Tag Archives: Ελληνικοί Χρυσός

ΤΟ ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ

 

Για το σύστημα περιβαλλοντικής παρακολούθησης που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα βραβεύτηκε πρόσφατα η Ελληνικός Χρυσός Α.Ε., αποσπώντας το χρυσό βραβείο στην κατηγορία «Βιώσιμη Ανάπτυξη – Διαχείριση Φυσικών Πόρων», κατά τη φετινή διοργάνωση των Responsible Business Awards.

Πρόκειται για έναν θεσμό που γεννήθηκε από την ανάγκη της ελληνικής επιχειρημαπκότηια5 να προαγάγει καλές πρακτικές και να αναδείξει παραδείγματα προς μίμηση στους τομείς της εταιρικής υπευθυνότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Με κόστος εξοπλισμού 4.000.000 ευρώ και ετήσιο κόστος λειτουργίας περίπου 2.000.000 ευρώ, το Σύστημα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης της Ελληνικός Χρυσός A.E. αποτελεί ένα από τα πιο εκτεταμένα συστήματα παρακολούθησή περιβαλλοντικών παραμέτρων σε 320 σημεία εντός και εκτός των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων.

«Καταγράφεται η ποιότητα εδαφών, νερών και ατμόσφαιρας με τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό, ενώ ελέγχεται πλήρως το επίπεδο θορύβων και δονήσεων που μπορεί να προκαλούνται από την εξορυκτική δραστηριότητα», λέει η κυρία Έμμυ Γαζέα, επικεφαλής του τομέα Περιβάλλοντος της Ελληνικοί Xpuoos. Το πιο σημαντικό, όπως αναφέρει, είναι ότι τα στοιχεία στέλνονται μέσω δορυφόρου σε ειδική βάση δεδομένων συνδεδεμένη με το Διαδίκτυο και είναι διαθέσιμα δημόσια, για κάθε ενδιαφερόμενο, σε ειδικό ιστότοπο. Έτσι, κάθε πολίτης, με ένα απλό κλικ στον υπολογιστή του, μπορεί να ενημερωθεί για τα πάντα: για το τι νερό πίνει, τι ατμόσφαιρα έχει γύρω του, εκεί όπου μεγαλώνει τα παιδιά του. Επιπλέον, ανά πάσα στιγμή, καταγράφεται η βελτίωση του περιβάλλοντος που επέρχεται από τις εργασίες αποκατάστασή που υλοποιούνται σε όλες τις προγενέστερες αποθέσεις από την παλαιότερη δραστηριότητα των μεταλλείων.

Μια άλλη σημανπκό πρόκληση που κατάφερε να διαχειριστεί αυτό το πρόγραμμα έχει να κάνει με την τροφοδότηση δεδομένων, πλήρως αξιοποιήσιμων και από την Πολιτεία και την Τοπική Αυτοδιοίκηση. «Τα αναλυτικά αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται σε πίνακες και διαγράμματα και υποβάλλονται σε τριμηνιαία και ετήσια βάση στις αρμόδιες αρχές. Τι προσφέρει αυτό το πρόγραμμα στην Πολιτεία και τους πολίτες; Την απόλυτη διαφάνεια», αναφέρει ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Πληροφοριακών Συστημάτων της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε., Στέλιος Γκρίλης. «Εκτός από την ποιότητα του περιβάλλοντος, το συγκεκριμένο monitoring system παρακολουθεί και καταγράφει τις επιφανειακές απορροές, τις εκπομπές αερίων, τα στερεά κατάλοιπα, την ποιότητα του πόσιμου νερού, προσφέροντας μια πλήρη και ξεκάθαρη εικόνα σε όλους».

Το χρυσό μετάλλιο για την Ελληνικός Χρυσός συνόδεψαν δύο ακόμα διακρίσεις στη διοργάνωση: χάλκινο μετάλλιο για τη στήριξη της Εθνικής Παραολυμπιακής Ομάδας και ασημένιο βραβείο συμβολής στην τοπική ανάπτυξη για την πραγματική συνεισφορά της στα αναπτυξιακά δεδομένα της ΒΑ Χαλκιδικής. Για την Ελληνικοί Χρυσός η αξία αυτής της αναγνώρισης –ειδικά για τις πρακτικές που ακολουθεί στον τομέα του περιβάλλοντος– είναι διπλά, εξηγεί ο αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλός της Δημήτρης Δημητριάδης: «Επιβεβαιώνει ότι βρισκόμαστε στη σωστή τροχιά για την επίτευξη του στόχου που έχουμε θέσει: όχι μόνο να καταστήσουμε ξανά την Ελλάδα μία από τις σημαντικότερες παραγωγούς χαλκού και χρυσού, αλλά και να το πετύχουμε μέσω τεχνογνωσίας και βέλτιστων διαθέσιμων πρακτικών που θα καταστήσουν την παρουσία μας στη Βόρεια Χαλκιδική πρότυπο και μέσο συμβολής στην έξοδο της Ελλάδας από την οικονομική κρίση».

Δείτε στην ψηφιακή πλατφόρμα όλες τις μετρήσεις: https://environmental.hellas-gold.com/

 

[ΠΗΓΗ: ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, 4/3/2018]