Category Archives: Αρχική

Άρθρα αρχικής σελίδας

Ο ΣΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΛΑΤΟΜΙΚΟ ΝΟΜΟ

Ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ), όλο το 2017 και μέχρι την κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή στις 15-1-2018, έκανε προσπάθεια να πείσει για τις απόψεις του και να περάσει συγκεκριμένες τροποποιήσεις επί των επάλληλων σχεδίων που κατατίθεντο από το ΥΠΕΝ, υπόψη των φορέων, για ανταλλαγή απόψεων.

Πραγματοποιήθηκαν 10 συνεδριάσεις της ειδικής ομάδας εργασίας του ΣΜΕ, κατατέθηκαν δεκάδες προτάσεις για τροποποιήσεις από τα στελέχη των εταιρειών μελών, συζητήθηκε σε 12 συνεδριάσεις του ΔΣ, το προεδρείο του ΣΜΕ ήρθε σε επαφή 10 φορές με το Γεν. Γραμματέα Ενέργειας και ΟΠΥ κ. Μ. Βερροιόπουλο και 2 φορές με τον υπουργό κ. Σταθάκη.

Κατατέθηκαν στο ΥΠΕΝ παρατηρήσεις-προτάσεις επί 8 σχεδίων εργασίας του νομοσχεδίου και πλέον των 20 σημειωμάτων και υπομνημάτων σε επιμέρους άρθρα ή επιμέρους θέματα που ζητούσε να συμπεριληφθούν στο νομοσχέδιο.

Τέλος, ο ΣΜΕ εκλήθη στη συνεδρίαση των Επιτροπών της Βουλής των αρμόδιων για το «Πολυνομοσχέδιο», μέρος του οποίου ήταν και το Λατομικό, όπου ο Πρόεδρος του ΣΜΕ κ. Α. Κεφάλας υποστήριξε βασικές ενστάσεις επ’ αυτού όπως: η επιβολή πράσινου τέλους 1% επί του κύκλου εργασιών σε λατομεία πέραν της 40ετίας, η αναδρομική πληρωμή μισθωμάτων για τις αμφισβητούμενες ιδιοκτησίες μετά την τελεσιδικία υπερ του Δημοσίου και η παράταση των μισθώσεων λατομείων πέραν της 40 ετίας με τη σύμφωνη γνώμη του εκμισθωτή.

Το τελικό αποτέλεσμα δεν δικαιώνει την πολύ μεγάλη προσπάθεια. Υπέρογκα μισθώματα και τέλη, ανασφάλεια για τη συνέχιση της λατομικής δραστηριότητας σε λατομεία που έχουν συμπληρώσει 40 χρόνια λειτουργίας και όλα όσα αναφέρθηκαν προηγούμενα, είναι τα πλέον σημαντικά από τα προβλήματα που επιπρόσθετα δημιουργούνται στις λατομικές επιχειρήσεις.

Αυτό, σε συνάρτηση με την τεράστια πτώση ζήτησης της εσωτερικής αγοράς σε λατομικά προϊόντα, την πολύχρονη και εν πολλοίς, αβέβαιου αποτελέσματος περιβαλλοντική αδειοδότηση και τη μεγάλη φορολογία των επιχειρήσεων, δημιουργεί πρόσθετο ασφυκτικό κλοιό γύρω από τη λατομική δραστηριότητα.

Παρόλα αυτά, το νομοσχέδιο αυτό έχει και θετικές πλευρές όπως η ενιαία διατύπωση σε ενιαίο κείμενο όλων των λατομικών διατάξεων, ο καθορισμός του μέγιστου διαστήματος ισχύος των μισθώσεων στα 70 χρόνια ώστε να πραγματοποιείται η καλύτερη δυνατή βιώσιμη εκμετάλλευση των πόρων, η προσπάθεια σχετικών απλοποιήσεων στις αδειοδοτικές διαδικασίες, η προσπάθεια περιορισμού της παράνομης λατόμευσης και της παράνομης εμπορίας λατομικών προϊόντων και η αναμόρφωση της διαδικασίας καθορισμού λατομικών περιοχών.

[ΠΗΓΗ: oryktosploutos.net, επιμέλεια Π. Τζεφέρη, από «ΣΜΕ – Ενημέρωση Φλεβάρης 2018», 2/3/2018]

 

ΤΟ ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ

 

Για το σύστημα περιβαλλοντικής παρακολούθησης που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα βραβεύτηκε πρόσφατα η Ελληνικός Χρυσός Α.Ε., αποσπώντας το χρυσό βραβείο στην κατηγορία «Βιώσιμη Ανάπτυξη – Διαχείριση Φυσικών Πόρων», κατά τη φετινή διοργάνωση των Responsible Business Awards.

Πρόκειται για έναν θεσμό που γεννήθηκε από την ανάγκη της ελληνικής επιχειρημαπκότηια5 να προαγάγει καλές πρακτικές και να αναδείξει παραδείγματα προς μίμηση στους τομείς της εταιρικής υπευθυνότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Με κόστος εξοπλισμού 4.000.000 ευρώ και ετήσιο κόστος λειτουργίας περίπου 2.000.000 ευρώ, το Σύστημα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης της Ελληνικός Χρυσός A.E. αποτελεί ένα από τα πιο εκτεταμένα συστήματα παρακολούθησή περιβαλλοντικών παραμέτρων σε 320 σημεία εντός και εκτός των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων.

«Καταγράφεται η ποιότητα εδαφών, νερών και ατμόσφαιρας με τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό, ενώ ελέγχεται πλήρως το επίπεδο θορύβων και δονήσεων που μπορεί να προκαλούνται από την εξορυκτική δραστηριότητα», λέει η κυρία Έμμυ Γαζέα, επικεφαλής του τομέα Περιβάλλοντος της Ελληνικοί Xpuoos. Το πιο σημαντικό, όπως αναφέρει, είναι ότι τα στοιχεία στέλνονται μέσω δορυφόρου σε ειδική βάση δεδομένων συνδεδεμένη με το Διαδίκτυο και είναι διαθέσιμα δημόσια, για κάθε ενδιαφερόμενο, σε ειδικό ιστότοπο. Έτσι, κάθε πολίτης, με ένα απλό κλικ στον υπολογιστή του, μπορεί να ενημερωθεί για τα πάντα: για το τι νερό πίνει, τι ατμόσφαιρα έχει γύρω του, εκεί όπου μεγαλώνει τα παιδιά του. Επιπλέον, ανά πάσα στιγμή, καταγράφεται η βελτίωση του περιβάλλοντος που επέρχεται από τις εργασίες αποκατάστασή που υλοποιούνται σε όλες τις προγενέστερες αποθέσεις από την παλαιότερη δραστηριότητα των μεταλλείων.

