Tag Archives: εξορυκτικός κλάδος

ΘΕΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΟ 2017 ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ

Ενθαρρυντικά είναι τα μηνύματα για την πορεία του εξορυκτικού κλάδου το 2017, γεγονός που αναμένεται να αποτυπωθεί και στη συμβολή του κλάδου γενικότερα στην ελληνική οικονομία. Αυτό επεσήμανε μεταξύ άλλων σ επανεκλεγείς πρόεδρος του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, Αθανάσιος Κεφάλας. Σύμφωνα με τον κ. Κεφάλα, οι προοπτικές του εξορυκτικού κλάδου νια το 2017 είναι γενικώς θετικές, καθώς εκτιμάται ότι στα μέταλλα θα υπάρξει σταθερότητα ή άνοδος τιμών, ενώ τα αδρανή υλικά αναμένεται να κινηθούν σε αντίστοιχα επίπεδα με το 20l 6. θετική προοπτική αποτελεί για τον κλάδο και τις εξαγωγές η ένδειξη ότι η κινέζικη οικονομία τελικά θα αποφύγει την απότομη προσγείωση. Ωστόσο, η επικείμενη σημαντική αύξηση των θαλάσσιων ναύλων αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά κάποιες αγορές, ενώ η διαφαινόμενη αύξηση του ενεργειακού κόστους αποτελεί πρόκληση για τις εταιρείες το 2017 και επιτάσσει φροντίδα στον τομέα του κόστους.

Στον απολογισμό για το 2016 ο πρόεδρος του ΣΜΕ επεσήμανε πως η ελληνική εξορυκτική βιομηχανία σημείωσε σταθερές ή αυξημένες επιδόσεις στους περισσότερους κλάδους της, με εξαίρεση τη σημαντικά μειωμένη παραγωγή λιγνίτη. Στα παραγόμενα μέταλλα και μεταλλικά προϊόν τα (νικέλιο -αλουμίνιο) καταγράφηκε αύξηση τιμών σε σχέση με το 2015, ενώ τα προϊόντα λευκόλιθου κράτησαν το μερίδιό τους στη διεθνή αγορά σημειώνοντας και μικρή ανάπτυξη, οι τιμές τους όμως συμπιέστηκαν λόγω υπερπροσφοράς κινεζικών προϊόν των. Στην παραγωγή λιγνίτη καταγράφηκε νέα σημαντική υποχώρηση κατά 18% σε σχέση με το 2015, λόγω μείωσης στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργει ας, αυξανόμενου ανταγωνισμού προμηθευτών ενέργειας, εισαγωγών, απόσυρσης -μείωσης μονάδων ατμοηλεκτρικών σταθμών και αυξημένης υποχρεωτικής συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Τα μεταλλεύματα όπως βωξίτης και τα συμπυκνώματα μικτών θειούχων δια τήρησαν ή οριακά αύξησαν τις τιμές τους. Τα βιομηχανικά ορυκτά παρέμειναν γενικά σε σταθερά επίπεδα, με σημαντική συμβολή στις εξαγωγικές επιδόσεις του κλάδου, ενώ τα μάρμαρα συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία. Στα αδρανή υλικά σημειώθηκε μικρή αύξηση της παραγωγής κατά 7% έναντι του 2015 χάρη στη ζήτηση που δημιούργησαν τα έργα στην περιφέρεια και ο κλάδος του τσιμέντου συντηρεί τη δραστηριότητά του κυρίως χάρη στην εξαγωγική δραστηριότητα που ανέπτυξε.

Αναφορικά με τους κύριους στόχους του Συνδέσμου για το 2017 τονίστηκε πως θα εντείνει τις προσπάθειές του ώστε οι εταιρείες μέλη του ΣΜΕ να αποτελέσουν τους φορείς αριστείας σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας, θα συνεχίσει και θα διευρύνει τις δράσεις επικοινωνίας με σκοπό την αποτελεσματική πληροφόρηση του ευρύτερου κοινού σχετικά με τον κλάδο και τα χαρακτηριστικά του.

Νέο Δ.Σ.

