ΕΞΟΡΥΞΕΙΣ: ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΓΚΟΥ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Αντοχές επέδειξε η εξορυκτική βιομηχανία το 2021 – Ενεργειακή κρίση και αυξημένα κόστη περιορίζουν την υπεραξία από την ενισχυμένη δραστηριότητα

Πλήθος ανικανοποίητων αιτημάτων και ανεπίλυτων προβλημάτων εμποδίζουν την ανάπτυξη του εξορυκτικού κλάδου, όπως τόνισε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ) Αθανάσιος Κεφάλας.

ΑΠΟ ΤΟ βήμα της Γενικής Συνέλευσης των μελών του ΣΜΕ, που πραγματοποιήθηκε χθες, ο κ. Κεφάλας σημείωσε πως ο εξορυκτικός κλάδος το 2021 παρουσίασε αύξηση της παραγωγής και του όγκου πωλήσεων κατά 10% και των εξαγωγών κατά 15%, εντούτοις υπάρχουν σημαντικά εγγενή προβλήματα που φρενάρουν την περαιτέρω θετική του πορεία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΜΕ, «το ρυθμιστικό πλαίσιο είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για την αποτελεσματική λειτουργία και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων των μελών μας και του κλάδου μας. Ο Σύνδεσμός, θεσμικά εκπροσωπώντας τον κλάδο, έδωσε ιδιαίτερο βάρος στην καταγραφή των εμποδίων και τη συστηματική επικοινωνία των προτεινόμενων λύσεων σε πολλαπλά επίπεδα και ευκαιρίες. Είχαμε τη δυνατότητα να ακουστούμε, τα αποτελέσματα όμως δεν μας αφήνουν ικανοποιημένους διότι ο κατάλογος των αιτημάτων και των ανεπίλυτων προβλημάτων μεγαλώνει, δημιουργώντας εμπόδια στην ανάπτυξη ενός ανθεκτικού και σημαντικού κλάδου της εθνικής οικονομίας». Στο μεταξύ, από τα μέσα του περασμένου χρόνου σταδιακά προστέθηκαν στις υγειονομικές και οι εφοδιαστικές δυσκολίες και οι νέες προκλήσεις, όπως η ενεργειακή κρίση, οι ελλείψεις σε μηχανήματα και ανταλλακτικά και το φάσμα του πληθωρισμού, γεγονός που καθιστά επισφαλείς τις προβλέψεις για το 2022.

Απολογισμός 2021

Η διοίκηση του ΣΜΕ στον απολογισμό της για το 2021 επεσήμανε την αυξημένη ζήτηση μετάλλων και των προϊόντων λευκολίθου, η οποία οδήγησε σε σημαντικές αυξήσεις τιμών στη διάρκεια του έτους, με σημαντική άνοδο όμως και του κόστους παραγωγής λόγω των υψηλών ημών ενέργειας. Ο ΣΜΕ τόνισε την ανάκαμψη των βιομηχανικών ορυκτών στα επίπεδα του 2019, με παρόμοιες προκλήσεις στη διαμόρφωση του κόστους παραγωγής και στη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας. Επίσης σημείωσε τη σημαντική ζήτηση του ελληνικού μαρμάρου στο εξωτερικό, την αναθέρμανση της κατανάλωσης στην εσωτερική αγορά, αλλά με το υψηλό κόστος ενέργειας και υλικών να απορροφά σημαντικό μέρος των οικονομικών αποτελεσμάτων. Επιπλέον σημαντική ήταν η συνεχιζόμενη άνοδος ζήτησης αδρανών υλικών, κυρίως χάρη στην οικοδομική δραστηριότητα και τα έργα των Περιφερειών, ενώ ακόμα αναμένονται να αρχίσουν μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Σημαντική ήταν και η υποστήριξη του λιγνίτη στη διασφάλιση της επάρκειας ηλεκτρικής ενέργειας σε κρίσιμες περιόδους, η οποία οδήγησε σε αύξηση της εξόρυξής του κατά 10% σε σχέση με το 2021.

