Category Archives: Νέα / Ειδήσεις

Νέα / Ειδήσεις

ΟΙ ΔΟΥΛΟΙ (“ΑΝΔΡΑΠΟΔΑ”) ΤΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ – Β’ ΜΕΡΟΣ

Eπίπεδο πλυντήριο εμπλουτισμού του αργυρομολυβδούχου μεταλλεύματος δίπλα από το αρχαίο θέατρο Θορικού (4ος αι. πΧ)

Οι περισσότεροι έγκριτοι ξένοι και Έλληνες μελετητές υποστηρίζουν ότι οι συνθήκες εργασίας μπορεί να ήταν πολύ σκληρές αλλά όχι απάνθρωπες. Οι Ε. Κακαβογιάννης, 1988, και Κ. Τσάιμου, 1988 &1996, διατυπώνουν μάλιστα επιχειρήματα, που ενισχύουν την άποψη αυτή όπως ενδεικτικά:

(i) Στην Αίγυπτο και την Ισπανία ιδιοκτήτης των μεταλλείων ήταν ο ανώτατος άρχοντας, στην περίπτωση όμως των αρχαίων μεταλλείων του Λαυρίου αυτά ήταν μισθωμένα σε επιχειρηματίες. Πολλές φορές μάλιστα πολλοί από τους μικροεπιχειρηματίες όπως αναφέρει ο E. Ardaillon (1897), εργάζονταν μέσα στις υπόγειες στοές, ώστε να επιταχύνονται οι εργασίες ανόρυξης για να φτάσουν στον επιδιωκόμενο στόχο που ήταν η ανακάλυψη κοιτάσματος αργυρούχου μολύβδου. Αποτέλεσμα βέβαια ήταν να αναπτύσσουν οι «κύριοι» στενότερες σχέσεις με τους εργάτες – δούλους. Με άλλα λόγια βίωναν μαζί τις επικρατούσες σκληρές συνθήκες εργασίας. Άλλωστε σε πολλές περιπτώσεις συνοικούσαν με τους δούλους σε οικισμούς κοντά στα πλυντήρια (βλ. στο Ασκληπιακόν). Χαρακτηριστική μάλιστα η αναφορά της Κ. Τσάϊμου (1988) ότι οι εργάτες – δούλοι στο Ασκληπιακόν είχαν στη διάθεσή τους και αίθουσες – ντους για το μπάνιο τους.

(ii) Ο E. Ardaillon (1897), αναφέρει ότι ο Ξενοφών στην “Αθηναίων Πολιτεία” έδινε συμβουλές στους επιχειρηματίες να περιποιούνται τους δούλους-εργάτες, αν θα ήθελαν να επιτύχουν καλύτερη απόδοση στο έργο τους.

(iii) Όσον αφορά στα μοναδικά δεσμά (Φωτό) που βρέθηκαν, δεν έχει προσδιορισθεί ο τόπος που εντοπίσθηκαν καθώς και η χρονική τους ηλικία. Πάντως δεν φαίνεται λογικό να αλυσόδεναν τους εργάτες – δούλους διότι λαμβανομένου υπόψη και των ιδιαίτερα μικρών διαστάσεων των ερευνητικών στοών , δεν θα μπορούσαν να δουλέψουν αποδοτικά με αποτέλεσμα κάτι τέτοιο να μείωνε σημαντικά την παραγωγικότητά τους. Η καθηγήτρια Κ. Τσάιμου (1988), σημειώνει ότι η εργασία στα μεταλλεία και στα μεταλλευτικά έργα έπρεπε να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή και αφοσίωση διαφορετικά τα οικονομικά αποτελέσματα μπορεί να ήταν καταστρεπτικά. Τα μοναδικά δεσμά που βρέθηκαν πιθανόν να ήταν από κάποιον κατάδικο.

(iv) Όπως σημειώνει ο E. Ardaillon (1897), δεν έχουν αναφερθεί ιστορικά εξεγέρσεων των δούλων εκτός της περίπτωσης που 413 αι. π.Χ., που παρακινήθηκαν οι δούλοι της Αττικής από τους Σπαρτιάτες κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου, που τους υποσχέθηκαν την απελευθέρωσή τους και η οποία τελικά δεν έγινε αφού τους πούλησαν στους Βοιωτούς. Ως γνωστόν επαναστατικό κίνημα των δούλων σαν κοινωνικό φαινόμενο δημιουργήθηκε πολύ μεταγενέστερα και συγκεκριμένα κατά τον 2ον αι. π.Χ., διότι όπως εύστοχα αναφέρει ο αείμνηστος καθηγητής Κ. Κονοφάγος (1980) «αισθάνθηκαν τότε ότι ήλθε η ώρα να διεκδικήσουν την ελευθερία τους, με αποτέλεσμα η μέχρι τώρα δουλοκτητική κοινωνία να αρχίζει να κλυδωνίζεται».

(v) Ένα αξιοπρόσεκτο γεγονός, που υπογραμμίζει η καθηγήτρια Κ. Τσάϊμου, στη διδακτορική της διατριβή, είναι η ύπαρξη του όμορφου θεάτρου στο Θορικό 4000 και πλέον θέσεων, γεγονός που πιθανότατα μαρτυρεί ότι δεν ήταν μόνον οι “ελεύθεροι” που πήγαιναν στο θέατρο, αλλά και οι δούλοι, που ήταν οι πολυπληθέστεροι.

(vi) Στο Λαύριο, η καθηγήτρια (Κ. Τσάιμου 1996), εκτιμά ότι αντιστοιχούσαν 40 δούλοι σε κάθε ελεύθερο πολίτη, ενώ στην Αττική η αναλογία ήταν περίπου 1 ελεύθερος πολίτης προς < των 5 δούλων. Ο συνολικός αριθμός των δούλων στην Λαυρεωτική κατά την περίοδο της ακμής των μεταλλείων τον 5ον αι. π. Χ., εκτιμάται σε 15.000 για τις μεταλλευτικές –μεταλλουργικές , οικιακές και γεωργικές εργασίες κ.α. Κατά συνέπεια υπερίσχυαν αριθμητικά κατά πολύ οι δούλοι με αποτέλεσμα οι σχέσεις μεταξύ «ελεύθερων» και «δούλων» να ήταν ειδικές. Επομένως δεν θα μπορούσαν να είναι απάνθρωπες.

[ΠΗΓΗ ΦΩΤΟ: Dr Peter Tzeferis -, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62708942]

[ΠΗΓΗ: oryktosploutos.net, του Δημήτρη Μπίτζιου, Δρ. γεωλόγου, 10/3/2018]

ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΗ ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Η ΕΕ

Αποφασισμένη να προασπίσει τη βιομηχανία της Ευρώπης με δράσεις που θα διασφαλίζουν ισότιμους όρους ανταγωνισμού, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ανάληψης μέτρων προστασίας για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, εμφανίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ισχυρό μήνυμα που εξέπεμψε χθες το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει ήδη βρει θετική ανταπόκριση και από τους συλλογικούς φορείς και τους εκπροσώπους της βιομηχανίας. Χαρακτηριστική ήταν η τοποθέτηση της Ελληνικής Παραγωγής – Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη, η οποία υπογράμμισε τη σημασία των συμπερασμάτων του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, όπου τονίζεται η ανάγκη ενίσχυσης της βιομηχανικής βάσης της ΕΕ ως καθοριστικού παράγοντα για το μέλλον της Ευρώπης.

Πιο συγκεκριμένα στα συμπεράσματα του Συμβουλίου τονίζεται για άλλη μια φορά ότι “η Ευρωπαϊκή βιομηχανία παραμένει η κινητήριος δύναμη για την ανάπτυξη, την παραγωγικότητα, την καινοτομία και την απασχόληση” και επισημαίνεται ότι η ΕΕ “χρειάζεται μια κοινή προσέγγιση που θα αξιοποιεί και θα ενισχύει τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της οικονομίας και των επιχειρήσεών μας, υπό το φως μάλιστα των μέτρων βιομηχανικής πολιτικής (που λαμβάνονται) σε άλλες περιοχές του κόσμου”.

Σε μια συγκυρία ιδιαίτερα κρίσιμη, λόγω της απόφασης του Προέδρου των ΗΠΑ να προχωρήσει στην επιβολή δασμών στις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου και στις χώρες της ΕΕ, το Συμβούλιο υπενθυμίζει ότι “το διεθνές εμπόριο είναι καθοριστικός παράγοντας για την ανάπτυξη και την απασχόληση” και αναγνωρίζουν τη σημασία των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας και του διεθνούς εμπορίου για τη βιομηχανία της ΕΕ.

