξεκίνησε να δραστηριοποιείται από το 2015 στη Λατινική Αμερική. Η διανομή των προϊόντων της Κορρές στην αγορά της Βραζιλίας πραγματοποιείται μέσω του δικτύου της Avon από το δεύτερο εξάμηνο του 2015. Η συγκεκριμένη συμφωνία παρέχει σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης για τον όμιλο όχι μόνο στη Βραζιλία αλλά και στην ευρύτερη Λατινική Αμερική, βάσει συμφωνίας, καθώς η Avon πραγματοποιεί το 36% των πωλήσεών της στη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή με τεράστια δυναμική στο απευθείας δίκτυο (1,9 εκατ. αντιπροσώπους). Η Frigoglass, που αποτελεί μία από τις πιο διεθνοποιημένες εισηγμένες, έχει επεκταθεί σε χώρες όπως η Νιγηρία, η Κένυα, οι Φιλιππίνες, η Ινδία και η Ινδονησία. Επίσης η Intralot επεκτείνεται στο Περού και οι εισηγμένες Flexopack και Creta Farm έχουν παρουσία στην Αυστραλία. Τέλος, η μεγαλύτερη βιομηχανία μαρμάρου, η Παυλίδης, μετά τις 40 χώρες που ήδη εξάγει και με δείκτη εξωστρέφειας 95% επί του τζίρου, φέτος έχει παρουσία και σε Μεξικό, Πακιστάν και Ινδία.

%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%b5%cf%83

[ΠΗΓΗ: http://www.kathimerini.gr/, του Ανέστη Ντόκα, 17/9/2016]

ΓΣΕΒΕΕ: ΣΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΣΦΥΞΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

louketaΣε διαρκή ύφεση βρίσκεται η ελληνική οικονομία, με τις προβλέψεις να είναι πιο δυσοίωνες από κάθε άλλη φορά, τόσο για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων όσο και για την κατανάλωση και την ανεργία.

Σύμφωνα με την έρευνα του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ) σε συνεργασία με την εταιρεία Marc, που φέρνει στο φως η εφημερίδα “Realnews”, το τελευταίο τετράμηνο του έτους θα είναι “καυτό”, με χιλιάδες επιχειρήσεις να κλείνουν και χιλιάδες εργαζομένους να οδηγούνται στην ανεργία.

Όπως αναφέρει το συγκεκριμένο δημοσίευμα, 18.100 επιχειρήσεις εκτιμάται ότι θα κλείσουν το δεύτερο εξάμηνο του 2016, με συνέπεια να χαθούν 38.000 θέσεις εργασίας.

Επίσης, περίπου 45.000 επιχειρήσεις έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με κατασχέσεις ή δέσμευση λογαριασμών, ενώ 3 στις 10 επιχειρήσεις δεν θα ανταποκριθούν στις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας της ΓΣΕΒΕΕ, το 28,1% των επιχειρήσεων προτίθεται να μειώσει μισθούς ή ώρες εργασίας τους επόμενους μήνες, το 98% δεν θα προβεί σε οποιαδήποτε επένδυση μέχρι τον Δεκέμβριο.

Τέλος, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές στην Εφορία αγγίζουν τα 90 δισεκατομμύρια ευρώ, στα ασφαλιστικά ταμεία τα 26 δισ. ευρώ, στη ΔΕΗ τα 3 δισ. ενώ τα “κόκκινα” δάνεια υπολογίζονται στα 116 δισεκ. ευρώ.

 

[ΠΗΓΗ: http://www.capital.gr/, 4/9/2016]

 

ΑΔΕΙΕΣ – ΕΞΠΡΕΣ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΟ 2017 Η ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

mpwxzYiΔιαδικασίες-εξπρές για την αδειοδότηση των επιχειρήσεων σε τρεις βασικούς κλάδους, τα τουριστικά καταλύματα, τη μεταποίηση τροφίμων και ποτών και τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, εισάγει το νομοσχέδιο για το «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» του υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, το οποίο έθεσε χθες σε δημόσια διαβούλευση η υφυπουργός Βιομηχανίας Θεοδώρα Τζάκρη. Η διαβούλευση ολοκληρώνεται στις 29 Αυγούστου

Το νομοσχέδιο καταργεί μία σειρά από διαδικασίες και δικαιολογητικά, καθώς και τις περισσότερες άδειες λειτουργίας, αντικαθιστώντας τες με απλή γνωστοποίηση. Ταυτόχρονα καταργεί τους προληπτικούς ελέγχους, προ της έναρξης λειτουργίας μίας επιχείρησης και τους μεταθέτει για το χρονικό διάστημα αφού λειτουργήσει η επιχείρηση, υποχρεώνοντας τον επιχειρηματία να φυλάσσει τα σχετικά δικαιολογητικά.

Οι υποχρεώσεις για περιβαλλοντικές μελέτες και για λήψη οικοδομικής άδειας, όπου ισχύουν, δεν καταργούνται ούτε μεταβάλλονται.

Στην πλήρη του εφαρμογή οι γνωστοποιήσεις και η όλη διαχείριση του νέου αδειοδοτικού συστήματος θα γίνεται από ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο θα πρέπει να έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία ως το τέλος του 2018.

Μέχρι τότε, ως τις 31 Δεκεμβρίου του 2018 διαρκεί και η μεταβατική περίοδος από την ψήφιση νέου νόμου για την έκδοση όλων των υπουργικών αποφάσεων που απαιτούνται για την εφαρμογή του, συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων για την υπαγωγή μίας οικονομικής δραστηριότητας στο νέο καθεστώς. Αν ως τη λήξη της προθεσμίας οι αποφάσεις αυτές δεν έχουν εκδοθεί, τότε αυτομάτως καταργείται κάθε σχετική άδεια, βεβαίωση, πιστοποιητικό κ.λπ., που προέβλεπε το προηγούμενο πλαίσιο και με τον νέο νόμο καταργείται.

Η νέα νομοθετική πρωτοβουλία θα αποτελέσει τον οδηγό για την απλοποίηση των αδειοδοτικών διαδικασιών και σε άλλους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας.

