Tag Archives: ΕΒΕΑ

ΜΙΧΑΛΟΣ: ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΝΟΝΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΥΓΙΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η σημερινή δύσκολη οικονομική πραγματικότητα απαιτεί συναινέσεις, κοινωνική αλληλεγγύη, γόνιμο και ώριμο κοινωνικό διάλογο, εργασιακή ειρήνη και όραμα ανάπτυξης, όπως είπε ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας (ΕΒΕΑ) σε εσπερίδα που πραγματοποιήθηκε στο επιμελητήριο με θέμα την αγορά εργασίας στη νότια Ευρώπη.

Απαιτείται, επίσης συνέχισε ο ίδιος, ένα αυστηρό πλαίσιο κανόνων για την αντιμετώπιση φαινομένων όπως η αδήλωτη και απλήρωτη εργασία και γενικότερα πρακτικών οι οποίες θίγουν την υγιή επιχειρηματικότητα και τον ανταγωνισμό.

Αυτό ωστόσο συμπλήρωσε ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, ‬δεν ‬πρέπει να ‬οδηγεί ‬στην ‬υπερβολή, ‬στην ‬‬ισοπέδωση ‬και ‬στη ‬συνολική ενοχοποίηση του επιχειρείν.‬‬‬‬‬‬‬‬‬

“Η κρίση είναι ένα φαινόμενο που αφορά όλους εξίσου, εργαζόμενους, ‬αλλά ‬και ‬εργοδότες.‬ Όλοι ‬είμαστε ‬αντίθετοι ‬στη ‬δημιουργία ‬μιας ‬εργασιακής ζούγκλας, χωρίς κανόνες και όρους. Και βεβαίως το κράτος έχει την υποχρέωση να προστατεύει και να στηρίζει το συμβατικά αδύναμο μέρος, σε κάθε εργασιακή σχέση. Ωστόσο, είναι ανάγκη να υπάρξει και μια ισόρροπη αντιμετώπιση των προβλημάτων ρευστότητας που αντιμετωπίζουν ‬οι ελληνικές ‬επιχειρήσεις. Διαφορετικά, το ήδη ‬  ‬κλονισμένο κλίμα στους ‬εργασιακούς ‬χώρους ‬θα ενταθεί περαιτέρω, ‬εμποδίζοντας το διάλογο ‬και ‬την εργασιακή ειρήνη” σημείωσε ο κ. Μίχαλος.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Ο ίδιος συνέχισε ότι η ανάπτυξη θα πρέπει να στηριχθεί σε νέους κλάδους και δραστηριότητες με υψηλή προστιθέμενη αξία, στην παγίωση ‬ενός ‬υψηλού ‬ρυθμού δημιουργίας ‬νέων ‬θέσεων εργασίας, αλλά και στη βελτίωση των δομικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών της απασχόλησης.‬‬‬‬‬

Διαμορφώνεται μια νέα πραγματικότητα, η οποία απαιτεί προσαρμογή από όλες τις πλευρές: από τις επιχειρήσεις, από τους εργαζόμενους και από την Πολιτεία και η επιμελητηριακή κοινότητα, όπως υπενθύμισε ο πρόεδρος, έχει προτείνει μια σειρά από δομικές αλλαγές, που μπορούν να δημιουργήσουν θετικό αντίκτυπο για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Μεταξύ αυτών είναι:

– Η αξιοποίηση ‬πόρων ‬του ΕΣΠΑ, ‬‬σε προγράμματα ‬κατάρτισης‬ και ‬επανεκπαίδευσης,‬ σύμφωνα με τις ανάγκες αναδυόμενων κλάδων και δραστηριοτήτων‬‬‬‬‬

– Η αναβάθμιση του θεσμού της μαθητείας, στη βάση επιτυχημένων πρακτικών που έχουν‬ εφαρμοστεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες‬

– Η λειτουργία ‬αξιόπιστου, μόνιμου‬ συστήματος διάγνωσης ‬αναγκών ‬εργασίας ‬που θα‬ αποτυπώνει τις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων σε ειδικότητες και δεξιότητες‬‬‬‬‬

– Η δημιουργία μόνιμου συστήματος σχεδιασμού και αξιολόγησης ενεργητικών πολιτικών‬ απασχόλησης, με συμμετοχή φορέων της Πολιτείας, της Αυτοδιοίκησης, των κοινωνικών εταίρων και της επιστημονικής κοινότητας‬

– Η δημιουργία νέου θεσμικού πλαισίου για την πρακτική άσκηση, το οποίο θα εξασφαλίζει‬ αποτελεσματική σύνδεση με τις ανάγκες της αγοράς‬

– Η ‬αποτελεσματικότερη σύνδεση της εκπαίδευσης και ειδικά της ‬τριτοβάθμιας με ‬την‬ αγορά εργασίας‬‬‬‬‬

– Η ενίσχυση των υποστηρικτικών δομών και χρηματοδοτικών εργαλείων για την ενίσχυση‬ της κοινωνικής και της start-up επιχειρηματικότητας‬

Τέλος, στις ‬διεκδικήσεις του ΕΒΕΑ είναι ‬η ‬διαμόρφωση ‬ενός ‬σταθερού, ‬σύγχρονου, βιώσιμου πλαισίου λειτουργίας της αγοράς εργασίας.‬‬‬‬‬‬‬‬

 

[ΠΗΓΗ: http://www.capital.gr, 6/3/2018]

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΒΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ELDORADO GOLD

Παρέμβαση για την οριστική επίλυση του χρονίζοντος προβλήματος για την τελεσίδικη αδειοδότηση της εταιρίας Eldorado Gold έκανε ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος. Συγκεκριμένα, ο κ. Μίχαλος απέστειλε σήμερα επιστολές στον πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα, τον υπουργό Ενέργειας & Περιβάλλοντος κ. Γιώργο Σταθάκη και στη διοίκηση της εταιρίας Eldorado Gold, προτείνοντας να αναλάβει το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών τη διαιτησία μεταξύ της εταιρίας Eldorado Gold και του ελληνικού Δημοσίου, με την εξειδικευμένη υπηρεσία που διαθέτει το Επιμελητήριο, και παρέχει το αρμόδιο κέντρο του, Διαιτησιών και Διαμεσολαβήσεων.