Το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας επαναβεβαιώνει τη δέσμευση της ΕΕ υπέρ μιας εύρωστης πολιτικής διεθνούς εμπορίου “που υποστηρίζει ένα ανοικτό, βασισμένο σε κανόνες πολυμερές σύστημα διεθνούς εμπορίου, με κεντρικό το ρόλο του ΠΟΕ”, ενώ ταυτόχρονα προειδοποιεί ότι “το διεθνές εμπόριο και οι επενδύσεις μπορούν να είναι ελεύθερα μόνο εάν είναι επίσης δίκαια και αμοιβαία επωφελή. Στο πλαίσιο αυτό”, τονίζουν οι Υπουργοί της ΕΕ, “και προκειμένου να διασφαλιστούν πραγματικά ισότιμοι όροι ανταγωνισμού, καλούνται όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές να προετοιμάσουν την κατάλληλη απάντηση, ως προς την αντιμετώπιση των βιομηχανικών στρατηγικών τρίτων χωρών, διευκολύνοντας την ενσωμάτωση των Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε παγκόσμιες αλυσίδες αξίας (και) στο πλαίσιο της διασφάλισης της ανταγωνιστικότητας μακροπρόθεσμα”.

Καθοριστικής σημασίας είναι, τέλος, και οι επισημάνσεις του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας για την “ιδιαίτερη προσοχή” που θα πρέπει να δώσει η Ευρώπη “στην αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστους” ώστε να μην δημιουργούνται σημαντικά μειονεκτήματα στον διεθνή ανταγωνισμό, ιδιαίτερα για την ενεργοβόρο βιομηχανία”.

 

[ΠΗΓΗ: http://www.capital.gr, του Χάρη Φλουδόπουλου, 13/3/2018]

INDUSTRY 4.0: ΑΣ ΜΗ ΧΑΣΟΥΜΕ ΚΙ’ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΡΑΙΝΟ!

Η Ελλάδα, όπως άλλωστε και άλλες μικρές χώρες της Ευρώπης δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες της τρίτης βιομηχανικής επανάστασης, κυρίως λόγω της έλλειψης των απαιτούμενων κεφαλαίων.

Σήμερα βρισκόμαστε μπροστά σ’ ένα σταυροδρόμι και πρέπει να κινηθούμε γρήγορα για να μη χάσουμε ακόμα ένα τραίνο στην ιστορία μας.

Η σύγχρονη ψηφιακή επανάσταση με τις τεράστιες δυνατότητες των υπολογιστών, τη συνδεσιμότητα και την πληθώρα των δεδομένων που βρίσκονται γύρω μας, έφερε τα smartphones και το internet, και όχι βρώμικες πόλεις, φτώχεια και χολέρα.

Παράλληλα έφερε πρωτοφανείς ανατροπές και αναστάτωση στον εργασιακό χώρο.

Είναι γεγονός ότι το κύμα της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης έχει μοναδικά χαρακτηριστικά και οδηγείται από πολύ διακριτούς και εξειδικευμένους κρίκους σε διεθνείς αλυσίδες αξίας, που απαιτούν λιγότερα κεφάλαια και προσφέρονται σαν σοβαρές  ευκαιρίες ανάπτυξης για την Ελληνική οικονομία.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε έναν εκδημοκρατισμό της βιομηχανικής παραγωγής και έναν εκδημοκρατισμό της γνώσης. Μικρότερες βιομηχανικές μονάδες σε χώρες όπως η Ελλάδα, μπορούν να εξειδικευτούν και να συμμετάσχουν στις διεθνείς αλυσίδες αξίας.

Πρέπει ν ’ακολουθήσουμε το ρεύμα, να καινοτομήσουμε και να αναπτυχθούμε, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και πλούτο για όλους όσοι συμμετέχουν.

Ανάμεσα στα μέλη της Ελληνικής Παραγωγής  έχουμε κάποια επιτυχημένα παραδείγματα τέτοιων εταιριών, απόδειξη ότι η Ελλάδα μπορεί.

Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση είναι στα μέτρα μας, ταιριάζει στην Ελλάδα, έχουμε γερά μυαλά, επιχειρηματικό δαιμόνιο και κάποια τεχνολογικά επιτεύγματα.

Αυτό που χρειαζόμαστε είναι κατάλληλη νοοτροπία, αποτελεσματικές πολιτικές, ψηφιακές δεξιότητες και επαρκείς υποδομές.

Επίσης πρέπει να ξεπεράσουμε τον φόβο μπροστά στην αλλαγή και να κλείσουμε τ ’αυτιά μας στις Κασσάνδρες σε σχέση με το μέλλον της εργασίας.

Γιατί αντί για το σενάριο κόλασης ανέργων και υποαπασχολούμενων ανθρώπων στο μέλλον, αυτή η περίοδος της ραγδαίας και καθολικής τεχνολογικής αλλαγής, καθιστά την ανθρώπινη φύση ολοένα και πιο πολύτιμη.

Πράγματι σύμφωνα με μελέτη του WEF, δύο τρίτα των μελλοντικών ψηφιακών τρόπων εργασίας θα δημιουργήσουν νέους ρόλους για τους οποίους πρέπει να προετοιμαστούμε.

Όμως, ας μη γελιόμαστε…

Ο αυτοματισμός των παραδοσιακών διαδικασιών στα εργοστάσια και τις επιχειρήσεις  δεν σημαίνει αυτόματα και τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους!

Χρειάζεται να ακολουθηθούν τέσσερις αρχές  επαναπροσδιορισμού του επιχειρηματικού μας μοντέλου –

  • Εξατομικευμένη εξυπηρέτηση των πελατών
  • Διαρκής αναπτυξιακός προσανατολισμός
  • Αποτελεσματικότητα ως το μόνο συγκριτικό πλεονέκτημα  – η χαμηλότερη τιμή δεν είναι πλέον αρκετή
  • Η καινοτομία θα πρέπει να γίνει η βασική μας επιδίωξη

Τον  19ο αιώνα οι κυβερνήσεις χρειάστηκαν σχεδόν εκατό χρόνια για να κάνουν τις απαραίτητες επενδύσεις στην εκπαίδευση προκειμένου το εργατικό δυναμικό να μπορέσει να επωφεληθεί από τη βιομηχανική επανάσταση.

Η ψηφιακή επανάσταση απαιτεί μια εξίσου τολμηρή αλλά πολύ πιο άμεση  ανταπόκριση.

Η κυβέρνηση θα πρέπει να  εξασφαλίσει:

  • Στιβαρή τεχνολογική υποδομή
  • Ανθρώπινο δυναμικό με τις κατάλληλες ψηφιακές δεξιότητες
  • Δομές διακυβέρνησης και πολιτικές που μπορούν να διαχειριστούν αυτό το νέο είδος οικονομικής ανάπτυξης.

Οι επιχειρήσεις, από την πλευρά τους, θα πρέπει να δημιουργήσουν μια νέα κουλτούρα  διαρκούς αλλαγής, να γίνουν πιο ευέλικτες, να καταργήσουν τα λειτουργικά και οργανωτικά silo  και να αναπτύξουν μια πιο πελατοκεντρική προσέγγιση.

Τέλος θα πρέπει να επικοινωνήσουν, εσωτερικά και εξωτερικά. Για να αλλάξει η εικόνα της χώρας και της βιομηχανίας και να προσελκύσουμε ξένες επενδύσεις.

Η βιομηχανία μας θα πρέπει να γίνει πιο εξωστρεφής, να στραφεί στην παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών και να πει την ιστορία της.

Να κινηθεί γρήγορα για να μη χάσει και αυτό το τραίνο.  

* Η κα Μαρία Λαζαρίμου είναι Διευθύντρια Επικοινωνίας, “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ –ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ”. Από τη συμμετοχή στο πάνελ για τη Ψηφιακή Στρατηγική της Χώρας στο Delphi Economic Forum.

 

[ΠΗΓΗ: http://www.capital.gr/, της Μαρίας Λαζαρίμου , 14/3/2018]

ΜΟΣΚΟΒΙΣΙ: ΜΕΝΟΥΝ 100 ΗΜΕΡΕΣ ΓΙΑ ΛΥΣΗ-ΠΑΚΕΤΟ

Στο δεύτερο μισό του Μαρτίου τοποθέτησε την εκταμίευση της δόσης προς την Ελλάδα ο πρόεδρος του Eurogroup, Μάριο Σεντένο μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης των υπουργών Οικονομικών, ενώ και ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες.

“Περιμένουμε την ολοκλήρωση των εθνικών διαδικασιών και στη συνέχεια το Δ.Σ. του ESM θα λάβει την τελική απόφαση για την εκταμίευση της δόσης πριν το τέλος του μήνα. Η συνολική δόση είναι 6,7 δισ. ευρώ. Τα 5,7 δισ. ευρώ μπορεί να εκταμιευτούν πριν το τέλος του μήνα και 1 δισ. στη συνέχεια με την προϋπόθεση να προχωρούν η εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων και οι πλειστηριασμοί”, ανέφερε ο πρόεδρος του ESM, Κλάους Ρέγκλινγκ.