Ας σημειωθεί ότι το νομοσχέδιο έχει καταρτιστεί με τη συνεργασία της Παγκόσμιας Τράπεζας και με βάση τις καλύτερες πρακτικές από διάφορες χώρες, επί της ουσίας εναρμονίζοντας -με μεγάλη καθυστέρηση- το αδειοδοτικό πλαίσιο με το καθεστώς που ισχύει στα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη.

Για την κατάρτιση του νομοσχεδίου η υφυπουργός και το επιτελείο της είχαν συνεργαστεί με τους παραγωγικούς φορείς συγκροτώντας κοινές ομάδες εργασίας, ενώ οι βασικές αρχές του νομοσχεδίου έχουν εγκριθεί από το ΚΥΣΟΙΠ, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του υπουργείου ως τον Μάρτιο του 2017 θα είναι έτοιμες και οι νομοθετικές παρεμβάσεις που απαιτούνται για την απλοποίηση της αδειοδότησης στις εξορυκτικές δραστηριότητες.

[ΠΗΓΗ: ΗΜΕΡΗΣΙΑ, 10/8/2016]

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΙ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

160804132715040Στην προσπάθεια αποτίμησης της πιθανής ευεργεσίας από τις μειώσεις των ορίων κατώτατων μισθών, συνήθως εξετάζονται δύο βασικά πράγματα:

Πρώτον, αν υπήρξε βελτίωση του δείκτη ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας και δεύτερον, αν δημιουργήθηκαν νέες θέσεις εργασίας, εξαιτίας του πακέτου αποδοχών για νεοπροσλαμβανόμενους εργαζόμενους από επιχειρήσεις.

Ως προς το πρώτο, είναι αλήθεια δεν προέκυψε σημαντική βελτίωση της ανταγωνιστικότητας λόγω μείωσης του εργατικού- υπαλληλικού κόστους, κάτι που έπρεπε ήδη να έχει κατευθύνει τις επιχειρήσεις στην αναζήτηση και ανάλυση και άλλων λόγων που επιδρούν επί του κριτηρίου της ανταγωνιστικότητας π.χ. καινοτομία, ποιοτική υπεροχή, νέες τεχνολογίες, branding κα, ώστε αντίστοιχα να αναπροσαρμοστούν και οι επιχειρησιακές στρατηγικές στην ανασχεδίαση αφενός, του μίγματος προϊόντος και στον αναπροσανατολισμό αφετέρου, των αγορών- στόχων εσωτερικού και εξωτερικού.

Η παραγωγικότητα, από την άλλη, ως συνέπεια της ανταγωνιστικότητας καταβαραθρώθηκε και όπως ήταν αναμενόμενο το κόστος εργασίας ανά μονάδα παραγομένου προϊόντος αυξήθηκε και επιβάρυνε περαιτέρω τη λειτουργία  της επιχείρησης.

Ως προς το δεύτερο, είναι γεγονός ότι επίσημα στοιχεία όσον αφορά τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας δεν υπάρχουν, ωστόσο πρέπει να επισημανθεί η συγκράτηση- διατήρηση των υπαρχουσών θέσεων εργασίας από απολύσεις οι οποίες βεβαιώνεται ότι, εξαιτίας της κρίσης, διατηρήθηκαν με πολύ “κόπο και αίμα” από πλευράς Επιχειρήσεων.

Σε κάθε περίπτωση, αυτό που πρέπει να γίνει είναι να παραμείνουν οι μισθοί σε επίπεδα ανεκτά και αξιοπρεπή σε σχέση πάντα με το μέσο κόστος εργασίας για τις επιχειρήσεις, καθώς τότε η ωφέλεια θα μπορούσε να είχε λειτουργήσει “πολλαπλασιαστικά” τόσο για τους εργαζόμενους που θα κινητροδοτούνταν ώστε η παραγωγικότητά τους να ανέβαινε σημαντικά και το κόστος εργασίας ανά παραγόμενη μονάδα να απομειώνονταν, όσο και για την ίδια την ανταγωνιστικότητα, αφού θα γεννούσε «θύλακους» προβληματισμού για το Μάνατζμεντ της Επιχείρησης, ώστε να ξεφύγει από τη λογική του ”downsizing”, που συνιστά εξίσου σοβαρό κίνδυνο στο πλαίσιο της κρίσης και επιπλέον να προσανατολισθεί στην επιδίωξη αναζήτησης «έξυπνων», ανταγωνιστικών, εμπορευσίμων προϊόντων, ικανών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της διεθνούς ανταγωνιστικότητας.

Διαφορετικά, αν δεν αναζητηθούν λύσεις στο σχηματοποιημένο πλαίσιο των προηγούμενων προβληματισμών- ανησυχιών, κάποιες από τις επιχειρήσεις θα πιστεύουν ότι έχουν αρχίσει να κερδίζουν τη μάχη της ανταγωνιστικότητας, οι εργαζόμενοι θα τελούν σε εργασιακή “αφασία” και η Στρατηγική των επιχειρήσεων θα μονοδρομείται αλλοπρόσαλλα και εμμονικά, με ανυπαρξία Σχεδίου και Στόχου!!!

 

[ΠΗΓΗ: http://www.politically.gr/ , του Αντώνη Ζαΐρη, Αντιπροέδρου ΣΕΛΠΕ, 5/8/2016]

 

Η ΕΛΜΙΝ ΒΩΞΙΤΕΣ ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΑΓΟΡΑ: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΣΑΡΔΗΝΙΑ

page12-_dsc7699-copyΣε συμφωνία για την αξιοποίηση των κοιτασμάτων βωξίτη της Σαρδηνίας προχώρησε η εταιρεία ΕΛΜΙΝ Βωξίτες (μετονομασία της Ευρωπαϊκοί Βωξίτες μετά την απορρόφηση της από την ΕΛΜΙΝ). Όπως τονίζει η διοίκηση της εταιρείας, η συμφωνία με τους κρατικούς φορείς της Σαρδηνίας για τα συγκεκριμένα μεταλλεία είναι δεκαετούς διάρκειας και αναμένεται να αυξήσει τουλάχιστον κατά 15% την παραγωγή της ελληνικής εταιρείας. Στόχος της είναι να αξιοποιήσει ακόμη περισσότερα την καλή πορεία του βωξίτη στη διεθνή αγορά, με αύξηση των εξαγωγών της και άνοιγμα σε νέες αγορές. Εξάγει ήδη σε 20 χώρες και σε τέσσερις ηπείρους (Ευρώπη, Ασία, Αφρική και Αμερική). Το 2015 ΕΛΜΙΝ και Ευρωπαϊκοί Βωξίτες παρήγαγαν 1,2 εκατ. τόνους βωξίτη και για το 2016 οι εκτιμήσεις δείχνουν πως nσυνολική παραγωγή τους θα κινηθεί σε αντίστοιχα επίπεδα. Συμφωνά με τη διοίκηση, στους στόχους της εταιρείας για το 2016 περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η βελτίωση των οικονομικών της επιδόσεων, καθώς και η εξομάλυνση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας.