Μια άλλη σημανπκό πρόκληση που κατάφερε να διαχειριστεί αυτό το πρόγραμμα έχει να κάνει με την τροφοδότηση δεδομένων, πλήρως αξιοποιήσιμων και από την Πολιτεία και την Τοπική Αυτοδιοίκηση. «Τα αναλυτικά αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται σε πίνακες και διαγράμματα και υποβάλλονται σε τριμηνιαία και ετήσια βάση στις αρμόδιες αρχές. Τι προσφέρει αυτό το πρόγραμμα στην Πολιτεία και τους πολίτες; Την απόλυτη διαφάνεια», αναφέρει ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Πληροφοριακών Συστημάτων της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε., Στέλιος Γκρίλης. «Εκτός από την ποιότητα του περιβάλλοντος, το συγκεκριμένο monitoring system παρακολουθεί και καταγράφει τις επιφανειακές απορροές, τις εκπομπές αερίων, τα στερεά κατάλοιπα, την ποιότητα του πόσιμου νερού, προσφέροντας μια πλήρη και ξεκάθαρη εικόνα σε όλους».

Το χρυσό μετάλλιο για την Ελληνικός Χρυσός συνόδεψαν δύο ακόμα διακρίσεις στη διοργάνωση: χάλκινο μετάλλιο για τη στήριξη της Εθνικής Παραολυμπιακής Ομάδας και ασημένιο βραβείο συμβολής στην τοπική ανάπτυξη για την πραγματική συνεισφορά της στα αναπτυξιακά δεδομένα της ΒΑ Χαλκιδικής. Για την Ελληνικοί Χρυσός η αξία αυτής της αναγνώρισης –ειδικά για τις πρακτικές που ακολουθεί στον τομέα του περιβάλλοντος– είναι διπλά, εξηγεί ο αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλός της Δημήτρης Δημητριάδης: «Επιβεβαιώνει ότι βρισκόμαστε στη σωστή τροχιά για την επίτευξη του στόχου που έχουμε θέσει: όχι μόνο να καταστήσουμε ξανά την Ελλάδα μία από τις σημαντικότερες παραγωγούς χαλκού και χρυσού, αλλά και να το πετύχουμε μέσω τεχνογνωσίας και βέλτιστων διαθέσιμων πρακτικών που θα καταστήσουν την παρουσία μας στη Βόρεια Χαλκιδική πρότυπο και μέσο συμβολής στην έξοδο της Ελλάδας από την οικονομική κρίση».

Δείτε στην ψηφιακή πλατφόρμα όλες τις μετρήσεις: https://environmental.hellas-gold.com/

 

[ΠΗΓΗ: ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, 4/3/2018]

ΑΝΤΙΔΡΑ ΘΕΤΙΚΑ Ο ΧΡΥΣΟΣ

Με άνοδο αντέδρασε χθες η τιμή του χρυσού στην απειλή ενός εμπορικού πολέμου στρέφοντας τους επενδυτές στο ασφαλές καταφύγια του χρυσού. Η τιμή spot του χρυσού στο Λονδίνο ενισχυόταν ενδοσυνεδριακά 0,5% στα 1.323,30 δολάρια η ουγκιά.

Ωστόσο, σε εβδομαδιαία βάση, η τιμή του χρυσού υποχώρησε 0,4%, παρουσιάζοντας απώλειες για δεύτερη διαδοχική εβδομάδα.

Από τα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, η τιμή αργύρου ενισχυόταν 0,3% στα 16,52 δολάρια η ουγκιά, αφού όμως είχα βρεθεί σε χαμηλό διμήνου στη συνεδρίαση της Πέμπτης. Σε εβδομαδιαία βάση υποχώρησε 0,2%.

Η πλατίνα έκλεισε στα 964,40 δολάρια η ουγκιά με πτώση 0,2%. Σε εβδομαδιαία βάση κατέγραψε απώλειες 3,2%, ενώ το παλλάδιο υποχώρησε 5%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση σε διάρκεια μεγαλύτερη του έτους.

 

[ΠΗΓΗ:ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, 3/3/2018]

ΠΑΪΑΤ: ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΤΟ “ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟ” ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

“Οι ΗΠΑ ενδιαφέρονται για την ανάκαμψη της Ελλάδας” τόνισε ο Αμερικανός πρέσβης στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ, μιλώντας στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. “Γνωρίζω ότι υπάρχουν επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα και πρέπει να ενημερωθεί η επενδυτική κοινότητα για το πόσο έχει βελτιωθεί η κατάσταση στη χώρα” συμπλήρωσε.

Ωστόσο, όπως είπε, “η Νο 1 ανησυχία της αμερικανικής επενδυτικής κοινότητας είναι ο φόβος μην αλλάξουν τα δεδομένα, μη γίνει κάτι το απρόβλεπτο. Ακούω από τους Αμερικανούς επενδυτές: Εάν φέρω χρήμα στην Ελλάδα, οι όροι που έχουν τεθεί θα ισχύουν σε μερικούς μήνες; Και φυσικά υπάρχει και το ζήτημα της εφαρμογής των όρων”.

Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά είπε πως “όπως είπα και πριν δώδεκα μήνες, ανησυχώ για ένα ατύχημα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας”. Όπως είπε ο Αμερικανός πρέσβης, η Ουάσιγκτον συμμετέχει ενεργά στην εξομάλυνση των σχέσεων Ελλάδας – Τουρκίας, “συζητάμε με την ελληνική και την τουρκική πλευρά για τις μεταξύ τους σχέσεις”. Παράλληλα πρόσθεσε ότι μιλώντας από τον Λευκό Οίκο ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας έχει δεσμευτεί ότι η ελληνική πλευρά εργάζεται για τη φιλία των δύο χωρών.

