Category Archives: Νέα / Ειδήσεις

Νέα / Ειδήσεις

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΑΝΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Ένα «ολοκληρωμένο Πλάνο Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή» έχει αναλάβει να εκπονήσει το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Μηχανικής του ΑΠΘ, για λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Πρόκειται για μια μελέτη που επεξεργάζεται και προσαρμόζει όλα τα απαραίτητα ευρωπαϊκά στοιχεία, αλλά και αξιολογεί όλα τα πιθανά σενάρια επιπτώσεων κλιματικής αλλαγής στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο επικεφαλής του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Μηχανικής ENVELAB (Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Μηχανικής του ΑΠΘ), καθηγητής Δημοσθένης Σαρηγιάννης εξηγεί: «Πρόκειται για ένα πλάνο που ανατέθηκε από την Περιφέρεια, προκειμένου να προστατευθεί η κοινωνία και η οικονομία της Κεντρικής Μακεδονίας από τις πιθανές επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής. Κάνουμε μια σειρά από σενάρια και υπολογίζουμε ποιες είναι οι κοινωνικές, οικονομικές επιπτώσεις και οι πιέσεις που θα δεχθεί η περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας από την κλιματική αλλαγή, έτσι ώστε να είναι έτοιμη θεσμικά η Περιφέρεια να τα αντιμετωπίσει. Έχουμε πλέον τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή. Ό,τι και να κάνουμε δεν μπορούμε να σταματήσουμε αυτή την πορεία και να επανέλθουμε στην αρχική μας τροχιά, αλλά μπορούμε σίγουρα να μειώσουμε την τάση αύξησης της θερμοκρασίας της ατμόσφαιρας και να εκπαιδεύσουμε την κοινωνία μας, ώστε να μειώσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις σε βάθος χρόνου. Είναι πολύ χρήσιμο εργαλείο ειδικά για την Ελλάδα, για περιοχές όπως η Κεντρική Μακεδονία που βρέχεται από θάλασσα. Είναι προφανές πως η αύξηση της επιφάνειας της θάλασσας θα έχει σοβαρότατες επιπτώσεις στην ακτογραμμή και σε όλες τις υποδομές και έμμεσα σε πολλαπλές κοινωνικο-οικονομικές διαστάσεις της ζωής στην Κεντρική Μακεδονία. Αυτό ακριβώς αντιμετωπίζει το Πλάνο Προσαρμογής».

Στο επίκεντρο και το προσφυγικό

Το Πλάνο Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή θα ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο διάστημα όπως εξηγούν οι ερευνητές του ENVELAB. Επίσης θα ληφθούν υπόψη όλες οι  περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές παράμετροι όπως το προσφυγικό. «Υπάρχουν μια σειρά από ζητήματα, ακόμη και το μεταναστευτικό που αλλάζουν τη σύνθεση του πληθυσμού και την ευαλωσιμότητά του. Προφανώς οι πρόσφυγες είναι πιο ευάλωτοι αυτή την περίοδο και πιο εκτεθειμένοι απ’ ό,τι εμείς στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Είναι μια παράμετρος που λαμβάνεται υπόψη στο πλάνο προσαρμογής», λέει ο κ. Σαρηγιάννης.

 

[ΠΗΓΗ: http://ergoliptesxalkidikis.blogspot.com/, 27/11/2019]

ΣΤΟ ΣΚΑΜΝΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΕΙΔΗ ΑΓΝΟΗΣΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΑΡΚΟ

Tην παραπομπή της Ελλάδας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε η Κομισιόν, επειδή δεν συμμορφώθηκε με απόφαση του ευρωδικαστηρίου, του 2017. Στην απόφασή του, το δικαστικό όργανο της ΕΕ είχε καταδικάσει την Ελλάδα για μη εκτέλεση απόφασης της Επιτροπής, του 2014, με την οποία απαιτήθηκε από τη χώρα μας να ανακτήσει ποσό ύψους 135,8 εκατ. ευρώ, ασυμβίβαστων ενισχύσεων από την ΛΑΡΚΟ, Γενική Μεταλλευτική & Μεταλλουργική Εταιρεία Α.Ε.

Τον Μάρτιο του 2014, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι διάφορα δημόσια μέτρα, τα οποία ελήφθησαν υπό μορφή εισφορών κεφαλαίου και κρατικών εγγυήσεων, υπέρ της ΛΑΡΚΟ παρείχαν στην εταιρεία αθέμιτο πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών της, κατά παράβαση των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Η Επιτροπή διέταξε την Ελλάδα να ανακτήσει την ασυμβίβαστη κρατική ενίσχυση ύψους 135,8 εκατ. ευρώ, επιπλέον των τόκων. Την ίδια ημερομηνία, η Επιτροπή εξέδωσε, επίσης, απόφαση στην οποία διαπίστωνε ότι το σχέδιο που πρότεινε η Ελλάδα για την πώληση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων της βιομηχανίας, θα μπορούσε να εφαρμοστεί χωρίς ο αγοραστής να υποχρεούται να επιστρέψει οποιαδήποτε ασυμβίβαστη κρατική ενίσχυση που χορηγήθηκε στην ΛΑΡΚΟ. Το σχέδιο πώλησης δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί.