Η εταιρεία ΕΛΜΙΝ Βωξίτες Α.Ε. (το σχήμα που προέκυψε από την απορρόφηση της Ευρωπαϊκοί Βωξίτες από την ΕΛΜΙΝ) διαθέτει μεταλλευτικές παραχωρήσεις στους νομούς Αττικής, Βοιωτίας, Εύβοιας, Φθιώτιδας και Φωκίδας, με εξαιρετικό μεταλλευτικό δυναμικό και τέσσερα ιδιόκτητα λιμάνια (δύο από τα οποία είναι ενεργά). Βάσει της έκθεσης πεπραγμένων του ΣΜΕ, οι συνολικές επενδύσεις της εταιρείας για το έτος 2015 ανήλθαν συνολικά σε 14 εκατ. ευρώ, ενώ για το 2016 αναμένεται να απορροφήσει 15 εκατ. ευρώ.

Συνάντηση στοΥΠΕΝ

Στο μεταξύ, στο πλαίσιο εξομάλυνσης του επιχειρηματικού έργου της ΕΛΜΙΝ Βωξίτες και της απρόσκοπτης υλοποίησης των επενδύσεων της εταιρείας, πραγματοποιήθηκε προχθές συνάντηση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Πάνου Σκουρλέτη και του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας Λ. Πολυχρονόπουλου, παρουσία συνεργατών τους και υπηρεσιακών στελεχών του υπουργείου. Όπως επισημάνθηκε από την πλευρά του υπουργείου, πραγματοποιήθηκε εκτενής ενημέρωση από την εταιρεία για την παρούσα κατάσταση στις εκμεταλλεύσεις της, την υλοποίηση επενδύσεων, τα ζητήματα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, τις συνθήκες εργασίας. Διαπιστώθηκε, επίσης, η ομαλή διεκπεραίωση αιτημάτων προς το υπουργείο για εργασίες σε νέες στοές . Όπως επεσήμανε ο κ. Σκουρλέτης για το υπουργείο έχουν εξαιρετική σημασία τα ζητήματα της τήρησης της νομοθεσίας στις μεταλλευτικές εργασίες, ειδικότερα σε ό,τι σχετίζεται με την ασφάλεια των εργαζομένων και την προστασία του περιβάλλοντος. Στη βάση αυτή ζητήθηκε από την επιχείρηση η αυστηρή τήρηση της νομοθεσίας και η συμμόρφωση με τις υποδείξεις των υπηρεσιών . Επίσης τόνισε ότι δεν νοείται κανένας συσχετισμός ανάμεσα στους ελέγχους από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου και εργασιακές μεταβολές. Από την πλευρά της, η διοίκηση της εταιρείας τόνισε πως έχει εμπιστοσύνη στην ελληνική διοίκηση. Όπως συμπληρώνουν στελέχη του χώρου, τόσο η χώρα όσο και ο κλάδος της εξορυκτικής βιομηχανίας δεν χρειάζονται άλλο ένα μέτωπο ανοιχτό στον συγκεκριμένο τομέα, με αρνητικές συνέπειες στο εσωτερικό επιχειρηματικό περιβάλλον, αλλά και στις διεθνείς οικονομικές σχέσεις της Ελλάδας.

[ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, της Λέττας Καλαμαρά, 29/07/2016]

ΤΟ ΔΥΣΚΟΛΟ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

anaptyxiΗ εφαρμογή πολιτικών λιτότητας από την Ε.Ε., μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2007 2008 και την κρίση χρέους του 2010, έχει οδηγήσει την ευρωπαϊκή οικονομία σε στασιμότητα, ενώ ταυτόχρονα η Ελλάδα έχει υποστεί μια άνευ προηγουμένου οικονομική συρρίκνωση και κοινωνική οπισθοδρόμηση. Η αποτυχία των πολιτικών αυτών καθιστά όλο και περισσότερο εύθραυστο το οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον στην Ε.Ε. και παρεμποδίζει τη βελτίωση του κλίματος εμπιστοσύνης που είναι απαραίτητο για την ανάκαμψη της οικονομίας της.

ΕΤΣΙ, ΣΤΑΔΙΑΚΑ έχει καταστεί σαφές ότι μόνο με την ανατροπή της στασιμότητας και την επαναφορά της ευρωπαϊκής οικονομίας σε ικανοποιητικούς ρυθμούς μεγέθυνσης μπορεί να αντιμετωπιστεί η παραπέρα αποσταθεροποίησή της, καθώς και οι νέες προκλήσεις που δημιουργήθηκαν (π.χ. Brexit, ενίσχυση ακροδεξιών κομμάτων, αστάθεια των ευρωπαϊκών τραπεζών, νέα δημοψηφίσματα κ.ά.). Ειδικότερα όσον αφορά την Ελλάδα, μόνο με την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας κυρίως μέσω των νέων επενδύσεων, θα επανακάμψει η οικονομία της και θα είναι δυνατό να δρομολογηθεί ένα νέο μοντέλο, το οποίο θα στηρίζεται στην εξωστρέφεια και στην καινοτομία. Το νέο αυτό αναπτυξιακό εγχείρημα, μέσα από νέες επενδύσεις, προϋποθέτει την εξασφάλιση ικανοποιητικών χρηματοδοτικών πόρων, τόσο από εγχώριες πηγές (π.χ. νέα τραπεζικά δάνεια προς επιχειρήσεις Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων), όσο και από ξένους επενδυτές (π.χ. άμεσες διεθνείς επενδύσεις διαρθρωτικά ταμεία της Ε.Ε., επενδυτικό πρόγραμμα Γιούνκερ κ.ά.). Επίσης το πραγματικό επιτόκιο δανεισμού θα πρέπει να είναι συμβατό με την απόδοση των νέων επενδύσεων.

