ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Η ιδιωτική ασφάλιση και η εξέλιξή της στην Ελλάδα, όσον αφορά τις κατοικίες και τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία ακινήτων, μπορεί σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα να θωρακίσει την χώρα απέναντι στις συνέπειες τις κλιματικής αλλαγής

Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του πλανήτη τα τελευταία χρόνια, δεν είναι άλλη από την κλιματική αλλαγή, που ήδη βλέπουμε τις συνέπειές της παγκόσμια, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, των εκτεταμένων φυσικών καταστροφών και της ενεργειακής κρίσης.

Μία οικονομική παράμετρος που σχετίζεται άμεσα με τους κρατικούς προϋπολογισμούς και τις ζημιές που προκαλεί σε μία οικονομία η κλιματική αλλαγή, είναι η ιδιωτική ασφάλιση περιουσίας.

Πρόκειται για ένα πυλώνα της οικονομίας ιδιαίτερα σημαντικό, που δεν έχει τύχει σοβαρής ανάλυσης ιδίως στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα στην χώρα μας, παρά το υψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκισης άνω του 70%, το ποσοστό των ασφαλισμένων κατοικιών δεν ξεπερνά το 15%.

Είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρξει μία μεγαλύτερη συμμετοχή και εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα στην χώρα μας, μέσω των ασφαλιστικών εταιριών στην ασφάλιση της ιδιωτικής περιουσίας των πολιτών, μέσω στοχευμένων κινήτρων και φοροαπαλλαγών που θα μπορούσε να δώσει η πολιτεία στους ασφαλισμένους.

Πρόκειται για ένα έργο με οικονομική και κοινωνική διάσταση, καθώς η επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού ετησίως λόγω των φυσικών καταστροφών, από πλημμύρες μέχρι πυρκαγιές και σεισμούς είναι ανυπολόγιστη και δυστυχώς επηρεάζει το σύνολο της κοινωνίας μέσω των αποζημιώσεων του κράτους, οι οποίες αναπληρώνονται μέσω νέας φορολογίας στα φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Αντί λοιπόν η κοινωνία να πληρώνει συνολικά μέσω της μεγάλης πλειονότητας των φορολογούμενων τις εκάστοτε όλο και πιο συχνές αποζημιώσεις των φυσικών καταστροφών, που αφαιρούν σημαντικούς πόρους από τον κρατικό προϋπολογισμό, ο πυλώνας της ιδιωτικής ασφάλισης, μπορεί να βοηθήσει, τόσο στο να απαιτούνται ολοένα και λιγότερα κρατικά κονδύλια ετησίως, όσο και να ενισχυθούν οι αποζημιώσεις μέσω των ιδιωτικών συμβολαίων, αλλά και να εξυγιανθεί ο ασφαλιστικός κλάδος μέσω αυστηρών κριτηρίων αξιολόγησης, για τις καλύψεις αλλά και τις ενδεχόμενες αποζημιώσεις μέσα από τα καταβαλλόμενα ασφάλιστρα.

Η ιδιωτική ασφάλιση και η εξέλιξή της στην Ελλάδα, όσον αφορά τις κατοικίες και τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία ακινήτων, μπορεί σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα να θωρακίσει την χώρα απέναντι στις συνέπειες τις κλιματικής αλλαγής, να διευρύνει την κοινωνική πολιτική του κράτους μέσα από μεγαλύτερο δημοσιονομικό χώρο, αλλά και να δημιουργήσει μία κουλτούρα ασφαλιστικής συνείδησης στην χώρα, που το έχει ανάγκη για την οικονομική και κοινωνική της ανάκαμψη.

*Ο Μελέτης Ρεντούμης είναι οικονομολόγος τραπεζικός

 

[ΠΗΓΗ: https://www.in.gr/, του Μελέτη Ρεντούμη*, 22/3/2022]