Author Archives: xrysoselladas

ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ EΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ- ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ

Η ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου ενέκρινε τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, η οποία θα συνοδέυσει τους στόχους της βιώσιμης και πράσινης ανάπτυξης.

Στις διαπραγματεύσεις για τη μεταρρύθμιση της  Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επέμεινε ότι η νέα πολιτική που θα τεθεί σε ισχύ το 2023 θα πρέπει να ενισχύει τη βιοποικιλότητα και να ευθυγραμμίζεται με την περιβαλλοντική και κλιματική νομοθεσία και τις σχετικές δεσμεύσεις της ΕΕ. Για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αξιολογεί κατά πόσον τα εθνικά στρατηγικά σχέδια συνάδουν με αυτές τις δεσμεύσεις, ενώ οι αγρότες θα πρέπει να ακολουθούν φιλικές προς το κλίμα και το περιβάλλον πρακτικές.

Τα κράτη μέλη θα υποχρεούνται να διασφαλίζουν ότι τουλάχιστον το 35% του προϋπολογισμού τους για την αγροτική ανάπτυξη και τουλάχιστον το 25% των άμεσων ενισχύσεων θα κατευθύνονται σε μέτρα για την προστασία του κλίματος και του περιβάλλοντος.

Μεγαλύτερη στήριξη σε μικρά αγροκτήματα και νέους αγρότες

Οι ευρωβουλευτές κατέληξαν ότι τουλάχιστον το 10% των άμεσων ενισχύσεων θα κατευθύνεται στη στήριξη μικρών και μεσαίων αγροτικών επιχειρήσεων, ενώ τουλάχιστον το 3% του προϋπολογισμού της ΚΑΠ θα διατίθεται σε νέους αγρότες. Αποφασίστηκε επίσης να συσταθεί ένα μόνιμο αποθεματικό αντιμετώπισης κρίσεων με ετήσιο προϋπολογισμό 450 εκ. ευρώ (σε τρέχουσες τιμές), το οποίο θα στηρίζει τους αγρότες σε περιόδους που οι τιμές και οι αγορές παρουσιάζουν αστάθεια.

Μεγαλύτερη διαφάνεια και αυστηρότερη εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας

Χάρη στην πίεση που άσκησαν οι ευρωβουλευτές στο Συμβούλιο και την Κομισιόν, εξασφαλίζεται η συνεργασία μεταξύ των εθνικών επιθεωρητών εργασίας και των οργανισμών πληρωμών της ΚΑΠ, με στόχο να παρακολουθείται καλύτερα η εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας της ΕΕ στον τομέα της γεωργίας και να τιμωρούνται αυστηρότερα οι παραβάτες.

«Mining» δεδομένων

Για να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τους τελικούς δικαιούχους των ενισχύσεων της ΕΕ, τα κράτη μέλη θα έχουν πρόσβαση σε ένα νέο ευρωπαϊκό εργαλείο «εξόρυξης» (δηλ. αναζήτησης και ανάλυσης) δεδομένων. Το εργαλείο αυτό θα προσφέρει τη δυνατότητα να διασταυρώνονται πληροφορίες που τηρούνται σε δημόσιες βάσεις δεδομένων, ώστε να εντοπίζονται ευκολότερα περιπτώσεις απάτης.

Ο «κανονισμός για τα στρατηγικά σχέδια» εγκρίθηκε με 452 ψήφους υπέρ, 178 κατά και 57 αποχές, ο «οριζόντιος κανονισμός» εγκρίθηκε με 485 ψήφους υπέρ, 142 κατά και 61 αποχές και ο «κανονισμός για την κοινή οργάνωση της αγοράς» εγκρίθηκε με 487 υπέρ, 130 κατά και 71 αποχές.

