ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

Με αφορμή τις κινητοποιήσεις που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία των σωματείων εργαζομένων στα Μεταλλεία Κασσάνδρας, η Διοίκηση του Δήμου Αριστοτέλη, δηλώνει ότι, με δεδομένη την ανακοίνωση της επενδύτριας Εταιρείας, της 15ης Οκτωβρίου 2021, κατανοεί και συμμερίζεται απολύτως την ανησυχία των εργαζομένων, για ενδεχόμενη αρνητική μεταβολή του αριθμού θέσεων και των σχέσεων εργασίας για άγνωστο χρονικό διάστημα.

Σε ό,τι αφορά στον Δήμο Αριστοτέλη, ισχύει η προηγούμενη δήλωση – επίσης της  15ης Οκτωβρίου – του Δημάρχου Αριστοτέλη Στέλιου Βαλιάνου.

Η κυρωμένη από την Ελληνική Βουλή Σύμβαση μεταξύ της Επενδύτριας Εταιρείας και του Ελληνικού Δημοσίου και το Επενδυτικό Σχέδιο που τη συνοδεύει – έστω και με τις αδυναμίες που εγκαίρως είχαν επισημάνει ο Δήμαρχος Αριστοτέλη και το Δημοτικό Συμβούλιο –  παραμένει για την τοπική κοινωνία ο μόνος νομικά κατοχυρωμένος «οδικός χάρτης» της επενδυτικής δραστηριότητας στην περιοχή.

Συνεπώς κάθε βλαπτική μεταβολή του αριθμού των εργαζομένων και του εισοδήματός τους, θα συνιστά παρέκκλιση από τα προβλεπόμενα κατά τη σύμβαση και τις εταιρικές δεσμεύσεις προς την τοπική κοινωνία, η τήρηση των οποίων, αποτελεί το κριτήριο για την στάση του Δήμου Αριστοτέλη.

Αναμένουμε και προσδοκούμε από την μεν επενδύτρια εταιρεία να αποκλείσει έμπρακτα κάθε πιθανότητα τέτοιας βλαπτικής μεταβολής, από το δε Ελληνικό Δημόσιο να ανταποκριθεί στον εγγυητικό του ρόλο, όπως απορρέει από την υπογραφείσα σύμβαση.

Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη κ Βαλιάνος, θα συναντηθεί σήμερα το απόγευμα με εκπροσώπους των σωματείων εργαζομένων, ενώ στις προθέσεις του είναι να πραγματοποιήσει σχετικές συναντήσεις, τόσο με τη διοίκηση της εταιρείας όσο και με το αρμόδιο υπουργείο, πάντα με γνώμονα την κοινωνική συνοχή και ειρήνη και το συμφέρον της τοπικής κοινωνίας.

[ΠΗΓΗ: https://aetoshal.blogspot.com/, 8/11/2021]