ΤΟ ΠΛΑΝΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΦΕΤΟΣ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ

Μια σειρά από εργαλεία και μέτρα για την εξοικονόμηση ενέργειας και ειδικότερα φυσικού αερίου περιλαμβάνει το προσχέδιο της ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις 20 Ιουλίου, με στόχο την αντιμετώπιση της κρίσιμης κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει η Ευρώπη. 

Όπως αναφέρει το προσχέδιο της ανακοίνωσης της Ε.Ε., η μείωση της ζήτησης θα πρέπει να αναμένεται όσο το δυνατόν περισσότερο και οι εξοικονομήσεις θα πρέπει να εστιάσουν στους τομείς όπου οι μειώσεις θα είναι λιγότερο δαπανηρές και ευκολότερες. Ο καθένας μπορεί να εξοικονομήσει αέριο, ακόμη και εάν ανήκει σε προστατευμένους τομείς, όπως νοικοκυριά ή κτίρια που λειτουργούν από δημόσιες αρχές, βιομηχανίες που έχουν τη δυνατότητα εναλλαγής καυσίμου και επίσης ανάλογα με την περίπτωση του κάθε κράτους ο τομέας του ηλεκτρισμού. 

Ένα από τα προτεινόμενα μέτρα που βασίζονται στην αγορά περιλαμβάνει δημοπρασίες ή διαγωνισμούς που θα καλούν τους καταναλωτές να προσφέρουν μείωση της ζήτησης με αντάλλαγμα αποζημίωση. 

Μέτρα αποτροπής και καλές πρακτικές

Τα κράτη μέλη καλούνται από την Ε.Ε. να κάνουν όλα τα δυνατά βήματα και να συμβουλευτούν τους συμμετέχοντες στην αγορά προκειμένου να διασφαλίσουν ότι αξιοποιούνται όλες οι δυνατότητες υποκατάστασης και ότι όλες οι εναλλακτικές πηγές ενέργειας έχουν εξαντληθεί πριν την εφαρμογή υποχρεωτικών μέτρων μείωσης της ζήτησης.

Μέτρα αλλαγής καυσίμου

Τα κράτη μέλη καλούνται να ενθαρρύνουν μέτρα αλλαγής καυσίμου τόσο στη βιομηχανία όσο και στην ηλεκτροπαραγωγή. Υπάρχουν πολλές επιλογές μέτρων για τα κράτη μέλη όπως:

  • Αλλαγή καυσίμου από βιομηχανίες και ηλεκτροπαραγωγούς περιλαμβανομένης της αλλαγής σε βιομάζα, βιομεθάνιο, φωτοβολταϊκά και άλλες ΑΠΕ
  • Χρήση οξυγόνου αντί φυσικού αερίου για συγκεκριμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις, που θα αντικαθιστά το φυσικό αέριο 
  • Δυνατότητα εφαρμογής πιο επεξεργασμένων μέτρων αλλαγής καυσίμων 
  • Υποχρέωση για τις μονάδες θερμικής ηλεκτροπαραγωγής που μπορούν να υποστηριχθούν από diesel να λάβουν τις απαραίτητες προφυλάξεις για να έχουν απρόσκοπτη λειτουργία των μονάδων όταν θα χρειαστεί να αλλάξουν σε diesel για τουλάχιστον 5 ημέρες
  • Αναβολή του κλεισίματος των πυρηνικών μονάδων όπου αυτό είναι εφικτό και χρήση των πυρηνικών όπου αυτό αποτελεί επιλογή
  • Αναβολή της μετατροπής των συνδυασμένων ανθρακικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού σε μονάδες φυσικού αερίου και προσωρινή χρήση των βαρέων καυσίμων ή του άνθρακα για να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία τομέων που είναι κρίσιμοι ή στρατηγικής σημασίας για τις ευρωπαϊκές κοινωνικές ανάγκες.

Εργαλεία που βασίζονται στην αγορά

Δημοπρασίες ή διαγωνισμοί: Ένα από τα προτεινόμενα μέτρα αφορά στη διενέργεια δημοπρασιών ή διαγωνισμών μέσω των οποίων τα κράτη μέλη δίνουν κίνητρα για μείωση της κατανάλωσης από μεγάλους καταναλωτές (κυρίως βιομηχανίες) επιτρέποντας στις βιομηχανίες να προσφέρουν μια μείωση της κατανάλωσης.

Θέρμανση – Ψύξη

Καμπάνιες ενημέρωσης: Οι καμπάνιες ενημέρωσης θα πρέπει να βοηθήσουν τους καταναλωτές να συνειδητοποιήσουν ότι θα πρέπει να ξεκινήσουν να εξοικονομούν φυσικό αέριο όπου πιθανόν μπορούν και θα οδηγήσουν σε σημαντική μείωση της κατανάλωσης αερίου. Το μέτρο ορίζεται σε σχέδια έκτακτης ανάγκης πολλών κρατών μελών στο στάδιο της έγκαιρης προειδοποίησης. Η ιδέα είναι να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση όλων των καταναλωτών, των νοικοκυριών και των βιομηχανιών αλλά και να δοθούν συγκεκριμένα και λειτουργικά παραδείγματα για το πώς μπορεί να μειωθεί η κατανάλωση αερίου

Στοχευμένη υποχρέωση μείωση της θέρμανσης και ψύξης: Κατά τη διάρκεια του επιπέδου συναγερμού, λαμβάνονται μέτρα στα εθνικά σχέδια που θα μπορούσαν να συμπεριλάβουν υποχρεωτική εθνική μείωση της κατανάλωσης στο τομέα της θέρμανσης και της ψύξης. Τέτοια μέτρα, στοχευμένα, δεν θα έβαζαν σε κίνδυνο την αρχή ότι τα νοικοκυριά, η τηλεθέρμανση και ορισμένες βασικές υπηρεσίες είναι προστατευμένοι πελάτες και ότι ο εφοδιασμός τους είναι εγγυημένος. Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί μια δίκαια κατανεμημένη υπηρεσία σε όλους τους πελάτες ιδίως τους ευάλωτους. Ένας αποτελεσματικός και εφαρμόσιμος τρόπος είναι η στόχευση σε κτίρια που ανήκουν ή λειτουργούν από δημόσιους οργανισμούς, εμπορικά κέντρα και δημόσιους χώρους. 

[ΠΗΓΗ: https://www.capital.gr/, του Χάρη Φλουδόπουλου, 15/7/2022]