«Προστατεύουμε τους Ευρωπαίους γεωργούς»

Ο εισηγητής για τον «κανονισμό για τα στρατηγικά σχέδια» Πίτερ Γιάρ (ΕΛΚ, Γερμανία) δήλωσε: «Εγκρίνοντας τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, διασφαλίζουμε την ασφάλεια του σχεδιασμού όχι μόνο για τα κράτη μέλη, αλλά κυρίως για τους Ευρωπαίους γεωργούς μας. Διασφαλίσαμε ότι η νέα αγροτική πολιτική είναι περισσότερο βιώσιμη, διαφανής και προβλέψιμη. Το νέο μοντέλο υλοποίησης θα μειώσει τα γραφειοκρατικά βάρη για τους αγρότες. Η σημερινή ψήφος μας έδειξε ότι θέλουμε να προστατεύσουμε και να προωθήσουμε τις οικογενειακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, δηλαδή τους ανθρώπους που διατηρούν και προστατεύουν το πολιτιστικό μας περιβάλλον.»

«Ιστορική μέρα η σημερινή»

Η εισηγήτρια για τον «οριζόντιο κανονισμό» Ουλρίκε Μίλερ (Ανανέωση, Γερμανία) δήλωσε: «Η σημερινή είναι μια ιστορική ημέρα. Προχωράμε σε μια πιο περιβαλλοντικά φιλόδοξη, κοινωνικά ευαισθητοποιημένη και αποδοτική αγροτική πολιτική. Το νέο μοντέλο υλοποίησης θα διασφαλίσει ότι θα επικεντρωθούμε περισσότερο στην επίτευξη των στόχων της πολιτικής και λιγότερο στην απλή συμμόρφωση με τους κανόνες. Διασφαλίσαμε επίσης μεγαλύτερη διαφάνεια στις πληρωμές και καλύτερη προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ. Η νέα ΚΑΠ θα στεφθεί με επιτυχία.»

«Οι μεταρρυθμίσεις που εγκρίθηκαν σήμερα θα οδηγήσουν σε καλύτερη ρύθμιση της αγοράς»

Ο εισηγητής για τον «κανονισμό για την κοινή οργάνωση της αγοράς» Ερί Αντριέ (Σοσιαλιστές, Γαλλία) δήλωσε: «Για πρώτη φορά εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια, χάρη στην κοινή οργάνωση της αγοράς που αποτελεί μέρος της νέας ΚΑΠ, οι μεταρρυθμίσεις που εγκρίθηκαν σήμερα θα οδηγήσουν σε καλύτερη ρύθμιση της αγοράς αντί για την περαιτέρω απορρύθμισή της. Μπορούμε να είμαστε περήφανοι για την πρόοδο που έχουμε σημειώσει, η οποία είναι σημαντική για τους αγρότες, τον ευρύτερο τομέα και τους καταναλωτές. Η κοινή οργάνωση αγοράς αποτελεί ασφαλώς ένα πρώτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.»

Το 2023 τίθενται σε ισχύ οι νέοι κανόνες

Οι ισχύοντες κανόνες της ΚΑΠ αντικαταστάθηκαν μετά την 31η Δεκεμβρίου 2020 από μεταβατικούς κανόνες που θα ισχύσουν έως το τέλος του 2022. Μόλις εγκριθούν από το Συμβούλιο, οι νέοι κανόνες θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2023.

Αυτή η νέα ΚΑΠ στοχεύει να έχει μια πιο ευέλικτη προσέγγιση με βάση τις επιδόσεις και τα αποτελέσματα, η οποία λαμβάνει υπόψη τις τοπικές συνθήκες και ανάγκες, αυξάνοντας παράλληλα το επίπεδο των φιλοδοξιών της ΕΕ όσον αφορά τη βιωσιμότητα.

Η ΚΑΠ αποτελεί το επιβλητικό ένα τρίτο του προϋπολογισμού της ΕΕ και είναι το κύριο όχημα με το οποίο ο γεωργικός τομέας πρέπει να επιτύχει τους πράσινους στόχους της ΕΕ. Η σημασία της ευρωπαϊκής αγροτικής οικονομίας, στο σύνολο της ευρωπαίκής οικονομίας είναι αδιαμφισβήτητη.