Τον Νοέμβριο του 2017, το Δικαστήριο διαπίστωσε (υπόθεση C-481/16 Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ελληνικής Δημοκρατίας) ότι η Ελλάδα δεν εκτέλεσε την απόφαση της Επιτροπής του 2014 περί ανάκτησης και καταδίκασε την Ελλάδα για μη ανάκτηση της ασυμβίβαστης κρατικής ενίσχυσης, όπως απαιτείτο από την απόφαση περί ανάκτησης του 2014.

Τον Ιανουάριο του 2019, η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα σχετικά με τη μη εφαρμογή της απόφασης του Δικαστηρίου του 2017. Έως σήμερα, ήτοι, περισσότερα από πέντε χρόνια μετά την έκδοση της απόφασης της Επιτροπής και μετά την απόφαση του Δικαστηρίου και την προειδοποιητική επιστολή της Κομισιόν, η Ελλάδα δεν έχει ακόμη ανακτήσει την ασυμβίβαστη κρατική ενίσχυση από την ΛΑΡΚΟ. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή έχει πλέον ζητήσει από το Δικαστήριο να επιβάλει στην Ελλάδα τις ακόλουθες οικονομικές κυρώσεις:

– καταβολή κατ’ αποκοπήν ποσού περίπου 3.709 ευρώ ημερησίως για το χρονικό διάστημα από τις 9 Νοεμβρίου 2017 (ημερομηνία της πρώτης απόφασης του Δικαστηρίου) έως την ημερομηνία συμμόρφωσης της Ελλάδας με την απόφαση του Δικαστηρίου ή, εναλλακτικά, ελλείψει συμμόρφωσης, την ημερομηνία έκδοσης της δεύτερης απόφασης του Δικαστηρίου. Το ελάχιστο κατ’ αποκοπή ποσό δεν θα πρέπει να είναι χαμηλότερο από 1,3 εκατ. ευρώ.

– ημερήσια χρηματική ποινή ύψους περίπου 26.697 ευρώ από την ημέρα έκδοσης της απόφασής της Επιτροπής έως την ημερομηνία κατά την οποία η Ελλάδα θα θέσει τέρμα στην παράβαση.

Το Γενικό Δικαστήριο απέρριψε την προσφυγή ακύρωσης που υπέβαλε η ΛΑΡΚΟ κατά της απόφασης της Επιτροπής του 2014 (υπόθεση T-423/14). Επί του παρόντος εκκρεμεί ενώπιον του Δικαστηρίου αναίρεση που άσκησε η ΛΑΡΚΟ κατά της εν λόγω απόφασης στην υπόθεση C-244/18 P. Στη γνώμη που εξέδωσε στις 24 Οκτωβρίου 2019, ο γενικός εισαγγελέας κ. Saugmandsgaard Øe πρότεινε, μετά την εξέταση των λόγων αναίρεσης που προέβαλε η ΛΑΡΚΟ, την απόρριψή τους.

Το άρθρο 107 επιτρέπει ορισμένες κατηγορίες ενισχύσεων που προωθούν έναν στόχο κοινού συμφέροντος χωρίς να προκαλούν αδικαιολόγητη στρέβλωση του ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά. Οι ενισχύσεις που δεν πληρούν αυτούς τους όρους είναι ασυμβίβαστες. Σε περίπτωση που τα κράτη μέλη έχουν ήδη χορηγήσει ασυμβίβαστες ενισχύσεις, θα πρέπει να τις ανακτήσουν ταχέως από τους αποδέκτες. Αυτό είναι ουσιώδους σημασίας διότι οι καθυστερήσεις στην ανάκτηση παράνομων επιδοτήσεων διαιωνίζουν τις στρεβλώσεις του ανταγωνισμού τις οποίες προκάλεσαν οι ενισχύσεις και υπονομεύουν τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Για τον λόγο αυτό, το άρθρο 16 παράγραφος 3 του κανονισμού 2015/1589 και η ανακοίνωση της Επιτροπής για την ανάκτηση ενισχύσεων προβλέπουν ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβαίνουν σε άμεση και πραγματική ανάκτηση των ασυμβίβαστων ενισχύσεων από τον αποδέκτη.

Οι προσφυγές ακύρωσης που ασκούνται ενώπιον του Δικαστηρίου κατά αποφάσεων της Επιτροπής δεν αναστέλλουν την υποχρέωση του κράτους μέλους να ανακτήσει τις ενισχύσεις που κρίθηκαν ασυμβίβαστες (άρθρο 278 ΣΛΕΕ).

Εάν ένα κράτος μέλος δεν εκτελέσει απόφαση ανάκτησης, η Επιτροπή δύναται να ζητήσει αρχικά την έκδοση αναγνωριστικής απόφασης από το Δικαστήριο βάσει του άρθρου 108 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ για μη εκτέλεση της απόφασης. Σε περίπτωση που το εν λόγω κράτος μέλος εξακολουθεί να μην εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, το άρθρο 260 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ επιτρέπει στην Επιτροπή να το παραπέμψει στο Δικαστήριο για δεύτερη φορά και να ζητήσει την επιβολή χρηματικής ποινής.