Ακόμη τόνισε ότι οι ΗΠΑ παρακολουθούν στενά την υπόθεση με τη σύλληψη των δύο Ελλήνων στρατιωτικών και είναι “μέσα” στις κινήσεις που γίνονται, συμπληρώνοντας πως σήμερα είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον βοηθό υπουργό Εξωτερικών.

Ο Τζ. Πάιατ σημείωσε πως “οι ΗΠΑ είναι ο ισχυρότερος σύμμαχος στην προσπάθεια για τις καλές σχέσεις Ελλάδας – Τουρκίας”, ενώ αναφερόμενος στο επεισόδιο κατά το οποίο η Τουρκία εμπόδισε γεώτρηση στην Κύπρο είπε πως “πιστεύουμε ότι οι Κύπριοι θα πρέπει να μπορούν να εκμεταλλεύονται τους φυσικούς τους πόρους”. “Όπως είπα και πριν δώδεκα μήνες, ανησυχώ για ένα ατύχημα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Γι’ αυτό πληρωνόμαστε οι διπλωμάτες, για να το αποφύγουμε αυτό” είπε χαρακτηριστικά.

Σχετικά με την ελληνοαμερικανική φιλία, ο Τζ. Πάιατ σημείωσε πως “νομίζω ότι οι σχέσεις ΗΠΑ – Ελλάδας είναι οι καλύτερες των τελευταίων δεκαετιών, χάρη στις προσπάθειες των τελευταίων αμερικανικών και ελληνικών κυβερνήσεων. Οι σχέσεις μας αντανακλούν τα κοινά μας συμφέροντα. Πρέπει να εργαστούμε για να κάνουμε τις ΗΠΑ αλλά και την Ευρώπη ισχυρότερες”.

Ο κ. Πάιατ αναφέρθηκε και στο Σκοπιανό. “Μας ενδιαφέρει να υπάρξει λύση στο ονοματολογικό. Είναι ξεκάθαρο για τις ΗΠΑ ότι οι κυβερνήσεις Ελλάδας και πΓΔΜ βλέπουν αυτή τη διαπραγμάτευση ως ευκαιρία για λύση” είπε ο Αμερικανός πρέσβης.

Αναφορικά με την υπόθεση Novartis είπε χαρακτηριστικά πως “είχα μία αρχή τους τελευταίους 18 μήνες, να μην ασχολούμαι με τα πολιτικά της Ελλάδας. Δεν είμαι σε θέση να σχολιάσω την έρευνα της Ελλάδας και για τις ΗΠΑ μπορώ να πω μόνο ότι το FBI ερευνά αμερικανικές υποθέσεις”.

[ΠΗΓΗ: http://www.capital.gr/, της Σοφίας Κουτάνη, 2/3/2018]

 

ΑΡΝΑΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ «ΧΕΛΙΔΟΝΑ ΕΡΧΕΤΑΙ»

Την 1η Μαρτίου στην πόλη της Αρναίας αναβιώνει όπως κάθε χρόνο το έθιμο της Χελιδόνας. Τα παιδιά της Αρναίας κρατούν ένα ξύλινο κουτί που είναι από μπροστά ανοιχτό, ντυμένο με κισσό  και από πάνω είναι καρφωμένο ένα ξύλινο χελιδόνι. Όλοι μαζί τραγουδούν τη χελιδόνα σε όλη την πόλη της Αρναίας  από σπίτι σε σπίτι ……..

Χιλιδόνα έρχιτι από την Αραβία, / φέρνει, φέρνει, άνοιξη , φέρνει κι καλουκαίρι..

Εμείς για τούτο ήρθαμε να σας παρακαλέσουμι, / να μας δώστι πέντι αυγά, πέντι αυγά, πέντι κουκά.,

κι’ άλλα πέντι ντ’ Πασχαλιά, για να γιννάει η κλουσαριά / και να σέρνει τα πουλιά, καθώς η μάνα τα παιδιά.

Μάρτσ’ μας ήρθι, καλώς μας ήρθι, τα δέντρα ανθίζουν, / τα λειβάδια πρασινίζουν,, και τα ζώα χαίρουντι,  

έξω ψίλοι , ποντικοί, μέσ’ Αγία και χαρά και/ το Πάσχα μας μ’ υγιά.

Να ζήστι, ν’ ακούστι, τα’ χιλιδόνα, Αμήν.

Δείτε εδώ και ένα σχετικό βίντεο

 

[ΠΗΓΗ: http://ergoliptesxalkidikis.blogspot.gr/, 1/3/2018]

Γ. ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ: ΥΠΑΡΧΕΙ ΙΣΧΥΡΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΠΩΣΗΣ

Ύστερα από την επώδυνη πολύχρονη προσαρμογή σε πολλές χώρες της Ευρώπης, υπάρχει κίνδυνος μεταρρυθμιστικής κόπωσης, προειδοποίησε από το βήμα του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών ο πρώην διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιώργος Προβόπουλος. Ο κ. Προβόπουλος τόνισε ότι η κόπωση αυτή ενδέχεται να μειώσει την προθυμία -τόσο της πολιτικής ηγεσίας όσο και της κοινωνίας- να συνεχιστούν οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσει και η ολοκλήρωση της ΟΝΕ. Ωστόσο ο ίδιος κάλεσε να “δούμε σαν παράθυρο ευκαιρίας τις καλύτερες οικονομικές συνθήκες, προκειμένου να βεβαιωθούμε ότι η επόμενη κρίση θα μας βρει πιο ανθεκτικούς”.