Όσον αφορά την πορεία των εργασιών για τον μηχανισμό στο χρέος, ο επικεφαλής του Eurogroup σημείωσε ότι οι υπουργοί Οικονομικών ενημερώθηκαν ότι σημειώνεται πρόοδος και “η εργασία για τον μηχανισμό στο χρέος πάει καλά”. Στόχος είναι η αναδιάταξη του προφίλ των δανείων του EFSF για την προσαρμογή μελλοντικών αποπληρωμών με τις επιδόσεις της οικονομίας για να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του χρέους.

Εξέφρασε παράλληλα την πεποίθηση του ότι η Ελλάδα θα ολοκληρώσει όλα τα προαπαιτούμενα για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος που – όπως υπενθύμισε – αποτελεί προϋπόθεση για τα επόμενα μέτρα στο χρέος.

Από την πλευρά του ο Επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων Πιέρ Μοσκοβισί σημείωσε πως “απέχουμε 100 μέρες από το Eurogroup της 21ης Ιουνίου, που θα πρέπει να συγκλίνουν οι συζητήσεις για την Ελλάδα και να έχουμε μια απόφαση – πακέτο [χρέος, αναπτυξιακή στρατηγική, μεταμνημονιακή εποπτεία] επιτρέποντας τη θετική ολοκλήρωση του προγράμματος αυτό το καλοκαίρι. Έτσι, δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο: Η δουλειά για την τελευταία αξιολόγηση έχει ξεκινήσει καλά και πρέπει να επιταχυνθεί”.

“Στόχος είναι στις 21 Ιουνίου να πάρουμε σημαντικές αποφάσεις” τόνισε, ενώ και ο Ρέγκλινγκ προειδοποίησε ότι “το πρόγραμμα ολοκληρώνεται τον Αύγουστο, οι προθεσμίες είναι σφικτές και ο στόχος μας είναι όλα να έχουν τελείωσε έως τις 21 Ιουνίου”.

Δεν μπορεί να υπάρξει τέταρτο πρόγραμμα

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος σημείωσε ακόμα ότι ο υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας έχει δεσμευτεί να παρουσιάσει στο Eurogroup πριν το Πάσχα τη στρατηγική της χώρας για την ανάπτυξη.

“Η στρατηγική θα μας παρουσιαστεί πριν το ελληνικό Πάσχα. Θα πρέπει οι ελληνικές αρχές να έχουν την ιδιοκτησία της στρατηγικής για την ανάπτυξη, δεν μπορεί να υπάρξει τέταρτο πρόγραμμα”, ανέφερε.

“Στόχος είναι η Ελλάδα να είναι μια κανονική χώρα στην καρδία της Ευρωζώνης και αυτή η επώδυνη ιστορία να αποτελέσει παρελθόν”, πρόσθεσε.

Στην αναπτυξιακή στρατηγική αναφέρθηκε και ο πρόεδρος του ESM σημειώνοντας ότι “είναι ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης [να καταρτίσει το σχέδιο]”.

Επισήμανε ταυτόχρονα ότι η στρατηγική για την ανάπτυξη “θα έχει αντίκτυπο και στην ανάλυση για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Σε αυτό το πλαίσιο θα την εξετάσουμε με μεγάλη προσοχή”, ανέφερε.

[ΠΗΓΗ: http://www.capital.gr, 12/3/2018]

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΒΑΛΤΙΟ

Η απόφαση του Κογκό για επιβολή φόρων στην εξόρυξη αλλάζει τα δεδομένα

Η απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει δασμούς στις εισαγωγές χάλυβα (25%) και αλουμινίου (10%) έχει εγείρει έντονες ανησυχίες για την έναρξη ενός εμπορικού πολέμου, όμως εν εξελίξει υπάρχει ήδη ένας άτυπος εμπορικός πόλεμος πάλι για κάποιο μέταλλο, το κοβάλτιο. Η τιμή του συγκεκριμένου μετάλλου εκτινάχθηκε στα 84.000 δολάρια ο τόνος (η υψηλότερη από το 2008), που ισοδυναμεί με τετραπλασιασμό της τιμής του τα τελευταία δύο χρόνια. Το κοβάλτιο μαζί με το λίθιο αποτελούν βασικά συστατικά για τις μπαταρίες ιόντων λιθίου, που χρησιμοποιούνται πλέον σχεδόν παντού, από κινητές συσκευές (smartphones, tablets) μέχρι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Η ζήτηση από τις αυτοκινητοβιομηχανίες σαφώς και είναι μεγαλύτερη, αφού μία μπαταρία κινητού τηλεφώνου χρησιμοποιεί περίπου οκτώ γραμμάρια εξευγενισμένου κοβαλτίου, όταν μία μπαταρία ηλεκτρικού αυτοκινήτου χρειάζεται περισσότερο μέταλλο πάνω από 1.000 φορές, περίπου δέκα κιλά.

Αποκλειστκές συμφωνίες

Η αυξανόμενη ζήτηση και ο φόβος ότι μπορεί να υπάρξει έλλειψη του απαραίτητου αυτού μετάλλου, όπως αποδεικνύεται, έχουν οδηγήσει πρόσφατα εταιρείες όπως η Apple να αναζητούν αποκλειστικές συμφωνίες με βάθος πενταετίας ή και περισσότερο, απευθείας με τις εταιρείες εξόρυξης (μόνο η Apple έχει πουλήσει περισσότερες από 1,3 δισ. κινητές συσκευές). Διερευνητικές επαφές έχουν πραγματοποιήσει σχεδόν όλες οι μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες, με την Tesla, που παράγει αμιγώς ηλεκτροκίνητα οχήματα, να είναι εκείνη που χρειάζεται τις μεγαλύτερες ποσότητες.

Η BMW βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία για την εξασφάλιση δεκαετούς σύμβασης εφοδιασμού.

Τα πιο πάνω παραδείγματα σηματοδοτούν έναν ανεπίσημο εμπορικό πόλεμο ανάμεσα στις εταιρείες, που αναμένεται να κλιμακωθεί, ως αποτέλεσμα της ζήτησης που όσο περνάει ο καιρός θα αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο.

Συνθήκες εργασίας

Περισσότερο από το 60% της παραγωγής του κοβαλτίου παγκοσμίως προέρχεται από τα κοιτάσματα της της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κογκό. Η κυβέρνηση του Κογκό την Τετάρτη ανακοίνωσε ότι θα επιβάλει με σχέδιο νόμου επιπλέον φόρους στην εξόρυξη του μετάλλου, από τη στιγμή που διαβλέπει τις τεράστιες προοπτικές που προσφέρει το κοβάλτιο για την αναδόμηση της ταλαιπωρημένης οικονομίας του.

Οι φήμες για την επικείμενη αυτή κίνηση από πλευράς Κογκό είναι ο άλλος σοβαρός λόγος που το μετάλλευμα έχει φτάσει να διαπραγματεύεται σε αυτήν την τιμή.

Ένα μεγάλο ζήτημα που αμαυρώνει την παραγωγή του κοβαλτίου είναι οι συνθήκες εργασίας και η παιδική εργασία. Για τις εταιρείες είναι πιο φτηνό η εξόρυξη να γίνεται «χειρωνακτικά», που αυτομάτως σημαίνει επίπονες και απάνθρωπες συνθήκες εργασίας, ενώ υπάρχουν εκατοντάδες καταγγελίες και δημοσιεύματα πως στις εγκαταστάσεις εργάζονται παιδιά ακόμα και ηλικίας επτά ετών.

Αυτή η περιρρέουσα ατμόσφαιρα που αφορά την παραγωγή κοβαλτίου στο Κογκό είναι λογικό να έχει θορυβήσει τις εταιρείες που το χρειάζονται για την παρασκευή των μπαταριών τους.

Apple: Εξακρίβωση των συνθηκών

Η Apple, από τις επιχειρήσεις που θέλει να προβάλλεται ως «ευαίσθητη κοινωνικά» εταιρεία, έχει πάρει ανοιχτά θέση για το θέμα της παιδικής εργασίας, όταν το 2017 δημοσίευσε για πρώτη φορά κατάλογο με τους παραγωγούς που την προμηθεύουν κοβάλτιο για τις μπαταρίες της, τονίζοντας πως δεν θα επέτρεπε τη χρήση του από τα μεταλλεία του Κογκό, αν δεν εξακρίβωνε πρωτίστως όη υπάρχουν οι «κατάλληλες συνθήκες» εργασίας. Έκτοτε δεν έχει ανακοινώσει οτιδήποτε που να αφορά το συγκεκριμένο θέμα.