(Πηγή φωτό: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) 

[ΠΗΓΗ: https://www.iefimerida.gr/, 24/11/2021]

ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΥΨΗΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟ 2022

Ο «προϋπολογισμός του 2022 κινείται πάνω στους άξονες και τις προτεραιότητες της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης, αποτυπώνει τη σταδιακή “διαγραφή” του αρνητικού αποτυπώματος της πανδημίας στην οικονομία, καταγράφει την επιστροφή της χώρας σε κανονικότητα και θέτει τις βάσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας από μια νέα αφετηρία ισχυρότερων προοπτικών», ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, μιλώντας νωρίτερα στη συζήτηση που εξελίσσεται στην επιτροπή Οικονομικών της Βουλής.

«Η υλοποίηση του προϋπολογισμού θα συμβάλει ώστε η χώρα να εξέλθει από τις διαδοχικές, εξωγενείς κρίσεις, οικονομικά ακόμη πιο ανθεκτική, εθνικά ακόμη πιο ισχυρή, και κοινωνικά ακόμη πιο δίκαιη», είπε ο Χρ. Σταϊκούρας.

Θετικές οι επιδόσεις της οικονομίας

O υπουργός Οικονομικών ανέφερε ότι παρά τις παγκόσμιες αβεβαιότητες που έχουν, κυρίως, σχέση με την εξέλιξη της πανδημίας, παρά τις πληθωριστικές πιέσεις, ο προϋπολογισμός του 2022 καταγράφει τις θετικές επιδόσεις της οικονομίας, αναδεικνύει τις αναπτυξιακές δυνατότητες της χώρας, απαντά με επάρκεια στις προκλήσεις και ενσωματώνει πολιτικές που συνδυάζουν και οικονομική αποτελεσματικότητα και κοινωνική δικαιοσύνη.

«Σε αντιδιαστολή με τον περυσινό προϋπολογισμό ο οποίος επικεντρωνόταν στην αποτελεσματική διαχείριση της πανδημίας, ο φετινός προϋπολογισμός σηματοδοτεί την υπέρβαση της υγειονομικής κρίσης και καταγράφει τη μετάβαση της οικονομίας από την ισχυρή ανάκαμψη του 2021, στην υψηλή και διατηρήσιμη ανάπτυξη του 2022, μέσα από ένα πιο εξωστρεφές, ανταγωνιστικό, καινοτόμο, δίκαιο, έξυπνο, πράσινο και ψηφιακό παραγωγικό μοντέλο», είπε ο υπουργός Οικονομικών.

Συνέπεια λόγων και έργων

Και υπογράμμισε ότι ο προϋπολογισμός χαρακτηρίζεται από τη συνέπεια λόγων και έργων της κυβέρνησης, αφού η κυβέρνηση είχε δεσμευτεί για τη στήριξη της κοινωνίας και το έπραξε με μέτρα όπως τα προγράμματα «ΓΕΦΥΡΑ», την επιδότηση παγίων δαπανών των επιχειρήσεων, στήριξη κλάδων της οικονομίας μέσω του ΕΣΠΑ και με τα τραπεζικά εργαλεία ενίσχυσης της ρευστότητας των επιχειρήσεων.

Στα μέτρα στήριξης, ο υπουργός συμπεριέλαβε το πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, το πρόγραμμα επιδότησης νέων θέσεων εργασίας, τη μείωση του ποσοστού επιστροφής των επιστρεπτέων προκαταβολών.

«Πλέον, η συνολική αξία των παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας ανέρχεται στα 43,3 δισ. ευρώ την περίοδο 2020-2022», είπε ο υπουργός Οικονομικών για να υπογραμμίσει ότι «πρόκειται για το τρίτο μεγαλύτερο πακέτο μέτρων στήριξης -ως ποσοστό του ΑΕΠ- στην ευρωζώνη και το τέταρτο παγκοσμίως, σύμφωνα με πρόσφατη Έκθεση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας».