ΣΧΕΤΙΚΑ με τις δυνατότητεςχρηματοδότησης των νέων επενδύσεων από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, θα πρέπει να επισημανθούν οι αρνητικές συνέπειες της ύφεσης στην αποπληρωμή παλαιότερων δανείων προς τις τράπεζες (π.χ. τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια φτάνουν σήμερα τα 107 δισεκατομμύρια ευρώ ή 50% σε ποσοστό των συνολικών δανείων). Ακόμα, η δραματική μείωση των καταθέσεων (από 237 δισεκατομμύρια ευρώ σε 120 δισεκατομμύρια κατά την περίοδο 2009-2015) παρεμποδίζει τις ελληνικές τράπεζες να χρηματοδοτήσουν νέες επενδύσεις. Η μειωμένη αυτή ρευστότητα, σε συνδυασμό με τον αποπληθωρισμό λόγω της ύφεσης έχει ως αποτέλεσμα να παραμένουν τα πραγματικά επιτόκια σε υψηλά επίπεδα σε σχέση με εκείνα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Τέλος είναι γνωστό ότι το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έχει υποστεί μεγάλες και διαδοχικές περικοπές και αδυνατεί να στηρίξει αποτελεσματικά τη συνολική επενδυτική προσπάθεια της χώρας.

ΕΠΟΜΕΝΩΣ, στη φάση αυτή η ανάκαμψη της οικονομίας μπορεί να στηριχθεί κυρίως στους πόρους των διαρθρωτικών ταμείων της Ε.Ε., στο επενδυτικό πρόγραμμα Γιούνκερ, στην ενίσχυση της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και στην αναμενόμενη ελάφρυνση του ελληνικού χρέους ώστε να αποδεσμευτούν φορολογικοί πόροι και να ενισχυθεί το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Επίσης, εφόσον σταθεροποιηθεί πλήρως η οικονομία και αποκατασταθεί το κλίμα εμπιστοσύνης, η Ελλάδα μπορεί να δεχτεί περισσότερες ξένες άμεσες επενδύσεις. Το επενδυτικό αυτό εγχείρημα είναι εξαιρετικά δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο. Κι αυτό επειδή οι επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ έχουν μειωθεί κατά 50% κατά την περίοδο 2007-2015. Ειδικότερα, το ποσοστό αυτό μειώθηκε από 23,4% (ή 30 δισεκατομμύρια ευρώ) κατά μέσο όρο την περίοδο 2009-2015 σε 11,6% (ή 21 δισεκατομμύρια) το 2015. Από μια πρόσφατη μελέτη που δημοσίευσαν πρόσφατα οι οικονομολόγοι της Τράπεζας Πειραιώς με επικεφαλής τον κ. Ηλία Λεκκό , προκύπτει ότι θα χρειαστούν 40 δισεκατομμύρια κατά μέσο όρο ετησίως την περίοδο 2016 2020 για νέες επενδύσεις (δηλαδή 201 δισεκατομμύρια συνολικά), ώστε ο ρυθμός μεγέθυνσης της οικονομίας να φτάσει στο 2,2% κατά μέσο όρο την ίδια περίοδο. Το πραγματικό επιτόκιο δανεισμού θα πρέπει να μειωθεί κατά 1,8% και το ΠΔΕ να αυξηθεί κατά 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Ταυτόχρονα, οι καθαρέςχρηματοδοτήσεις των τραπεζών (δηλαδή η διαφορά μεταξύ αποπληρωμής παλαιών δανείων και νέων χρηματοδοτήσεων) θα πρέπει να φτάσουν τα 7,7 δισεκατομμύρια κατά μέσο όρο ετησίως την ίδια περίοδο.

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ αυτοί είναι εφικτοί εφόσον δραστηριοποιηθεί τόσο ο δημόσιος όσο και ο ιδιωτικός τομέας της οικονομίας. Η απλοποίηση των διαδικασιών, η επίσπευση των δικαστικών εκκρεμοτήτων όσον αφορά τις επενδύσεις η έγκαιρη εκταμίευση και απορρόφηση των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων της Ε.Ε., του ΠΔΕ και του αναπτυξιακού νόμου αποτελούν μερικά μόνο προαπαιτούμενα για την επιτυχή έκβαση του επενδυτικού αυτού εγχειρήματος.

ΤΕΛΟΣ, η επενδυτική προσπάθεια θα πρέπει να επικεντρωθεί σε τομείς και δραστηριότητες γενικότερα που θα προωθούν την εξωστρέφεια, την καινοτομία, την εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας ώστε να διορθωθούν οι στρεβλώσεις του παλαιού οικονομικού μοντέλου που οδήγησαν στην κρίση του 2010. Η ανάπτυξη της μεταποίησης όπως ο κλάδος των φαρμακευτικών προϊόντων, των πετρελαιοειδών, των μετάλλων, των μεταλλευτικών ορυκτών, των χερσαίων και θαλάσσιων μεταφορών, των έργων υποδομών στον τομέα των μεταφορών και της ενέργειας καθώς επίσης και της παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας (π.χ. υγείας παιδείας) αποτελούν μερικά παραδείγματα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη ριζική αλλαγή του οικονομικού μοντέλου του παρελθόντος.

[ΠΗΓΗ: REAL NEWS, του Παναγιώτη Ρουμελιώτη, Ομότιμου Καθηγητή Παντείου Πανεπιστημίου και πρώην εκπρόσωπου της Ελλάδας στο ΔΝΤ. 17/07/2016]

ΓΟΝΑΤΙΖΕΙ Η ΑΓΟΡΑ, ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ “ΚΑΝΟΝΙΑ”

190edda76d7047cc985dcf70a8c5fc2e “Δεν ξέρουμε τι μπορεί να μας ξημερώσει. Πλέον φοβόμαστε ότι ακόμα και οι πιο συνεπείς πελάτες μας μπορούν να βρεθούν σε δύσκολη θέση, παρασύροντας και εμάς, λόγω ενός ντόμινο που μπορεί ανά πάσα στιγμή να εκδηλωθεί στην αγορά”.