[ΠΗΓΗ: https://www.energia.gr/, 27/11/2019]

ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Θετική ήταν η ανταπόκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο αίτημα που υπέβαλε η χώρα μας τον Σεπτέμβριο του 2019 για έξοδο από το ειδικό καθεστώς σχετικά με τις εξαγωγικές πιστώσεις, καθεστώς που ισχύει από το 2012.

Δημιουργούνται πλέον όροι ισοτιμίας των ελληνικών επιχειρήσεων με τις ευρωπαϊκές στο κρίσιμο πεδίο των συναλλαγών με το εξωτερικό, ενώ αποτελεί ένα ακόμη σημάδι ότι η ελληνική οικονομία ανακτά την αξιοπιστία της. Τίθεται τέλος στην πρακτική των δυσμενών όρων με τους οποίους ήταν αντιμέτωπες τα χρόνια της κρίσης πολλές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες, όπως π.χ. όταν χρειαζόταν να προκαταβάλλουν την αξία των πρώτων υλών. Το αποτέλεσμα ήταν να στερούνται ρευστότητας και να υστερούν σε ανταγωνιστικότητα.

Την άρση του ειδικού καθεστώτος υποστήριζαν κορυφαίοι οικονομικοί φορείς, όπως ο ΣΕΒ, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων, ο ΣΕΒΕ και η Τράπεζα της Ελλάδας, ενώ η χώρα μας είχε και στο παρελθόν αιτηθεί χωρίς επιτυχία την άρση του εμποδίου.

Την ελληνική θέση υποστήριξαν σε επίπεδο ΕΕ ο υφυπουργός για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια κ. Κώστας Φραγκογιάννης και ο γενικός γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας κ. Γρηγόρης Δημητριάδης σε συνεργασία με τη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπία στις Βρυξέλλες.

Η απόφαση της Επιτροπής για επάνοδο της Ελλάδας στον κατάλογο των χωρών με εμπορεύσιμους κινδύνους (marketable risk countries) εκτιμάται ότι είναι ένα ισχυρό μήνυμα εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία και θα έχει ευνοϊκές επιδράσεις στην πραγματική οικονομία.

“Η έξοδος από το ειδικό καθεστώς είναι ένα ακόμη βήμα επιστροφής στην κανονικότητα της οικονομίας και ταυτόχρονα ένα μήνυμα αισιοδοξίας για τις προοπτικές της με τη διευκόλυνση της λειτουργίας των επιχειρήσεων”  δήλωσε ο γενικός γραμματέας Εξωστρέφειας κ. Γρηγόρης Δημητριάδης. “Ο στόχος της εξωστρέφειας, πρόσθεσε, προϋποθέτει ισχυρές επιχειρήσεις που λειτουργούν με όρους ισοτιμίας σε όλα τα πεδία”.

 

[ΠΗΓΗ: https://www.capital.gr/, 26/11/2019]

ΑΛΒΑΝΙΑ: ΗΜΕΡΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΕΝΘΟΥΣ-ΣΤΟΥΣ 23 ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ

Ημέρα εθνικού πένθους κηρύχθηκε η σημερινή στην Αλβανία, την επομένη του ισχυρού σεισμού ο οποίος στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 23 ανθρώπους, ενώ τα σωστικά συνεργεία διπλασιάζουν τις προσπάθειές τους για να ανασύρουν επιζώντες από τα συντρίμμια κτιρίων που κατέρρευσαν.

Ο σεισμός 6,4 βαθμών, ο ισχυρότερος που έχει πλήξει αυτή τη χώρα των Βαλκανίων εδώ και πολλές δεκαετίες, προκάλεσε την κατάρρευση κτιρίων σαν να ήταν πύργοι από τραπουλόχαρτα, που παγίδευσαν ανθρώπους κάτω από βουνά από συντρίμμια.

“Χάσαμε πολλές ανθρώπινες ζωές, αλλά σώσαμε επίσης πολλές”, είπε ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο νοσοκομείο των Τιράνων χθες βράδυ για να δει τραυματίες. “Δυστυχώς, ο απολογισμός των απωλειών δεν είναι ο οριστικός”, προειδοποίησε, πριν ανακηρύξει την Τετάρτη “ημέρα εθνικού πένθους”.

Στρατιωτικοί, αστυνομικοί και στελέχη της Πολιτικής Προστασίας συνέχιζαν χθες όλη την ημέρα τις έρευνες στα συντρίμμια σε πόλεις κοντά στο επίκεντρο της καταστροφικής σεισμικής δόνησης, κοντά στις αλβανικές ακτές στην Αδριατική.

Ο μαραθώνιος των σωστικών συνεργείων δεν έχει τελειώσει: τα μέλη τους, με φακούς φορεμένους στα κεφάλια, δεν σταματούν τις προσπάθειες να εντοπίσουν και να ανασύρουν επιζήσαντες. “Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης θα συνεχιστούν όλη τη νύχτα”, είπε μια εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας. “Χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη προσοχή διότι το σκοτάδι κάνει οποιαδήποτε επιχείρηση ακόμα πιο δύσκολη”, συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό που δημοσιοποίησε το υπουργείο Άμυνας της Αλβανίας, 23 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, στην πλειονότητά τους στην παραθαλάσσια τουριστική πόλη του Δυρραχίου, καθώς και στη Θουμάνε, βόρεια της πρωτεύουσας. Ο αριθμός των ανθρώπων που διασώθηκαν ανέρχεται ως τώρα σε 45.