Το κοβάλτιο βρίσκεται ήδη σε τροχιά να αναδειχθεί καλός ή κακός «πρωταγωνιστής» τα επόμενα χρόνια σε έναν εμπορικό πόλεμο ανάμεσα σε εταιρείες-κολοσσούς, οι οποίες θα προσπαθήσουν να εξασφαλίσουν όσο περισσότερα αποθέματα μπορούν του συγκεκριμένου μετάλλου.

[ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, του Γιάννη Παγκαλιά, 12/3/2018]

 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Ο ΑΦΑΝΕΙΣ ΔΟΥΛΟΙ (“ΑΝΔΡΑΠΟΔΑ”) ΤΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ – Α’ ΜΕΡΟΣ

[ΤΙΜΗ και ΔΟΞΑ στους χιλιάδες “Υπόγειους” Δούλους των αρχαίων μεταλλείων του Λαυρίου, που υπήρξαν Αφανείς, αλλά και αληθινοί ήρωες γιατί με τον ακούσιο μόχθο τους και το γιγάντιο και εμφανές  έργο τους, στήριξαν την Αθηναϊκή Δημοκρατία στους Περσικούς πολέμους, δημιούργησαν με τη σκληρή δουλειά τους την οικονομική υποδομή του Χρυσού Αιώνα της κλασικής εποχής και έβαλαν τα θεμέλια για την πρώτη και σημαντικότερη βαριά βιομηχανία της νεότερης Ελλάδας].

Η κύρια κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης των αρχαίων μεταλλείων του Λαυρίου ήταν χωρίς καμία αμφιβολία οι μεταλλωρύχοι – δούλοι δηλαδή τα “ανδράποδα”, που ήταν επιφορτισμένοι με την όρυξη των υπόγειων στοών και φρεάτων, τον εμπλουτισμό των μεταλλευμάτων στα πλυντήρια και την εκκαμίνευση των μετάλλων.

Ο όρος “ανδράποδα”, που σημαίνει “με πόδια ανθρώπου”, όπως εξηγεί στην διδακτορική της διατριβή η διακεκριμένη καθηγήτρια Αρχαιολογίας Κ. Τσάιμου (1988), χρησιμοποιήθηκε από τον Όμηρο στον πληθυντικό και αφορούσε τους δούλους στη βιομηχανία -βιοτεχνία και στα μεταλλεία. Όπως είναι γνωστό η κοινωνία της αρχαίας εποχής ήταν δουλοκτητική.

Την πιο σκληρή εργασία πραγματοποιούσαν οι δούλοι στην όρυξη φρεάτων και υπόγειων ερευνητικών στοών. Τα φρέατα ήταν συνήθως διαστάσεων 1,30μ.Χ1,90μ. και με βάθη συνήθως 25μ. έως 55μ. που μπορούσαν να φτάσουν τα 85μ. και με μέγιστο τα 120μ. Τα φρέατα (περίπου 1000) τα χρησιμοποιούσαν για αερισμό, για τον εντοπισμό σε βάθος των ετερογενών επαφών των πετρωμάτων δηλαδή των μαρμάρων και σχιστολίθων, όπου κατά τόπους αναπτύσσονταν το Αργυρομολυβδούχο μετάλλευμα σε φακούς ή θύλακες και για την μεταφορά του μεταλλεύματος.

[Μουσείο του Πανεπιστημίου Μεταλλευτικής και Τεχνολογίας του Freiberg (Σαξονία): η ανεύρεση δεσμών από σιδερένιους δακτυλίους, που ήταν ενωμένοι με σιδερένιο στέλεχος με υπολείμματα οστού, προκάλεσε υποθέσεις, ενδεχομένως ανυπόστατες, γύρω από το θέμα της συμπεριφοράς των «κυρίων» απέναντι στους δούλους τους. Photo© TU Bergakademie Freiberg / W. Rabich]

Μόλις ανεύρισκαν σε βάθος, την ετερογενή επαφή των πετρωμάτων διάνοιγαν ερευνητικές στοές προκειμένου να εντοπίσουν και να εκμεταλλευτούν θύλακες αργυρο-μολυβδούχου μεταλλεύματος. Οι ερευνητικές στοές ήταν συνήθως πολύ μικρών διαστάσεων (0.6 μ2 =(0.70μ.x 0.85μ.), για λόγους μείωσης του κόστους εξόρυξης αλλά και για λόγους ασφαλείας, αποφεύγοντας έτσι τον κίνδυνο καταπτώσεων. Ευνόητο είναι ότι οι συνθήκες εργασίας των μεταλλωρύχων – δούλων ήταν πάρα πολύ σκληρές διότι, λόγω των μικρών διαστάσεων των υπόγειων στοών, ήταν αναγκασμένοι να μετακινούνται έρποντας για πολλές εκατοντάδες μέτρα και να εργάζονται συχνά σε ύπτια θέση. Σκεφθείτε ότι οι ερευνητικές στοές ήταν δαιδαλώδεις συνολικού μήκους πολλών εκατοντάδων χιλιομέτρων. Για τη διάνοιξη των υπόγειων μεταλλευτικών στοών χρησιμοποιούσαν εργαλεία χειρός το σφυρί και το καλέμι,ενώ για φωτισμό χρησιμοποιούσαν πήλινους λύχνους ελαίου. Γίνεται λοιπόν κατανοητό το γιγάντιο έργο που επιτέλεσαν κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Αξίζει μάλιστα να τονίσουμε ότι η παραγωγή Αργύρου των μεταλλείων του Λαυρίου των αρχαίων μεταλλευτών, ήταν μεγαλύτερη κατά 40% περίπου, συγκριτικά με την αντίστοιχη νεότερη παραγωγή κατά τον 19ον και 20ον αι.

Πολλοί ερευνητές, βασιζόμενοι σε ορισμένα κείμενα αρχαίων συγγραφέων, πραγματοποίησαν πληθώρα μελετών και δημοσιεύσεων για την αρχαία δουλεία που κατά την καθηγήτρια  Κ. Τσάϊμου (1988) ξεπερνούν τον αριθμό 1700. Σύμφωνα με την καθηγήτρια, στο δούλο ο «κύριος» του, έδινε ένα όνομα αλλά όχι επίθετο. Δεν είχε δικιά του περιουσία. Εάν είχε χρήματα από τις οικονομίες του δεν θα μπορούσε να τα διαθέσει χωρίς την έγκριση του «κυρίου» του. Δεν μπορούσε να παντρευτεί ούτε να τεκνοποιήσει χωρίς τη συγκατάθεση του κυρίου του. Τα παιδιά του δούλου ανήκαν στο «κύριό» του. Εάν οι δούλοι ήταν Ελληνικής καταγωγής τότε είχαν δικαίωμα μύησης στα Ελευσίνια μυστήρια. Ο δούλος που δεν μπορούσε να υποφέρει το «κύριό» του μπορούσε να καταφύγει σε ορισμένους ναούς κύρια στο Θησείο ή στο ναό των Ευμενίδων και να ζητήσει να πωληθεί σε άλλον «κύριο». Την απόφαση για το άσυλο έπαιρναν οι ιερείς του ναού. Δεν επιτρέπονταν η τιμωρία από άλλο άτομο εκτός του «κυρίου» του. Ο δούλος δεν συμμετείχε στα γυμναστήρια, στον πόλεμο, και στη πολιτική δράση, που ήταν αποκλειστικό δικαίωμα και υποχρέωση του ελεύθερου πολίτη μέλους του Δήμου. Στις διάφορες δίκες μεταξύ ελευθέρων πολιτών ο δούλος δεν μπορούσε να καταθέσει στο δικαστήριο χωρίς την συγκατάθεση του «κυρίου» του.

Ο «κύριος» ενός δούλου είχε το αναφαίρετο δικαίωμα να απελευθερώσει το δούλο του είτε εν ζωή είτε με διαθήκη του. Η απελευθέρωση γινόταν αρχικά προφορικά αλλά από τον 5ον αι. π. Χ., που αυξάνεται ο αριθμός των δούλων, γινόταν με κάποια επισημότητα όπως αναφέρει η  Κ. Τσάϊμου (1988). Σύμφωνα με την καθηγήτρια συνάγεται ότι οι απελευθερώσεις των δούλων του Λαυρίου θα πρέπει να ήταν μάλλον σπάνιες σε σχέση με τις απελευθερώσεις στην Αττική. Ωστόσο φαίνεται ότι γινόντουσαν απελευθερώσεις ορισμένων δούλων, τους οποίους οι «κύριοι» τους, θεωρούσαν ότι ήταν σπουδαίοι επαγγελματικά. Ήθελαν κατ’ αυτόν το τρόπο να χρησιμοποιήσουν τους “απελεύθερους” ως επιστάτες των εργαστηρίων τους.

