ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ «ΠΝΟΗ» ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής ΠΝΟΗ συνεχίζει να δέχεται πληθώρα αιτημάτων από την κοινότητα σχολική ευρύτερη για υλοποίηση δράσεων-καθώς και αιτημάτων βοήθειας από τους πολίτες του Νομού μας γεγονός που ήδη έχει οδηγήσει στην διαμόρφωση οριστικοποίηση του προγραμματισμού του έως και τον Ιούνιο 2023.

Ειδικά για το Δήμο Αριστοτέλη, για τον μήνα Οκτώβριο υλοποίησε τις κάτωθι δράσεις παρεμβάσεις οι οποίες προέκυψαν μετά από την διερεύνηση και αξιολόγηση αντίστοιχων αιτημάτων της κοινότητας:

Δήμος Αριστοτέλη

  • Προγράμματα σε εκπαιδευτικούς Α’θμιας. Με θεματική «Σεξουαλική Αγωγή» σεμινάριο σε εκπαιδευτικούς του Δημοτικού Σχολείου Νέων Ρόδων (σε εξέλιξη με έναρξη 29/9 και λήξη 10/11).
  • Προγράμματα σε γονείς Ομάδες Γονέων Κηδεμόνων. Με θεματική την «Προαγωγή της προστασίας του παιδιού» σε ομάδα γονιών Βαρβάρας (σε εξέλιξη με έναρξη 26/9 και λήξη 21/11).
  • Με θεματική την «Προαγωγή της προστασίας του παιδιού» σε ομάδα γονιών Μ. Παναγίας (σε εξέλιξη με έναρξη 20/9 και λήξη 22/11).
  • Με θεματική την «Προαγωγή της προστασίας του παιδιού» ομάδα γονιών Νεοχωρίου (σε εξέλιξη με έναρξη 6/10 και λήξη 8/12). 

Υποδοχή αιτημάτων βοήθειας: Το Κέντρο υποδέχθηκε 8 αιτήματα βοήθειας από πολίτες του Δήμου

[ΠΗΓΗ: ΤΥΠΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 5/11/2022]