Με τα λόγια αυτά περιγράφουν επιχειρηματικοί κύκλοι τις “ημέρες τρόμου” που βιώνουν εξαιτίας της έκρηξης των “κόκκινων” δανείων και των “λουκέτων”, της ραγδαίας επιδείνωσης του οικονομικού περιβάλλοντος, της νέας υποχώρησης των δεικτών κατανάλωσης και του μπαράζ των φόρων που έχει αποστερήσει μεγάλο κομμάτι ρευστότητας από την αγορά.

Φόβοι για ντόμινο

Τις τελευταίες ημέρες, επιχειρηματίες και υψηλόβαθμα στελέχη της αγοράς τελούν υπό κατάσταση πλήρους σύγχυσης και ανησυχίας, επιχειρώντας να αποκρυπτογραφήσουν τις αποσπασματικές και διάσπαρτες πληροφορίες που κάνουν λόγο για νέα, ηχηρά “λουκέτα” σε νευραλγικούς τομείς της οικονομίας. Βιομηχανίες, εταιρείες τροφίμων, αλυσίδες εμπορίας καυσίμων, ακόμα και ναυτιλιακές εταιρείες βρίσκονται στο “κόκκινο”, ενώ χιλιάδες εμπορικές –κυρίως– εταιρείες που συναλλάσσονταν με τη Μαρινόπουλος ζουν τη δική τους αγωνία για την έκβαση των συζητήσεων με τη Σκαβενίτης.

Για αυτές τις εταιρείες, η πλειονότητα των οποίων βρίσκεται στην επαρχία, ενδεχόμενη κατάρρευση της Μαρινόπουλος θα σημάνει το δικό τους κανόνι, που με τη σειρά του θα συμπαρασύρει δεκάδες άλλες επιχειρήσεις και, φυσικά, θέσεις απασχόλησης, με ανυπολόγιστες επιπτώσεις και στα ασφαλιστικά ταμεία. Η ανησυχία είναι βαθύτατη, καθώς ο κίνδυνος να εκδηλωθεί ένα ντόμινο πτωχεύσεων στην αγορά είναι περισσότερο από ποτέ υπαρκτός.

Στο χείλος του γκρεμού

Την ίδια στιγμή, στον κλάδο εμπορίας καυσίμων η αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99 της MamidoilJetoil έχει σπείρει ανησυχία και για άλλες περιπτώσεις εταιρειών που έχουν αναπτύξει δίκτυο εμπορίας καυσίμων που αντιμετωπίζουν ανάλογες δυσκολίες και ενδέχεται να αναζητήσουν και αυτές προστασία από τους πιστωτές τους.

Αλλά και στη βιομηχανία η κατάσταση περιγράφεται με τα μελανότερα χρώματα και είναι πολλοί αυτοί που μιλούν για σοβαρό κίνδυνο κατάρρευσης μιας χαλυβουργίας και μιας βιομηχανίας προφίλ αλουμινίου, λόγω των υποχρεώσεών τους και της αδυναμίας να εξασφαλίσουν νέα συμβόλαια.

Πέραν, όμως, των παραπάνω, κλάδοι όπως της αγροτικής παραγωγής, του εμπορίου, της βιοτεχνίας, των κατασκευών, των media παραμένουν στο “κόκκινο”. Ακόμα και γνωστές επιχειρήσεις, μέχρι και εισηγμένες, εξαρτώνται κυριολεκτικά από τις τράπεζες και το κατά πόσο θα αναδιαρθρωθούν οι υποχρεώσεις τους.

Και, μέσα σε όλα αυτά, υπάρχουν πληροφορίες για συρρίκνωση ή και πλήρη αποχώρηση πολυεθνικών ομίλων από την ελληνική αγορά, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συντηρήσει δομές και επενδύσεις του παρελθόντος…

Δυσοίωνες προβλέψεις

Ήδη, ο απολογισμός είναι βαρύς και όλες οι εκτιμήσεις μιλούν για επιδείνωση της κατάστασης. Σύμφωνα με την Εθνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), από την επιβολή των capitalcontrols έως και σήμερα τα “λουκέτα” ανήλθαν σε 26.000 και συνάμα κατεγράφη μείωση της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων κατά περίπου 3.000 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2015. Από τις 15.379 νέες επιχειρήσεις πέρυσι, φέτος ενεγράφησαν στο ΓΕΜΗ συνολικά 12.486 νέες επιχειρήσεις, έναντι των 18.030 το 2014 και των 20.024 το 2013.

Αμείωτα τα “φέσια”

Την ίδια στιγμή, τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι τα κρατικά “φέσια” προς ιδιώτες έχουν εκτοξευθεί και πλέον ξεπερνούν τα 7 δισ. ευρώ. Συγκεκριμένα, το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών και των επιστροφών φόρων, από τα 3,8 δισ. ευρώ στο τέλος του 2014, έφτασε στα 5,97 δισ. ευρώ στο τέλος του 2015 και στα 7,029 δισ. ευρώ στο τέλος Μαΐου.