Το νέο Δ.Σ. του Συνδέσμου απαρτίζουν εκτός από τον κ. Αθ. Κεφάλα που επανεξελέγη πρόεδρος και εκπροσωπεί τον Όμιλο IMERYS, οι Αθανάσιος Αποστολίκας εταιρεία Λάρκο, Θόδωρος Αποστολόπουλος Μάρμαρα Παυλίδη, Παντελής Βετούλας Ελληνικοί Λευκόλιθοι, Κώστας Γιατζιτζόγλου Γεωελλάς, Δημήτρης Δημητριάδης Ελληνικός Χρυσός, Αντώνης Κατσιφός Τσιμέντα Χάλυψ, Όλγα Κουρίδου ΔΕΗ, Μάνθος Κωνσταντινίδης Δελφοί Δίστομο, Γιώργος Μίχος LAFARGE, Κωνσταντίνος Σάλτας TITAN, Φώτης Στεφανής Βιομηχανικά Ορυκτά Ελλάδος και Ελευθέριος Φαίδρος Μάρμαρα Διόνυσου.

[ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, της Λέττας Καλαμαρά, 23/05/2017]

ΟΡΥΚΤΟΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

img2_0

Η τρέχουσα οικονομική, τεχνολογική και κοινωνική ανάπτυξη, έχει σαν αποτέλεσμα την αυξανόμενη ζήτηση, χρήση και εκμετάλλευση των ορυκτών. Η οικοδομική και η κατασκευαστική δραστηριότητα, η βιομηχανία, η αεροναυπηγική, η αυτοκινητοβιομηχανία, η ναυπηγική, η επίλυση πολλών περιβαλλοντικών ζητημάτων, οι τηλεπικοινωνίες, οι τεχνολογίες των ΑΠΕ στηρίζονται κύρια στις ορυκτές πρώτες ύλες, στη μεταποίησή τους και στην εκμετάλλευση των εξειδικευμένων φυσικοχημικών ιδιοτήτων ορισμένων ορυκτών. Είναι φανερό ότι οι ορυκτοί φυσικοί πόροι είναι απαραίτητη συνιστώσα για την βιωσιμότητα της οικονομικής ανάπτυξης και την ποιότητα ζωής, αλλά και ότι η διαθεσιμότητα τους είναι πολύτιμο αγαθό και ανεκτίμητη πλουτοπαραγωγική πηγή.

Η Ελλάδα είναι μία από τις  χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που διαθέτει σημαντικότατο ορυκτό πλούτο. Η μεγάλη ποικιλία των ορυκτών και μεταλλευμάτων που απαντώνται στην ελληνική επικράτεια, η ποιότητα αλλά και η ποσότητα τους καθιστά την εκμετάλλευση τους μια εξαιρετικά βιώσιμη και προσοδοφόρα δραστηριότητα. Ο εξορυκτικός κλάδος, αποτελεί ένα σηµαντικό τοµέα της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας µας,  ο οποίος τροφοδοτεί µε την βασική υποδομή σε πρώτες ύλες µια σειρά άλλων επίσης σηµαντικών κλάδων όπως η παραγωγή ενέργειας, η τσιµεντοβιοµηχανία, η οκοδομική/κατασκευαστική βιομηχανία, η βιομηχανία μη σιδηρούχων μετάλλων (αλουµινίου, νικελίου, κλπ), η βιομηχανία ανοξείδωτου χάλυβα κ.ά. Aν συμπεριληφθούν οι κλάδοι τσιμεντοβιομηχανίας και σκυροδέματος, ο κύκλος πωλήσεων των προϊόντων της εξορυκτικής βιομηχανίας και των βασικών μεταλλουργιών της, ανέρχεται ετησίως σε περισσότερα των 5 δισ. Ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 2-3% του ΑΕΠ.