Τα «αγκάθια» του 2022

Σύμφωνα με τον κ. Κεφάλα, ο εξορυκτικός κλάδος με τον Σύνδεσμο Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων πρέπει να έχουν θέσει στο τραπέζι των συζητήσεων θέματα που αφορούν ένα νέο παραγωγικό υπόδειγμα της χώρας μας, που θα χαρακτηρίζεται από καινοτομία, παραγωγικότητα, εξωστρέφεια και σεβασμό στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Και συμπληρώνει λέγοντας πως «στο ιδιαίτερα ρευστό περιβάλλον είμαστε υποχρεωμένοι να κινηθούμε με σύνεση, να προστατεύσουμε το ανθρώπινο κεφάλαιο και να διασφαλίσουμε την ανθεκτικότητά μας. θα πρέπει να κινηθούμε ώστε να είμαστε καλά προετοιμασμένοι για την αντιμετώπιση των δυσχερειών στην εφοδιαστική αλυσίδα, το υψηλό ενεργειακό κόστος, το πληθωριστικό περιβάλλον αλλά και τις προκλήσεις στον ομαλό εφοδιασμό των πελατών μας. την προσαρμογή στις απαιτήσεις της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και στις πιθανολογούμενες γεωπολιτικές αλλαγές».

Στις πρωτοβουλίες του Συνδέσμου περιλαμβάνονται η συνεχή βελτίωση των επιδόσεων στον τομέα υγείας και ασφάλειας, στοχεύοντας στον μηδενισμό των ατυχημάτων, η συστηματική αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων του κλάδου, αλλά και η επιδίωξη της γρήγορης επίλυσης των χρονιζόντων προβλημάτων στην έκδοση επαγγελματικών αδειών που έχουν οδηγήσει σε σημαντικές ελλείψεις σε χειριστές μηχανημάτων και γομωτές και οι οποίες απειλούν την ομαλή παραγωγή. Επίσης ο κλάδος δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο του στο νέο περιβάλλον που δημιουργεί η Πράσινη Συμφωνία, αλλά και η παγκόσμια ανακατανομή εργασιών και ισχύος. Παράλληλα θα συνεχίσει την κινητοποίηση ώστε να επιλυθούν χρονίζοντα προβλήματα στο ρυθμιστικό περιβάλλον και τη συμμετοχή του στη διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας της χώρας με τη διατήρηση επαρκούς παραγωγής λιγνίτη.

Οικουμενική ταξινόμηση κοιτασμάτων

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε από τον Σύνδεσμο Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων στο Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Ταξινόμηση των Πόρων (UNFC), που είναι ιδιαίτερα επίκαιρο λόγω του ρόλου του κλάδου στη βιώσιμη ανάπτυξη. Πρόκειται για ένα σύστημα ταξινόμησης που αφορά έργα ανάπτυξης φυσικών αλλά και ανθρωπογενών πόρων. Βασίζεται σε κανόνες και κριτήρια που καθορίζουν την περιβαλλοντική-κοινωνικοοικονομική τους βιωσιμότητα και την τεχνική τους σκοπιμότητα και εφικτότητα, από το αρχικό στάδιο και καθ’ όλη τη διάρκεια εξέλιξης και υλοποίησής τους. Το UNFC παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την περιγραφή του επιπέδου εμπιστοσύνης των μελλοντικών προϊόντων που θα προκύψουν από το έργο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η εφαρμογή του συστήματος στην ταξινόμηση των ορυκτών πρώτων υλών, με αποτέλεσμα την ολοένα και μεγαλύτερη χρήση του από αρμόδιες υπηρεσίες της δημοσίας διοίκησης, όσο και από την ίδια τη μεταλλευτική βιομηχανία. Στην κατεύθυνση αυτή, ένας από τους στόχους του UNFC είναι η εργαλειοποίησή του σε σχέση με εφαρμογές και πρακτικές που αφορούν:

  • Τη χάραξη πολιτικής με βάση μελέτες πόρων.
  • Τη βιώσιμη διαχείριση πόρων.
  • Τις επιχειρηματικές διαδικασίες και δραστηριότητες.
  • Την κατανομή χρηματοδοτικών κεφαλαίων.

Ειδικότερα το UNFC είναι ένα σύστημα που βασίζεται σε κανόνες και κριτήρια, στο πλαίσιο των οποίων τα προϊόντα ενός σχεδίου ανάπτυξης πόρων ταξινομούνται με βάση τα τρία θεμελιώδη κριτήρια της περιβαλλοντικής-κοινωνικοοικονομικής βιωσιμότητας (Ε), της τεχνικής δυνατότητας ή σκοπιμότητας (F) και του βαθμού εμπιστοσύνης στην αποθεματική εκτίμηση (G), με τη χρήση ενός αριθμητικού συστήματος ποσοτικού υπολογισμού. Τα περιβαλλοντικό και κοινωνικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προσδιορίζονται στην Ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη και στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs), που ενδέχεται να επηρεάσουν την ανάπτυξη ενός έργου, περιλαμβάνονται στην ταξινόμηση ενός έργου στο πλαίσιο του UNFC.

[ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, της Λέττας Καλαμαρά, 2/6/2022]