[ΠΗΓΗ: http://www.capital.gr/, του Νίκου Χρυσικόπουλου, 10/7/2016, αναδημοσίευση από το “Κεφάλαιο”]

Η ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

xrimatodotisi-elliniki-epixeirimatikotita-synedrio-600x400

Το οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον, καθώς και το φλέγον ζήτημα της ρευστότητας, ήταν στο επίκεντρο του αναπτυξιακού φόρουμ «Χρηματοδότηση και Ελληνική Επιχειρηματικότητα» που διοργάνωσε στο ξενοδοχείο Divani Caravel, η επενδυτική πρωτοβουλία Α-Energy Investments και ο Σύνδεσμος Ελληνικών Οικονομικών Διευθυντών (Σ.Ε.Ο.ΔΙ.) με τη συνεργασία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
Στην ομιλία του ο Πρόεδρος του Σ.Ε.Ο.ΔΙ. Αλέξανδρος Κωστόπουλος υπενθύμισε τις προτάσεις του Συνδέσμου για την έξοδο από την κρίση και την εξυγίανση της οικονομίας της χώρας, εφόσον τα προβλήματα παραμένουν και στάθηκε ιδιαίτερα στις αναγκαίες προϋποθέσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας και την επιστροφή στην ανάπτυξη: «πολιτική σταθερότητα, τήρηση των δεσμεύσεων και των κανόνων που έχουν συμφωνηθεί, σταθερό φορολογικό περιβάλλον με μείωση των υψηλών φορολογικών συντελεστών και δημιουργία κλίματος φιλικού προς την επιχειρηματικότητα και κατάργηση της γραφειοκρατίας».
Ο Γενικός Γραμματέας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Λόης Λαμπριανίδης, αφού έκανε μία σύντομη επισκόπηση της ελληνικής οικονομίας, τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι θα πρέπει να γίνουν πολλά και πολύ σύντομα και επισήμανε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί και δεν πρέπει να ανταγωνιστεί τις χώρες χαμηλού κόστους.
Ο κ. Λαμπριανίδης παρουσίασε αναλυτικά τα χαρακτηριστικά του νέου αναπτυξιακού νόμου, επισημαίνοντας ότι έχει δύο καινοτομίες, δηλαδή δεν είναι ένας γενικός νόμος, καθώς απαντά σε συγκεκριμένα ζητήματα, ενώ επιπλέον, συμβάλει στη στήριξη του εγχώριου παραγωγικού δυναμικού. Επίσης, προσέθεσε, το 45% των ενισχύσεων θα χορηγηθεί με τη μορφή των φοροελαφρύνσεων.
Μία σημαντική διαφορά σε σχέση με τους προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους, ανέφερε ο κ. Λαμπριανίδης, είναι ότι τίθεται πλέον πλαφόν ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο, ενώ υπάρχουν ειδικές κατηγορίες ενίσχυσης με βάση δύο κριτήρια, τις επιδόσεις κάθε σχεδίου και το χωρικό κριτήριο.
Σε ότι αφορά τα κεφάλαια που θα χορηγηθούν, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να αυξήσει τα ποσά που θα διατεθούν, εφόσον εκδηλωθεί ενδιαφέρον, σημειώνοντας, πάντως, ότι η διαπραγμάτευση γι’ αυτό θέμα με τις ευρωπαϊκές αρχές δεν θα είναι εύκολο. Επίσης, θα εξεταστούν οι δυνατότητες μεταφοράς κονδυλίων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και το ΕΣΠΑ.
Ο Κωστής Χατζηδάκης, Αντιπρόεδρος της ΝΔ και πρώην Υπουργός Ανάπτυξης, υπογράμμισε την ανάγκη αλλαγής του μείγματος οικονομικής πολιτικής, που κατά την άποψη της αξιωματικής αντιπολίτευσης συνίσταται στη μείωση της σημερινής υπερφορολόγησης, με ταυτόχρονο περιορισμό δαπανών. Μια τέτοια πολιτική σε συνδυασμό με την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και την ομαλή λειτουργία του τραπεζικού συστήματος, μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά στη βελτίωση της ρευστότητας στην οικονομία. «Η βρύση της ρευστότητας για να λειτουργήσει πρέπει να υπάρχει νερό», σημείωσε χαρακτηριστικά.
Η Συντονίστρια της Μόνιμης Επτροπής Παραγωγής & Εμπορίου της Βουλής, βουλευτής της ΝΔ, Όλγα Κεφαλογιάννη αναφέρθηκε εκτενώς στις δυνατότητες που υφίστανται για τη χρηματοδότηση των ελληνικών επιχειρήσεων από ευρωπαϊκές πηγές και την αξιοποίηση των νέων εργαλείων που υφίστανται σε κοινοτικό επίπεδο.
Όπως είπε η κ.Κεφαλογιάννη, κατά τη συνάντηση που είχε πρόσφατα στις Βρυξέλλες με τον αντιπρόεδρο της Κομισιόν Γιούρι Κατάινεν, τόνισε την αναγκαιότητα της καλύτερης ενημέρωσης των ελληνικών επιχειρήσεων, καθώς πρέπει να είναι πλήρως ενημερωμένες για τους τρόπους χρηματοδότησης.
Τέλος, επέκρινε την κυβέρνηση ότι έφερε τον αναπτυξιακό νόμο πριν καταρτίσει αναπτυξιακό σχέδιο.
Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, Ανδρέας Λοβέρδος, αφού εκτίμησε ότι η ύφεση της ελληνικής οικονομίας θα ανέλθει στο 2% φέτος. εξέφρασε την πεποίθηση του ότι το Δημόσιο δεν μπορεί να αλλάξει και δεν θα αλλάξει, όπως είπε χαρακτηριστικά, καθώς οι αλλαγές θέλουν αρκετά χρόνια να αποδώσουν.
Αυτό που μπορεί να γίνει άμεσα, τόνισε, είναι η χώρα μας στα αναπτυξιακά θέματα να παρακάμψει το κράτος και να καταργηθούν οι δραστηριότητες που αφορούν στα θέματα των αδειοδοτήσεων. Ο κ. Λοβέρδος ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν ομάδες εργασίας στα υπουργεία, οι οποίες θα εποπτεύονται από μία τριμελή υπουργική ομάδα υπό τον τον πρωθυπουργό.
Όπως υπενθύμισε ο κ. Λοβέρδος, αυτό το μοντέλο εφαρμόσθηκε με επιτυχία στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 και πρέπει να επαναληφθεί εδώ και τώρα. Σε ότι αφορά ειδικότερα τη διαδικασία της Συνταγματικής Αναθεώρησης, είπε ότι η επιχειρηματική κοινότητα πρέπει να πιέσει για αλλαγές στο κομμάτι που αφορά στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης κατά 50% και της Δικαιοσύνης κατά 50%, που μπλοκάρουν, όπως ανέφερε, την οικονομία.
Για τον αναπτυξιακό νόμο, σημείωσε ότι επαναλαμβάνει τα κακώς κείμενα κείμενα του παρελθόντος και ρυθμίσεις «του δικού μας αποτυχημένου αναπτυξιακού νόμου του 2004».
Από την πλευρά του ο κ. Πάνος Δράκος, Πρόεδρος της Ένωσης Εισηγμένων Εταιριών, ζήτησε από την Πολιτεία την υποστήριξη των σοβαρών επενδύσεων, όπως π.χ. στο Ελληνικό και την αντίστοιχη της «Ελληνικής Χρυσός» στη Χαλκιδική και να μην επαναληφθούν οι αμαρτίες του παρελθόντος. Συγχρόνως, στάθηκε στον κίνδυνο αφελληνισμού των ελληνικών επιχειρήσεων, όπως συμβαίνει με τις τράπεζες. Τέλος, εκτίμησε ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τις επιχειρήσεις δεν είναι η «εταιρική διακυβέρνηση», αλλά η «κρατική διακυβέρνηση».
Ο Βασίλης Κορκίδης, Πρόεδρος της ΕΣΕΕ, στη δική του παρέμβαση τόνισε τα προβλήματα που δημιουργούνται στην αγορά και τις επιχειρήσεις από τις οφειλές του Δημοσίου: «Στην ΕΕ 250.000 θέσεις εργασίας χάνονται και 1/4 των εταιριών οδηγούνται σε πτώχευση, εξαιτίας ανείσπρακτων οφειλών. Στην Ελλάδα οι οφειλές του Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα αγγίζουν πια τα 6,7 δισ., στερώντας πολύτιμη ρευστότητα από τις επιχειρήσεις». Ακόμα, αναφέρθηκε στο γεγονός ότι το πρώτο εξάμηνο του 2016 δημιουργήθηκαν μόνο 12.500 νέες επιχειρήσεις, έναντι 18.000 το πρώτο εξάμηνο του 2014 και 15.000, το ίδιο διάστημα το 2015.
Ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Κωνσταντίνος Κόλλιας, υπογράμμισε ότι χρειάζεται η άμεση, ταχεία αναδιάρθρωση των επιχειρηματικών δανείων και ένα νέο εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο που θα εστιάζει στην επίλυση των προβλημάτων που σχετίζονται με τα «κόκκινα» δάνεια και την υψηλή φορολογία.
Ο κ. Κόλλιας είπε ότι απαιτείται η μείωση των φορολογικών συντελεστών και της έμμεσης φορολόγησης, τα φορολογικά κίνητρα για επενδύσεις και οι γενναίες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Είναι αναγκαία η εμπροσθοβαρής εφαρμογή του Μνημονίου στο τμήμα που αφορά στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, καθώς, όπως επισήμανε χαρακτηριστικά «η συνταγή φόροι, φόροι, φόροι είναι αδιέξοδη».