Οι εξειδικευμένες χρήσεις των ορυκτών που διαθέτει η Ελλάδα, σε σχέση με άλλες χώρες, ελκύουν το ενδιαφέρον της διεθνούς αγοράς γενικά και ειδικά της αγοράς των Χωρών της ΕΕ. Η ιδιαιτερότητα αυτή της Ελλάδας, προσφέρει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα στην οικονομία της χώρας. Μπορεί στη χώρα μας  να μην παράγονται, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, μέταλλα υψηλής τεχνολογίας όπως το τιτάνιο, ο λευκόχρυσος, το λίθιο, το ρήνιο, το ταντάλιο και  οι σπάνιες γαίες (νεοδύμιο, δυσπρόσιο κλπ), εντούτοις έχει επάρκεια σε αδρανή δομικά υλικά και παράλληλα είναι σημαντική παραγωγός βασικών μετάλλων αλλά και βιομηχανικών ορυκτών, ορισμένων με περγαμηνές σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο εξορυκτικός κλάδος,  είναι ισχυρά εξωστρεφής, αφού οι εξαγωγές πρωτογενών και επεξεργασμένων υλικών αντιπροσωπεύουν πάνω από το 65% των πωλήσεών του, ενώ παράλληλα εταιρείες του κλάδου κατέχουν ηγετικές θέσεις στην Ευρωπαϊκή αλλά και στην  διεθνή αγορά σε προϊόντα όπως βωξίτης, αλουμίνα, αλουμίνιο, νικέλιο, λευκόλιθος, καυστική μαγνησία, μπεντονίτης, περλίτης, ελαφρόπετρα, αταπουλγίτης, χουντίτης  και μάρμαρα. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η Ελλάδα, σε παγκόσμια κλίμακα,  είναι η μοναδική χώρα παραγωγής χουντίτη, πρώτη χώρα παραγωγής περλίτη, δεύτερη χώρα παραγωγής κίσσηρης (ελαφρόπετρας)  και  μπεντονίτη καθώς και πρώτη στην εξαγωγή προϊόντων λευκόλιθου/μαγνησίτη στην ΕΕ.

Το εμπλεκόμενο ανθρώπινο δυναμικό και η περιφερειακή ανάπτυξη είναι μια άλλη διάσταση που αξίζει να ληφθεί υπόψη. Στον τομέα των μεταλλείων, λατομείων και βασικών μεταλλουργιών της Χώρας υπολογίζεται ότι απασχολούνται άμεσα, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας 20,000-23,300 εργαζόμενοι, ενώ έμμεσα από την εξορυκτική/μεταλλουργική δραστηριότητα, εξαρτάται η απασχόληση περίπου άλλων 90,000-100,000 ατόμων. Τέλος, είναι φανερό ότι η σχετικά μεγάλη διασπορά των εξορυκτικών κέντρων και των λοιπών συναφών δραστηριοτήτων στην ελληνική επικράτεια, δημιουργεί σημαντικούς μικρούς και μεγάλους περιφερειακούς κοινωνικούς ιστούς και οικονομικούς πόλους έλξης και ανάπτυξης, με ευεργετικά αποτελέσματα για την ελληνική επαρχία.

Και τώρα ή έκπληξη: Από πού πήραμε αυτό το κείμενο; ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ !!! Αν δεν πιστεύετε, δείτε εδώ. Αυτοί οι τύποι μας κάνουν πλάκα, έτσι δεν είναι; Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση…

ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΤΟΥ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