“Με οδηγό τα διδάγματα της κρίσης, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η επόμενη κρίση θα μας βρει πιο ανθεκτικούς και θα οδηγήσει σε περαιτέρω σύγκλιση των οικονομικών στην Ευρώπη” είπε, θέτοντας ως στόχο τη βαθύτερη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. “Να συνεχιστούν οι διαρθρωτικές αλλαγές στην Ελλάδα”, είπε χαρακτηριστικά, ενώ εκτίμησε ότι τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί τεράστια πρόοδος όσον αφορά στη μεταφορά της εξυγίανσης και της εποπτείας από εθνικό επίπεδο, σε επίπεδο SSM”.

Ο πρώην διοικητής της ΤτΕ επεσήμανε ακόμη ότι 10 χρόνια μετά το ξέσπασμα της κρίσης η ευρωπαϊκή οικονομία ενισχύεται, η απασχόληση αυξάνεται, ενώ το Brexit δεν έχει προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη.

Αναφερόμενος στη βελτίωση της ελληνικής οικονομίας, ο Γ. Προβόπουλος σημείωσε πως “το πραγματικό ΑΕΠ αυξάνεται σταθερά τα τελευταία 19 τρίμηνα, η οικονομία κινείται με θετικούς ρυθμούς, η ανάκαμψη έχει αυξήσει την απασχόληση κατά 7,5%, το ποσοστό ανεργίας κινείται γύρω στο 8,7% και έχει τάση περαιτέρω μείωσης”.

Όπως είπε, η αύξηση της απασχόλησης στηρίζει την ιδιωτική κατανάλωση, ενώ εκτίμησε ότι οι προοπτικές για επενδύσεις είναι θετικές, το κεφαλαιακό απόθεμα έχει ποιοτικά απαξιωθεί, η κερδοφορία έχει δημιουργήσει εσωτερικά κεφάλαια και οι συνθήκες χρηματοδότησης είναι ευνοϊκότερες, λόγω της χαλαρής ευρωπαϊκής νομισματικής πολιτικής.

Ο κ. Προβόπουλος τόνισε ότι βασική πηγή ανάκαμψης αποτελεί η εγχώρια ζήτηση, καθώς η ευρωπαϊκή οικονομία απολαμβάνει ανάκαμψη. Ωστόσο τόνισε ότι ο πληθωρισμός παραμένει κάτω του στόχου της ΕΚΤ, λόγω της περιορισμένης ανόδου των μισθών και του υψηλού ακόμη ποσοστού ανεργίας αλλά και των ευέλικτων μορφών εργασίας. Ο ίδιος επεσήμανε πως σε περίπτωση που ο χαμηλός πληθωρισμός επιμείνει, θα πρέπει η ΕΚΤ να επανακαθορίσει τη στάση της.

Σχετικά με την ΕΚΤ, ο πρώην διοικητής της ΤτΕ ανέφερε ότι η ευρωτράπεζα  θα διατηρήσει το βασικό της επιτόκιο στο 0% για ένα διάστημα ακόμη και ότι έχει τετραπλασιάσει τον ισολογισμό της.

“Οι φόβοι ότι η παρατεινόμενη χαλαρή νομισματική πολιτική θα δημιουργήσει προβλήματα -για παράδειγμα στον πληθωρισμό- δεν έχουν επαληθευτεί. Οι κίνδυνοι μπορεί να προκύψουν από τυχόν παράταση της χαλαρής νομισματικής πολιτικής” είπε χαρακτηριστικά ο Γ. Προβόπουλος ενώ εκτίμησε ότι η αλλαγή στη νομισματική πολιτική δεν θα αργήσει. “Έχουμε δηλώσεις ότι η τάση του QE μπορεί να αλλάξει, αλλά πρέπει να γίνει με προσοχή διότι μπορεί να προκαλέσει αναταράξεις” προειδοποίησε ο Γ. Προβόπουλος.

“Ο τραπεζικός τομέας σε κάποιες χώρες -όχι στην Ελλάδα- προκάλεσε την κρίση. Παραμένει το θέμα της κερδοφορίας, διότι είναι χαμηλή, ακόμη και από το εκτιμώμενο κόστος των τραπεζών” σημείωσε στην ομιλία του ο Γ. Προβόπουλος.

 

[ΠΗΓΗ: http://www.capital.gr/, της Σοφίας Κουτάνη, 1/3/2018]

ΙΣΧΥΡΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

Στην τουριστική έκθεση του Βελιγραδίου συμμετείχε η Χαλκιδική μέσω του Τουριστικού Οργανισμού από τις 22 έως τις 25 Φεβρουαρίου 2018 με διπλό σταντ εντός του περιπτέρου του ΕΟΤ. Την αποστολή της Χαλκιδικής πλαισίωσαν ο Πρόεδρος του Τουριστικού Οργανισμού και της Ένωσης Ξενοδοχείων, κ. Γρηγόρης Τάσιος, στελέχη του Οργανισμού, ξενοδόχοι, εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Ενοικιαζόμενων Δωματίων και Διαμερισμάτων Χαλκιδικής, εκπρόσωπος του Δήμου Αριστοτέλη.

Στην έκθεση ITTFA 2018, η οποία αποτελεί εδώ και 40 περίπου χρόνια το μεγαλύτερο τουριστικό γεγονός της Σερβίας, αλλά και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, η Ελλάδα ήταν η τιμώμενη χώρα και το περίπτερο του ΕΟΤ καλαίσθητο και στο κεντρικό σημείο του μεγάλου Ηall 1. Στην έκθεση παραβρέθηκε η Υπουργός Τουρισμού κυρία Κουντουρά, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κύριος Τζιτζικώστας, εκπρόσωποι φορέων και επαγγελματίες.

Τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί σταθερή αύξηση των οργανωμένων διακοπών των Σέρβων τουριστών στην Ελλάδα από χρόνο σε χρόνο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν το 2017 επισκέφθηκαν την Ελλάδα 850.000 Σέρβοι τουρίστες και αναμένεται αύξηση 15% για το 2018. Οι προ-κρατήσεις προς ελληνικούς προορισμούς είναι 30% πάνω από τις αντίστοιχες του προηγούμενου έτους.

