ΚΟΜΙΣΙΟΝ: ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΑ ΓΙΑ ΟΡΥΚΤΑ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει ένα σημαντικό βήμα για να εξασφαλίσει τον εφοδιασμό της με κρίσιμα ορυκτά, τα οποία είναι απαραίτητα για τους πράσινους και τους ψηφιακούς στόχους της Ένωσης. Ο Νόμος της ΕΕ για τις Κρίσιμες Πρώτες Ύλες, που τίθεται σε ισχύ στις 23 Μαΐου, αποσκοπεί στη μείωση της εξάρτησης από την Κίνα για ορυκτά όπως το λίθιο και ο χαλκός, τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για τα ηλεκτρικά οχήματα και τις ανεμογεννήτριες, σύμφωνα με το Reuters.

Για να το πετύχει αυτό, η Επιτροπή θα προκηρύξει διαγωνισμούς για έργα που βελτιώνουν τον εφοδιασμό της ΕΕ. Σε αυτά τα έργα, που περιλαμβάνουν την επεξεργασία, την ανακύκλωση και την εξόρυξη, θα μπορούσαν να χορηγηθούν πολύ πιο γρήγορα άδειες (15-27 μήνες) εάν κριθούν στρατηγικά σημαντικά. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι ένα ορυχείο στη Φινλανδία που σχεδιάζει η Eurobattery Minerals AB.

Η Επιτροπή εξετάζει επίσης τις κοινές αγορές κρίσιμων ορυκτών από την ΕΕ, παρόμοια με το πρόσφατο πρόγραμμα αγοράς φυσικού αερίου. Αυτό θα σήμαινε την ΕΕ να ενεργεί ως μεσολαβητής μεταξύ παγκόσμιων προμηθευτών και Ευρωπαίων αγοραστών. Ενώ η συμμετοχή των κρατών μελών είναι απαραίτητη, η Επιτροπή ελπίζει να ξεκινήσει το πρόγραμμα το συντομότερο δυνατό. Η πλατφόρμα που χρησιμοποιήθηκε για τις αγορές φυσικού αερίου θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως πρότυπο, αν και αναγνωρίζεται η πολυπλοκότητα της διαχείρισης πολλαπλών ορυκτών.

Η αποθήκευση κρίσιμων ορυκτών είναι μια άλλη στρατηγική που εξετάζεται. Η Επιτροπή εξετάζει το ιαπωνικό μοντέλο για τις σπάνιες γαίες ως πιθανή πηγή έμπνευσης. Με την εφαρμογή αυτών των μέτρων, η ΕΕ ελπίζει να εξασφαλίσει σταθερό εφοδιασμό με κρίσιμα ορυκτά και να ενισχύσει τις προσπάθειες για πράσινη και ψηφιακή μετάβαση.

[ΠΗΓΗ: https://www.energygame.gr/, 15/5/2024]