Τα περισσότερα θύματα ανασύρθηκαν από συντρίμμια κτιρίων που κατέρρευσαν σε αυτές τις δύο πόλεις. Στον απολογισμό συμπεριλαμβάνονται ένας άνδρας που σκοτώθηκε όταν μέσα στον πανικό του πήδησε από ύψος από το σπίτι του στην πόλη Κούρμπιν, καθώς κι ένας άνδρας που επέβαινε σε αυτοκίνητο που ενεπλάκη σε δυστύχημα όταν το τμήμα του δρόμου στο οποίο κινείτο καταστράφηκε. Μέλη ενός σωστικού συνεργείου αφηγήθηκαν σε αλβανικά ΜΜΕ ότι ένα από τα θύματα ήταν μια ηλικιωμένη που έκανε το σώμα της ασπίδα για να σώσει τον εγγονό της.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, περίπου 600 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους με ελαφρά τραύματα, εισήχθησαν και νοσηλεύονται σε διάφορα νοσοκομεία.

Νωρίτερα χθες στη Θουμάνε, κάτοικοι φώναζαν τα ονόματα των δικών τους — “Μίρα!” “Αριέλα!”… — που παγιδεύτηκαν στα συντρίμμια πενταώροφου κτιρίου που κατέρρευσε, με την ελπίδα ότι βρίσκονταν ακόμη στη ζωή, ότι θα τους απαντούσαν. Όντως, ακούστηκαν κραυγές ανθρώπων που έχουν θαφτεί στα συντρίμμια των σπιτιών τους, μετέδωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ο Ντουλεϊμάν, 50 ετών, περιμένει με αγωνία νέα για τη μητέρα του, 70 ετών, και την ανιψιά του, έξι ετών: “Δεν ξέρω αν είναι νεκρές ή ζωντανές. Φοβάμαι γι’ αυτές… Ακούστηκαν φωνές, μόνο ο Θεός ξέρει”.

[ΠΗΓΗ: https://www.capital.gr/, 27/11/2019]

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΠΡΟΩΡΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΑΚΡΙΒΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΝΤ ΥΨΟΥΣ 2,7 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ

Την ολοκλήρωση σήμερα της διαδικασίας της πρόωρης αποπληρωμής του ακριβού τμήματος των δανείων προς την Ελλάδα από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών επιβεβαιώνοντας πλήρως σχετικό δημοσίευμα του Capital.gr.

Όπως ανακοίνωσε το ΥΠΟΙΚ, η διαδικασία ενεργοποιήθηκε κατόπιν επίσημου αιτήματος του υπουργείου Οικονομικών, στις 16 Σεπτεμβρίου 2019.

Με την ολοκλήρωσή της υλοποιείται μία ακόμη προγραμματική δέσμευση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

Επισημαίνεται ότι το μέρος του δανείου που αποπληρώθηκε είναι ύψους 2,7 δισ. ευρώ.

Με τον χειρισμό αυτόν ενδυναμώνεται η αξιοπιστία της χώρας, μειώνεται το κόστος δανεισμού, καταβάλλονται μικρότερα ποσά, βελτιώνεται η βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους και ενισχύεται περαιτέρω η εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών, υπογραμμίζει το ΥΠΟΙΚ.

 

[ΠΗΓΗ: https://www.capital.gr/, 25/11/2019]

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ: Η ΜΙΚΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΝΩ ΣΤΙΣ ΛΑΣΠΕΣ

Είναι εξαιρετικά παρήγορο το γεγονός ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έκρινε σκόπιμο να στείλει κλιμάκιο του στην Ολυμπιάδα για να κάνει αυτοψία στις ζημιές που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία και την υπερχείλιση του ρέματος Μπασδέκη μέσα στον οικισμό.

Αυτή η παρηγοριά όμως  εξανεμίζεται, αν διαβάσει κανείς την ανακοίνωση που εξέδωσαν μετά την επίσκεψη τους. Αφενός είναι αυτό το… μυθικό κλείσιμο της ανακοίνωσης,  όπου ούτε λίγο ούτε πολύ εμφανίζουν το κόμμα και τους ανθρώπους του ως… ειδικούς σε θέματα αποκατάστασης και ασφαλείς υποδομές (!!!). 

Όταν επί 4,5 χρόνια διακυβέρνησης και δημοτικής αρχής εξαιρετικά φιλικής προς την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, το μόνο έργο που έκαναν στην περιοχή και το Δήμο ήταν κάποια κατά τόπους κοινωνικά παντοπωλεία. Παρ΄όλα αυτά βρίσκουν την διάθεση να κάνουν την γνωστή τους μικροπολιτική μέσα στις λάσπες της δυστυχίας και της απόγνωσης των συμπολιτών που επλήγησαν.