Η Χαλκιδική δεν χρειάζεται συστάσεις στους Σέρβους, καθώς αποτελεί για αυτούς παραδοσιακά την πρώτη επιλογή διακοπών, γεγονός που επιβεβαιώθηκε και από την υψηλή επισκεψιμότητα που είχε το περίπτερο μας (πάνω από 1.500 επισκέπτες). Οι Σέρβοι προτιμούν κυρίως διαμερίσματα για τη διαμονή τους, αρκετά όμως είναι και τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν στην έκθεση ως συν-εκθέτες εντός των περιπτέρων των τουριστικών γραφείων που δραστηριοποιούνται στην Σερβία και ασχολούνται με τον εισερχόμενο τουρισμό προς τη Χαλκιδική αλλά και ολόκληρη την Ελλάδα.

Παράλληλα, η Χαλκιδική έδωσε ηχηρό παρών στην τουριστική έκθεση TTR 2018 στο Βουκουρέστι (22-25 Μαρτίου 2018) με τη συμμετοχή ξενοδόχων, εκπροσώπων τουριστικών καταλυμάτων και επαγγελματιών της τουριστικής βιομηχανίας του νομού προωθώντας τις εξωτικές παραλίες, τα αξιοζήλευτα αξιοθέατά της, τις ποικίλες δραστηριότητες και το γαστρονομικό της πλούτο που την καθιστούν έναν επίγειο παράδεισο.

Θετικό είναι το πρόσημο των προ-κρατήσεων στη Ρουμανία για τη Χαλκιδική, όπως προέκυψε από τις συναντήσεις που είχαν τα στελέχη του Οργανισμού με ταξιδιωτικά πρακτορεία και TO της Ρουμανίας που δραστηριοποιούνται στο νομό. Μεγάλη όμως ήταν και η προσέλευση και το ενδιαφέρον του κοινού για την περιοχή μας, πάνω από 1.000 Ρουμάνοι επισκέφτηκαν το περίπτερο μας, που καταγράφηκε και αξιοποιήθηκε κατάλληλα από τους εκπροσώπους του Τουριστικού Οργανισμού Χαλκιδικής που παρέστησαν στην έκθεση.

Στο πλαίσιο της έκθεσης TTR 2018 σε συνεργασία με το γραφείο ΕΟΤ Ρουμανίας και την υποστήριξη της Ομοσπονδίας Τουριστικών Πρακτόρων Ρουμανίας, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση με στόχο την καλύτερη πληροφόρηση  των στελεχών των τουριστικών γραφείων της Ρουμανίας για διάφορους Ελληνικούς προορισμούς και ανάμεσα σε αυτούς και την Χαλκιδική. Η Διευθύντρια Marketing του Οργανισμού, κ Τάνια Ακριτίδου παρουσίασε και ανέδειξε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Χαλκιδικής ως τουριστικός προορισμός.

Τον Τουριστικό Οργανισμό Χαλκιδικής εκπροσώπησε ο Πρόεδρος του Οργανισμού και της Ένωσης Ξενοδοχείων Χαλκιδικής, κ. Γρηγόρης Τάσιος, στελέχη του Οργανισμού, εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής και της Ομοσπονδίας Τουριστικών Καταλυμάτων Χαλκιδικής.

Οι χιλιάδες επισκέπτες από τη Σερβία και τη Ρουμανία έρχονται κατά κύριο λόγο οδικώς στη Χαλκιδική και αποτελούν παραδοσιακές αγορές για τη Χαλκιδική. Το 2017 σημειώθηκε αύξηση των αφίξεων (+10%) στο νομό ενώ το 2018 προβλέπετε περαιτέρω αύξηση.

Ξεχωριστή παρουσία είχε η Αμμουλιανή, στο πλαίσιο της συνεργασίας της με τον Τουριστικό Οργανισμό Χαλκιδικής και το Δήμο Αριστοτέλη, μέσω της προσπάθειας του Αναπτυξιακού Συλλόγου του νησιού.

 

[ΠΗΓΗ: http://aetoshal.blogspot.gr, 28/2/2018]

Γ. ΣΤΑΘΑΚΗΣ: ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Με ευρύτατη πλειοψηφία εγκρίθηκε από την Βουλή το νομοσχέδιο για τις τέσσερις εξορύξεις υδρογονανθράκων στη δυτική Ελλάδα. Υπέρ ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, Ν.Δ., ΠΑΣΟΚ και Ποτάμι, κατά το ΚΚΕ, ενώ παρών δήλωσαν η Χρυσή Αυγή και η Ένωση Κεντρώων.

Ο υπουργός Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης τόνισε ότι κάθε βήμα αδειοδοτείται περιβαλλοντικά. «Έχει φτιαχτεί μια μυθοπλασία τώρα, ότι δεν υπάρχει επαρκής περιβαλλοντική προστασία για κάθε βήμα. Για κάθε βήμα υπάρχει περιβαλλοντική αδειοδότηση», είπε χαρακτηριστικά. «Οι περιβαλλοντικές μελέτες γίνονται διαδοχικά για κάθε επιμέρους στάδιο και για κάθε δραστηριότητα η οποία υπάρχει σε όλες τις φάσεις. Επίσης, ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να δημιουργήσει ξεχωριστή μονάδα περιβάλλοντος σε κάθε εγκατάσταση», ξεκαθάρισε.

«Όχι» από τους Οικολόγους

Κριτική στο νομοσχέδιο για περιβαλλοντικούς λόγους έγινε και από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι επικαλέστηκαν την αρνητική θέση οικολογικών οργανώσεων (Greenpeace, WWF, Οικολογική Κίνηση Πάτρας, φορείς της Ηπείρου κ.ά.). Ο Γιώργος Δημαράς εκ μέρους και του Γιάννη Τσιρώνη των Οικολόγων Πράσινων δήλωσε ότι καταψηφίζει το νομοσχέδιο καθώς είναι αντίθετο με τις αρχές και των Ευρωπαίων Πράσινων.

