ΕΡΓΑΣΊΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΎ ΔΙΚΤΎΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Στο πλαίσιο εκτέλεσης του Τεχνικού Προγράμματος της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων 12 μηνών, για την συντήρηση του οδικού δικτύου έχουν πραγματοποιηθεί ασφαλτικές εργασίες συνολικού εμβαδού 70.000 τετραγωνικών μέτρων καθώς και 450 αποκαταστάσεις τμηματικών βαθουλωμάτων.

Όσον αφορά τη σήμανση και ασφάλεια του οδικού δικτύου, έχει πραγματοποιηθεί η διαγράμμιση οδικού δικτύου συνολικού εμβαδού 60.000 τετραγωνικών μέτρων καθώς και η τοποθέτηση 7000 μέτρων προστατευτικών κιγκλιδωμάτων και 300 πινακίδων σήμανσης.

Επίσης το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί οι δυσλειτουργίες των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων φωτισμού που αποτελούν αυτοτελές μέρος της συντήρησης του οδικού δικτύου και έχουν αποκατασταθεί σε μεγάλο ποσοστό.

Σε εξέλιξη βρίσκεται το έργο «Καθαίρεση και κατασκευή κιβωτοειδή οχετου επί της επαρχιακής οδού στο ύψος του Π. Κουφό» με την έναρξη και ομαλή συνέχιση των εργασιών.

Τέλος, πρόσφατα ολοκληρώθηκε το έργο «Ολοκληρωμένη αντιπλημμυρική προστασία κεντρικού ρέματος Συκιάς» που αξίζει να σημειωθεί ότι κατά το διάστημα αυτό, των 12 μηνών, εκτελέστηκε το 1/3 του συνόλου των εργασιών περάτωσής του.

Επιπλέον εργασίες και έργα βρίσκονται σε εξέλιξη.

[ΠΗΓΗ: https://ergoxalkidikis.gr/, 20/6/2024]