Ποια ήταν όμως η συμπεριφορά των Kυρiων προς τους Δούλους στο Λαύριο;  Δύο σημαντικά γεγονότα προκάλεσαν συζητήσεις και υποθέσεις γύρω από το θέμα της συμπεριφοράς των «κυρίων» απέναντι στους δούλους τους. Το πρώτο αφορά στις περιγραφές του ιστορικού Διόδωρου για τις απάνθρωπες συνθήκες εργασίας των δούλων, που επικρατούσαν σε ανάλογα μεταλλεία της Άνω Αιγύπτου και της Ισπανίας, ενώ το δεύτερο αφορά στην ανεύρεση, δεσμών (Φωτό ) από σιδερένιους δακτυλίους, που ήταν ενωμένοι με σιδερένιο στέλεχος με υπολείμματα οστού. Το εύρημα αυτό, που υπήρξε μοναδικό στο Λαύριο, ευρίσκεται στο Μουσείο του Πανεπιστημίου Μεταλλευτικής και Τεχνολογίας του Freiberg (Σαξονία), για το οποίο πολλοί δραστήριοι Λαυριώτες (Η. Κατσαρός κ.α.) ζητούν να γίνουν ενέργειες για τον «επαναπατρισμό» του.

[Αύριο η συνέχεια: Τι υποστηρίζουν έγκριτοι ξένοι και Έλληνες μελετητές σχετικά με τις συνθήκες εργασίας των δούλων, οι οποίες μπορεί να ήταν πολύ σκληρές αλλά όχι απάνθρωπες. Οι Ε. Κακαβογιάννης, 1988, και Κ. Τσάιμου, 1988 & 1996, διατυπώνουν μάλιστα επιχειρήματα, που ενισχύουν την άποψη αυτή]

 

[ΠΗΓΗ: oryktosploutos.net, του Δημήτρη Μπίτζιου, Δρ. γεωλόγου, 10/3/2018]

Η ΜΕΤΑΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗ “ΕΠΟΠΤΕΙΑ PLUS” ΚΑΙ Η ΠΑΓΙΔΑ ΤΩΝ ΠΟΙΝΩΝ ΓΙΑ ΠΙΣΩΓΥΡΙΣΜΑΤΑ

Για μία μεταμνημονιακή εποπτεία “Plus”, δηλαδή μία εποπτεία αυξημένη σε σχέση με άλλα κράτη του μνημονίου στο επίκεντρο της οποίας θα είναι τα προαπαιτούμενα της τέταρτης αξιολόγησης που δεν έχουν ολοκληρωθεί πλήρως, προετοιμάζεται η κυβέρνηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξέχουσα θέση φέρεται εκ των προτέρων να έχει το Ελληνικό, το Καζίνο, το Κτηματολόγιο και το Δημόσιο στην νέα γενιά “αιρεσιμοτήτων” που δημιουργείται.

Προς το παρόν, η μεγαλύτερη ανησυχία της κυβέρνησης για την νέα αυτή εποπτεία (σ.σ. η αυστηρότητα της οποίας θα συνδέεται με το αν θα γίνουν παρεμβάσεις στο χρέος, όπως ανέφερε εκ νέου το Σαββατοκύριακο ο Κλάους Ρέγκλινγκ), συνδέεται με τις “ποινές” που θα ζητήσουν και θα πετύχουν οι δανειστές σε περίπτωση “πισωγυρισμάτων”. Στην περίπτωση δηλαδή που κάποιος από τους στόχους δεν καταστεί εφικτός.

Πρώτο θέμα η Ελλάδα στο Eurogroup

Ωστόσο η μεταμνημονιακή εποπτεία αλλά και το χρέος αποτελούν τα … επόμενα βήματα. Προς το παρόν, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο τυπικό κλείσιμο της 3ης αξιολόγησης (σ.σ. εκκρεμεί η έγκριση από Κοινοβούλια που θα επικυρωθεί εκ νέου από τον ESM) και στην έναρξη της 4ης αξιολόγησης.

Στην σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup, σύμφωνα με την επίσημη ατζέντα, η Ελλάδα είναι το πρώτο θέμα. Το Eurogroup “θα ενημερωθεί για το ότι η Ελλάδα έχει πλέον εκπληρώσει τα τελευταία δύο προαπαιτούμενα στο πλαίσιο της τρίτης επανεξέτασης του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής. Οι θεσμοί θα ενημερώσουν επίσης τους υπουργούς σχετικά με την πρώτη αποστολή της τέταρτης επανεξέτασης του προγράμματος, η οποία πραγματοποιήθηκε στα τέλη Φεβρουαρίου” αναφέρεται.

Θέμα χρέους δεν υπάρχει επισήμως στην ατζέντα. Ωστόσο, υπήρξε εκτενής συζήτηση στην σύνοδο προετοιμασίας του EWG που προηγήθηκε.

Το επόμενο βήμα από ελληνικής πλευράς είναι το αναπτυξιακό σχέδιο. Σχεδιάζεται να δημοσιοποιηθεί και να αποσταλεί στους θεσμούς πριν το Eurogroup του Απριλίου και θα περιλαμβάνει όλες τις θέσεις της κυβέρνησης, ακόμα και για παροχές όπως αυτή του κατώτατου μισθού ούτως, ώστε να δείξει ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν εκπλήξεις στη μεταμνημονιακή εποχή. Μένει λοιπόν να φανεί σε αυτό πώς θα καταγραφούν και κυβερνητικές προθέσεις όπως εκφράστηκαν από τον υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο για παροχές και εντός του 2018.

Πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% το 2017

Η κυβερνητική θέση για υλοποίηση των συμφωνηθέντων θα στηριχθεί και στα πρώτα δημοσιονομικά στοιχεία για το 2017 τα οποία δείχνουν, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, το πρωτογενές πλεόνασμα στο 3,5% του ΑΕΠ περίπου αν αφαιρεθεί η δαπάνη για το κοινωνικό μέρισμα το οποίο διανεμήθηκε τον προηγούμενο Δεκέμβριο. Με το μέρισμα το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώνονται, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις, στο 4,5% του ΑΕΠ. Σημειώνεται ότι ο στόχος του μνημονίου για το 2017 είναι πρωτογενές πλεόνασμα 1,75% του ΑΕΠ.

Αν αυτή η εκτίμηση πιστοποιηθεί από τη Eurostat (το τελευταίο δεκαήμερο του Απριλίου), τότε θα αποτελέσει ένα σημαντικό ατού της κυβέρνησης στην μεγάλη μάχη με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αναφορικά με το πότε θα εφαρμοστεί η περικοπή του αφορολόγητου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει ήδη διαμηνύσει ότι θα ξεκινήσει με ένα μήνα καθυστέρηση την αξιολόγηση. Και τούτο διότι, όπως έχει ήδη μεταφέρει, επιθυμεί να έχει διαθέσιμα και τα στοιχεία για την πορεία του ΑΕΠ το πρώτο τρίμηνο το 2018, τα οποία θα καταστούν διαθέσιμα μετά τις 4 Ιουνίου όταν θα γίνει η σχετική ανακοίνωση από την ΕΛΣΤΑΤ.

Η πρόθεση αυτή του Ταμείου αλλάζει τον παράγοντα χρόνο, καθώς το μνημόνιο ορίζει ως χρόνο ολοκλήρωσης της υπερ-αξιολόγησης τον Μάιο, προκειμένου να κατατεθεί και ο νέος μεσοπρόθεσμος προϋπολογισμός στη Βουλή. Σε αυτό το σημείο πάντως κυβερνητικές πηγές εξηγούν ότι επιχειρείται να υπάρξει απεμπλοκή της υπερ-αξιολόγησης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου από την συνολική πολιτική συμφωνία της 21ης Ιουνίου.

Δηλαδή, αναφέρονται σε σενάριο να αποφασιστεί η ολοκλήρωση της 4ης αξιολόγησης, των παρεμβάσεων στο χρέος και της μετά μνημονίου εποχής χωρίς να έχει κλειδώσει το τελικό μείγμα μέτρων/αντίμετρων. Μένει να φανεί όμως πως αυτό μπορεί να καταστεί εφικτό αν το ΔΝΤ δεν έχει καταστήσει ξεκάθαρη τη θέση του για το τι ακριβώς χρειάζεται ούτως ώστε να καταστεί το χρέος βιώσιμο.