Κριτική Ν. Φίλη

Και ο Νίκος Φίλης άσκησε κριτική λέγοντας ότι «δεν μπορώ να φανταστώ –και δεν έχω δει και περιβαλλοντικές μελέτες– τι σημαίνει να αρχίσει η εξόρυξη υδρογονανθράκων σε ένα κλειστό σύστημα, όπως είναι η Λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου και του Αιτωλικού. Επίσης, δεν μπορώ να φανταστώ τι σημαίνει σε άλλες περιοχές, όπως στην Ήπειρο, και μάλιστα κοντά σε περιοχές Natura, όπως είναι το Ζαγόρι, να αρχίσουν να γίνονται εξορύξεις».

«Το νομοσχέδιο δεν είναι κατ’ επιταγήν της τρόικας. Είναι μια επιλογή που κάνουμε εμείς ως κυβέρνηση», είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και σημείωσε ότι «συνέχεια του κράτους δεν σημαίνει συνέχεια υπεράνω πολιτικών επιλογών. Προφανώς και υπάρχει συνέχεια σε δεσμεύσεις, αλλά προφανώς υπάρχουν και οι αλλαγές που προκύπτουν από την ανατροπή των πολιτικών συσχετισμών».

«Είναι σεβαστή η θέση των οικολόγων», είπε ο Γ. Σταθάκης, αλλά υπογράμμισε ότι η Ελλάδα πλέον βρίσκει κοινό βηματισμό με Κύπρο, Ισραήλ και Αίγυπτο. «Διατυπώνονται πάρα πολλές, υπερβολικές φοβίες», τόνισε υπενθυμίζοντας ότι στον Πρίνο δεν εμποδίστηκε η τουριστική ανάπτυξη.

Με το νομοσχέδιο δίνεται δικαίωμα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στα ΕΛΠΕ για την περιοχή Άρτα-Πρέβεζα και Βορειοδυτική Πελοπόννησος, στις Total (γαλλική), Edison (ιταλική) και ΕΛΠΕ για το Ιόνιο 2 και στην ENERGEAN για την Αιτωλοακαρνανία.

[ΠΗΓΗ: ΑΥΓΗ, του Κώστα Πουλακίδα, 01/03/2018]

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+

Σε μια εποχή που η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της οικονομίας της χώρας με κύριους άξονες την καινοτομία και την εξωστρέφεια είναι πρωταρχικός στόχος, το Επιμελητήριο Χαλκιδικής για άλλη μια φορά επιτελεί έναν από τους βασικούς του ρόλους.

Στην κατεύθυνση αυτή, μετά από την έγκριση συμμετοχής του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+ ως εταίρος στη Δράση ΚΑ2: Συνεργασία για την Καινοτομία και την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών-Στρατηγικές Συμπράξεις (Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices-Strategic Partnerships), συμμετείχε στην πέμπτη συνάντηση των εταίρων του προγράμματος, από 22 έως 23 Φεβρουαρίου 2018 στη Bratislava της Σλοβακίας .  Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην Obchodna Akademia, έδρα του Ινστιτούτου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην Μπρατισλάβα. Τίτλος του έργου είναι “TRAM-WBL Engaging SMEs for Quality Transnational WBL experiences”, η διάρκειά του είναι τριάντα έξι μήνες, ολοκληρώνεται τέλη Αυγούστου του 2018 και η επίσημη γλώσσα του προγράμματος είναι η Αγγλική.

Στη συνάντηση το Επιμελητήριο της Χαλκιδικής εκπροσώπησαν ο υπεύθυνος των προγραμμάτων του Επιμελητηρίου, κος Μήντος Δημήτριος καθώς και οι εξωτερικοί συνεργάτες εξειδικευμένοι σύμβουλοι σε ευρωπαϊκά προγράμματα Δρ. Ταμβακίδης Στέλιος, και Δημητριάδης Ξενοφώντας.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν συνολικά έντεκα (11) φορείς από επτά (7) ευρωπαϊκές χώρες (Ιταλία (5) φορείς, Γερμανία, Λετονία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Ισπανία, Ελλάδα).

Στη πέμπτη συνάντηση – η πρώτη πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη, η δεύτερη στο Oviedo της Ισπανίας , η τρίτη στην Stuttgart της Γερμανία και ακολούθησε η τέταρτη στην Lisbon της Πορτογαλίας – παρουσιάστηκε στους εταίρους του προγράμματος, η πορεία των εργασιών που έχει αναλάβει να διεκπεραιώσει στο πλαίσιο του προγράμματος το Επιμελητήριο Χαλκιδικής.

Διαβάστε εδώ τις δράσεις και υποχρεώσεις που έχει αναλάβει να υλοποιήσει το Επιμελητήριο Χαλκιδικής σε αυτή τη φάση του προγράμματος.

 

[ΠΗΓΗ: http://aetoshal.blogspot.gr, 27/2/2018]

ΤΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΗΦΑΙΣΤΟΥ

Ο ναός του Ηφαίστου ή Θησείο είναι ένας από τους πλέον διατηρημένους αρχαίους ναούς του ελληνικού χώρου.

Η μελέτη των ιδιοτήτων του μαρμάρου κρίνεται πολύ σημαντική  για την συμπεριφορά των αρχαίων μνημείων στη φθορά του χρόνου. Μάλιστα είναι δυνατόν ακριβώς από την διαφορετική αυτή συμπεριφορά να οδηγηθούμε σε ανίχνευση της προέλευσης του μαρμάρου.

Για τη σύγκριση της αντοχής στο χρόνο και κυρίως της  συμπεριφοράς στην ατμοσφαιρική διάβρωση του πεντελικού και του παριανού μαρμάρου κατά τη  διάρκεια των αιώνων προσφέρεται ο Ναός του Ηφαίστου, στην αρχαία αγορά της Αθήνας, όπου συνυπάρχουν αρχιτεκτονικά μέλη και γλυπτά από δύο λευκά μάρμαρα διαφορετικής προέλευσης*

Ο ναός του Ηφαίστου ή Θησείο, όπως είναι ευρύτερα γνωστό, είναι το πιο εντυπωσιακό από τα θρησκευτικά οικοδομήματα της αρχαίας Αγοράς των Αθηνών είναι ένας από τους πλέον διατηρημένους αρχαίους ναούς του ελληνικού χώρου και διαθέτει τον πλουσιότερο γλυπτό διάκοσμο από οποιονδήποτε άλλο δωρικό ναό, μετά τον Παρθενώνα. Ήταν αφιερωμένος στο θεό Ήφαιστο και στην Εργάνη Αθηνά. Βρίσκεται στην περιοχή του Θησείου και αποτελεί τμήμα του αρχαιολογικού χώρου της Αρχαίας Αγοράς.