130516139-low

Φως , έστω και αχνό, από φέτος βλέπουν οι μεγάλοι παίκτες του εξορυκτικού κλάδου, εκτιμώντας ότι για όλα τα μεταλλουργικά και εξορυκτικά προϊόντα θα υπάρξει μικρή βελτίωση και μεγαλύτερη εξισορρόπηση ζήτησης και τιμών έναντι της προηγούμενης διετίας. Το παρών στη συγκεκριμένη αγορά δίνουν πολλές από τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρίες και αρκετό από τα πιο βαριά ονόματα του επιχειρηματικού χάρτη. Από τη ΔΕΗ (Ορυχεία) και την Αλουμίνιον της Ελλάδος του ομίλου Μυτιληναίου, τον μεγαλύτερο πλήρως καθετοποιημένο παραγωγό αλουμίνας και αλουμινίου στην Ευρώπη, την S&B Βιομηχανικά Ορυκτά (της οικογένειας Κυριακόπουλου), μέχρι τις τσιμεντοβιομηχανίες Τιτάν (των οικογενειών Κανελλόπουλου Παπαλεξόπουλου), Χάλυψ (του Italcementi Group), Lafarge και από την Ελληνικός Χρυσός μέχρι τις επιχειρήσεις μαρμάρων (Μάρμαρα Διονύσου, Παυλίδης Α.Ε.) και την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, του Γ. Περιστέρη, που μέσω της Terna Mag εισήλθε από πέρυσι στην παραγωγή λευκολίθου, είναι κάποιοι από τους 26 παίκτες μέλη του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων. Ωστόσο, υπάρχουν εκατοντάδες ακόμη εταιρίες με σημαντική παρουσία στον κλάδο που απασχολεί άμεσα 20.000 και έμμεσα 80.000 εργαζομένους. Το καθοριστικό σωσίβιο είναι η εξωστρέφειά του αφού οι εξαγωγές πρωτογενών και επεξεργασμένων υλικών αντιπροσωπεύουν πάνω από το 65% των πωλήσεων του. Παράλληλα, αρκετές ελληνικές εταιρίες κατέχουν ηγετικές θέσεις στην ευρωπαϊκή, αλλά και στη διεθνή αγορά σε προϊόντα αιχμής όπως Βωξίτης, αλουμίνα, αλουμίνιο, νικέλιο, λευκόλιθος, καυστική μαγνησία, μπεντονίτης, περλίτης, ελαφρόπετρα, αταπουλγίτης, χουντίτης, μάρμαρα. Ωστόσο, οι συνέπειες της κρίσης είναι και εδώ βαριές, καθώς πέραν της καθίζησης στο εσωτερικό και των παθογενειών του συστήματος (ενεργειακό κόστος, γραφειοκρατία, φορολογική αστάθεια, αδυναμία τραπεζικού συστήματος για στήριξη εξαγωγών), η περσινή χρονιά ήταν η δεύτερη συνεχής, όπου η διεθνής αγορά πρώτων υλών εμφανίστηκε ιδιαίτερα ασταθής ως προς τη ζήτηση και τις τιμές. Έτσι, οι τιμές των μετάλλων (αλουμίνιο, σιδηρονικέλιο κ.α.) σημείωσαν πρωτοφανή πτώση, με αποτέλεσμα πολλές μεταλλουργίες να οδηγηθούν σε κλείσιμο ή υπο λειτουργία. Βασικό αγκάθι η αστάθεια στην παγκόσμια παραγωγή χάλυβα, που επηρέασε τη ζήτηση και τις τιμές και των βιομηχανικών ορυκτών. Αντίθετα, ανοδικά κινήθηκε ο τομέας του μαρμάρου λόγω της αύξησης των εξαγωγών.

[ΠΗΓΗ: DEAL NEWS, 17/10/2014]

 

ΘΗΣΑΥΡΟΣ 40 ΔΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

spanies-gaies-660

Τον μεγάλο θησαυρό σε σπάνιες γαίες, αξίας 40 δισ. ευρώ, που βρίσκεται κρυμμένος στα έγκατα της ελληνικής γης σχεδιάζει να φέρει στην επιφάνεια η κυβέρνηση, τοποθετώντας κι επισήμως τη χώρα στο λόμπι των 5 ευρωπαϊκών χωρών, που θα διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην παγκόσμια βαριά βιομηχανία. Οι σπάνιες γαίες που αποτελούν ένα ανεκτίμητης αξίας τμήμα του ορυκτού πλούτου, έχουν αποκτήσει τα τελευταία χρόνια πολύ μεγάλη γεωπολιτική, αλλά και οικονομική αξία. Η Ελλάδα, η Νορβηγία, η Σουηδία, η Φινλανδία και η Γροιλανδία είναι οι πέντε χώρες που αναμένεται σε επόμενο στάδιο να στηρίξουν την ευρωπαϊκή βιομηχανία, παράγοντας σπάνιες γαίες. Η αδυναμία επάρκειας της Ευρώπης από σπάνιες γαίες, σε συνδυασμό με το κινέζικο μονοπώλιο, που αναγκάζει πολλές εταιρείες υψηλής τεχνολογίας να μετεγκαθίστανται στην Κίνα, θα αλλάξει δραστικά τον επενδυτικό χάρτη , όπως επισημαίνουν στην Η παράγοντες της αγοράς, τονίζοντας παράλληλα πως η Ελλάδα είναι προικισμένη με σπάνιες γαίες. Όλες οι ενδείξεις είναι ενθαρρυντικές . Μπορεί στη χώρα μας να μην παράγονται μέχρι σήμερα μέταλλα υψηλής τεχνολογίας όπως τιτάνιο, λευκόχρυσος, λίθιο, ρήνιο, ταντάλιο και σπάνιες γαίες (νεοδύμιο, δυσπρό σιο κΛπ.), εντούτοις υπάρχει επάρκεια σε αδρανή δομικά υλικά και, παράλληλα, η χώρα είναι σημαντική παραγωγός βασικών μετάλλων αλλά και βιομηχανικών ορυκτών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο εξορυκτικός κλάδος είναι ισχυρά εξωστρεφής, αφού οι εξαγωγές πρωτογενών και επεξεργασμένων υλικών αντιπροσωπεύουν πάνω από το 65% των πωλήσεών του, ενώ παράλληλα εταιρείες του κλάδου κατέχουν ηγετικές θέσεις στην ευρωπαϊκή, αλλά και στη διεθνή αγορά σε προϊόνια όπως βωξίτης, αλουμίνα, αλουμίνιο, νικέλιο, λευκόλιθος, καυστική μαγνησία, μπεντονίτης, περλίτης, ελαφρόπετρα, αταπουλγίτης, χουντίτης και μάρμαρα. Μάλιστα, η Ελλάδα, σε παγκόσμια κλίμακα, είναι η μοναδική χώρα παραγωγής χουντίτη, πρώτη χώρα παραγωγής περλίτη, δεύτερη χώρα παραγωγής κίσσηρης (ελαφρόπετρας) και μπεντονίτη, καθώς και πρώτη στην εξαγωγή προϊόντων λευκόλιθου μαγνησίτη στην Ε.Ε.