Αφετέρου τους λείπει η ειλικρίνεια από τα συμπεράσματα της επιθεώρησης τους, καθώς δεν υπάρχει, ούτε μια θετική αναφορά στην «Ελληνικός Χρυσός» που από την πρώτη στιγμή που φάνηκαν τα σημάδια των επερχόμενης πλημμύρας και των συνεπειών της έθεσε στην διάθεση των αρχών τα μηχανήματα και τους εργαζόμενους της, που είναι βεβαίως και κάτοικοι για να συνδράμουν στα έργα αποκατάστασης, που έπρεπε να γίνουν άμεσα έτσι ώστε να μην λειτουργήσει αθροιστικά προς το χειρότερο το νέο κύμα κακοκαιρίας που αναμένεται. Και δεν είναι μόνο αυτό…

Είναι ολοφάνερο πως κοστίζει στους ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ στην Χαλκιδική η άρνηση τους να επισκεφτούν και να ενημερωθούν επίσημα από τους ανθρώπους της Ελληνικός Χρυσός για το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό έργο αποκατάστασης που έχει γίνει ποτέ στην χώρα μας και αφορά τον καθαρισμό της λίμνης τελμάτων της Ολυμπιάδας. 

100 εκατομμύρια ευρώ κόστισε αυτό το τεράστιο έργο και θα όφειλαν να ξέρουν τι ακριβώς έχει γίνει πριν επιχειρήσουν να μιμηθούν τα όσα υποστηρίζει το «παρατηρητήριο μεταλλευτικών δραστηριοτήτων».

Οι ισχυρισμοί τους όμως δεν έχουν κανένα αντίκρισμα στην πραγματικότητα, και το μόνο που πετυχαίνουν είναι να διχάζουν την κοινωνία και να την στρέφουν εναντίον της μεταλλευτικής δραστηριότητας.

Η πραγματικότητα όμως θέλει την μεταλλευτική δραστηριότητα και τους ανθρώπους της αρωγούς σε όλα τα προβλήματα που παρουσιάζονται σηκώνοντας τα μανίκια και δουλεύοντας μέρα νύχτα για το καλύτερο αποτέλεσμα, ιδίως όταν εμφανίζονται έκτακτα γεγονότα και ανάγκες.

Μια κατάσταση που πόρρω απέχει από το παράλληλο σύμπαν όσων έχτισαν πολιτικές καριέρες κυνηγώντας το μεροκάματο τους και την αλήθεια που βιώνει και γνωρίζει σύμπασα η κοινωνία της ΒΑ Χαλκιδικής

[ΠΗΓΗ: http://politesaristoteli.blogspot.com/, 25/11/2019]

ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΙ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ

Το Αριστοτέλειο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Θεσσαλονίκης (ΑΜΦΙΘ) διοργανώνει την πρώτη εκλαϊκευμένη ομιλία του  Αναπληρωτή Καθηγητή του Τομέα Ορυκτολογίας-Πετρολογίας-Κοιτασματολογίας του Τμήματος Γεωλογίας του ΑΠΘ Βασίλη Μέλφου  με θέμα: «Ορυκτά και πετρώματα στο Αιγαίο: μια διαχρονική σχέση με την εξέλιξη του πολιτισμού», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 19:00, στον νέο χώρο του Μουσείου στο λιμάνι (Προβλήτα Α΄).

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Έκθεσης που παρουσιάζεται στο ΑΜΦΙΘ με θέμα «Τα Ορυκτά και ο Άνθρωπος».

Λίγα λόγια για το θέμα της ομιλίας

Η Ελλάδα έχει μία εξαιρετική γεωλογική ιστορία που έχει προκαλέσει το σχηματισμό σημαντικών πετρωμάτων και ορυκτών. Στο Αιγαίο αναπτύχθηκε ένα πλήθος πολιτισμών από τα Προϊστορικά χρόνια και από τότε η θάλασσα δεν έμεινε στιγμή αταξίδευτη και οι άνθρωποι αναζήτησαν στα νησιά και στα παράλια πρώτες ύλες μετατρέποντας τους υδάτινους δρόμους σε διαύλους επικοινωνίας, εμπορικών συναλλαγών και γνώσης. Τα προϊστορικά εργαλεία από οψιδιανό (οψιανός) της Μήλου, οι ηφαιστειακές μυλόπτερες των Κυκλάδων, οι γαίες και χρωστικές ύλες, τα ολόλευκα μάρμαρα και οι ποικιλόχρωμοι διακοσμητικοί λίθοι και τα μέταλλα του Λαυρίου και της Μακεδονίας έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην εδραίωση και ανάπτυξη του Αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού, αλλά και διαχρονικά σε πολλά στάδια της ιστορίας αυτού του τόπου. Κατά τον 19ο αι. ο «πυρετός» των μετάλλων και των βιομηχανικών ορυκτών, ιδιαίτερα στα νησιά του Αιγαίου, έδωσε σημαντική ώθηση στην οικονομία του νεοσύστατου Ελληνικού κράτους. Η εξορυκτική βιομηχανία συμβάλλει σημαντικά στην περιφερειακή ανάπτυξη σήμερα, ενώ οι περίπλοκες γεωλογικές διεργασίες στο Ηφαιστειακό Τόξο του Νότιου Αιγαίου, που αποτελεί μοναδικό παγκόσμιο φυσικό γεωλογικό εργαστήριο, δημιουργούν τις ορυκτές πρώτες ύλες του μέλλοντος.