Φόροι και εισφορές

Σε σχέση με φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, ο υπουργός Οικονομικών είπε ότι η κυβέρνηση είχε δεσμευτεί για τη μείωση τους και το έπραξε, και θα συνεχίσει να το πράττει και το 2022.

Ήδη έχουμε προχωρήσει σε μόνιμες μειώσεις φόρων, είπε ο κ. Σταϊκούρας και υπενθύμισε τη μείωση του ΕΝΦΙΑ -μεσοσταθμικά- κατά 22%, μείωση του εισαγωγικού φορολογικού συντελεστή στα φυσικά πρόσωπα, από 22% στο 9%, την μείωση του συντελεστή παρακράτησης φόρου για τα μερίσματα από 10% στο 5%, τη μείωση της προκαταβολής φόρου για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα από 100% στο 55%, και για τα νομικά πρόσωπα από 100% στο 80%, τη μείωση του φόρου εισοδήματος των επιχειρήσεων από 28% στο 22%, την κατάργηση του φόρου γονικών παροχών-δωρεών για συγγενείς πρώτου βαθμού, για ακίνητες και κινητές αξίες, που αφορά αξίες έως 800.000 ευρώ, τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 1 + 3 ποσοστιαίες μονάδες, τον χαμηλό φορολογικό συντελεστή για όλα τα αγροτικά σχήματα, ύψους 10%.

«Σε αυτές τις μειώσεις φόρων, έρχονται να προστεθούν», είπε ο κ. Σταϊκούρας:

 • Η περαιτέρω, συνολική μείωση του ΕΝΦΙΑ.
 • Η απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης των εισοδημάτων για τους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα.
 • Η μείωση του τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας, και η κατάργηση για νέους έως 29 ετών.
 • Η αναστολή πληρωμής τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης, έως τον Ιούνιο του 2022,
 • καθώς και μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ στις μεταφορές, τον καφέ και τα μη αλκοολούχα ποτά, στους κινηματογράφους και το τουριστικό πακέτο, στα γυμναστήρια και τις σχολές χορού, έως τον Ιούνιο του 2022.

Διαβάστε εδώ ολόκληρο το άρθρο

(Φωτό: Eurokinissi)

[ΠΗΓΗ: https://www.liberal.gr/, 23/11/2021]

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Στο επίκεντρο θέτει την ενίσχυση του επενδυτικού κλίματος και τη σημαντική επιτάχυνση στον χρόνο απόδοσης των ενισχύσεων προς τους δικαιούχους για την υλοποίηση στρατηγικών επενδύσεων, το σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων “Στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις και δημιουργία πλαισίου για τις εταιρείες τεχνοβλαστούς”. Το εν λόγω νομοσχέδιο κατατέθηκε σήμερα προς συζήτηση στην αρμόδια διαρκή επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου. Επιδίωξη είναι το άνοιγμα σε έναν ευρύ κύκλο επενδυτών. 

Γι’ αυτό το σκοπό άλλωστε στο επίκεντρο του νομοσχεδίου βρίσκονται διατάξεις που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος, καθώς προβλέπεται η διεύρυνση της πολεοδομικής νομοθεσίας, ούτως ώστε να περιλαμβάνει όσες επενδύσεις χαρακτηριστούν στρατηγικές, χαρακτηρισμός που επίσης αποκτά ευρύτερο κοινό αποδεκτών – υποψηφίων επενδυτών, δεδομένου ότι μειώνονται και τα απαιτούμενα οικονομικά μεγέθη.

Στις ενισχύσεις που προβλέπει το νέο σχέδιο νόμου περιλαμβάνεται η επιτάχυνση των διαδικασιών έγκρισης των επενδύσεων. Επιπλέον, η καταβολή της ενίσχυσης ή η χρήση της ωφέλειας από τον δικαιούχο μπορεί να πραγματοποιείται είτε εφάπαξ με την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας του επενδυτικού σχεδίου είτε σταδιακά. 