[ΠΗΓΗ: http://www.capital.gr, της Δήμητρας Καδδά, 12/3/2018]

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ; ΈΡΧΟΝΤΑΙ ΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Η διεθνής αρθρογραφία έδωσε το χώρο που της άξιζε στην πρωτοβουλία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει μέτρα προστατευτισμού επιβάλλοντας δασμούς στις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου. Μαζί μ’ αυτό επανήλθε το πάγιο ερώτημα: είναι ο Ντόναλντ Τραμπ ο «τρελός» του «παγκόσμιου χωριού» ή ο πρεσβευτής της αναπόφευκτης επιστροφής στις εθνικές προτεραιότητες;

Πολύ μακριά από το Λευκό Οίκο και τον ιδιόρρυθμο ένοικό του, στη γειτονική μας Ιταλία, οι ψηφοφόροι ψήφισαν την προηγούμενη Κυριακή για μία ακόμη φορά με «μη ορθολογικό» τρόπο, περιφρονώντας τις mainstream πολιτικές δυνάμεις και αναδεικνύοντας σε νικητές των εκλογών διάφορες εκδοχές πολιτικού λαϊκισμού.

Ο κόσμος φαίνεται σαν να βυθίζεται διαρκώς σε μια κατάσταση γενικευμένου «αυτισμού» όπου η αδυναμία τρέφει όλο και πιο «ηρωικές» και αδιέξοδες πολιτικές εθνικής αποφασιστικότητας.

Παγκοσμιοποίηση, ανασφάλεια και προστατευτισμός

Η παγκοσμιοποίηση παρουσιάζεται -και μέχρις ενός σημείου είναι- σαν η αδήριτη πραγματικότητα του καιρού μας. Οποιαδήποτε ορθολογική απόφαση, πολιτική κ.λπ. υποτίθεται ότι πρέπει να ξεκινάει από αυτό το δόγμα. Τι είναι όμως αυτή η περιβόητη παγκοσμιοποίηση. Το σίγουρο είναι ότι έχουν «παγκοσμιοποιηθεί» οι αγορές: μετοχών, ομολόγων, εμπορευμάτων, χρηματο-οικονομικών προϊόντων γενικότερα.

Για να επιστρέψουμε σε μια κατάσταση πριν απ’ αυτό, θα πρέπει να συμβούν τεκτονικού χαρακτήρα κλυδωνισμοί στο παγκόσμιο σύστημα, οι οποίοι είτε θα προϋπέθεταν είτε θα είχαν σαν άμεση συνέπεια πολέμους απ’ τα παλιά, ανάμεσα στις μεγάλες παγκόσμιες δυνάμεις. Πρόσφατα η Κίνα απείλησε εμμέσως πλην σαφώς ότι θα μπορούσε να αποσυρθεί από τις επενδύσεις στο αμερικανικό χρέος – οι επενδύσεις της σε αμερικανικά ομόλογα ξεπερνούν σε αξία το 1 τρισ. δολάρια. Η Κίνα έχει πλεόνασμα ρευστότητας και επενδύει σημαντικό τμήμα της σε αμερικανικά κρατικά ομόλογα μέσω των παγκοσμιοποιημένων αγορών ομολόγων – ιδού μια έκφραση της παγκοσμιοποίησης.

Τι θα συμβεί να η Κίνα αποσυρθεί μαζικά από αυτές τις επενδύσεις; Η αναταραχή στα αμερικανικά ομόλογα θα είναι μεγάλη, το κόστος δανεισμού του αμερικανικού Δημοσίου θα αυξηθεί σημαντικά, οι δε ΗΠΑ θα έχουν θεωρητικά διάφορους τρόπους για να αντιδράσουν: ανταποδίδοντας τα οικονομικά πλήγματα στην Κίνα, αυξάνοντας τον πληθωρισμό (ώστε να απαξιώσει το χρέος της) ή και ανοίγοντας μια διαδικασία επαναδιαπραγμάτευσης τους χρέους της. Θα πρόκειται ασφαλώς για άνοιγμα της «πόρτας του τρελοκομείου», και αυτό ακριβώς είναι το μήνυμα που θέλησε να στείλει η Κίνα: σεβασμός στα «ελάχιστα» της παγκοσμιοποίησης, αλλιώς μας περιμένουν όλους αδιανόητες καταστάσεις.

Την ανάγκη ενός τέτοιου «στοιχειώδους σεβασμού» διατρανώνουν όλοι οι εντεταλμένοι θεσμοί και ταγοί της παγκοσμιοποίησης. Όμως, η σκληρή πραγματικότητα δεν επιτρέπει σε έναν τέτοιο σεβασμό να ευδοκιμήσει… Για τον απλούστατο λόγο ότι η παγκοσμιοποίηση έχει γίνει ένα πολύ ανασφαλές πλαίσιο για τα επιμέρους εθνικά συμφέροντα, μια μορφή «τυραννίας» που όλο και περισσότεροι όλο και περισσότερο αναγκάζονται να αμφισβητούν. Οι κεντρομόλες δυνάμεις της παγκοσμιοποίησης εξασθενούν διαρκώς, αδυνατώντας όλο και περισσότερο να εξασφαλίσουν τη συνοχή του «παγκόσμιου χωριού». Ο «ορθολογισμός», που ορίζεται σαν προσαρμογή στους καταναγκασμούς της παγκοσμιοποίησης, εξασθενεί επίσης διαρκώς. Ένας νέος «ανορθολογισμός» ενισχύεται, επεκτείνεται και διαχέεται συνεχώς στους πιο διαφορετικούς τομείς της διεθνούς πολιτικής.

Το μέλλον γαρ άδηλον…

Τι είναι αυτό που αναπαράγει σε όλο και πιο διευρυμένη βάση αυτού του τύπου τον «ανορθολογισμό»; Δύο ισχυρές τεκτονικές δυνάμεις που βρίσκονται στα θεμέλια της παγκόσμιας οικονομίας και των διεθνών σχέσεων:

Πρώτον, ο στρατηγικός εγκλωβισμός της παγκόσμιας οικονομίας σε ένα μακροχρόνιο καθοδικό κύμα. Επιλέγω να μη βαρύνω το παρόν άρθρο με τα στατιστικά στοιχεία που τεκμηριώνουν αυτό τον ισχυρισμό (τέτοια στοιχεία έχω παρουσιάσει σε παλαιότερη αρθρογραφία), αλλά τα χαρακτηριστικά αυτού του μακροχρόνιου καθοδικού κύματος είναι: χαμηλότεροι ρυθμοί ανάπτυξης, πρόβλημα χαμηλής παραγωγικότητας, χαμηλό επίπεδο επενδύσεων. Και όλα αυτά σε συνδυασμό με ιστορικά υψηλά επίπεδα κερδών. Αυτό σημαίνει ότι η «πίτα», δηλαδή το συνολικά παραγόμενο προϊόν, μικραίνει, κι αυτό με τη σειρά του σημαίνει ότι όλοι οι συντελεστές της παγκόσμιας ανάπτυξης (από εταιρείες μέχρι κράτη) αισθάνονται όλο και πιο «στενάχωρα» και καταλαμβάνονται από διαρκώς εντεινόμενη ανασφάλεια.

Δεύτερον, η σε πλήρη εξέλιξη διαδικασία ανατροπής των παγκόσμιων συσχετισμών: η «Ανατολή» ανέρχεται σε βάρος της «Δύσης» γενικά, η Κίνα ανέρχεται σε βάρος των ΗΠΑ ειδικά, απειλώντας να καταλάβει τη θέση της ισχυρότερης οικονομικής δύναμης του πλανήτη σε λιγότερο από μία δεκαετία. Αυτό είναι μια δεύτερη πηγή ισχυρής ανασφάλειας, αφού οι ανατροπές που ωριμάζουν στην κορυφή της παγκόσμιας ιεραρχίας αναπόφευκτα θα διαχυθούν σε όλη την «αλυσίδα» των διεθνών σχέσεων.

Υπάρχουν πολύ σοβαροί λόγοι που τον Λευκό Οίκο κατέλαβε ένας Τραμπ, ο οποίος τώρα παίρνει μέτρα προστατευτισμού, που στη Γερμανία δεν υπάρχει ακόμη κυβέρνηση ενώ μπήκαμε στον έκτο μήνα ύστερα από τις εκλογές του Σεπτεμβρίου, που οι Ιταλοί ψηφοφόροι απέστρεψαν το πρόσωπό τους από τις συστημικές λύσεις του Μπερλουσκόνι και του Ρέντσι.

Από κει που όλοι έβλεπαν τον εαυτό τους σαν τμήμα της παγκοσμιοιποίησης, τώρα όλο και περισσότεροι αισθάνονται την ανάγκη να προστατευτούν απ’ αυτήν. Η παγκοσμιοποίηση είναι η ευημερία των λίγων! Αυτό είναι το συμπέρασμα που κατακλύζει όλο και περισσότερο τα αισθήματα και τις πολιτικές προτιμήσεις των ψηφοφόρων, τροφοδοτώντας μια γενικευμένη διαδικασία επιστροφής στις εθνικές προτεραιότητες.