Ο Βασίλης Μέλφος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Γεωλογίας του ΑΠΘ. Τα ερευνητικά του αντικείμενα σχετίζονται με τα κοιτάσματα ευγενών, κρίσιμων και σπάνιων μετάλλων στον ελληνικό χώρο. Ασχολείται, επίσης, με τη μελέτη αρχαίων λατομείων και με την προέλευση πρώτων υλών που χρησιμοποιήθηκαν στην κατασκευή λίθινων αντικείμενων από τη Νεολιθική περίοδο έως και τη σύγχρονη εποχή.

Τα τελευταία χρόνια κάνει μία προσπάθεια για να φέρει το κοινό πιο κοντά στον μαγικό κόσμο των Ορυκτών και των Πετρωμάτων. Έχει συγγράψει περισσότερες από 140 επιστημονικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά, καθώς και σε πρακτικά εθνικών και διεθνών συνεδρίων, και ένα βιβλίο με θέμα τα αρχαία λατομεία του Πράσινου Θεσσαλικού Λίθου στη Χασάμπαλη Λάρισας. Έχει δώσει πλήθος διαλέξεων για το ευρύ κοινό και τον Νοέμβριο του 2018 διοργάνωσε συναυλία κλασικής μουσικής με τίτλο «Η Αρμονία των Ήχων και των Λίθων». Πραγματοποιεί, επίσης, ξεναγήσεις τόσο σε αρχαία λατομεία, όσο και στη Θεσσαλονίκη με ειδικά θέματα, όπως οι διακοσμητικοί λίθοι στα μνημεία της πόλης. Πρόσφατα βραβεύθηκε από την Ακαδημία Αθηνών μαζί με τον συνεργάτη του Παναγιώτη Βουδούρη, με το βραβείο της Τάξεως των Θετικών Επιστημών έτους 2018 για την πρωτότυπη εργασία τους «Η μεταλλογένεση του Καινοζωικού στην Ελλάδα και η δυνατότητα για αναζήτηση πολύτιμων, κρίσιμων και σπανίων μετάλλων».

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη για το κοινό.

[ΠΗΓΗ: http://www.thestival.gr/, 24/11/2019]

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ EWG Η ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΑ 640 ΕΚΑΤ. ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ

Στο Euroworking Group που λαμβάνει χώρα σήμερα και αύριο,  με μεγάλο “ατού” την ιδιαίτερα θετική έκθεση για την 4η αξιολόγηση, η κυβέρνηση αναμένεται να κάνει το πρώτο “επίσημο” βήμα στη συζήτηση για αλλαγή χρήσης των κερδών ομολόγων (ώστε να στηρίξουν την επενδυτική προσπάθεια και όχι τη μείωση του χρέους), αλλά και για την γενικότερη μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων τη διετία 2021 2022.

Η ελληνική προσπάθεια αναμένεται να στηριχθεί και από την ολοκλήρωση της αποπληρωμής μέρους του ακριβού δανείου με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο η οποία, όπως έγραφε το Capital.gr, αναμένεται να λάβει χώρα σήμερα.

Ο βασικός στόχος της 2ήμερης Συνόδου των επιτελών των ΥΠΟΙΚ της Ευρωζώνης (σ.σ. σήμερα συνεδριάζει το EWG και αύριο το EFC) είναι να προετοιμασθεί το Eurogroup της 4ης Δεκεμβρίου και το Ecofin που θα ακολουθήσει. Τότε, με βάση τη θετική εισήγηση της Κομισιόν, αναμένεται να εγκρίνουν οι δανειστές την ενεργοποίηση του επόμενου πακέτου παρεμβάσεων στο χρέος αξίας 767 εκατομμυρίων ευρώ (σ.σ. αποτελείται από τη διατήρηση του χαμηλού επιτοκίου του δεύτερου δανείου και από την αποδέσμευση των κερδών ομολόγων που διακρατούν κράτη-μέλη αξίας 640 εκατ. ευρώ περίπου).

Το ποσό αυτό ορίζεται από την απόφαση του Eurogroup του 2018 πως μπορεί να αλλάξει χρήση και να δοθεί όχι για την χρηματοδότηση του χρέους αλλά για συμφωνημένες επενδύσεις). Θα εξεταστεί λοιπόν με ποια μέθοδο θα μπορέσει να αλλάξει χρήση. Η συζήτηση θα γίνει σε “κορυφαίο” επίπεδο στις 4/12 από τον ΥΠΟΙΚ Χρ. Σταικούρα, αλλά σήμερα και αύριο η “προεργασία” γίνεται σε επίπεδο EWG με τον επικεφαλής του ΣΟΕ Μιχάλη Αργυρού να εκπροσωπεί την ελληνική πλευρά.

Αποφάσεις το 2020

Το πιο πιθανό σενάριο είναι να μην υπάρξει άμεσα τελική απόφαση, αλλά να υπάρξει πρόοδος στο πώς θα δρομολογηθεί η εν λόγω κίνηση το επόμενο διάστημα. Και τούτο καθώς πρόκειται για μία κίνηση που θα γίνει για πρώτη φορά, συνδέεται με την Έκθεση Βιωσιμότητας του Χρέους και πρέπει να βρεθεί η “φόρμουλα” αλλαγής χρήσης.