Οι χορηγούμενες ενισχύσεις 

Πιο συγκεκριμένα, μεταξύ των ενισχύσεων περιλαμβάνεται η φορολογική απαλλαγή, όπου με την πιστοποίηση υλοποίησης του κόστους επένδυσης κατά 50% ή κατά 65% μετά τον έλεγχο από το αρμόδιο όργανο ελέγχου, η σχετική απόφαση περί έγκρισης της επένδυσης εκδίδεται σε τριάντα ημέρες από την υποβολή της έκθεσης ελέγχου.

Στην περίπτωση της επιχορήγησης του επενδυόμενου ποσού, το 25% της εγκεκριμένης επιχορήγησης προβλέπεται ότι μπορεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο με την υλοποίηση έργου συνολικού ύψους που είναι ίσο τουλάχιστον με το 25% του συνολικού κόστους της επένδυσης, μετά από αίτημα στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων, συνοδευόμενο από δικαιολογητικά που θα αποδεικνύουν την υλοποίηση του 25% της επένδυσης, με την απόφαση της διοίκησης σε αυτή την περίπτωση να εκδίδεται εντός 20 ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος. 

Σε ό,τι αφορά το υπόλοιπο ποσό έως το 50% ή το 65% της εγκεκριμένης επιχορήγησης,  μπορεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ύστερα από αίτημά του και μετά από την πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% ή του 65% του συνολικού κόστους του επενδυτικού σχεδίου από αρμόδιο όργανο μέσω επιτόπιου ή διοικητικού ελέγχου. Η πιστοποίηση πραγματοποιείται με την έκδοση σχετικής απόφασης, από τα αρμόδια όργανα σε διάστημα 30 ημερών από την υποβολή της έκθεσης ελέγχου.

Στις ενισχύσεις προβλέπεται εκτός των άλλων και η επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης όπου η έναρξη καταβολής της επιδότησης μπορεί να πραγματοποιείται μετά την πιστοποίηση από το αρμόδιο όργανο ελέγχου της εγκατάστασης στη μονάδα, του συνόλου του μισθωμένου εξοπλισμού, σύμφωνα με τη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης. Η επιδότηση πληρώνεται ανά εξάμηνο και μετά την πληρωμή των δόσεων του μισθώματος από πλευράς του επενδυτή. 

Κίνητρα ενίσχυσης δαπανών στρατηγικών επενδύσεων

Στα επενδυτικά κίνητρα που παρέχει το νομοσχέδιο προβλέπεται το κίνητρο χωροθέτησης που αφορά στην ένταξη για παράδειγμα εκτάσεων που καταλαμβάνουν έως και το 50% του βασικού ακινήτου της επένδυσης. Προβλέπονται επίσης φορολογικά κίνητρα, τα οποία παρέχονται με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων, με δικαίωμα σταθεροποίησης του φορολογικού συντελεστή για δώδεκα χρόνια από τη στιγμή ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου. Εξέχον κίνητρο είναι και αυτό της ταχείας αδειοδότησης για την εκτέλεση έργων, την εγκατάσταση ή λειτουργία στρατηγικών επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων των χωροταξικών αδειών.

Μεταξύ των προβλέψεων του νομοσχεδίου είναι και η χορήγηση κινήτρων ενίσχυσης δαπανών στρατηγικών επενδύσεων, όπου με απόφαση της αρμόδιας Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων, είναι δυνατόν να παρέχονται εκτός των άλλων ενισχύσεις με τη μορφή επιχορήγησης, για την ενίσχυση δαπανών όπως είναι η πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση ή ατόμων με αναπηρία, ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη.

[ΠΗΓΗ: https://www.capital.gr/, του Γιώργου Λαμπίρη, 23/11/2021]

ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΗ Η ΤΡΙΤΗ ΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΟΣΙΑΣ – «ΈΧΟΥΜΕ ΔΥΣΚΟΛΟ ΧΕΙΜΩΝΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΑΣ»

«Η ενίσχυση της ανοσίας με τη χορήγηση τρίτης δόσης θα συμβάλει καθοριστικά στην πρόληψη της μόλυνσης και τη διασπορά του ιού στο περιβάλλον» είπε η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Μαρία Θεοδωρίδου, προσθέτοντας ότι «σε δυο, τρεις μέρες τα αντισώματα αυξάνονται με την αναμνηστική δόση».