Οι σπάνιες γαίες αποτελούν μια ομάδα δεκαεπτά μετάλλων με μοναδικές ιδιότητες, τα οποία χρησιμοποιούνται με ολοένα μαζικότερο τρόπο στην καινοτόμο βιομηχανία της υψηλής τεχνολογίας ή στις λεγόμενες πράσινες τεχνολογίες. Τα λέιζερ, τα κινητά τηλέφωνα και οι οθόνες υγρών κρυστάλλων περιέχουν σπάνιες γαίες, ενώ οι νέες επιδόσεις των τελευταίων γενεών τερματικών μαζικής σύνδεσης , από τα smartphones έως τα ηλεκτρονικά βιβλία, οφείλονται εν μέρει στις ιδιότητες αυτών των στοιχείων. Ωστόσο, από τα στοιχεία αυτά εξαρτώνται και οι νέες πράσινες βιομηχανίες: οι μπαταρίες των υβριδικών αυτοκινήτων, τα φωτοβολταϊκά, οι λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης ή οι τουρμπίνες των ανεμογεννητριών στηρίζονται στα πράσινα μέταλλα το νεοδύμιο, το λουτέσιο, το δυσπρόσιο, το ευρωπιο και το τέρβιο. Σε Β. Ελλάδα και Αιγαίο οι υψηλότερες συγκεντρώσεις Η Θράκη έχει πυριγενή πετρώματα (σχηματισμένα από την τήξη μάγματος) τα οποία εκ της φύσεώς τους είναι πλούσια σε σπάνιες γαίες. Επιπλέον στην παράκτια ζώνη Αν. Μακεδονίας Θράκης εκβάλλουν σημαντικά για τα ελληνικά δεδομένα ποτάμια (Στρυμόνας, Νέστος, Έβρος), τα οποία αποθέτουν στις εκβολές τους υλικά από τα παραπάνω πετρώματα δημιουργώντας εμπλουτισμένα αποθέματα σπάνιων γαιών. Επειδή τα υλικά αυτά είναι μεγάλου ειδικού βάρους, δεν μεταφέρονται σε μεγάλη απόσταση από τις ακτές, με αποτέλεσμα να βρίσκονται εντός των χωρικών υδάτων. Με βάση όλα αυτά, δεν αποτελεί έκπληξη ότι υψηλές συγκεντρώσεις Σπανίων Γαιών στην παράκτια ζώνη από την Καβάλα μέχρι τον Έβρο έχουν διαπιστωθεί ήδη από τη δεκαετία του ’80 από έρευνες που διεξήγε τότε το ΙΓΜΕ (για την ανεύρεση τιτανίου και ζιρκονίου).

(ΠΗΓΗ: Εφ. Ημερησία 13/09/14)