ΜΕ 970 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ Η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

Έπεσαν οι υπογραφές στις συμφωνίες του ΥΠΟΙΚ με 6 τράπεζες για δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης €970 εκατ.

Το συνολικό ποσό των 970 εκατ. ευρώ από τα 12,7 δισ. των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης θα εκταμιευτούν άμεσα στις έξι εμπορικές τράπεζες με τις οποίες το Υπουργείο Οικονομικών υπέγραψε χθες τις συμφωνίες συμμετοχής στις Χρηματοδοτήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0”.

Πιο συγκεκριμένα, τις έξι συμφωνίες υπέγραψαν, στο πλαίσιο διαδικτυακής εκδήλωσης, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κ. Θόδωρος Σκυλακάκης και εκπρόσωποι των εξής πιστωτικών ιδρυμάτων: Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank, Optima Bank και Παγκρήτια Τράπεζα. 

Ως συνέχεια των συμφωνιών θα έρθει η άμεση εκταμίευση 970 εκατ. ευρώ από το ΥΠΟΙΚ προς τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα. Το ποσό αυτό θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση σε ποσοστό από 30% έως και 50% ιδιωτικών επενδυτικών προτάσεων τις οποίες και οι ίδιες οι τράπεζες θα χρηματοδοτήσουν με το 30% του προϋπολογισμού τους.

Υπενθυμίζεται πως έχει προηγηθεί η υπογραφή ανάλογων συμβάσεων με δύο διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ), για τα οποία αναμένεται η εκταμίευση επιπλέον 600 εκατ. ευρώ. Συνεπώς, ποσό ύψους 1,57 δισ. ευρώ θα είναι άμεσα διαθέσιμο για τη χρηματοδότηση επενδύσεων στην ελληνική επικράτεια. 

Βάσει της προβλεπόμενης από το Ταμείο Ανάκαμψης διαδικασίας, εντός 30 εργάσιμων ημερών, τα συγκεκριμένα έξι εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα θα δημοσιοποιήσουν προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους επενδυτές που επιθυμούν να λάβουν δανειοδότηση από το “Ελλάδα 2.0” για την υλοποίηση των σχεδίων τους. Ταυτόχρονα, θα υπάρξει στις επόμενες ημέρες πρόσκληση που θα απευθυνθεί σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας που έως τώρα δεν έχουν συμμετάσχει στο συγκεκριμένο σχήμα.

Για να είναι επιλέξιμες, οι επενδύσεις θα πρέπει να συμβάλλουν σε έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω στόχους:

  1. πράσινη μετάβαση
  2. ψηφιακός μετασχηματισμός
  3. καινοτομία – έρευνα και ανάπτυξη
  4. ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργασιών και συνενώσεων, και
  5. εξωστρέφεια. 

Η χρήση των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0” αφορά όλες ανεξαιρέτως τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να επενδύσουν στην Ελλάδα και αναμένεται να συμβάλει, σημαντικά, στην επιτάχυνση της οικονομικής ανάκαμψης και ανάπτυξης. Τα δάνεια θα κατευθυνθούν σε μακροπρόθεσμες βιώσιμες επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα, που θα έχουν θετικό προσδοκώμενο ποσοστό απόδοσης.

Υπενθυμίζεται πως από τα 30,5 δισ. ευρώ του “Ελλάδα 2.0”, τα 12,7 δισ. ευρώ αφορούν σε δάνεια και τα υπόλοιπα 17,8 δισ. ευρώ σε επιδοτήσεις. Το συνολικό ποσό για επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις που θα κινητοποιηθεί, μέσω μόχλευσης, αναμένεται να υπερβεί τα 60 δισ. ευρώ.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, κ. Θόδωρος Σκυλακάκης, δήλωσε: “Η σημερινή υπογραφή των επιχειρησιακών συμφωνιών του Υπουργείου Οικονομικών, με έξι τράπεζες της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των τεσσάρων συστημικών, ανεβάζει το ποσό που θα διοχετευτεί, άμεσα, στην ελληνική οικονομία, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, στο 1,570 δισ. ευρώ. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα, αν όχι το μεγαλύτερο Πρόγραμμα, στο πλαίσιο όλων των Εθνικών Σχεδίων Ανάκαμψης στην Ευρώπη. Από την αξιοποίηση των δανειακών πόρων, οι ιδιωτικές επενδύσεις που θα υλοποιηθούν, αφορούν πλήθος κλάδων της οικονομίας και θα συμβάλουν, καταλυτικά, στην ταχύτερη μετάβαση της Ελλάδας στη μόνιμη και διατηρήσιμη ανάπτυξη”.

[ΠΗΓΗ: https://www.capital.gr/, του Τάσου Δασόπουλου, 28/12/2021]