Όπως επεσήμανε ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ, μία τέτοια εξέλιξη στην υπόθεση θα έδινε άμεση λύση στο πρόβλημα, καθώς όπως εξήγησε, η απόφαση της διαιτησίας εκ του νόμου καθίσταται σεβαστή και άμεσα εφαρμόσιμη. Σημειώνεται ότι η  Ελληνική Πολιτεία και η Eldorado Gold έχουν αποδεχθεί την προσφυγή σε διαιτησία, αλλά η όλη διαδικασία καθυστερεί. Το ΕΒΕΑ έχει τη δυνατότητα να αναλάβει και να επισπεύσει την επίλυση του ζητήματος.

Επισυνάπτεται αναλυτικά η επιστολή του προέδρου της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ:

«Στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών λειτουργεί από το 1979 (Π.Δ. 31/1979) Μόνιμη Διαιτησία με την έννοια της οργάνωσης και παρακολούθησης των διαδικασιών της επίλυσης εξωδίκως κάθε εμπορικής διαφοράς μέσω Διαιτητικού Δικαστηρίου και καταλόγου Διαιτητών εγκεκριμένων από την Διοικητική Επιτροπή του ΕΒΕΑ, ο οποίος ανασυντάσσεται κάθε δύο χρόνια και περιλαμβάνει ειδικότητες από όλο το φάσμα του δικαίου, ώστε  να καλύπτει κάθε αντικείμενο εμπορικής διαφοράς.

Η εκδίκαση των υποθέσεων, που άγονται ενώπιον του Διαιτητικού Δικαστηρίου του ΕΒΕΑ γίνεται με χρονικά σύντομες διαδικασίες και κατά την πρακτική, που ακολουθείται από τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, με χαλαρές, ευσύνοπτες αλλά ολοκληρωμένες και πλήρεις συνθήκες παράστασης, είτε με πληρεξούσιους δικηγόρους  είτε και άνευ αυτών. Η ανάπτυξη των εκατέρωθεν ισχυρισμών και η κατάθεση εγγράφων προτάσεων και αποδεικτικών μέσων γίνονται, κατά κανόνα, σε μια μόνο δικάσιμο, ενώ η απόφαση, που είναι τελεσίδικη, εκδίδεται μέσα σε ένα τρίμηνο από την δικάσιμο της υπόθεσης. Σημειώνεται ότι οι μέχρι σήμερα εκδοθείσες αποφάσεις του Διαιτητικού Δικαστηρίου του ΕΒΕΑ δεν έχουν ακυρωθεί από το Εφετείο Αθηνών, που καλείται ενίοτε να ερευνήσει την νομιμότητα της όλης διαδικασίας.

Η διαδικασία αυτή επιτυγχάνει την δίκαιη και αιτιολογημένη επίλυση της διαφοράς μέσα σε εύλογο χρόνο, που δεν ξεπερνά συνολικά το εξάμηνο, εδραιώνει σταθερότητα δικαίου και ασφάλεια στις συναλλαγές, αφού κάθε συμβαλλόμενο μέρος γνωρίζει τα δικαιώματά και τις υποχρεώσεις του, και αποτρέπει τις εξαιρετικά χρονοβόρες και δαπανηρές διαδικασίες της κρατικής δικαιοσύνης.

Προκειμένου να υπαχθεί μια εμπορική διαφορά στην διαδικασία επίλυσής της με την Μόνιμη Διαιτησία του ΕΒΕΑ, θα πρέπει να υπάρχει η κατάλληλη διαιτητική ρήτρα, που έχει ως εξής :  «Τα συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν ότι επιθυμούν την εξωδικαστική επίλυση της οποιασδήποτε  διαφοράς τους, που γεννάται από την εκτέλεση της παρούσας σύμβασής τους, μέσω της Μόνιμης Διαιτησίας του Εμπορικού και  Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών κατά το ΠΔ 31/1979».

Μέσα στα ανωτέρω γενικά πλαίσια, η αναφυείσα διένεξη μεταξύ της αλλοδαπής εταιρείας «ELDORADO GOLD» και της Ελληνικής Πολιτείας, που υπάγεται στις αρμοδιότητες του ΕΒΕΑ και του Διαιτητικού του Δικαστηρίου, μπορεί να επιλυθεί κατά τρόπο δίκαιο και ικανοποιητικό και για τις δύο πλευρές, σύμφωνα με τις αρχές και της εγγυήσεις της διαιτητικής δίκης του ΕΒΕΑ, και να δοθεί ένα σύντομο και οριστικό τέλος, χωρίς άσκοπες χρονοτριβές  και χωρίς συντήρηση των εκατέρωθεν παραπόνων και διενέξεων, προκειμένου να διασφαλισθεί ένα απόλυτα νόμιμο και σύμφωνο με τους κανόνες του Δικαίου μέλλον της όλης υπόθεσης».