TΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Νέα σχήματα στήριξης έρχονται στο τραπέζι για να υποστηρίξουν όποια τεχνολογία επιτυγχάνει μείωση του CO2 με τη χρήση ευέλικτων εργαλείων

Παράθυρο για τη στήριξη κάποιων έργων φυσικού αερίου, το οποίο χαρακτηρίζεται και επισήμως ως «καύσιμο γέφυρα» στο δρόμο προς την ενεργειακή μετάβαση, αφήνουν οι νέες Κατευθυντήριες Γραμμές για τις Κρατικές Ενισχύσεις για το Κλίμα, το Περιβάλλον και την Ενέργεια, που ενέκρινε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αναμένεται να τεθούν σε ισχύ από τα μέσα Ιανουαρίου, ενώ τα κράτη μέλη θα έχουν στη διάθεση τους διετή περίοδο προσαρμογής.

Η Κομισιόν βάζει σταδιακά τέλος στα ορυκτά καύσιμα, προβλέποντας ότι ένα έργο που δεν είναι συμβατό με τους κλιματικούς στόχους για το 2030 και το 2050, δεν θα μπορεί να ενισχυθεί. Παράλληλα όμως αναγνωρίζει τον ρόλο του φυσικού αερίου ως καυσίμου γέφυρα, τονίζοντας ότι «η γέφυρα δεν αποτελεί τον προορισμό», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η Επίτροπος Ανταγωνισμού Μαργκρέτε Βεστάγκερ παρουσιάζοντας τις CEEAG (Κατευθυντήριες για τις Κρατικές Ενισχύσεις για το Κλίμα, το Περιβάλλον και την Ενέργεια).

Η Επίτροπος υπογράμμισε ότι το φυσικό αέριο αποτελεί μια ειδική περίπτωση, γιατί προς το παρόν λειτουργεί ως γέφυρα στην πορεία προς περισσότερες ΑΠΕ. «Αλλά μια γέφυρα δεν είναι προορισμός και οι αποφάσεις για τις κρατικές ενισχύσεις θα αντικατοπτρίζουν αυτή τη λογική» πρόσθεσε, τονίζοντας ότι στόχος είναι και θα παραμείνει, η σταδιακή κατάργηση της εξάρτησης από ορυκτά καύσιμα – που περιλαμβάνει το φυσικό αέριο.

Η στήριξη της μείωσης των CO2  με νέα συμβόλαια

Το σχέδιο της Κομισιόν προβλέπει αυξημένες κρατικές ενισχύσεις για πράσινα έργα, αλλά και νέα εργαλεία στήριξης όπως τα «συμβόλαια για τη διαφορά», contract for difference και μειώσεις ορισμένων επιβαρύνσεων για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις με τη δέσμευση όμως ότι θα «πρασινίσουν».

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, νέα σχήματα στήριξης έρχονται στο τραπέζι για να υποστηρίξουν όποια τεχνολογία επιτυγχάνει μείωση του CO2 με τη χρήση ευέλικτων εργαλείων, όπως τα «συμβόλαια για τη διαφορά». Τα συμβόλαια αυτά θα προσδιορίζουν μία σταθερή τιμή αναφοράς, strike price.

Για παράδειγμα, για έναν προμηθευτή ενέργειας σε περίπτωση που η τιμή της αγοράς είναι χαμηλότερη από την τιμή αναφοράς, τότε το κράτος θα πληρώνει τη διαφορά.

Αν όμως η τιμή της αγοράς είναι υψηλότερη του strike price, τότε ο προμηθευτής θα επιστρέφει τη διαφορά αυτή στο κράτος.

Το σχήμα αυτό διασφαλίζει σταθερή και προβλέψιμη ροή εσόδων, ανέφερε η κα Βεστάγκερ.

Επίσης καταργούνται τα ανώτατα όρια ενίσχυσης σε μεγάλο βαθμό, ώστε η κρατική ενίσχυση να μπορεί να καλύψει το πλήρες πρόσθετο κόστος μιας πιο «πράσινης» επένδυσης, έναντι μιας λιγότερο «πράσινης» εναλλακτικής.

Παραμένουν οι διαδικασίες των ανταγωνιστικών προσφορών ως ο προεπιλεγμένος μηχανισμός για την ανάθεση συμβάσεων και τον καθορισμό των επιδοτήσεων.