Τόνισε την αναγκαιότητα της τρίτης δόσης, η οποία φαίνεται να παρέχει σημαντική προστασία τόσο από τις νοσηλείες όσο και από τους θανάτους ενώ επεσήμανε ότι «έχουμε έναν πολύ δύσκολο χειμώνα μπροστά μας».

Ο στόχος του εμβολιασμού έχει επιτευχθεί παρά την μεγάλη διασπορά της μετάλλαξης Δέλτα καθώς υπάρχει προστασία από σοβαρή νόσηση και θάνατο είπε χαρακτηριστικά και εξήγησε πως οι εμβολιασμένοι μεταδίδουν λιγότερο και για μικρότερο χρονικό διάστημα τον ιό.

Όπως είπε, ο εμβολιασμός κατά της covid-19 προστατεύει και από τη λοίμωξη και από τη σοβαρή νόσο, η οποία είναι τρεις φορές συχνότερη σε ανεμβολίαστους, η εισαγωγή δύο φορές και ο θάνατος επτά φορές. Αναφέρθηκε επίσης στη σημασία της τρίτης δόσης ειδικά σε ευάλωτους πληθυσμούς που κινδυνεύουν περισσότερο.

Υπενθύμισε ακόμα τη σημασία του αντιγριπικού εμβολιασμού, λέγοντας ότι ο χειμώνας θα είναι δύσκολος. Ήδη έχουν εμβολιαστεί 2.300.000 πολίτες, είπε και κατέληξε: «Εμβολιασμός για τον covid-19, εμβολιασμός και για την γρίπη».

Αναφερόμενη σε στοιχεία του Κέντρου Ελέγχου Λοιμώξεων των ΗΠΑ τόνισε ότι η μόλυνση με κορονοϊό είναι τρεις φορές συχνότερη στους ανεμβολίαστους, οι εισαγωγές στο νοσοκομείο είναι δύο φορές περισσότερες και οι θάνατοι είναι 7 φορές περισσότεροι σε όσους δεν έχουν κάνει το εμβόλιο.

Μιλώντας για μελέτη της εταιρείας Pfizer, η οποία έγινε σε 5.000 άτομα, είπε ότι μόνο 6 άτομα νόσησαν από αυτούς που είχαν λάβει την τρίτη δόση του εμβολίου ενώ από την ομάδα αυτών που δεν είχαν κάνει καμία δόση εμβολίου νόσησαν 123 άτομα. Όπως πρόσθεσε, όσον αφορά την πιο σοβαρή παρενέργεια της περικαρδίτιδας μυοκαρδίτιδας αυτή εμφανίστηκε σύμφωνα με άλλα στοιχεία σε 2 άτομα σε ένα εκατομμύριο εμβολιασμένων.

Αναφερόμενη στην τρίτη δόση είπε ότι η ανοσία και τα αντισώματα που αναπτύσσονται μετά την τρίτη δόση είναι πολύ γρήγορη και αυτό συμβαίνει μόνο σε δύο ή τρεις ημέρες από την ημέρα του εμβολιασμού. Επίσης τόνισε ότι η τρίτη δόση εμβολίου έχει συμβάλει στον περιορισμό της διασποράς του ιού και την μείωσης των κρουσμάτων όπως έχει φανεί σε άλλες χώρες.

Η ίδια εξήγησε ότι η μετάλλαξη Δέλτα έχει αυξήσει την επαναλοίμωξη σε ανθρώπους που έχουν νοσήσει και εμβολιασμένους και επισήμανε ότι η νόσηση και στη συνέχει ο εμβολιασμός προσφέρουν την καλύτερη δυνατή ανοσία.

