ΏΘΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ ΦΕΡΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΕΚΤΡΑ

Σημαντική ώθηση στον κλάδο των τεχνικών έργων και σε μικρές και μεσαίες εταιρείες εκτιμάται πως θα δώσει το πρόγραμμα Ηλέκτρα για την ενεργειακή εξοικονόμηση των δημόσιων κτιρίων που ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος ότι ξεκινάει. 

Υπολογίζεται ότι από 100.000 δημόσια κτίρια, μόλις 17.000 έχουν εκδώσει ενεργειακό πιστοποιητικό. Με άλλα λόγια, τα περισσότερα κρατικά κτίρια είναι περιβαλλοντικές βόμβες, καθώς εκπέμπουν ιδιαίτερα υψηλούς ρύπους διοξειδίου του άνθρακα και καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες ενέργειας. Το πρόγραμμα Ηλέκτρα που είναι προϋπολογισμού 640 εκατ. ευρώ, ποσό το οποίο μαζί με τη μόχλευση θα κινητοποιήσει κεφάλαια έως και 1 δισ. ευρώ αναμένεται ότι θα δώσει λύση στο πρόβλημα των ρυπογόνων δημοσίων κτιρίων. Υπολογίζεται, εξάλλου, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι στα κτίρια αποδίδεται, ετησίως, το 40% των άμεσων και έμμεσων εκπομπών που σχετίζονται με την ενέργεια. Από το ποσοστό αυτό, το 28% των εκπομπών σχετίζεται με τη λειτουργία των κτιρίων, ενώ το 11% των εκπομπών οφείλεται στα υλικά κατασκευής των ακινήτων.

Και δεδομένου ότι τα 2/3 των υφιστάμενων κτιρίων θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν το 2040, η ανακαίνισή τους για τον περιορισμό των εκπομπών αερίου είναι μονόδρομος.

Τα ιδιωτικά projects

Η κατάσταση είναι, ως ένα βαθμό, καλύτερα για τα ιδιωτικά κτίρια. Κι αυτό επειδή οι υφιστάμενες κατασκευές έχουν τη δυνατότητα υπαγωγής σε προγράμματα ενεργειακής εξοικονόμησης, με το κενό παρατηρείται σε ό,τι αφορά τα ιδιωτικά κτίρια (π.χ. πολυκατοικίες) στην υιοθέτηση προγραμμάτων στατικής ενίσχυσης. Όπως δηλαδή, έχει αναφέρει, παλαιότερα, ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός από το «εξοικονομώ» θα πρέπει να προχωρήσουμε στο «αναβαθμίζω».

Την ίδια στιγμή, οι νέες κατασκευές υλοποιούνται με βάση σύγχρονα βιοκλιματικά κριτήρια. Ενδεικτικά, η εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία (ΑΕΕΑΠ) Prodea, κατά το πρόσφατο παρελθόν, έχει δανειοδοτηθεί με 50 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EBRD), διαθέτοντας ως στρατηγική επιλογή την ανάπτυξη κτιρίων με βιοκλιματικά χαρακτηριστικά.

Η εισηγμένη, που συμπεριλαμβάνεται στον δείκτη ESG (Environment, Social and Governance), έχει ως πρώτη προτεραιότητα την ανάπτυξη αειφόρων κτιρίων, έχοντας κατασκευάσει σημαντικό αριθμό κριτηρίων με πιστοποίηση αειφορίας.

Έμφαση στην υλοποίηση «πράσινων» κτιρίων δίνει και η Dimand, της οποίας το σύνολο των projects είτε αυτών που έχουν προέλθει από έργα αναβάθμισης είτε αυτών που ανήκουν στην κατηγορία greenfield είναι «πράσινα».

Τα έργα αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων

Ενόσω όμως, η αγορά περιμένει να βγει «στον αέρα» η συγκεκριμένη δράση, δρομολογούνται σημαντικές παρεμβάσεις σε σειρά κτιρίων. Σε αυτά ανήκουν ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση του Πολεμικού Μουσείου, προϋπολογισμού 4,4 εκατ. ευρώ, όπως και η αναβάθμιση του κτιρίου του πρώην δημόσιου καπνεργοστασίου που ανήκει στη Βουλή των Ελλήνων προϋπολογισμού 180 χιλ. ευρώ, για την αναβάθμιση του κτιρίου του πρώην δημόσιου καπνεργοστασίου που ανήκει στη Βουλή των Ελλήνων. Πρόκειται για κτίριο συνολικής επιφάνειας 19.000 τ.μ. τμήμα του οποίου (6.500 τ.μ.) ανακαινίστηκε πρόσφατα ως προϊόν ιδιωτικής πρωτοβουλίας, δηλαδή από τον οργανισμό ΝΕΟΝ. Τώρα όμως, προωθείται, μέσω των δρομολογούμενων μελετών, μία ολιστική πρόταση αξιοποίησης του ακινήτου με στόχο το σχετικό έργο να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ της περιόδου 2021-2027.

Στο πλαίσιο αυτό, οι ενδεικτικές προτάσεις αξιοποίησης περιλαμβάνουν τη δημιουργία μουσείου ελληνικής κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας, Ευρωπαϊκής Κοινοβουλευτικής Αίθουσας Νέων, αλλά και κτιρίων και δραστηριοτήτων σχετικών με το ιστορικό αρχείο της Βουλής των Ελλήνων. Το πρώην καπνεργοστάσιο που βρίσκεται στην οδό Λένορμαν στην Αθήνα, που λειτούργησε το 1930, αποτελεί ένα κτιριακό θησαυρό του οποίου το «λίφτινγκ» θα μπορούσε να δώσει περαιτέρω ώθηση στην τοπική αγορά ακινήτων.

Παρεμβάσεις με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας δρομολογούνται και στο γενικό νοσοκομείο Ελευσίνας «Θριάσιο» μέσω έργων συνολικού προϋπολογισμού 5,3 εκατ. ευρώ που έχουν ενταχθεί, με τη σειρά τους, στο ΕΣΠΑ 2014-2020.

(Φωτογραφία αρχείου. Shutterstock)

[ΠΗΓΗ: https://www.liberal.gr/, του Γιώργου Μίχα, 28/2/2022}