Ο Ναός αυτός είναι χτισμένος πάνω στο λόφο του Αγοραίου Κολωνού, στο δυτικό μέρος της Αρχαίας Αγοράς, κατά διεύθυνση Ανατολή – Δύση. Είναι περίπτερος ναός, δωρικού ρυθμού, εξάστυλος, κτισμένος ίσως από τον αρχιτέκτονα Ικτίνο.  Το μόνο βέβαιο είναι ότι ο δημιουργός είχε δεχθεί επιρροές από τους Ικτίνο και Σκόπα και φέρεται να ήταν και ο δημιουργός των ναών στο Σούνιο, της Νέμεσης στη Ραμνούντα και του Άρη στις Αχαρνές. Σε κάθε πλευρά έχει 13 κίονες σε μήκος και 6 κατά πλάτος. Ο σηκός του χωρίζεται σε πρόναο, κυρίως ναό και οπισθόδομο.

Ο ναός είχε σχεδιαστεί και πιθανότατα άρχισε να χτίζεται ήδη από το 450 π.Χ., σίγουρα πριν από τον Παρθενώνα. Στα χρόνια που ακολουθούν σημειώνονται αλλαγές στο σχεδιασμό, γύρω στο 445 π.Χ., είναι όμως σε προχωρημένο στάδιο το έργο, αφού τότε ολοκληρώνονται οι μετόπες με τους άθλους του Ηρακλή και τα γλυπτά του ανατολικού αετώματος.

Μεταξύ 445-440 π.Χ. φιλοτεχνείται η δυτική ζωφόρος. Ανάμεσα στο 435 και το 430 π.Χ. χρονολογούνται η ανατολική ζωφόρος, το δυτικό αέτωμα και η διαμόρφωση του εσωτερικού με περαιτέρω αλλαγές στο αρχικό σχέδιο. Το 421 π.Χ. τοποθετούνται η σίμη, τα ακρωτήρια και το λατρευτικό σύμπλεγμα του Ηφαίστου και της Αθηνάς, οπότε πρέπει να ολοκληρώνεται και η στέγη του ναού.

Τα επίσημα εγκαίνια έγιναν το 416/5 π.Χ. Ο πιθανότερος λόγος που διάρκεσαν τόσο πολύ οι εργασίες στο ναό του Ηφαίστου είναι ότι με το οικοδομικό πρόγραμμα του Περικλή δόθηκε προτεραιότητα στον Παρθενώνα, από το 447 π.Χ., και στο ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο, από το 444 π.Χ.

Ο ναός του Ηφαίστου κατασκευάσθηκε από πεντελικό μάρμαρο, αλλά για τον γλυπτό διάκοσμο προτιμήθηκε νησιωτικό μάρμαρο . Στις περιγραφές της Αμερικανικής Αρχαιολογικής Σχολής θραυσμάτων από τον γλυπτό διάκοσμο του Ηφαιστείου το μάρμαρο προσδιορίζεται ρητά ως παριανό (www.agathe.gr) .

Διακρίνεται η σχιστότητα του επιστυλίου από πεντελικό μάρμαρο, αλλά και η απουσία σχιστότητας στη ζωφόρο που σμιλεύτηκε σε παριανό μάρμαρο

Στις  φωτο φαίνεται τμήμα της ζωφόρου στη δυτική πλευρά του ναού που απεικονίζει μάχη Λαπιθών και Κενταύρων. Διακρίνεται η σχιστότητα του επιστυλίου από πεντελικό μάρμαρο, αλλά και η απουσία σχιστότητας στη ζωφόρο που σμιλεύτηκε σε παριανό μάρμαρο. Στην κάτω φωτογραφία φαίνονται σε λεπτομέρεια δύο Κένταυροι που σφυροκοπούν τον Λαπίθη Καινέα για να τον σφηνώσουν στο έδαφος. Εδώ, στο παριανό μάρμαρο,  είναι εντυπωσιακή επίσης η απουσία μαύρης κρούστας.

Αντίθετα, όπως προκύπτει από τη σχετική βιβλιογραφία*, τα γλυπτά της δυτικής ζωφόρου του Παρθενώνα, που έχουν λαξευτεί σε πεντελικό μάρμαρο παρά την σχετικά καλή συμπεριφορά τους μετά από δυόμισι χιλιετίες έκθεσης στους φυσικούς παράγοντες διάβρωσης και στην έντονη περιβαλλοντική δοκιμασία, προσβλήθηκαν σοβαρά από επικαθίσεις ατμοσφαιρικών ρύπων.Από την άλλη πλευρά, η υπεροχή του παριανού μαρμάρου έναντι του πεντελικού, χάρις στα ιστολογικά του χαρακτηριστικά του, είναι σαφής*.

*Ε. Χιώτης, Λ. Χιώτη The contribution of the stone during the evolution of civilization (Ο ρόλος του λίθου κατά την εξέλιξη του πολιτισμού), 2010

[ΠΗΓΗ: oryktosploutos.net, του Πέτρου Τζεφέρη, 22/2/2018]

ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΠΡΟΣΦΕΥΓΟΥΝ ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΟΥΣ – ΦΤΑΝΟΥΝ ΣΤΟ 113% ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΣ

Προσφυγές κατέθεσαν δεκάδες διπλωματούχοι μηχανικοί, με τον συντονισμό του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, προκειμένου να ακυρώσει η ελληνική Δικαιοσύνη τις μη σύννομες και παράλογες πρόσθετες, όπως τις χαρακτηρίζουν, αναδρομικές ασφαλιστικές εισφορές που επιβάλλει ο ΕΦΚΑ για τα έτη 2011 και 2012.