Μιλώντας για τη φυσική ανοσία, η κυρία Θεοδωρίδου εξήγησε ότι η φυσική ανοσία από μόνη της δεν είναι ικανή να προστατεύσει 100% από τον κορονοϊό όπως δείχνουν αρκετές μελέτες. Όσοι έχουν αναρρώσει 12 μήνες μετά από τη νόσο, έχουν μία ανοσία η οποία εξασθενεί παρότι βρίσκουμε στους ανθρώπους αυτούς ικανοποιητικά εξουδετερωτικών αντισώματα τα ποσοστά των οποίων όμως διαφέρουν ανάλογα με τη μετάλλαξη, όπως είπε χαρακτηριστικά.

Η κυρία Θεοδωρίδου κατέληξε λέγοντας πως είναι σημαντικό να γνωρίζουν όλοι ότι η εξασθένηση της χημικής ανοσίας μετά τη φυσική λοίμωξη δεν προστατεύει και γι’ αυτό όπως είπε θα υπάρξουν συστάσεις της εθνικής επιτροπής εμβολιασμών για το τι θα πρέπει να κάνουν όσον αφορά την 3η αναμνηστική δόση όσοι έχουν ήδη νοσήσει.

Θεμιστοκλέους: Την τελευταία εβδομάδα έχουν γίνει 922.000 εμβολιασμοί και περίπου 700.000 ραντεβού για 3η δόση

Από την πλευρά του ο κ.Θεμιστοκλέους είπε ότι το 75,3% του ενήλικου πληθυσμού έχει κάνει έστω μία δόση εμβολίου, ενώ το 62,3% του γενικού πληθυσμού είναι πλήρως εμβολιασμένο. Για την τρίτη δόση η αναμνηστική δόση γίνεται έξι μήνες μετά τη 2η, ενώ όσοι έκαναν Johnson στους δύο μήνες μετά τον εμβολιασμό. Όσοι έχουν νοσήσει θα ανέβουν οδηγίες έως αύριο στις 12 το μεσημέρι στο emvolio.gov.gr.

Εχουν γίνει 922.000 εμβολιασμοί και περίπου 700.000 έχουν προγραμματίσει ραντεβού για τρίτη δόση. Ο κ.Θεμιστοκλέους είπε επίσης ότι περί τις 17.000 πολίτες από τους 20.000 που έχουν υποβάλει αίτημα έχουν ήδη εμβολιασθεί στο σπίτι. Για να γίνει κάτι τέτοιο απαιτείται βεβαίωση του θεράποντος ιατρού. Ο πολίτης δεν κλείνει ραντεβού ο ίδιος, την αίτηση κάνει ο θεράπων ιατρός που πιστοποιεί ότι ο πολίτες πληροί τα κριτήρια. Αίτηση μπορούν να κάνουν όλοι οι γιατροί, δημοσίου και ιδιώτες. Περισσότεροι από 8.000 εμβολιασμοί έχουν γίνει από ιδιώτες γιατρούς.

[ΠΗΓΗ: https://www.liberal.gr/, 22/11/2021]

Δ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ: ΈΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ 5+1 ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ

Ξεκινάνε οι εργασίες για την ολοκλήρωση πέντε παιδικών χαρών στον Δήμο Αριστοτέλη Χαλκιδικής αλλά και η κατασκευή μιας νέας στον οικισμό της Μεγάλης Παναγίας.

Την σύμβαση υπέγραψε ο δήμαρχος  Στέλιος Βαλιάνος με τον εκπρόσωπο της αναδόχου κοινοπραξίας, ενώ το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 167.697,03€ που εντάχθηκε προς χρηματοδότηση σε επιχειρησιακό πρόγραμμα “Αστική Αναζωογόνηση” του Πράσινου Ταμείου τον Ιανουάριο του 2021, περιλαμβάνει την ολοκλήρωση υποδομών σε πέντε παιδικές χαρές των οικισμών Αρναίας, Παλαιοχωρίου, Στανού, Πυργαδικίων και Ουρανούπολης, καθώς και στην κατασκευή νέας παιδικής χαράς στον οικισμό της Μεγάλης Παναγίας.

