ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 10,8% ΣΤΗ ΔΙΕΤΙΑ 2021-2022 “ΒΛΕΠΕΙ” Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Την υπέρβαση της ύφεσης κατά 8,2% του ΑΕΠ που πρoκάλεσε ο κορονοϊός και την αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,7% σε σύγκριση με αυτό του 2019 σηματοδοτεί το προσχέδιο του προϋπολογισμού που κατατέθηκε σήμερα στην Βουλή.

Όπως αναμενόταν, ο ρυθμός ανάπτυξης για το έτος 2021 αναθεωρείται σημαντικά προς τα πάνω, από 3,6% που προβλεπόταν στο ΜΠΔΣ 2022-2025, σε 6,1% ενώ για το 2022 η πρόβλεψη για την ανάπτυξη είναι 4,5%.

Επιπλέον, η σωρευτική ανάπτυξη των ετών 2021-2022 αυξάνεται στο 10,8%, 0,8% υψηλότερα σε σχέση με τις προβλέψεις στο ΜΠΔΣ 2022-2025, σηματοδοτώντας ότι κατά το έτος 2022 όχι μόνο αναμένεται να αποκατασταθεί το επίπεδο του εγχώριου προϊόντος του 2019, αλλά αυτό να αυξηθεί περαιτέρω, κατά 1,7%. 

Όλα αυτά βέβαια, ενώ είναι ήδη γνωστό ότι ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας θα αναθεωρηθεί ξανά προς τα πάνω σε ό,τι αφορά τουλάχιστον το 2021, πιθανόν στο τελικό σχέδιο του προϋπολογισμού που θα παρουσιαστεί τον Νοέμβριο.

Ωστόσο, με βάση τις σημερινές προβλέψεις, η αναθεώρηση προς τα πάνω του ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας βασίστηκε στην υψηλότερη του αναμενομένου αύξηση των επενδύσεων των εξαγωγών και της ιδιωτικής κατανάλωσης Συγκεκριμένα για φέτος προβλέπεται αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 2,9% των επενδύσεων κατά 11,1% των εξαγωγών κατά 14% και των εισαγωγών κατά 6,6%.

Αντιστοίχως ο ρυθμός ανάπτυξης κατά 4,5% το 2022 θα διαμορφωθεί από αύξηση της κατανάλωσης κατά 2,9% και την μείωση της δημόσιας κατανάλωσης κατά 2,8% λόγω της σημαντικής μείωσης των μέτρων στήριξης της οικονομίας.

Σημαντική αύξηση κατά 22% θα έχουν οι επενδύσεις Οι εξαγωγές θα έχουν αύξηση 11,1% και οι εισαγωγές κατά 8,9%.

Το ποσοστό ανεργία αναμένεται να μειωθεί από το 16% που θα φτάσει φέτος στο 14,3% το 2022.

Αυξημένα κατά 4 δισ. τα φορολογικά έσοδα

Σε δημοσιονομικό επίπεδο τα φορολογικά έσοδα θα είναι αυξημένα κατά 4 δισ. ευρώ, φτάνοντας το 2022 τα 49,5 δισ. ευρώ από 45,4 δισ. ευρώ το 2021 Από αυτά 2,2 δισ. ευρώ αναμένεται να προέλθουν από τους έμμεσους φόρους και 1,8 δισ. ευρώ από άμεσους φόρους λόγω της πλήρης λειτουργίας της οικονομίας και της αποκατάστασης των εισοδημάτων.

Αντίθετα, οι δαπάνες θα είναι κατά 6,3 δισ. ευρώ μειωμένες από τα 70,7 δισ. ευρώ φέτος στα 63,4 δισ. ευρώ το 2022, λόγω της σημαντικής μείωσης των μέτρων στήριξης της οικονομίας τα οποία έφτασαν για φέτος κοντά στα 16,6 δισ. ευρώ.

Το αποτέλεσμα θα είναι το δημοσιονομικό έλλειμμα αν μειωθεί από 10% του ΑΕΠ φέτος στα 3,6% το τέλος του 2022 ενώ το πρωτογενές έλλειμμα θα μειωθεί από το 7,3% του ΑΕΠ φέτος το 1,1% του ΑΕΠ στο τέλος του 2022 

Μέτρα στήριξης 2,9 δισ. ευρώ το 2022

Ωστόσο, παρά την υποχώρηση των μέτρων στήριξης θα παραμείνουν συνολικά 70 παρεμβάσεις για στήριξης για το 2021 και το 2022, μαζί με τα μέτρα ύψους 3,5 δισ. ευρώ που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός από την Θεσσαλονίκη.