Πηγή: http://press724.gr/,7/7/2016

ΞΕΚΙΝΑ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ 5ο GREEK INVESTMENT FORUM – ΜΕ ΧΑΜΗΛΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ

451173cea19d4cba9bbbbe42eb990024Με χαμηλό τον πήχη των προσδοκιών και με φόντο την προσδοκία επαναφοράς του waiver από την ΕΚΤ για τις ελληνικές τράπεζες και, φυσικά, το δημοψήφισμα στη Μ. Βρετανία, ξεκινά σήμερα και ολοκληρώνεται αύριο στη Νέα Υόρκη το το 5ο Greek Investment Forum με τη συμμετοχή 20 εισηγμένων ελληνικών επιχειρήσεων.

Στον απόηχο της ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης του 3ου προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας, το επενδυτικό φόρουμ που διοργανώνουν το Χρηματιστήριο Αθηνών και το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο στο ξενοδοχείο Sofitel της αμερικανικής μεγαλούπολης πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη συγκυρία για την ελληνική αγορά που καλείται για άλλη μια φορά να πείσει για τις προοπτικές της εγχώριας οικονομίας.

Από πλευράς κυβέρνησης την αποστολή των 22 εισηγμένων που μετέχουν στην εκδήλωση θα ενισχύσει ο ο υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Γιώργος Σταθάκης και ο γενικός γραμματέας ιδιωτικών και στρατηγικών επενδύσεων,  Λόης Λαμπριανίδης, οι οποίοι και θα πραγματοποιήσουν συναντήσεις με τους ξένους επενδυτές.

Από την πλευρά των εισηγμένων, το παρόν δίνουν για άλλη μια φορά οι Εθνική Τράπεζα, AlphaBank, Eurobank, Τραπεζα Πειραιώς, MotorOil, Όμιλος Μυτιληναίος, ΜΕΤΚΑ, Τιτάν, ΟΠΑΠ, AegeanAirlines, ΕΧΑΕ, Fourlis, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, GrivaliaProperties, ΕΛΠΕ, Intralot, LamdaDevelopment, MIG, AtticaBank, , Πανγαία ΑΕΕΑΠ, Σαράντης και Πλαστικά Θράκης.

Μεταξύ των funds που θα συναντήσουν οι ελληνικές επιχειρήσεις, συμμετοχή έχουν δηλώσει επενδυτικά κεφάλαια όπως τα York Capital Management, AMERRA Capital Management και Greylock Capital Management.

Ήδη οι προγραμματισμένες συναντήσεις ανέρχονται στις 400, ωστόσο ο αριθμός των funds που θα συμμετάσχουν αναμένεται να είναι μικρότερος σε σχέση με άλλες χρονιές, ενώ προβλήματα στις μετακινήσεις αρκετών συμμετεχόντων και στον έγκαιρο προγραμματισμό της εκδήλωσης προκάλεσαν τα προβλήματα του αεροσκάφους της United Airlines που θα εκτελούσε την πτήση.

Χορηγοί του 5ου Greek Investment Forum είναι οι Αlpha Finance, Eurobank Equities, EuroxxXρηματιστηριακή, Morgan Stanley, NBG Securities και Piraeus Securities.