Συγκεκριμένα, κάνοντας χρήση των διατάξεων περί ομοδικίας, ως προς την άσκηση των προσφυγών, καθότι υφίσταται ταυτότητα πραγματικού και νομικού αντικειμένου ως προς την ένδικη κοινωνικοασφαλιστική διαφορά, δεκάδες Έλληνες Διπλωματούχοι Μηχανικοί, μέλη του ΤΕΕ, με κοινωνική και συνδικαλιστική δράση ετών και ποικίλη επαγγελματική πορεία, κατέθεσαν δύο ομαδικές προσφυγές ενώπιων του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, προκειμένου να ακυρωθούν τα ειδοποιητήρια (αναδρομικής) πληρωμής (πρόσθετων) εισφορών ασφάλισης εξαμήνου 2012 του τέως ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, που σήμερα διεκδικεί ο ΕΦΚΑ από το χειμαζόμενο τεχνικό κόσμο της χώρας.

Επιπλέον, οι προσφεύγοντες διπλωματούχοι μηχανικοί, υπό τον συντονισμό του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ζητούν να παραπεμφθούν οι προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας με βάση τις διατάξεις του Ν. 3900 του 2010 για την πρότυπη δίκη, καθώς υφίσταται ουσιαστική αντισυνταγματικότητα της νομοθετικής ρύθμισης με βάση την οποία εκδόθηκαν οι προσβαλλόμενες πράξεις.

Ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Γιώργος Στασινός δήλωσε σχετικά:

«Δεν φθάνει που μας έχουν επιβάλλει τραγικές φορολογικές επιβαρύνσεις, δεν φθάνει που καλούμαστε να πληρώσουμε το 38% του ετήσιου εισοδήματος σε ασφαλιστικές εισφορές, δεν φθάνει που επιβάλλουν – αναιρούν – και ξαναεπιβάλλουν εισφορές, θέλουν να τους πληρώσουμε και αναδρομικά, επιπλέον, πρόσθετες ασφαλιστικές εισφορές για τα έτη 2011 και 2012. Χωρίς να προβλέπεται καμία επιπλέον παροχή. Την ίδια ώρα που αν αθροίσουμε τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις μίας χρονιάς, καλούμαστε να πληρώσουμε από το 75% έως και πάνω από το 100% του ετήσιου εισοδήματός μας.

Είναι παράλογο, για οποιονδήποτε πολίτη, όχι μόνο μηχανικό, να πληρώνει έστω και ένα ευρώ παραπάνω από το 50% του εισοδήματός του για το σύνολο των ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων. Ποσώς μάλλον όταν ξεπερνάμε το 100%.

Αυτό ονομάζεται δήμευση περιουσίας, δήμευση από το Κράτος των κόπων και της εργασίας των Ελλήνων μηχανικών. Δεν θα τους αφήσουμε να μας διώξουν από το επάγγελμα.

Αν κάποιοι γραφειοκράτες, κλεισμένοι στα γραφεία τους πιστεύουν ότι θα αφαιμάξουν τους Έλληνες μηχανικούς και θα αφήσουν τη χώρα χωρίς τεχνικό κόσμο, τους ενημερώνουμε ότι θα αποτύχουν. Θα ακυρώσουμε τις παράλογες αυτές ρυθμίσεις και τις παράλογες αυτές εισφορές μέσα από τη δουλειά μας και μέσα από την Ελληνική Δικαιοσύνη. Που οφείλει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να κρίνει ως αντισυνταγματικές αυτές τις παράλογες αναδρομικές εισφορές.

Πιστεύουμε ότι θα το πράξει. Και ζητάμε, εκ μέρους χιλιάδων μηχανικών, να φτάσουν οι υποθέσεις αυτές, μαζί, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, προκειμένου να διεξαχθεί πρότυπη δίκη και να κρίνουν οι ανώτατοι δικαστές την αντισυνταγματικότητα και την ακυρότητα των ρυθμίσεων αυτών. Δεν ζητούμε προνομιακή μεταχείριση, αλλά το αντίθετο: ισότητα με τους άλλους ασφαλισμένους ζητούμε. Ούτε ζητούμε καμία χάρη, ζητούμε απλά δικαιοσύνη. Ζητούμε να μας δώσει πίσω η ελληνική δικαιοσύνη το δικαίωμα στην εργασία και στην προκοπή, που το Κράτος μας στερεί με τις παρανοϊκές ασφαλιστικές και φορολογικές εισφορές. Ήδη, χωρίς αυτά τα αναδρομικά χαράτσια, το 80% των ελευθέρων επαγγελματιών μηχανικών έχουν ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές, δεν έχουν ασφαλιστική ενημερότητα, δεν μπορούν να δουλέψουν. Από ποιον νομίζουν ότι μπορούν να εισπράξουν;»

 

[ΠΗΓΗ: http://www.liberal.gr/, 27/2/2018]

ΧΡΥΣΟΣ: ΣΥΓΚΡΑΤΗΜΕΝΗ ΑΝΟΔΟΣ

Ανοδικές τάσεις καταγράφονταν χθες στην αγορά του χρυσού, με τις κινήσεις ωστόσο να είναι συγκρατημένες εν αναμονή της σημερινής ομιλίας του νέου προέδρου της Fed Τζερόμ Πάουελ, σε επιτροπή του Κογκρέσου. Οι δηλώσεις του κ. Πάουελ είναι ιδιαίτερα σημαντικές, καθώς οι επενδυτές αναζητούν ενδείξεις για την πορεία της νομισματικής πολιτικής των ΗΠΑ. Η τιμή spot του χρυσού στο Λονδίνο ενισχυόταν σε ποσοστό 0,4%, στα 1.333,74 δολάρια η ουγκιά. Αναλυτές, ωστόσο, εμφανίζονται επιφυλακτικοί που η άνοδος της τιμή του χρυσού φέτος δεν συνοδεύεται από γενικότερη αύξηση της επενδυτικής ζήτησης. Από τα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, η τιμή του παλλαδίου ενισχυόταν κατά 0,9%, στα 1.056 δολάρια η ουγκιά, ενώ ο άργυρος κινείτο στα 16,57 δολάρια με άνοδο της τάξης του 0,2%.

[ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, 27/2/2018]