Συνολικά οι παρεμβάσεις για το 2021 θα φτάσουν 16,7 δισ. ευρώ, ενώ παλαιότερα και νεότερα μέτρα (μόνιμα και έκτακτά) που θα εφαρμοστούν για πρώτη φορά ή θα συνεχίζουν να εφαρμόζονται και το 2022 θα έχουν κόστος 2,9 δισ. ευρώ.

Δημόσιες επενδύσεις 10,5 δισ. ευρώ 

Η έκρηξη των επενδύσεων κατά 22% θα έχει ως βάση τις δημόσιες επενδύσεις οι οποίες θα φτάσουν τα 10,5 δισ. Από τα χρήματα αυτά 7.450 εκατ. θα είναι τα έργα και οι δράσεις που θα περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων Τα 6.250 εκατ. ευρώ θα έρθουν από κοινοτικούς πόρους και 1.200 εκατ. ευρώ. θα είναι το αμιγώς εθνικό σκέλος του ΠΔΕ

Η συνεισφορά των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στις δημόσιες επενδύσεις για το 2022 θα φτάσεις τα 3,2 δισ. ευρώ με τις σχετικές πιστώσεις να εγκρίνονται πέραν του ύψους πιστώσεων του ΠΔΕ.

Κάτω από 200% το χρέος

Ένα παράπλευρο κέρδος της ταχύτερης ανάπτυξης είναι και το γεγονος ότι το δημόσιο χρέος θα μειωθεί κάτω από το ψυχολογικό όριο 200% του ΑΕΠ από φέτος. Συγκεκριμένα αντί για 204,5% του ΑΕΠ που προέβλεπε το ΜΠΔΣ 2022-2025 το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης θα μειωθεί στο τέλος του χρόνου στο 197,9% και περαιτέρω στο 190,4% του ΑΕΠ στο τέλος του 2022.

Σε δήλωση του με αφορμή την κατάθεση του προσχεδίου του προϋπολογισμού του 2022 στην Βουλή, ο υπουργός Οικονομικών τονίζει μεταξύ άλλων ότι η Ελλάδα, έχοντας διαθέσιμα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, με αιχμή το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ 2021-2027, “είναι έτοιμη για μια μετάβαση σε νέα εποχή, που συνδυάζει την οικονομική αποτελεσματικότητα με την κοινωνική συνοχή και δικαιοσύνη”.

Οι κίνδυνοι για χαμηλότεροι ανάπτυξη 

Το κείμενο του προσχεδίου έχει και μια πρόβλεψη ενδογενών και εξωγενών κινδύνων που μπορεί να οδηγήσουν σε χαμηλότερα επίπεδα ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα αναφέρεται ως κίνδυνος επιβράδυνσης της ανάπτυξης η εξέλιξη της πανδημίας (εμφάνιση μεταλλάξεων και συνθηκών υψηλότερης μετάδοσης του ιού, διατήρηση εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού), δεύτερον, ο τυχόν πιο μόνιμος χαρακτήρας των τρεχουσών πληθωριστικών πιέσεων διεθνώς (που θα ανάγκαζε σε πρόωρη σύσφιξη της επεκτατικής οικονομικής πολιτικής) και τρίτον, οι γεωπολιτικές εντάσεις και μεταναστευτικές ροές στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου.

Επιπρόσθετοι εξωγενείς κίνδυνοι για την ελληνική ανάκαμψη διαμορφώνονται δυνητικά από τον κλιματικό παράγοντα. Η όλο και συχνότερη επέλαση φυσικών καταστροφών επιδρά αρνητικά στην ελληνική οικονομία τόσο βραχυπρόθεσμα (όπως το οικονομικό και δημοσιονομικό κόστος των πυρκαγιών του Αυγούστου 2021), όσο και μακροπρόθεσμα, σε όρους διατηρησιμότητας των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης και δυνατοτήτων ανάπτυξης του τουριστικού προϊόντος. 

Από την άλλη πλευρά, ενδογενείς κίνδυνοι για την ευόδωση των οικονομικών προοπτικών του 2022 είναι τα τυχόν εμπόδια στην έγκαιρη υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, καθώς και το ενδεχόμενο εμφάνισης υστερήσεων ή “μόνιμων ουλών” από την πανδημία στον παραγωγικό ιστό της οικονομίας και στην αγορά εργασίας, μετά τη λήξη των κυβερνητικών μέτρων οικονομικής ενίσχυσης.

 

[ΠΗΓΗ: https://www.capital.gr/, του Τάσου Δασόπουλου, 4/10/2021]