Άλλωστε, το ποσό δεν θα χρησιμοποιηθεί φέτος αλλά εντός του 2020, όπως είχε αναφέρει πρόσφατα ο αρμόδιος Υφυπουργός Οικονομικών Θοδωρής Σκυλακάκης. Είχε πει ότι καλό είναι να φτάσει μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2020, ώστε να υπάρξει επαρκές διάστημα για την ωρίμανση και ολοκλήρωση των σχετικών με αυτό επενδύσεων. Συνολικά κάθε χρόνο μπορούν να φτάνουν 1,2 δισ ευρώ αν ολοκληρώνονται εγκαίρως οι αξιολογήσεις (σ.σ. παρεμβάσεις στο χρέος έχουμε κάθε δεύτερη αξιολόγηση).

Η μείωση πλεονασμάτων

Όσο για τον μεγάλο στόχο, της μείωσης των πλεονασμάτων από το 3,5% του ΑΕΠ ακόμη και στο 2% (όπως είχε αναφέρει προ ημερών ο υπουργός οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας), στόχος είναι η απόφαση να ενεργοποιηθεί την περίοδο 2021- 2022. Προς το σκοπό αυτό, οι συζητήσεις αναμένεται να γίνουν στα μέσα του επόμενου έτους, όταν θα υπάρχουν νεότερα στοιχεία τα οποία θα αποδεικνύουν τη δυνατότητα της κυβέρνησης για χαμηλότερο κόστος δανεισμού αλλά και τις ισχυρότερες αναπτυξιακές δυνατότητες.

Αυτό σημαίνει, βεβαίως, πως οι εν λόγω αποφάσεις μπορεί να συνδεθούν και με την επιτυχή ολοκλήρωση των επόμενων αξιολογήσεων, με την πέμπτη αξιολόγηση να αναμένεται την άνοιξη του 2020.

Εντός της εβδομάδας αναμένεται να κατατεθεί και το φορολογικό νομοσχέδιο στη Βουλή, ενώ με βάση νεώτερα στοιχεία για την πορεία των εσόδων στο φορολογικό πεδίο αλλά και στο σκέλος του ΠΔΕ, αναμένεται να ληφθούν και οι τελικές αποφάσεις για το μέρισμα του 2019. Έχει προαναγγελθεί από τον ΥΠΟΙΚ ότι θα είναι περιορισμένο σε εύρος λόγω των παροχών που έχουν προηγηθεί και θα σχετίζεται με παροχές σε χρήμα.

[ΠΗΓΗ: https://www.capital.gr/, της Δήμητρας Καδδά, 25/11/2019]

ΒΑΛΙΑΝΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΤ1: ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ “ΘΩΡΑΚΙΣΤΕΙ” Η ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο δήμαρχος Αριστοτέλη, στην Χαλκιδική, μιλάει για τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση των προβλημάτων από τη σφοδρή κακοκαιρία.

Δείτε το βίντεο εδώ

[ΠΗΓΗ: http://ergoliptesxalkidikis.blogspot.com/, 24/11/2019]

ΠΙΟ ΚΟΛΗΜΜΕΝΟΣ ΠΕΘΑΙΝΕΙΣ…

Παραθέτω το κάτωθι κείμενο αυτούσιο, όπως το διάβασα στο αριστερό blog https://www.902.gr/, μη έχοντας το σθένος ούτε καν να σχολιάσω… Αναρωτιέμαι όμως πως θα κάνουμε σαν χώρα, σαν λαός, το επόμενο βήμα προς τα εμπρός με όλους αυτούς τους «αριστερούς» κολλημένους σαν βαρίδια πάνω μας… Διαβάστε και αναλογιστείτε…

Να σταματήσει τη συνεργασία της η δημοτική αρχή με την αμερικάνικη πρεσβεία όπως εκφράζεται συγκεκριμένα και στη λειτουργία του «Xanthi TechLab» ζητά με Ερώτηση που κατέθεσε στο Δημοτικό Συμβούλιο η «Λαϊκή Συσπείρωση» Ξάνθης. Σημειώνεται πως το «Xanthi TechLab» δημιουργήθηκε με τη συνεργασία του Κέντρου Πολιτισμού του Δήμου Ξάνθης, της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ξάνθης και του Μορφωτικού Τμήματος της Αμερικανικής Πρεσβείας.

«Μαθαίνουμε από τον Τύπο πως στις 24 Νοεμβρίου θα γίνει το 2ο train brain από την eduact (που συνδιοργανώνει δράσεις με την “ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ” στο Δήμο Αριστοτέλη) και το Xanthi TechLab» τονίζεται στην Ερώτηση. «Όπως διαβάζουμε στο site της αμερικάνικης πρεσβείας: Από το 2015, το American Space στην Ξάνθη ανήκει στην ομάδα των δέκα “ενισχυμένων” American Spaces στην Ευρώπη που χαρακτηρίζονται με αυτό τον τρόπο επειδή συμβάλλουν σημαντικά στους στρατηγικούς στόχους του τμήματος International Information Programs του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών. Tο American Space στην Ξάνθη επελέγη στην κατηγορία αυτή για τη δυνατότητά του να παρέχει υπηρεσίες στο πολυπολιτισμικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής. Από τον Απρίλιο 2017, ο χώρος ανακαινίστηκε και εγκαινιάστηκε με την επωνυμία Xanthi TechLab επικεντρώνοντας τις δραστηριότητές του σε θέματα τεχνολογίας και εκπαίδευσης».