Στους πέντε οικισμούς, η ολοκλήρωση των υποδομών περιλαμβάνει:

 • νέες περιφράξεις σε σωστές θέσεις,
 • επανακατασκευή ή συμπλήρωση χλοοτάπητα όπου χρειάζεται και τοποθέτηση νέου όπου προβλέπεται από τη μελέτη,
 • ράμπες για πρόσβαση ΑμεΑ όπου απαιτείται,
 • συστήματα αυτόματης άρδευσης,
 • εσωτερικούς διαδρόμους πλακόστρωτους ή με οπλισμένο σκυρόδερμα,
 • νέο ηλεκτροφωτισμό όπου απαιτείται,
 • φυτεύσεις δέντρων και θάμνων.

Ειδικά για τη νέα Παιδική Χαρά έκτασης 190 τμ που θα κατασκευαστεί στη Μ. Παναγία και συγκεκριμένα στη νότια πλευρά του οικισμού προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες:

 • Κατασκευή περιτοίχισης από οπλισμένο σκυρόδεμα με μεταλλικά κιγκλιδώματα στη βόρεια, δυτική και νότια πλευρά της, ενώ στην ανατολική πλευρά κατασκευάζεται τοίχος αντιστήριξης
 • Περιμετρικά θα διαμορφωθεί παρτέρι για τις απαραίτητες φυτεύσεις δένδρων και θάμνων
 • Ο χώρος χρήσης των οργάνων θα κατασκευαστεί από ελαστικό δάπεδο ασφαλείας
 • Στον χώρο παιχνιδιού θα τοποθετηθούν 1 κούνια ξύλινη δύο θέσεων για παιδιά, δύο τραμπάλες με ελατήριο νηπίων, μία τραμπάλα ξύλινη δύο θέσεων και μία τσουλήθρα νηπίων με πατάρι
 • Ο υπόλοιπος χώρος είναι ενιαία διαμορφωμένος με έγχρωμους κυβόλιθους τσιμέντου
 • Στην ανατολική γωνία της Π.Χ. θα κατασκευαστεί βρύση από εμφανές οπλισμένο σκυρόδεμα
 • Στο χώρο θα κατασκευαστεί δίκτυο ηλεκτροφωτισμού με από επτά φωτιστικά σώματα
 • Στην εξωτερική δυτική πλευρά της Π.Χ. προβλέπεται πεζοδρόμιο πλάτους 1,40μ
 • Στην περιμετρική ζώνη πρασίνου θα κατασκευαστεί δίκτυο αυτόματης άρδευσης

Ο δήμαρχος Στέλιος Βαλιάνος μάλιστα για την έναρξη των εργασιών δήλωσε σχετικά: «Υπέγραψα σήμερα στη Μεγάλη Παναγιά, μια σύμβαση, που εκτός από την έναρξη εργασιών για μια ολοκαίνουργια παιδική χαρά στον οικισμό, και την αναβάθμιση πέντε άλλων σε ισάριθμες κοινότητες, εκπέμπει έναν ακόμη συμβολικό μήνυμα: πως όταν η δουλειά γίνεται μεθοδικά με σωστό συντονισμό και γνώμονα τη αποτελεσματικότητα, μπορείς να εντάσσεις νέα έργα στα χρηματοδοτικά προγράμματα και να ξεκινάς την υλοποίηση ακόμα και εντός του ιδίου έτους».

«Χαίρομαι για την αποτελεσματικότητα που επιδεικνύουν οι υπηρεσίες και οι συνεργάτες του Δήμου, χάρη στην εργατικότητα των εργαζομένων, αλλά και χάρη στη σωστή επικοινωνία μεταξύ διοίκησης και προσωπικού. Στην προκειμένη περίπτωση, χαίρομαι διπλά, γιατί το αποτέλεσμα θα το απολαμβάνουν σύντομα, οι μικροί μας δημότες και οι νέοι γονείς του Δήμου μας» κατέληξε.

 

[ΠΗΓΗ: https://www.grtimes.gr/, 22/11/2021]