Φυσικά, μια τέτοια γενικευμένη επιστροφή, απειλεί να έχει τελείως άδηλα και υπό προϋποθέσεις καταστροφικά αποτελέσματα. Όμως, είναι μια διαδικασία αναπότρεπτη: όταν η παγκοσμιοποίηση αδυνατεί να παράσχει ασφάλεια ακόμη και στην κορύφωση του κύματος ανάπτυξης ύστερα από τη μεγάλη κρίση του 2008, δεν πρόκειται να παράσχει μια τέτοια ασφάλεια ποτέ – τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα.

Ο κόσμος βαδίζει αδύναμος και σαν υπνωτισμένος προς τα πεπρωμένα του του 21ου αιώνα, βάζοντας υποθήκες να ξαναζήσει το παρελθόν: στρατηγικό οικονομικό αδιέξοδο, ανατροπή παγκόσμιων συσχετισμών, προστατευτισμός, πόλεμος…

 

[ΠΗΓΗ: http://www.politically.gr, του Ceteris Paribus, από rizopoulospost, 7/3/2018]

ΡΕΓΚΛΙΝΓΚ: ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΛΑΦΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ

Ηχηρά μηνύματα στέλνει ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM), Κλάους Ρέγκλινγκ.

Μιλώντας στο “Πρώτο Θέμα”, σύμφωνα με το Reuters, ο Ρέγκλινγκ σημειώνει πως αν η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση του 2019 ακυρωθεί, τότε καταρρέουν όλα. Όσον αφορά την πιστοληπτική γραμμή στήριξης, ο επικεφαλής του ESM αναφέρει πως παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια στις αγορές, στους πολίτες και στους επενδυτές.

“Εάν τα πάντα παραμείνουν ήσυχα, οι μεταρρυθμίσεις συνεχιστούν και η Ελλάδα συνεχίζει να βελτιώνει την πρόσβασή της στις αγορές, τότε με βάση ό,τι γνωρίζουμε σήμερα πιθανώς και να μη χρειαστεί την πιστοληπτική γραμμή”, προσθέτει χαρακτηριστικά.

Σχετικά με τα αντίμετρα, επισημαίνει πως, αν οι δημοσιονομικές εξελίξεις παραμείνουν τόσο θετικές, τότε θα ενεργοποιηθεί ένα πακέτο με θετικά μέτρα. Αναφορικά δε με το χρέος, δηλώνει ότι απόφαση για τα μεσοπρόθεσμα μέτρα θα ληφθεί πριν από τον Αύγουστο και πιθανώς να περιλαμβάνει εξαγορά των δανείων του ΔΝΤ από τον ESM. “Εάν υπάρξει επιπρόσθετη ελάφρυνση χρέους, το πιθανό είναι να υπάρξει και πρόσθετη επιτήρηση, κάποιου είδους στενότερη εποπτεία”.

Τέλος, για το α΄ εξάμηνο του ΣΥΡΙΖΑ, επισημαίνει ότι κόστισε περίπου 86 δισ. ευρώ και σήμαινε ένα μεγάλο τρίτο πρόγραμμα.

 

[ΠΗΓΗ: http://www.capital.gr, 10/3/2018]

ΤΟ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ ΤΩΝ “ΘΕΣΜΩΝ” ΚΑΙ ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ

Η ερχόμενη Πέμπτη, 15 Μαρτίου, είναι η μεγάλη ημέρα για τις νέες αντικειμενικές αξίες των ακινήτων. Οι περίπου 200 πιστοποιημένοι εκτιμητές αναμένεται να παραδώσουν στην αρμόδια επιτροπή του υπουργείου Οικονομικών τις προτάσεις τους για τις νέες τιμές ζώνης που, βάσει χρονοδιαγράμματος, θα πρέπει να τεθούν σε ισχύ έως το τέλος Μαρτίου.

Ωστόσο, αυτή η προθεσμία βρίσκεται ήδη στον αέρα καθώς υπάρχουν φόβοι στο ΥΠΟΙΚ ότι τελικά θα χρειαστεί πολύ περισσότερος χρόνος για να επικαιροποιηθούν οι αντικειμενικές αξίες και να ευθυγραμμιστούν με τις τρέχουσες εμπορικές.

Το πότε ακριβώς θα γίνει η επικαιροποίηση των αντικειμενικών αξιών εξαρτάται από μια σειρά παραγόντων και εξελίξεων που θα ξεκινήσουν να ξετυλίγονται από την ερχόμενη εβδομάδα. Αυτό, όμως, που έχουν ξεκαθαρίσει οι “θεσμοί” στην ελληνική πλευρά είναι ότι το ζήτημα των αντικειμενικών αξιών θα πρέπει να έχει διευθετηθεί το αργότερο έως τα μέσα Μαΐου στο πλαίσιο της τελευταίας αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος. Και αυτό διότι σύμφωνα με τους “θεσμούς”, το θέμα των αντικειμενικών είναι βασικό συστατικό της επιτυχούς ολοκλήρωσής του προγράμματος καθώς θα βάλει την κτηματαγορά σε μια πιο υγιή και αναπτυξιακή βάση.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές της Καραγιώργη Σερβίας, “έχουν ορισθεί τρεις εκτιμητές ανά φορολογική ζώνη. Εφόσον οι τιμές που θα προτείνουν οι τρεις εκτιμητές βρίσκονται κοντά μεταξύ τους αλλά και δεν απέχει ο μέσος όρος τους δραματικά από την τιμή ζώνης που ισχύει σήμερα, τότε η διαδικασία θα προχωρήσει γρήγορα. Σε όποιες ζώνες παρουσιασθούν μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των προτάσεων των εκτιμητών και την ισχύουσας τιμής ζώνης, τότε ο καθορισμός της τιμής θα γίνει από δευτεροβάθμια επιτροπή, όπως άλλωστε έχει οριστεί με τις υπουργικές αποφάσεις καθορισμού των νέων αντικειμενικών αξιών”.

Για παράδειγμα, σε μια ζώνη οι τρεις πιστοποιημένοι εκτιμητές προτείνουν νέες τιμές ζώνης 950, 1.000 και 1.050 ευρώ ανά τετραγωνικό. Η τρέχουσα τιμή ζώνης είναι 1.100 ευρώ. Στην προκειμένη περίπτωση, σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν στο υπουργείο Οικονομικών, δεν θα υπάρξει πρόβλημα και θα προχωρήσει κανονικά ο ορισμός της τιμής στη συγκεκριμένη ζώνη στο επίπεδο του μέσου όρου των τριών προτεινόμενων τιμών. Έτσι, η τιμή ζώνης θα οριστεί κατά πάσα πιθανότητα –τον τελευταίο λόγο έχει η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών– στο επίπεδο των 1.000 ευρώ και θα μειωθεί σε σχέση με την τρέχουσα τιμή ζώνης κατά 9%.

Από το πόσες περιοχές θα έχουν ανάλογη εικόνα με την παραπάνω θα εξαρτηθεί και αν θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα για επικαιροποίησης όλων των τιμών ζώνης. Αν στο μεγαλύτερο μέρος των ζωνών εμφανίζεται η παραπάνω “ομαλή” εικόνα τότε είναι πολύ πιθανό να ολοκληρωθεί εντός της προθεσμίας η επικαιροποίηση.

Σε αντίθετη περίπτωση, όμως, θα γίνεται αυτόματα παραπομπή της απόφασης για καθορισμό της προτεινόμενης τιμής ζώνης σε δευτεροβάθμια επιτροπή που έχει συσταθεί στο υπουργείο Οικονομικών. Αυτή είναι που θα σταθμίσει όλα τα δεδομένα (προτάσεις εκτιμητών, υφιστάμενη τιμή ζώνης, δεδομένα κτηματαγοράς κ.λπ.) και θα προτείνει την νέα τιμή ζώνης στην ηγεσία του ΥΠΟΙΚ.

Για παράδειγμα, αν σε μια ζώνη οι τρεις πιστοποιημένοι εκτιμητές προτείνουν τιμές 1.300, 1.800 και 2.500 ευρώ με υφιστάμενη τιμή ζώνης 3.200 ευρώ, η συγκεκριμένη ζώνη θα παραπεμφθεί στη δευτεροβάθμια επιτροπή. Αν οι περιπτώσεις αυτές είναι πολλές, τότε θεωρείται δεδομένο ότι η υφιστάμενη προθεσμία για τις νέες τιμές δεν πρόκειται να τηρηθεί και θα μεταφερθεί για αργότερα.

