ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ: Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΠΕΥΣΘΕΙ

Η συντριπτική πλειονότητα των Ευρωπαίων πιστεύει ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί σοβαρό πρόβλημα για τον πλανήτη (93 %), σύμφωνα με νέα έρευνα του Ευρωβαρόμετρου.

Πάνω από τους μισούς πιστεύουν ότι θα πρέπει να επισπευσθεί η μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία (58 %), για να αντιμετωπιστούν οι απότομες αυξήσεις των τιμών της ενέργειας και οι ανησυχίες σχετικά με τον εφοδιασμό με φυσικό αέριο μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Από οικονομική άποψη, το 73 % των Ευρωπαίων συμφωνεί ότι το κόστος των ζημιών που οφείλονται στην κλιματική αλλαγή είναι πολύ υψηλότερο από τις επενδύσεις που απαιτούνται για την πράσινη μετάβαση. Επίσης, τα τρία τέταρτα (75 %) των Ευρωπαίων συμφωνούν ότι η ανάληψη δράσης για το κλίμα θα οδηγήσει σε καινοτομία.

Υποστήριξη για τη μείωση των εκπομπών, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση

Σχεδόν εννέα στους δέκα Ευρωπαίους πολίτες (88 %) συμφωνούν ότι οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου θα πρέπει να μειωθούν στο ελάχιστο, ενώ παράλληλα οι εναπομένουσες εκπομπές θα πρέπει να αντισταθμιστούν ώστε να καταστεί η ΕΕ κλιματικά ουδέτερη έως το 2050. Σχεδόν εννέα στους δέκα Ευρωπαίους (87 %) πιστεύουν ότι είναι σημαντικό να θέσει η ΕΕ φιλόδοξους στόχους για να αυξηθεί η χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενώ παρόμοιος αριθμός (85 %) πιστεύει ότι είναι σημαντικό για την ΕΕ να λάβει μέτρα ώστε να βελτιωθεί η ενεργειακή απόδοση, για παράδειγμα, παροτρύνοντας τους πολίτες να μονώσουν το σπίτι τους, να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά πάνελ ή να αγοράσουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Επτά στους δέκα πολίτες που απάντησαν στην έρευνα (70 %) πιστεύουν ότι η μείωση των εισαγωγών ορυκτών καυσίμων μπορεί να αυξήσει την ενεργειακή ασφάλεια και να ωφελήσει οικονομικά την ΕΕ.

Οι πολίτες εκφράζουν τη δέσμευσή τους να αναλάβουν ατομική δράση και να στηρίξουν τη διαρθρωτική μεταρρύθμιση

Στη μεγάλη τους πλειονότητα, οι πολίτες της ΕΕ έχουν ήδη αναλάβει δράση για το κλίμα σε ατομικό επίπεδο (93 %) και προβαίνουν συνειδητά σε βιώσιμες επιλογές στην καθημερινή τους ζωή. Ωστόσο, όταν ρωτήθηκαν ποιον θεωρούν αρμόδιο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, οι πολίτες υπογράμμισαν την ανάγκη για άλλες μεταρρυθμίσεις που θα συνοδεύουν την ατομική δράση, υποδεικνύοντας επίσης την ευθύνη των εθνικών κυβερνήσεων (56 %), της ΕΕ (56 %), καθώς και των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας (53 %).

Οι Ευρωπαίοι πολίτες αισθάνονται επίσης την απειλή της κλιματικής αλλαγής στην καθημερινή τους ζωή. Κατά μέσο όρο, πάνω από το ένα τρίτο των Ευρωπαίων αισθάνονται προσωπικά εκτεθειμένοι σε περιβαλλοντικούς και κλιματικούς κινδύνους και απειλές· από αυτούς, περισσότεροι από τους μισούς ζουν σε 7 κράτη μέλη, κυρίως στη Νότια Ευρώπη αλλά και στην Πολωνία και την Ουγγαρία. Το 84 % των Ευρωπαίων συμφωνεί ότι η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και των περιβαλλοντικών ζητημάτων θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα προκειμένου να βελτιωθεί η δημόσια υγεία, ενώ το 63 % των συμμετεχόντων συμφωνεί ότι το να είμαστε προετοιμασμένοι για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής μπορεί να έχει θετικά αποτελέσματα για τους πολίτες της ΕΕ.

Ιστορικό

Το ειδικό Ευρωβαρόμετρο 538 για την κλιματική αλλαγή πραγματοποίησε έρευνα σε 26.358 πολίτες της ΕΕ από διαφορετικές κοινωνικές και δημογραφικές ομάδες στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τις 10 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου 2023. Όλες οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν σε ατομικό επίπεδο με όλους τους συμμετέχοντες, είτε διά ζώσης στο σπίτι του κάθε συμμετέχοντα είτε μέσω βιντεοκλήσης.

Τα αποτελέσματα του πιο πρόσφατου «Τακτικού Ευρωβαρόμετρου – Άνοιξη 2023», το οποίο δημοσιεύτηκε πρόσφατα στις 10 Ιουλίου, συνάδουν πλήρως με τα αποτελέσματα αυτής της ειδικής έρευνας για την κλιματική αλλαγή. Το τακτικό Ευρωβαρόμετρο έδειξε ότι οι πολίτες της ΕΕ εξακολουθούν να υποστηρίζουν σε μεγάλο βαθμό την ενεργειακή μετάβαση, να θεωρούν το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή ως ένα από τα σημαντικά ζητήματα που αντιμετωπίζει η ΕΕ και να περιμένουν μαζικές επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα μετατρέψει την ΕΕ σε μια σύγχρονη, ανταγωνιστική πράσινη οικονομία, που λειτουργεί αποδοτικά όσον αφορά τη χρήση των φυσικών πόρων και δεν αφήνει κανέναν άνθρωπο και κανέναν τόπο στο περιθώριο. Το ευρωπαϊκό νομοθέτημα για το κλίμα καθορίζει έναν νομικά δεσμευτικό στόχο για την κλιματική ουδετερότητα έως το 2050 και καθιερώνει τον ενδιάμεσο στόχο της μείωσης των καθαρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55 % έως το 2030, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, μέσω της λεγόμενης «Fit for 55», δηλαδή της δέσμης νομοθετικών προτάσεων για την προσαρμογή στον στόχο του 55 %. Αυτή η δέσμη νομοθετικών μέτρων βρίσκεται σήμερα σε προχωρημένο στάδιο στη διαδικασία προς την έγκρισή της. Παρομοίως, με την πρόσφατη πρόοδο όσον αφορά το νομοθέτημα για την αποκατάσταση της φύσης, τον κανονισμό για την αποψίλωση των δασών, καθώς και με τις πρωτοβουλίες για την προώθηση βιώσιμων προϊόντων και τη μείωση των απορριμμάτων συσκευασίας θα εξασφαλιστεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αναχαιτίσει την απώλεια της βιοποικιλότητας και θα μεταβεί σε μια κυκλική οικονομία.

 

[ΠΗΓΗ: https://ecopress.gr/, 21/7/2023]