Έλεος!!!

ΚΑΛΩΣ ΤΟ ΤΟ ΠΑΛΙΚΑΡΙ…

Θυμάστε τον Κρίτωνα Αρσένη; Ναι, ναι, τον επονομαζόμενο και «Ταρζάν των Βρυξελλών» από τη θητεία του ως ευρωβουλευτή με την κυβέρνηση ΓΑΠ. Θα θυμάστε βέβαια και το πως χρησιμοποίησε για ένα διάστημα αργότερα, γύρω στο 2014, τις Σκουριές για τη δική του προεκλογική προβολή και μετά, όταν ο «αγώνας» δεν του ήταν πλέον χρήσιμος, εξαφανίστηκε…

Ε, λοιπόν το παλληκάρι επανεμφανίστηκε ως Βουλευτής του ΜέΡΑ25 και συναντήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στα γραφεία του ΜέΡΑ25 στη Βουλή, με αντιπροσωπεία Δημάρχων Θράκης και συγκεκριμένα του Δημάρχου Ορεστιάδας και Προέδρου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης Βασίλη Μαυρίδη, του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης Ιωάννη Ζαμπούκη και του Δημάρχου Μαρώνειας – Σαπών Ντίνου Χαριτόπουλου.

Ο Κρίτωνας τους διαβεβαίωσε ότι το κόμμα «είναι υπέρ της αξιοποίησης των ενεργειακών πόρων, της προσόδου τους, από την τοπική κοινωνία. Χωρίς δηλαδή την παρουσία μεγάλων ιδιωτικών εταιρειών που θα τους νέμονται, ώστε να εμπλακούν σε αυτούς ενεργά τόσο οι δήμοι, όσο και οι συνεταιρισμοί». Εξ άλλου δήλωσε για άλλη μια φορά την πλήρη εναντίωση του Βαρουφάκειου ΜέΡΑ25 -ως μοναδικού πράσινου κοινοβουλευτικού κόμματος στη χώρα- σε κάθε μορφή εξόρυξης!!!

Ακούς ΣΥΡΙΖΑ; Αυτοί πάνε να σου κλέψουν την πράσινη ατζέντα που με τόσο ζήλο προωθείς (ελλείψει άλλης, πολιτικής…)… Το νου σας σύντροφοι…

 

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΝO

Ανακοίνωση αναφορικά με την δικαστική διαμάχη του Πάνου Καμμένου με τον Χρήστο Πάχτα εξέδωσαν οι «Ανεξάρτητοι Έλληνες». (Αν δεν θυμάστε ποιοι είναι οι «Ανεξάρτητοι Έλληνες», είναι εκείνο το κόμμα της κωλοτούμπας με αρχηγό τον Καμμένο, που επί μια τετραετία ταλάνισε τον ελληνικό λαό συγκυβερνώντας με τον ΣΥΡΙΖΑ…).

Στην ανακοίνωση τους, όπως διαβάζω στο lifo.gr,  αναφέρουν τα ακόλουθα: 

«Ο πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Πάνος Καμμένος απαλλάχθηκε ομόφωνα, τελεσίδικα και αμετάκλητα από το αρμόδιο ποινικό δικαστήριο Θεσσαλονίκης για τα ψευδή αδικήματα που προσπάθησε να του προσάψει ο κ. Πάχτας. Ωστόσο, ο πρώην δήμαρχος Αριστοτέλη προσέφυγε περιέργως στα αστικά δικαστήρια του Πειραιά, ενώ το αναμενόμενο θα ήταν να προσφύγει σε αυτά της Θεσσαλονίκης. Πέτυχε έτσι σκανδαλωδώς την έκδοση μιας απόφασης η οποία έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις αμετάκλητες παραδοχές του ποινικού δικαστηρίου το οποίο τον απάλλαξε αμετάκλητα και πανηγυρικά. Γι’ αυτή την απόφαση ο πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων προσφεύγει ήδη στον Άρειο Πάγο»

Για όσους δεν καταλάβατε, είναι διαφορετική η δικαιοσύνη στην Θεσσαλονίκη και διαφορετική στον Πειραιά! Καλά τα έλεγε ο φίλος μου ο Θανάσης πως κάτω από το Αυλάκι είναι άλλη Ελλάδα… Έτσι ο πονηρός Πάχτας, που προσπαθεί να σπιλώσει την ακηλίδωτη πολιτική εικόνα του κου Καμμένου, πήγε στον Πειραιά, και πέτυχε καταδίκη του Πάνου για τα «ψευδή αδικήματα»(!!!)… Κακώς κε Πάχτα, αφού απαλλάχτηκε στη Θεσσαλονίκη ο Πανούλης, τι τα ψάχνεις εσύ στον Πειραιά, και προσφεύγεις κατά της πρωτόδικης απόφασης; Μας ρώτησες; Αλλά… πίσω έχει η αχλάδα την ουρά και ο Πάνος Καμμένος θα προσφύγει στον Άρειο Πάγο!

Και  όποιος   έγραψε στο μπλογκ του «ΑΚΟΥΡΑΣΤΟΣ ΣΤΙΣ ΦΑΠΕΣ», ντροπή… Να του καεί το βίντεο!