Διαβάστε εδώ τα σενάρια για τις νέες τιμές ζώνης

[ΠΗΓΗ: http://www.capital.gr, του Σπύρου Δημητρέλη, 11/3/2018]

 

ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΣΤΟΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ-ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ

Το Σάββατο ανατράπηκε στο δρόμο φορτηγό της εταιρείας ΑΚΤΩΡ, ενώ εκτελούσε δρομολόγιο με κατεύθυνση από την Ολυμπιάδα προς το Στρατώνι. Ευτυχώς δεν υπήρξαν ανθρώπινες απώλειες και ο οδηγός είναι καλά στην υγεία του. Η Ελληνικός Χρυσός εξέδωσε δελτίο τύπου με περισσότερες λεπτομέρειες για το συμβάν.

«Αθήνα, 10 Μαρτίου 2018,

Το Σάββατο 10 Μαρτίου 2018 στις 15:30,  στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Ολυμπιάδας Στρατωνίου καταγράφηκε περιστατικό ανατροπής Φ.Ι.Χ., ιδιοκτησίας συνεργαζόμενου με την Ελληνικός Χρυσός εργολάβου, που εκτελούσε μεταφορά υλικού αποκατάστασης, από τον παλαιό Χώρο Απόθεσης Τελμάτων Ολυμπιάδας προς τον Χώρο Ξηρής Απόθεσης του Κοκκινόλακα.

Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται από την Αστυνομία και την Επιθεώρηση Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος.

Η εταιρεία συνεργάζεται από την πρώτη στιγμή με τις αρμόδιες Αρχές για την διαχείριση και άμεση αποκατάσταση του συμβάντος. Παράλληλα έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα, βάσει των απαιτούμενων κανονιστικών απαιτήσεων και προδιαγραφών ασφαλείας, για την άμεση απομάκρυνση του υλικού που διέρρευσε λόγω της ανατροπής του οχήματος. Το υλικό έχει πιστοποιηθεί ως μη επικίνδυνο κατόπιν των πλέον αυστηρών ελέγχων και βάσει των αυστηρότερων διεθνών προδιαγραφών.

Το Φ.Ι.Χ. που ανετράπη εκτελούσε στο πλαίσιο του έργου αποκατάστασης της Ολυμπιάδας, μεταφορά υλικού που προέρχεται από τον καθαρισμό και την αποκατάσταση υπολειμμάτων καθαρισμού του παλαιού Χώρου Απόθεσης Τελμάτων Ολυμπιάδας προς τον Χώρο Ξηρής Απόθεσης του Κοκκινόλακα.

Από το Γραφείο Τύπου».

ΚΑΤΕΒΑΖΕΙ ΤΟΝ ΠΗΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2018 ΤΟ ΥΠΟΙΚ – ΧΑΜΗΛΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ ΤΟ 2022

Μετά την επί τα χείρω αναθεώρηση του ΑΕΠ κατά 0,2% για το 2017 (σ.σ. στο 2,3% από 2,5% που προέβλεπε ο Προϋπολογισμός) το ΥΠΟΙΚ παραδέχεται χαμηλότερες πτήσεις ανάπτυξης και κατά τα επόμενα χρόνια. Στην εγκύκλιο για την Κατάρτιση του Μεσοπροθέσμου 2019-2022 που υπογράφει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης, περιλαμβάνονται αναλυτικοί πίνακες προβλέψεων για την πορεία της οικονομίας τα επόμενα χρόνια.

Το ΑΕΠ υπολογίζεται ότι θα αυξηθεί κατά 2,3% το 2018, έναντι πρόβλεψης του Προϋπολογισμού για αύξησή του κατά 2,5%. Στο 2,5% υπολογίζεται η αύξηση του ΑΕΠ το 2019, αλλά μετά εκτιμάται ότι θα φθίνει σταδιακά προς το 1,8% το 2022.

Στα ίδια στοιχεία καταγράφεται επίσης ότι οι επενδύσεις (ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου) μετά από μία διψήφια αύξησή τους φέτος (κατά 13,1%) θα έχουν επίσης επιβραδυνόμενο ρυθμό αύξησης (προς το 7% το 2022 από 9,6% το 2017). Και τούτο ενδεχομένως να συνδέεται με την πρόβλεψη στα όρια δαπάνης ανά κατηγορία της διατήρησης του ΠΔΕ “παγωμένου” τα έτη 2019-2022 στα 7,3 δισ. ευρώ (για φέτος υπολογίζεται στα 6,75 δισ. ευρώ).

Το ΥΠΟΙΚ βλέπει πληθωρισμό (εναρμονισμένο δείκτη) στο 0,8% φέτος και εν συνέχεια την σταδιακή μικρή επιτάχυνση της αύξησής του έως κατά 1,9% το 2022.  Καταγράφεται επίσης μείωση της ανεργίας από το 21,4% το 2017 στο 19,9% φέτος και στο 14,1% του εργατικού δυναμικού το 2022.

Επιβράδυνση καταγράφει στην πορεία αύξησης της απασχόλησης (κατά 2,1% το 2017, κατά 1,7% φέτος και μόλις κατά 0,9% το 2022), αλλά και στην αύξηση του αριθμού των μισθωτών.

Άμεσες απαντήσεις

Το υπουργείο με την εγκύκλιο ζητά στοιχεία από τα υπουργεία και τους φορείς έως τις 27 Μαρτίου για να καταρτίσει το νέο Μεσοπρόθεσμο (σ.σ. που θα αποτελέσει την βάση για την μεγάλη μάχη με το ΔΝΤ για την μείωση αφορολογήτου και συντάξεων).

Δημιουργεί έναν ασφυκτικό κλοιό για φορείς που παράγουν “φέσια” ή αποκλίνουν ζητώντας να κάνουν ρεαλιστικές προβλέψεις για τις ανάγκες τους. Καθιστά σαφές ότι τα όρια δαπανών για τα 2 πρώτα έτη θα είναι δεσμευτικά και θυμίζει ότι στο παρελθόν υποβλήθηκαν μη ρεαλιστικές προβλέψεις από κάποιους φορείς.

Το ΥΠΟΙΚ θυμίζει το όριο απόκλισης του 5% που έχει θεσμοθετηθεί και ζητά να δηλώνονται όλες οι απλήρωτες υποχρεώσεις, ληξιπρόθεσμες (άνω των 90 ημερών) ή όχι με αναλυτικό τρόπο.  

Αναφέρεται ότι τίθεται υπό την ευθύνη του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών κάθε υπουργείου η έγκαιρη και συνεπής κατάρτιση των Προϋπολογισμών και ζητείται το σενάριο που θα εκπονήσουν να είναι ρεαλιστικό και ακριβές και να αποτυπώνει τις καλύτερες δυνατές προβλέψεις για τις δημοσιονομικές επιδόσεις των φορέων σε όλη την υπό εξέταση περίοδο.

Ο κ. Χουλιαράκης επισημαίνει ότι στο πλαίσιο της διαδικασίας Ευρωπαϊκού Eξαμήνου (σ.σ. στην οποία θα πρέπει να ενταχθεί η Ελλάδα για να βγει η χώρα ομαλά από το μνημόνιο) υπάρχει η υποχρέωση κατάρτισης Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής το οποίο δίνει μία σαφή εικόνα των δημοσιονομικών ορίων και των δεσμεύσεων που αναλαμβάνονται την επόμενη περίοδο, των βασικών πολιτικών κατευθύνσεων καθώς και των προτεραιοτήτων της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής. Το Μεσοπρόθεσμο θέτει δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα και δείκτες υλοποίησης στην προσπάθεια εξορθολογισμού και ελέγχου των δαπανών, αναφέρεται.  

Απότομη περικοπή δαπανών στο Υπουργείο Εργασίας

Η εγκύκλιος περιλαμβάνει και αναλυτικό πίνακα με τα ανώτατα όρια δαπανών φορέων και υπουργείων.

Σε ένα συγκεκριμένο υπουργείο, το Εργασίας, η μείωση είναι τεράστια “καθρεφτίζοντας” την περικοπή των συντάξεων. Από δαπάνες 18,067 δισ. ευρώ φέτος καταγράφεται δαπάνη 16,8 δις ευρώ το 2019 και 16,6 δις ευρώ το 2022.

Αύξηση δαπανών παρατηρείται στα πιο πολλά υπουργεία ενώ συνολικά από τα 57,046 δις ευρώ φέτος σε επίπεδο κρατικού προϋπολογισμού υπολογίζεται ότι θα αυξηθούν σε 58,4 το 2019, για να μειωθούν σταδιακά στην συνέχεια και να διαμορφωθούν σε 57,85 δις ευρώ το 2022.

[ΠΗΓΗ: http://www.capital.gr, της Δήμητρας Καδδά, 9/3/2018]