 

[ΠΗΓΗ: http://www.capital.gr/, 21/6/2016]

ΕΡΧΕΤΑΙ ΝΕΟ ΜΠΑΡΑΖ ΛΟΥΚΕΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

553d5dc16dc24503b000108fb9dc8d61Καταιγισμός “λουκέτων” επιχειρήσεων που κρατήθηκαν μέχρι στιγμής από τις τράπεζες στην “τεχνητή υποστήριξη” με συνεχείς αναδιαρθρώσεις των δανείων τους, αναμένονται το αμέσως προσεχές διάστημα. Η εξέλιξη αυτή θα σηματοδοτήσει ένα επερχόμενο πολύ δύσκολο εξάμηνο για την Οικονομία και την απασχόληση, βάζοντας τέλος σε μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις που εξάντλησαν τις αντοχές τις δικές τους, αλλά και του τραπεζικού συστήματος για τη διάσωσή τους.

Την οδυνηρή αυτή εξέλιξη για πολλές επιχειρήσεις με χιλιάδες εργαζόμενους επισημαίνουν οι τραπεζίτες, προειδοποιώντας ότι μέχρι το τέλος του έτους πρέπει να “τρέξουν” όλα τα αναπτυξιακά μέτρα και εργαλεία, στα οποία βασίζονται οι προσδοκίες για την ανάκαμψη της Οικονομίας. Όπως αναφέρουν, ήδη το κλείσιμο της πρώτης αξιολόγησης προδιαγράφει τη διαμόρφωση θετικών εξελίξεων που αποτελούν ένα πρώτο βήμα για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης της χώρας στις αγορές. Αυτό είναι κάτι που πρέπει η χώρα να εκμεταλλευτεί, προχωρώντας με γρήγορα βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση και εγκαταλείποντας, ο καθένας από το πόστο του, τη μιζέρια και τη στείρα σκέψη.

Χαρακτηριστικά χθες, στη γενική συνέλευση των μετόχων της Eurobank, ο πρόεδρος της τράπεζας Ν. Καραμούζης επισήμανε ότι το μεγάλο οικονομικό και πολιτικό ζητούμενο στην επόμενη φάση, είναι η ταχύτητα επιστροφής της χώρας σε υψηλούς ρυθμούς επενδύσεων, ανάπτυξης και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. “Κλειδί για την επανεκκίνηση της Οικονομίας είναι η απελευθέρωσή της από τα δεσμά του κρατισμού, της γραφειοκρατίας, του συντεχνιασμού, των ιδεολογικών εμμονών, των κατεστημένων συμφερόντων και του ατελούς ανταγωνισμού”, είπε ο κ. Καραμούζης, τονίζοντας ότι ανάπτυξη με υπερφορολόγηση, υψηλά πραγματικά επιτόκια, μείωση μισθών και διαρκή δημοσιονομική λιτότητα δεν θα έρθει.

Χρειάζονται μεγάλες ιδιωτικές επενδύσεις, σημαντικές εισροές ξένων κεφαλαίων και άνθιση της ιδιωτικής οικονομίας ώστε να μπορούμε να μιλάμε για ανάπτυξη, είπε ο κ. Καραμούζης, στέλνοντας για ακόμη μία φορά το μήνυμα που εκπέμπουν συνεχώς τραπεζίτες και επιχειρηματίες.

Σημειώνεται ότι τους κινδύνους που ελλοχεύουν από την υπερφορολόγηση, τόνισε και ο διοικητής της ΤτΕ Γ. Στουρνάρας στην Έκθεση για τη Νομισματική Πολιτική 2015 – 2016 που υποβλήθηκε χθες στον πρόεδρο της Βουλής. Από τις επισημάνσεις του διοικητή της ΤτΕ συμπεραίνεται το δύσκολο περιβάλλον που διαμορφώνεται για την Οικονομία και τις επιχειρήσεις το προσεχές διάστημα.

Όπως επισημαίνει ο διοικητής της ΤτΕ, ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την Οικονομία συνδέεται με την υπερβολική έμφαση στις αυξήσεις φόρων που αποφασίστηκε στο πλαίσιο της πρώτης αξιολόγησης για να καλυφθεί το δημοσιονομικό κενό της περιόδου 2016 -2018. Οι αυξήσεις των άμεσων και έμμεσων φόρων και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης επιδρούν αρνητικά στην οικονομική δραστηριότητα και επιβραδύνουν την οικονομική ανάκαμψη, ενώ μια μεγαλύτερη του αναμενόμενου υφεσιακή επίπτωση του αυξημένου φορολογικού βάρους θα είχε ως δευτερογενή επίδραση την απόκλιση των δημοσιονομικών στόχων για τα έσοδα.

Οι τραπεζίτες επισημαίνουν ότι για να βγουν οι επιχειρήσεις και η Οικονομία από το “τούνελ”, με τεράστια δυναμική ανόδου για τη χώρα στη συνέχεια, πρέπει να εφαρμοστούν με συνέπεια οι μεταρρυθμίσεις που συμφωνήθηκαν με τους “Θεσμούς” και να προωθηθούν οι ιδιωτικοποιήσεις με αναπτυξιακό περιεχόμενο.

Να ενθαρρυνθούν οι ιδιωτικές επενδύσεις και να δημιουργηθούν ευνοϊκές συνθήκες για την προσέλκυση και παραμονή στην Ελλάδα ξένων επενδυτών. Μόνο μέσω των άμεσων ξένων επενδύσεων, όπως τονίζουν, μπορεί να καλυφθεί το μεγάλο επενδυτικό και αποταμιευτικό κενό της χώρας.

Είναι κρίσιμο, όπως επισημαίνουν, να υλοποιηθούν τα μεγάλα έργα υποδομών, να αξιοποιηθούν οι σημαντικοί πόροι του ΕΣΠΑ και οι διεθνείς επίσημες χρηματοδοτήσεις και να μεταφερθούν παραγωγικοί πόροι από μη εμπορεύσιμες διεθνώς δραστηριότητες σε εμπορεύσιμες, από τις εγχώριες υπηρεσίες και το Δημόσιο στη Βιομηχανία και την Αγροτική παραγωγή, από την κατανάλωση στις επενδύσεις και  τις εξαγωγές.

Και βεβαίως, να βελτιωθούν οι συνθήκες ρευστότητας και να αρθούν οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων που εδώ και ένα χρόνο “πνίγουν” τις επιχειρήσεις.