“ΠΥΡΕΤΟΣ” ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ

Να αδράξουν την ευκαιρία του θετικού κλίματος που έχει διαμορφωθεί στις κεφαλαιαγορές υπέρ της Ελλάδας, εν όψει της ανάκτησης της επενδυτικής βαθμίδας πιθανότατα εντός του έτους, σπεύδουν και οι τέσσερις συστημικές τράπεζες στο πλαίσιο της ενίσχυσης των εποπτικών τους κεφαλαίων.

Πιο πρόσφατο παράδειγμα είναι η Alpha Bank η οποία άντλησε την Τρίτη μέσω senior preferred ομολόγου 500 εκατ. ευρώ – έναντι 400 που ήταν ο αρχικός στόχος – με κόστος 7% και υπερκάλυψη κατά τρεις φορές από τη ζήτηση. Σημειώνεται ότι τα 3/4 της έκδοσης καλύφθηκαν από ξένους επενδυτές, γεγονός που επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της επενδυτικής κοινότητας στις προοπτικές της τράπεζας και της ελληνικής οικονομίας ευρύτερα.

Μόλις πριν τέσσερις μήνες, η Alpha είχε προβεί στην έκδοση τίτλου Additional Tier 1 για την άντληση 400 εκατ. ευρώ με τοκομερίδιο 11,875%, με τον στόχο MREL να τίθεται στο 27,16% των στοιχείων σταθμισμένου ενεργητικού έως το 2026.

“Ετοιμοπόλεμη” για επιστροφή στις αγορές δηλώνει και η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας η οποία αναζητά το σωστό timing για να καλύψει τον στόχο MREL ο οποίος διαμορφώνεται σε 22,7% για το τέλος του 2024 και σε 26,79% των RWAs σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. 

Στο πλαίσιο αυτό, η τράπεζα αναζητά τις κατάλληλες συνθήκες – πιθανότατα προς το τέλος του 2023 ή τις αρχές του 2024 – για να προβεί σε έκδοση τίτλου senior ή Tier 2. Το 2022 η Εθνική πραγματοποίησε δύο ομολογιακές εκδόσεις υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, μίας πενταετούς διάρκειας, ύψους 500 εκατ. ευρώ, με τοκομερίδιο 7,25% και μίας δεύτερης με διάρκεια 4,5 ετών, ύψους 200 εκατ. λιρών Αγγλίας, με τοκομερίδιο 8,75%.

Την κατάλληλη ευκαιρία αναζητά και η Τράπεζα Πειραιώς η οποία έχει προβεί σε μόλις μία έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας το 2022, ύψους 350 εκατ. ευρώ, η οποία έκλεισε με επιτόκιο 8,25% και διάρκεια 4,2 έτη. Το πλάνο της τράπεζας έως το 2025 προβλέπει επιστροφή στις αγορές εντός του 2023 για άντληση ποσού έως 500 εκατ. ευρώ. Σε μακροπρόθεσμη βάση, στόχος της Πειραιώς είναι να καλύψει το 23,75% επί της συνολικής έκθεσής της σε ρίσκο.

Πλήρη κάλυψη του στόχου MREL έχει πετύχει η Eurobank για το 2023 μετά από πυκνές εκδόσεις τους προηγούμενους μήνες. Οι δύο εξ αυτών ήταν ομόλογα υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, συνολικού ύψους ενός δισ. ευρώ, με μεσοσταθμικό επιτόκιο 5,69% και μεσοσταθμική διάρκεια 4,4 έτη. Η τρίτη έκδοση αφορούσε ομόλογο Tier 2, ύψους 300 εκατ. ευρώ, με τοκομερίδιο 10%. 

Παρ’ όλα αυτά, η διοίκηση της Eurobank εξετάζει το ενδεχόμενο εξόδου στις αγορές στα τέλη του έτους ή τις αρχές του επόμενου καθώς  έτους – αρχές 2024, δεδομένου ότι πρέπει να ενισχύσει τα κεφάλαια MREL κατά 27,4% έως το τέλος του 2025.

Έπεται συνέχεια για τις εκδόσεις των τραπεζών

Όπως σημειώνει η Τράπεζα της Ελλάδος, οι τράπεζες συνεχίζοντας την τάση των προηγούμενων δύο ετών – και παρά τη σημαντική αύξηση των αποδόσεων – προχώρησαν σε εκδόσεις ομολόγων υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ονομαστικής αξίας 2,150 δισ. ευρώ και 200 εκατ. στερλινών, καθώς και σε εκδόσεις ομολόγων χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ονομαστικής αξίας 300 εκατ. ευρώ. 

Η έκδοση μη καλυμμένου χρέους, εκτιμά η ΤτΕ, αναμένεται να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, όχι μόνο λόγω των απαιτήσεων του MREL, αλλά και ως εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης, δεδομένης της σταδιακής μείωσης της εξάρτησης από την ΕΚΤ με την αποπληρωμή του δανεισμού.

Σημειώνει δε ότι η κεφαλαιακή επάρκεια των συστημικών ιδρυμάτων κρίνεται ικανοποιητική στην παρούσα χρονική συγκυρία, ωστόσο αναμένεται να επηρεαστεί από τρεις παράγοντες: 

α) τη δυνατότητα εσωτερικής δημιουργίας κεφαλαίου σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας,
β) την υλοποίηση εταιρικών ενεργειών των τραπεζών για να ενισχύσουν την κεφαλαιακή τους επάρκεια (π.χ. συνθετικές τιτλοποιήσεις, αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου για τις λιγότερο σημαντικές τράπεζες) και το κόστος έκδοσης πρόσθετων μέσων κεφαλαίου (Additional Tier 1, Tier 2) για την κάλυψη εποπτικών απαιτήσεων,
γ) την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου, και
δ) την εξέλιξη των νέων εκταμιεύσεων δανείων προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

 

[ΠΗΓΗ: https://www.capital.gr/, της Βάσως Αγγελέτου, 22/6/2023]