ΕΚΤ: ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟ – ΘΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ

Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία αποτελεί κρίσιμη καμπή για την Ευρώπη, τονίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στο κείμενο των αποφάσεων νομισματικής πολιτικής που έδωσε στη δημοσιότητα. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της κεντρικής τράπεζας “εκφράζει την πλήρη υποστήριξή του στον λαό της Ουκρανίας” και τονίζει ότι “θα εξασφαλίσει ομαλές συνθήκες ρευστότητας και θα εφαρμόσει τις κυρώσεις που έχουν αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις”.

Υπογραμμίζει ταυτόχρονα ότι θα κάνει ό,τι χρειάζεται “για να εκπληρώσει την εντολή της ΕΚΤ να διασφαλίζει τη σταθερότητα των τιμών και να διαφυλάττει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα”.

Τέλος στο APP το γ’ τρίμηνο

Σε αυτό το πλαίσιο η ΕΚΤ αποφάσισε να αναθεωρήσει το σχέδιο των αγορών στο Πρόγραμμα Αγοράς Στοιχείων Ενεργητικού (APP) για τους επόμενους μήνες. Όπως ανακοίνωσε, οι μηνιαίες καθαρές αγορές στο πλαίσιο του APP θα φτάνουν τα €40 δισ. τον Απρίλιο,  €30 δισ. τον Μάιο και €20 δισ. τον Ιούνιο.

“Η διαμόρφωση των καθαρών αγορών για το γ΄ τρίμηνο θα εξαρτηθεί από τα στοιχεία και θα αντανακλά τη συνεχιζόμενη αξιολόγηση των προοπτικών από την πλευρά του Δ.Σ.” προσθέτει η ΕΚΤ, επισημαίνοντας ότι αν οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές για τον πληθωρισμό δεν επιδεινωθούν “το Διοικητικό Συμβούλιο θα ολοκληρώσει τις καθαρές αγορές στο πλαίσιο του προγράμματος APP το γ’ τρίμηνο”.

Η κεντρική τράπεζα αφήνει πάντως ένα παράθυρο για να συνεχίσει τις αγορές, αναφέροντας ότι παραμένει έτοιμη “να αναθεωρήσει το πρόγραμμά για τις καθαρές αγορές όσον αφορά το μέγεθος ή/και τη διάρκεια, ανάλογα με τις εξελίξεις στον πληθωρισμό”. 

Επιβεβαιώνει παράλληλα, ότι θα σταματήσει τις καθαρές αγορές στο πλαίσιο του Έκτακτου Προγράμματος Αγορών λόγω της Πανδημίας (PEPP) στο τέλος Μαρτίου του 2022. 

Ταυτόχρονα, η ΕΚΤ επαναλαμβάνει την ειδική αναφορά στην Ελλάδα, αναφέροντας υπογραμμίζοντας ότι θα συνεχίσει να είναι ευέλικτη. “Αυτό θα μπορούσε να συμπεριλαμβάνει την αγορά ομολόγων που εκδίδει η Ελληνική Δημοκρατία επιπλέον της αξίας των ομολόγων που επανεπενδύεται στη λήξη τους, προκειμένου να αποφευχθεί η διακοπή των αγορών στη συγκεκριμένη χώρα, η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής προς την ελληνική οικονομία, ενώ αυτή εξακολουθεί να ανακάμπτει από τις επιπτώσεις της πανδημίας”, αναφέρει η ΕΚΤ στο κείμενο των αποφάσεων.

Το Δ.Σ. κράτησε αμετάβλητα τα επιτόκια, ανακοινώνοντας ότι το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης καθώς και τα επιτόκια της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων θα παραμείνουν αμετάβλητα σε 0,00%, 0,25% και -0,50% αντιστοίχως. 

Η κεντρική τράπεζα τροποποίησε ελαφρώς την εκτίμηση της για τα επιτόκια σημειώνοντας ότι “τυχόν προσαρμογές των βασικών επιτοκίων της ΕΚΤ θα πραγματοποιηθούν κάποια χρονική στιγμή μετά τη λήξη των καθαρών αγορών του Διοικητικού Συμβουλίου στο πλαίσιο του προγράμματος APP και θα είναι σταδιακές”.

Προηγουμένως η ΕΚΤ ανέφερε ότι οι καθαρές αγορές στο APP θα λήξουν λίγο πριν αρχίσει να αυξάνει τα βασικά της επιτόκια.

Πράξεις αναχρηματοδότησης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ αναφέρει εξάλλου ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις συνθήκες χρηματοδότησης των τραπεζών και να διασφαλίζει ότι η ωρίμανση των πράξεων στο πλαίσιο της τρίτης σειράς στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (TLTRO III) δεν παρεμποδίζει την ομαλή μετάδοση της νομισματικής του πολιτικής. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα αξιολογεί επίσης τακτικά τον τρόπο με τον οποίο οι στοχευμένες δανειοδοτικές πράξεις συμβάλλουν στον προσανατολισμό της νομισματικής του πολιτικής.  

Γραμμές ρευστότητας με κεντρικές τράπεζες

Λόγω του εξαιρετικά αβέβαιου περιβάλλοντος που έχει δημιουργήσει η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και ο κίνδυνος περιφερειακών δευτερογενών επιδράσεων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τις χρηματοπιστωτικές αγορές της ζώνης του ευρώ, η ΕΚΤ αποφάσισε να παρατείνει τη διευκόλυνση συμφωνιών επαναγοράς του Ευρωσυστήματος για τις κεντρικές τράπεζες (EUREP) μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2023.

Η ΕΚΤ σημειώνει τέλος, ότι αιτήματα κεντρικών τραπεζών εκτός της ζώνης του ευρώ για επιμέρους συμφωνίες παροχής ρευστότητας σε ευρώ θα αξιολογούνται κατά περίπτωση.

[ΠΗΓΗ: https://www.capital.gr/, 10/3/2022]