Οι δημόσιες αρχές θα πρέπει πάντως να προσδιορίζουν το σχετικό κόστος των διαφόρων μέτρων για τη μείωση των εκπομπών, ενώ για τα μεγαλύτερα καθεστώτα επιδοτήσεων απαιτούνται δημόσιες διαβουλεύσεις, προκειμένου η διαδικασία να γίνει πιο περιεκτική και πιο διαφανής, δίνοντας στους φορολογούμενους και στους πολίτες λόγο για τα μέτρα στήριξης που χρηματοδοτούν.

Οι κατευθυντήριες γραμμές υποστηρίζουν νέους φορείς, όπως οι Ενεργειακές Κοινότητες. «Θέλουμε τα κράτη μέλη να ενδυναμώσουν τους πολίτες, συμπεριλαμβάνοντας τις ενεργειακές κοινότητες στα σχέδιά τους και επιτρέποντας σε μικρότερα έργα να επωφελούνται από βοήθεια χωρίς διαγωνισμό» δήλωσε η αντιπρόεδρος της Κομισιόν, τονίζοντας ταυτόχρονα ότι στο επίκεντρο των νέων κατευθυντήριων γραμμών παραμένει ο ανταγωνισμός, η καινοτομία και η σχέση ποιότητας/τιμής.

Χρήστες έντασης ενέργειας

Σύμφωνα με την κ. Βεστάγκερ για τους ενεργοβόρους καταναλωτές, η απαλλαγή από τις εκπομπές CO2 και η ηλεκτροδότηση της παραγωγικής διαδικασίας μπορεί να είναι μια πρόσθετη πρόκληση, εάν πρέπει επίσης να πληρώσουν το πλήρες τίμημα των εισφορών ηλεκτρικής ενέργειας. Ως εκ τούτου, οι κατευθυντήριες γραμμές επιτρέπουν τη μείωση των φόρων/τελών κλπ που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη για την χρηματοδότηση πράσινων επενδύσεων.

Αυτό πρέπει να γίνεται όμως με μεγάλη προσοχή, δήλωσε η Επίτροπος επειδή αν οι μειώσεις είναι πολύ εκτεταμένες, θα μπορούσαν να αποδυναμώσουν τα κίνητρα για την επίτευξη των στόχων.

Ή μπορεί να μεταφέρουν το βάρος της μετάβασης στους πολίτες και τις μικρές επιχειρήσεις.

Επιπλέον, ο κίνδυνος στρέβλωσης του ανταγωνισμού είναι υψηλός – για παράδειγμα, όταν διαφορετικές εταιρείες στον ίδιο τομέα έχουν διαφορετική μεταχείριση.

Στο πλαίσιο αυτό, οι νέες κατευθυντήριες γραμμές περιορίζουν τον αριθμό των επιλέξιμων τομέων και συσχετίζουν την ελάφρυνση με δεσμεύσεις για μείωση του αποτυπώματος άνθρακα.

Οι νέες Κατευθυντήριες Γραμμές θα έχουν ευρύτερο πεδίο εφαρμογής για την κάλυψη νέων τομέων που συμβάλλουν στην Πράσινη Συμφωνία.

Στο πλαίσιο αυτό επεκτείνουν τη περίμετρο των κρατικών ενισχύσεων για έργα που αφορούν στη μείωση της ρύπανσης, την κυκλική οικονομία και τη βιοποικιλότητα.

Καθαρή κινητικότητα και ενεργειακή απόδοση

Οι κατευθυντήριες γραμμές περιλαμβάνουν επίσης νέες ειδικές ενότητες για την καθαρή κινητικότητα και την ενεργειακή απόδοση στα κτίρια, τους δύο τομείς που αντιπροσωπεύουν από κοινού περισσότερο από το ήμισυ των συνολικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της ΕΕ.

Στο πλαίσιο αυτό επιτρέπουν την υποστήριξη για καθαρά οχήματα, συμπεριλαμβανομένων πλοίων και αεροσκαφών, καθώς και των υποδομών επαναφόρτισης και ανεφοδιασμού τους.

Παράλληλα, διευκολύνεται η στήριξη για μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στα κτίρια.

[ΠΗΓΗ: https://www.worldenergynews.gr/, 22/12/2021]